REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Zánět žil

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Žíly jsou cévy, které přivádějí odkysličenou krev z tělního oběhu zpět k srdci. Tvoří zásobník obsahující zhruba dvě třetiny celkového objemu krve, který v případě krvácení dokáže vyrovnat ztráty až jedné čtvrtiny celkového objemu krve.

Žíly mají slabší stěny než tepny, a proto je rychlost průtoku krve v nich pomalejší a krevní tlak nižší. V dolních končetinách jsou pro usnadnění proudění krve k srdci přítomny chlopně, které brání zpětnému toku krve.

Zánět žil

je onemocnění zpomalující žilní odtok, poškozující žilní stěny, anebo vede ke vzniku trombů.

Nejčastěji jím bývají postiženy dolní končetiny u lidí upoutaných několik dní na lůžku. Krev z dolních končetin je totiž pumpována k srdci pomocí kosterního svalstva nohou a dochází ke zpomalení žilního řečiště a následným komplikacím. Na horních končetinách se onemocnění vyskytuje nejčastěji jako následek nitrožilních injekcí.

Dle místa výskytu se rozděluje na zánět povrchových žil (tromboflebitida) a zánět hlubokého žilního systému (flebotrombóza).

 • Tromboflebitida (zánět povrchových žil)postihuje zánětlivým procesem povrchové žíly a velmi často doprovází křečové žíly (varixy).
 • Flebotrombóza (zánět hlubokého žilního systému) je onemocněním závažnějším, dochází při něm ke vzniku krevní sraženiny (trombu), která může způsobit až plicní embolii.

Příčiny a rizikové faktory:

 • zpomalení krevního toku a krev se sráží,
 • u velice mladých lidí může být nadměrné srážení krve dáno genetickou poruchou,
 • poškození cévní stěny po chirurgických výkonech, úrazech, při nádorových onemocněních, jako následek používání různých farmak,
 • obezita,
 • těhotenství,
 • imobilizace – upoutání na lůžku,
 • kouření tabáku,
 • křečové žíly,
 • cévní mozkové příhody,
 • infarkt myokardu,
 • zvýšené žilní námahy atd.,
 • dlouhé cestování (tzv. cestovní trombóza) – při dlouhodobé nečinnosti dolních končetin a nemožnosti změnit polohu. Závažnou komplikací může být utržení trombu do krevního řečiště a zanesení do plic. Je nutné pravidelně zastavovat a protahovat tělo,
 • zaměstnání, při nichž stojíte mnoho hodin na nohou, např. kadeřnice, prodavači, zubaři atd.

Častější výskyt tohoto onemocnění souvisí také s věkem. Větší riziko postižení je u lidí starších 50 let.

Krevní sraženiny a zánět žil

Krevní sraženiny jsou kousky krve, které vznikají tuhnutím tekuté krve do pevné formy. Krevní sraženina, jež se zformuje v cévě nebo srdci, se označuje jako trombus. Krevní sraženina, která se přesune do jiné části těla, se nazývá embolus, a tento stav se označuje jako embolie. Sraženiny se mohou přilepit na cévu a částečně či úplně zablokovat průtok krve. V případě, že céva v důsledku krevní sraženiny zduří, jde o zánět žil (flebitida). Toto ucpání zamezí tomu, aby se do tkání v daném místě dostalo obvyklé množství krve a kyslíku, a tak může dojít k poškození tkáně. Krevní sraženiny také mohou zvýšit riziko mozkové příhody. K té dochází, když sraženina ucpe tepnu nebo praskne céva, a přeruší se tak proudění krve do mozku.

Některé typy léčby rakoviny mohou zvyšovat riziko vzniku krevní sraženiny. Mezi ně patří:

 • biologická léčba,
 • chemoterapie,
 • hormonální léčba,
 • operativní odstranění lymfatických uzlin.

Komplikace zánětu žil:

 • plicní embolie,
 • posttrombotický syndrom,
 • otok končetiny.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky zánětu žil:

 • zarudlá kůže v postiženém místě,
 • bolest končetin,
 • otoky,
 • horké končetiny,
 • modrání kůže,
 • svědění kůže,
 • bolet svalů,
 • zvýšená teplota,
 • poruchy chůze.

Tromboflebitis – zánět žil – se projevuje:

 • zarudnutím a ztvrdnutím žíly v okolí poranění – i na delší dobu,
 • teplejší místo poranění než okolní kůže,
 • na postiženém místě může zůstat pigmentace kůže,
 • na dotek bolestivé,
 • svědění,
 • nedochází k otoku celé končetiny.

Flebotrombóza – trombóza hlubokých žil – se projevuje:

 • otokem – při postižení lýtkových žil může být malý; je-li postižena stehenní žíla, otéká celá noha,
 • bolestmi – hlavně na došlápnutí,
 • zvýšená náplň žilního řečiště,
 • namodralá barva končetiny (cyanóza) – trvá-li déle, drobné žilky přemostí postižený úsek.

Plicní embolie – utrhne-li se trombus a doputuje do plic (příznaky):

 • náhlá dušnost,
 • bolest na hrudníku,
 • kašel až vykašlávání krve,
 • pokles krevního tlaku,
 • šok a krátce nato dochází ke smrti.

Pokud máte podezření na zánět žil, ihned vyhledejte rychle lékaře. Onemocnění lze lehce diagnostikovat, pokud pacient spolupracuje – anamnestické údaje, při nichž se lékař ptá na podobné onemocnění v rodině, prodělané operace, křečové žíly, hormonální antikoncepci, srdeční onemocnění, a zda pacient kouří.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
 1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
 2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
 3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
 4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
 5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
 6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Máte-li podezření na zánět žil, ihned vyhledejte rychle lékaře. Onemocnění lze lehce diagnostikovat, pokud pacient spolupracuje – tj. zejména že dodá anamnestické údaje, když se lékař ptá na podobné onemocnění v rodině, prodělané operace, křečové žíly, hormonální antikoncepci, srdeční onemocnění, a zda pacient kouří.

Samoléčba zánětu žil

Diagnóza na základě příznaků a prostým vyšetřením končetiny pohledem a pohmatem:

 • u zvýšené tělesné teploty léčba antibiotiky, popř. léky proti srážení krve,
 • u zánětu hlubokého žilního řečiště – hospitalizace, léky na ředění krve (antikoagulancia) – např. heparin, warfarin; v případě větší krevní sraženiny je nutno zahájit léčbu trombolytiky.

Léčba sestává z místních, režimových a celkových opatření…

 • Místně dáváme obklad s heparinovou mastí a končetinu komprimujeme elastickým obinadlem. Pacienta necháme chodit, imobilizace není žádoucí.
 • Podáváme protizánětlivé léky (Fenylbutazon, Ketazon), enzymové preparáty (např. Wobenzym), léky proti bolesti (analgetika). Jako prevence uzávěru žíly trombem, resp. zvětšování již vzniklé krevní sraženiny, se podává Anopyrin.
 • U zánětu povrchových žil se postižená končetina stáhne: elastická obinadla a bandáže na stažení končetiny.
 • Další opatření:
 • u zánětu povrchových žil pravidelný pohyb a chůze,
 • studené obklady,
 • natírání postiženého místa protizánětlivou mastí (např. Ketazon),
 • klid na lůžku se zdviženými dolními končetinami (pro lepší odtok krve),
 • později aktivní pohyb pro zrychlení krevního oběhu a zabránění vzniku krevních sraženin,
 • snížit naší tělesné váhy
 • přestat kouřit,
 • pravidelné cvičení, alespoň 20 minut denně,
 • racionální a pravidelná strava – 5x denně malé dávky,
 • dostatek čerstvé zeleniny a ovoce každý den,
 • omezit konzumaci alkoholu,
 • přestávky na protažení při delším sezení a cestování,
 • musíme-li ležet – alespoň 1 minutu rozhýbat za každou hodinu.

Rady, jak zmírnit bolest a snížit riziko vzniku krevní sraženiny:

 • Noste podpůrné/kompresivní punčochy. Pomohou vám zmenšit otok a mohou přispět k minimalizaci komplikací, pokud krevní sraženina skutečně vznikne.
 • Na bolestivé místo několikrát denně aplikujte teplý vlhký obklad (teplou žínku nebo ručník).
 • Zdvihejte nohy, podkládejte je (máte-li sraženinu v noze).
 • Přestaňte kouřit. Kouřením se zvyšuje riziko vzniku krevních sraženin.
 • Při cestování se procházejte. Sedíte-li při dlouhém letu nebo jízdě autem, může se zvýšit riziko krevní sraženiny. Přibližně každou hodinu se projděte. Jestliže řídíte, každou hodinu zastavte a několikrát se projděte kolem vozu. Noste volné oblečení a pijte dostatečné množství vody, abyste byli hydratovaní („zavodnění“).
 • Pravidelně hýbejte nohama, musíte-li sedět dlouho. Napínejte kotníky a kružte jimi, pohybujte koleny nahoru a dolů nejméně desetkrát za hodinu.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence zánětu žil:

 • přiměřená tělesná hmotnost,
 • pravidelné cvičení, alespoň pár minut denně,
 • nekouřit,
 • při dlouhém cestování dělat více přestávek na malou rozcvičku či procházku,
 • pokud jste upoutáni delší dobu na lůžku – alespoň jednou za hodinu procvičit nohy a zlepšit tak cirkulaci krve směrem k srdci,
 • těhotné ženy se musí vyvarovat dlouhodobější práci vestoje a pravidelně cvičit během celého těhotenství i v šestinedělí.

 

Zdroje:

web ordinace.cz, MUDr. Sylva Šebková

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
AESCIN-TEVA
← zpět na výpis léků
Název AESCIN-TEVA
Doplňek názvu
SUKL kód 107806
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Anopyrin 400 mg
10X400MG
← zpět na výpis léků
Název Anopyrin 400 mg
Doplňek názvu 10X400MG
SUKL kód 87680
Velikost balení 10X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ascorutin
50
← zpět na výpis léků
Název Ascorutin
Doplňek názvu 50
SUKL kód 96303
Velikost balení 50
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Aspirin
20X500MG
← zpět na výpis léků
Název Aspirin
Doplňek názvu 20X500MG
SUKL kód 46216
Velikost balení 20X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
DANIUM
← zpět na výpis léků
Název DANIUM
Doplňek názvu
SUKL kód 88273
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
EMOXEN GEL
← zpět na výpis léků
Název EMOXEN GEL
Doplňek názvu
SUKL kód 100289
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
GLYVENOL 400
← zpět na výpis léků
Název GLYVENOL 400
Doplňek názvu
SUKL kód 107935
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
HEPAROID LÉČIVA
← zpět na výpis léků
Název HEPAROID LÉČIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 3575
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
LIOTON 100 000 GEL
← zpět na výpis léků
Název LIOTON 100 000 GEL
Doplňek názvu
SUKL kód 83106
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
TANAKAN
← zpět na výpis léků
Název TANAKAN
Doplňek názvu
SUKL kód 62914
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VENORUTON
← zpět na výpis léků
Název VENORUTON
Doplňek názvu
SUKL kód 15559
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VENORUTON FORTE
← zpět na výpis léků
Název VENORUTON FORTE
Doplňek názvu
SUKL kód 15822
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Voltaren Emulgel
LAM
← zpět na výpis léků
Název Voltaren Emulgel
Doplňek názvu LAM
SUKL kód 100096
Velikost balení LAM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 94850
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
paralen 500
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název paralen 500
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 3837
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MEDICAMENTA
← zpět na výpis léků
Název UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MEDICAMENTA
Doplňek názvu
SUKL kód 55290
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
GINGIO 80
← zpět na výpis léků
Název GINGIO 80
Doplňek názvu
SUKL kód 13190
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
HEPARIN AL MAST 30000
← zpět na výpis léků
Název HEPARIN AL MAST 30000
Doplňek názvu
SUKL kód 86042
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru