REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Tenisový loket a zánět šlach

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Tenisový loket je onemocněním svalových a šlachových úponů loketního kloubu. Vyskytuje se u mužů i u žen stejně při jakékoliv činnosti, kdy dojde k přetížení, po různých úrazech, nebo v souvislosti s poruchou v oblasti krční páteře.

Sval začátek a hlavu, méně pohyblivou část svalu. Prostřední části svalu říkáme svalové bříško, jež je tvořeno snopci svalů, které se při svalovém stahu do sebe zasouvají, a tím způsobují jeho smršťování. Poslední částí svalu je úpon – šlacha (tendo), který má, stejně jako začátek fixovat sval ke kosti. Tak je sval fixován na dvou místech ke kostem a při jeho stahu dochází k ohybu kloubů.

Síla svalového stahu je dána počtem svalových vláken ve svalu. Je-li sval namáhán, je i větší počet svalových vláken, a naopak při malém zatěžování svalů klesá počet svalových vláken a dochází k ochabnutí svalu.

Šlachy nemají taková vlákna, jsou tvořeny svazky kolagenu, která se sdružují v tenká (primární) a později v tlustší (sekundární) vlákna, na povrchu jsou potažena vazivem. Při zánětu šlach je postiženo zejména toto vazivo, obalující její vlákna.

Zánět je odpovědí organismu na poruchu rovnováhy – v případě zánětu šlach na nadměrné zatěžování určitého svalu, nebo skupiny svalů. Organismus poškození lokalizuje a potlačuje případnou infekci. Když je infekce překonána, opravuje poškozenou tkáň. Většinou se jedná o podráždění na základě silného přepětí, jednostranné zátěže nebo špatně vedených pohybů.

Šlachová pochva je vazivový ochranný plášť pro silně namáhané klouby. Uvnitř je kontinuálně vylučován sekret, který se jako kloubní maz stará o to, aby si klouby zachovaly svou elastičnost a kluzkost. Tento mechanismus může být vlivem zánětu poškozen.

Hnisavý zánět šlach

je způsoben pyrogenními bakteriemi, které působí jinde v těle, a trauma na šlachu přešlo z jejího okolí. Tento zánět se může rozšířit na další místa a může způsobit až odumření postižené šlachy.

Revmatický zánět šlach

se podobá revmatické artritidě, onemocnění postihujícímu hlavně větší klouby. Vzniká jako následek nákaz, které jsou způsobeny bakteriemi označovanými jako streptokoky. Tyto klouby jsou pak bolestivé, omezeně pohyblivé a zduřelé.

Tenisový loket

je zánět nacházející se obvykle na přední straně předloktí. Je způsoben nadměrným zatížením těchto svalů nejen při sportu, ale může se vyskytovat i u manuálně pracujících lidí, kteří vykonávají neustále jeden pohyb bez možnosti odpočinku těchto svalů. Nemusí se ale jednat pouze o těžce pracující. Často je zánět šlach nálezem u lidí, kteří pracují na počítači s rukama stále v jedné poloze, nebo u studentů, kteří si takto namohli svaly jedné ruky dlouhým a častým psaním.

Lupavý prst

postihuje nejvíce prsty na rukou, nejčastěji pak šlachy palců. Když se pak v těchto šlachách vytvoří zánět, není pohyb palcem plynulý, ale trhavý až skákavý.

Rizikové faktory zánětu šlach:

 • nadměrné zatěžování svalů – nejčastěji na rukou, bez adekvátního odpočinku,
 • náhlé zvýšení svalové činnosti při aktivitě, které jsme se v předchozí době nevěnovali,
 • vykonávání opakovaného jednostranného pohybu u některých zaměstnání, sportu, práce…

Rizikové faktory tenisového lokte:

 • dlouhodobé, fyzicky náročné činnosti, na které nejste zvyklí,
 • velký úklid.

Nepřehánějte intenzitu a dobu trvání nadměrného zatěžování. Můžeme je ovlivnit snížením tréninkové zátěže a začleněním různých kompenzačních cvičení, změnou pracovních návyků (u lidí pracujících manuálně a jednotvárně).

Akutní forma vzniká při nezvyklé nebo fyzicky náročné, jednorázové práci (štípání dříví, nahazování omítky, psaní na počítači…). Přetíženy bývají svaly otáčející ruku dlaní vzhůru, natahovače zápěstí a prstů a dvouhlavý sval pažní (m. biceps brachii), které se upínají na zevní hrbolek kosti pažní.

Chronická forma je vyvolána dlouhodobým přetěžováním, toxickými, či metabolickými vlivy, či v důsledku nesprávné léčby akutního stavu. Obtíže trvají déle než 6 týdnů a může již dojít ke strukturálním změnám, jako jsou jizvy nebo degenerativní změny.

Komplikace tenisového lokte:

 • analgetika mohou způsobit zažívací obtíže,
 • masti mohou způsobit vyrážku,
 • obstřiky mohou zavléct bakteriální infekci.

V klidu bolesti ustupují a při námaze se opět vrací. Mnohdy lidem s tímto onemocněním častěji vypadávají předměty z ruky a postupně klesá svalová síla.

Nemocný drží loket v mírném pokrčení – to způsobí omezení pohyblivosti. Podvědomé šetření jedné končetiny může způsobit další potíže, např. přetížení krční páteře.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky tenisového lokte:

 • svalová slabost,
 • bolest vystřelující do předloktí, paže či prstů,
 • bolest vystřelující do ramenního kloubu,
 • otok zevní strany loketního kloubu,
 • zarudnutí,
 • zvýšená teplota v této oblasti,
 • vypadávání předmětů z rukou,
 • zarudnutí kůže nad kloubem,
 • zvýšená teplota v této oblasti,
 • bolest kloubu,
 • otok kloubů,
 • bolest při pohmatu na zevní straně loketního kloubu,
 • bolest při úchopu, při nošení břemen (nákupní taška, dítě, atd.),
 • bolest při zvednutí hrnku či drobného předmětu.

V klidu bolesti ustupují a při námaze se opět vrací. Mnohdy lidem s tímto onemocněním častěji vypadávají předměty z ruky a postupně klesá svalová síla.

Nemocný drží loket v mírném pokrčení – to způsobí omezení pohyblivosti. Podvědomé šetření jedné končetiny může způsobit další potíže, např. přetížení krční páteře.

Příznaky zánětu šlach a jejich pouzder:

 • začínají se projevovat postupně,
 • místo, kde je zánět, je v začátku onemocnění citlivější a svědí,
 • postupně začíná být
  • zarudlé,
  • nateklé,
  • teplé,
 • bolest se projevuje zejména při pohybu, při kterém je zanícená šlacha využívána, a může se v dalších fázích onemocnění promítat i do blízkého kloubu,
 • bolesti se objevují po velké námaze nebo při monotónních pohybech,
 • později se zesilují,
 • objevují se hlavně na začátku pohybu, pak ustupují, a zhorší se zase při zakončení pohybu,
 • v noci mohou být bolesti silnější,
 • bolest v chronických stadiích je trvale intenzivní.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste si léky vybrali s ohledem na věk, hmotnost a jeho celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle doporučení.
 • Nekombinujte různé léky ani s doplňky stravy, a pokud by k tomu mělo dojít, konzultujte to raději s lékárníky.
 • Nekombinujte více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.

 • Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…
  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě ani po 10 dnech, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

 • Vždy dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny apod.
 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci.

Projektem zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kam je postupně vkládáme s jejich přesným názvem, složením, velikostí balení, příbalovou informací ke správnému užívání a dalšími informacemi.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším aktivním přístupem – změnou chování a životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržováním zásad hygieny a pravidelné péče o tělo, přípravy a konzumace stravy,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Při výběru konkrétních přípravků si vždy přečtěte i související nezbytné subkapitoly, zejména „Popis nemoci“, „Léčba a samoléčba“, „Upozornění“ a Prevence“, které jsou nedílnou součástí samoléčby a sebepéče. Bez jejich znalosti se vystavujete riziku možného neúspěchu samoléčby a případného poškození zdraví.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba zánětu

Léčba zánětu není bez rizika, a bez rizika není samozřejmě ani operační léčba. Může také dojít k obrně, krvácení, zánětu, špatnému hojení či vzniku hypertrofických nebo keloidních jizev.

Pro účinnou léčbu je třeba si odpovědět na 4 základní dotazy:

1) Co bolí? (Charakteristika bolesti…?)

 1. Hlava,
 2. hlava v týle a zátylku – hned k lékaři,
 3. srdce – hned k lékaři,
 4. zuby,
 5. žaludek (křeče) – hned k lékaři,
 6. svaly/šlachy (po úrazu),
 7. klouby,
 8. menstruační bolesti,
 9. respirační bolesti.

2) Jak dlouho bolesti trvají?

 1. Vyskytly se opakovaně,
 2. zhoršují se – intenzita,
 3. dlouhodobě – více týdnů,
 4. krátce,
 5. více měsíců.

3) Užíváte dlouhodobě analgetika? Jste:

 1. dítě,
 2. těhotná kojící žena,
 3. dospělý,
 4. senior?

4) Jaké další léky a doplňky stravy pravidelně používáte?

………… 

Samoléčba tenisového lokte a zánětu šlach

 • Omezení pohybu postižené šlachy – po snížení pohybu se zánětlivá reakce postupně ustaluje, poškozená tkáň se díky speciálním mechanismům opravuje,
 • fixování například obvazem, ortézou nebo i sádrou,
 • klidový režim – odstranění zátěže, která bolest způsobila – klid ramene.

Nejde o složitou, ale velice zdlouhavou léčbu…

 • Omezit činnost, která způsobuje bolestivost,
 • užívat pomůcky – ortézy nebo epikondylární pásky, které částečně klouby stabilizují a ulehčí práci šlachám v daném místě,
 • pro snížení bolestivosti se doporučují také ledové obklady,
 • navštivte ortopeda, pokud samoléčba dlouhodobě nepomáhá, nebo bolesti nepolevují,
 • šátkový obvaz, a u velice bolestivých tenisových loktů se dokonce může indikovat i sádrová dlaha. Znehybnění by však nemělo trvat příliš dlouho, neboť při něm dochází ke zkrácení, kontrakturám až atrofii svalů,
 • Priessnitzův obklad (mokrý ručník, igelit, suchý ručník), který si přiložíte na postižený kloub/zánět na 30 minut,
 • ledový obklad – na rameno přiložte rozdrcený led v igelitovém pytlíku až 4x denně na dobu 10 minut. V případě, že se na kloubu objeví vyrážka, zavadnutí, nebo se zhorší bolest, nepokračujte v dalším ledování a poraďte se s lékařem nebo zdravotní sestrou,
 • místní léčení teplem,
 • fototerapie – postižené místo – šlacha se osvětluje světlem určité vlnové délky světelného spektra; zlepší cirkulaci krve, která částečně napomáhá obnově buněk postižené tkáně,
 • podávání léků na zmírnění bolesti (analgetika) a příznaků zánětu (nesteroidní antirevmatika), a to jak v tabletové, tak v masťové formě; pokud je tato terapie neúspěšná, přistupuje se k léčbě kortikoidyobstřiky,
 • analgetika (léky tišící bolest): paracetamol, např. Paralen, Panadol, …; ASA, jako Aspirin, Upsarin, Acylpyrin; ibuprofen, např. Ibalgin, Nurofen, Brufen, …
  Paralen v suspenzi pro děti obsahuje paracetamol. Pomáhá i při běžných bolestech zubů, uší nebo hlavy, při zánětu močových cest, nebo například při úrazech,
 • antiflogistika (nesteroidní protizánětlivé léky): u aktivované artrózy místní aplikace kortikoidů. Pomoci mohou: tablety s obsahem ibuprofenu jako Ibalgin, Nurofen, Brufen, novější Nalgesin S s obsahem naproxenu S v dávkování 1–2x denně, dále léky s účinnou látkou diclofenac sodný: Voltaren, Dolmina, …,
 • užívání tablet déle než 14 dní je vhodné konzultovat s lékařem, stejně jako léčení dětí a těhotných žen,
 • u léčby kloubních bolestí jsou k dispozici antiflogistika ve formě gelů nebo mastí – přípravky s obsahem ibuprofenu jako Ibuprofen gel, mast Dolgit gel, diclofenac ve formě emulgelu jako Voltaren, Veral, ketoprofen – Fastum gel, …,
 • rozdíly v účinnosti protizánětlivých látek se téměř stírají. Závisí na kvalitě pomocné, nosné látky, všeobecně se osvědčuje gelová forma, která uvolňuje více a rychleji účinnou látku,
 • tyto léky odstraňují sice vnímání bolesti a působí proti zánětu, čímž zvyšují pohyblivost postiženého kloubu, příčin vzniku artrózy se ale v podstatě nedotýkají,
 • dlouhodobě působící léky ze skupiny chondroprotektiv podporují regeneraci chrupavčité tkáně a tvorbu kolagenu.

Obecná doporučení:

 • nenechávat klouby prochladnout, udržujte je vždy v teple,
 • po pár dnech klidu je ale vhodné kloub pomalu rozcvičovat, aby „neztuhl“,
 • pomáhají též fyzikální balneologické a vodoléčebné procedury,
 • vyhýbejte se spaní na postiženém rameni, podložte si hlavu polštářem, střídejte polohy,
 • aplikovat chladivé gely nebo pomocné masti,
 • fyzioterapie na udržení, popř. zvýšení kloubního rozsahu, protažení svalů a znovuobnovení svalové síly – rehabilitace, jejímž cílem je zachování hybnosti ramenního kloubu,
 • aplikují se také různá cvičení, která urychlují proces hojení,
 • před sportem a fyzicky náročnější prací se rozehřejte například protažením,
 • provádějte čisté a plynulé pohyby,
 • vyhýbejte se jednostranným a zatěžujícím pohybům a činnostem,
 • při sportování s rychlými pohyby si dělejte přestávky,
 • neprochladnout během cvičení a práce, nebo hned po ní.

Strava:

 • racionální a pravidelná…
  • konzumovat více bílkovin: v mase, ryby, sója…
  • doplnit stravu o hořčík, draslík a vápník,
  • více čerstvé zeleniny bohatý zdroj hořčíku,
  • draslík pak můžeme doplňovat z masa, banánů, brambor, a vápník je hlavně v mléčných výrobcích.

Fyzikální terapie

Indikovány bývají nejčastěji

  • ultrazvuk,
  • elektroterapie,
  • magnetoterapie,
  • laser,
  • terapie proudem,
  • termoterapie,
  • kryoterapie.

Rehabilitace:

 • jejím cílem je zachování hybnosti ramenního kloubu,
 • k operačnímu řešení se přistupuje jako ke konečné možnosti, jen v některých případech. Nemocný musí být motivovaný, protože doba po operaci je následována dlouhodobou rehabilitací, jejíž úspěch spočívá jen v jeho motivaci a aktivním přístupu k fyzioterapii.

Vitamíny a doplňky stravy:

 • Wobenzym – pomáhá jim tlumit záněty a otoky, usnadňuje hojení, pozitivně ovlivňuje imunitu,
 • pomoci mohou i různé doplňky stravy – pouze pokud v postiženém kloubu ještě nějaká chrupavka zbývá – sice nepřiroste ani o milimetr, ale může se zpevnit, omezí se dráždění zánětem a vlivem fyzické zátěže – takže pomaleji ubývá,
 • vitamin C…
  dávkování: 500 mg dvakrát denně,
  doporučení: objeví-li se průjem, snižte dávku,
 • vitamin E…
  dávkování: 250 mg dvakrát denně,
  pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem,
 • zinek…
  dávkování: 15 mg denně,
  doporučení: užíváte-li zinek déle než měsíc, užívejte doplněk s obsahem 2 mg mědi,
 • glukosamin…
  dávkování: 500 mg glukosamin sulfátu třikrát denně,
  doporučení: užívejte při jídle ke snížení zažívacích potíží,
 • rybí tuk…
  dávkování: 2 lžičky dodají 2 g omega-3 mastných kyselin denně,
  pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem,
 • chilli mast…
  dávkování: několikrát denně potírejte klouby,
  doporučení: standardizovaná obsahuje 0,025 až 0,075 procenta kapsaicinu,
 • niacin…
  dávkování: 1000 mg třikrát denně,
  pozor: vysoké dávky způsobují poškození jater a mají i jiné závažné vedlejší účinky; po dobu léčení je nutné sledování lékařem,
 • boswelie…
  dávkování: jedna tableta nebo tobolka třikrát denně,
  doporučení: standardizované tablety obsahují 150 mg kyseliny boswelové,
 • kostivalové masti.

Homeopatie:

 • akutní, zánětlivé dráždění; otok; táhlá bolest: Arnica,
 • každý pohyb bolí; drhavý šelest; zlepšení v absolutním klidu: Bryonia,
 • v počáteční fázi bolestivý pohyb; zlepšení při postupném/nepřetržitém lehkém pohybu: Rhus toxicodendron.

Fytoterapie:

 • Arnika – léčivá rostlina arnika aktivuje prokrvení, a zároveň působí protizánětlivě. Arniková mast a arniková tinktura je k dostání v lékárně. Příležitostně může dojít k alergické reakci na pokožce!
 • Tygří mast – čínská léčivá mastička tlumí bolest a zánět.
 • Sezamový olej – mazání tímto olejem je účinné při chronických bolestech. Zahřívá, regeneruje a léčí. Po aplikaci zabalte paži do tepla.
 • Kneippova metoda – obklady ze zelného listu: Bílé zelí působí proti zánětu. Ve fázi akutní bolesti pomáhají studené obklady zelnými listy. Při chronických bolestech je lepší zelné listy povařit a přikládat teplé. Utěrkou je ovažte a 15 minut nechte působit.

Aromaterapie:

 • mazání: třezalkový olej nebo kafrový olej tiší zánět a bolesti.

Pokud bolest po užívání těchto léků a doporučeného režimu neustupuje, navštivte lékaře – ortopeda– aby vyšetřil postižený kloub. Pokud silné bolesti přetrvávají delší dobu, objeví se otoky a zarudnutí, nebo i pohybová omezení, musíte bezpodmínečně navštívit lékaře, abyste se vyhnuli chronickému zánětu. Při velmi těžkých potížích je nutná operace.

 • Šátkový obvaz a u velice bolestivých tenisových loktů se dokonce může indikovat i sádrová dlaha. Znehybnění by však nemělo trvat příliš dlouho, neboť při něm dochází ke zkrácení, kontrakturám až atrofii svalů,
 • invazivní metodou je chirurgické odstranění postižené části šlachy – k operačnímu řešení se přistupuje jako ke konečné možnosti, jen v některých případech. Nemocný musí být motivovaný, protože doba po operaci je následována dlouhodobou rehabilitací, jejíž úspěch spočívá v jeho motivaci a aktivním přístupu k fyzioterapii,
 • po odstranění zánětu by měla následovat rehabilitace postižené končetiny,
 • zamyslete se, jaký pohyb budete po léčbě vykonávat, který sport bude třeba zařadit do denního režimu,
 • po pár dnech klidu je vhodné kloub pomalu rozcvičovat, aby „neztuhl“.

Pokud bolest po užívání těchto léků a dodržení doporučeného režimu neustupuje, navštivte lékaře (ortopeda), aby vyšetřil postižený kloub.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence tenisového lokte:

Zánětu šlach je možné se vyhnout při zachování preventivních opatření, mezi něž patří hlavně…

 • odpočinek během fyzické činnosti, kterou delší dobu provozujeme – tím se sníží riziko, že se svaly zatíží víc, než je nutné,
 • při sportu je naopak důležité předem správné zahřátí, na které navazuje protažení všech svalových skupin se zvláštním zaměřením na ty, které budou více namáhány,
 • začínat cvičení a práci postupně,
 • lidem, kteří manuálně pracují a zatěžují pouze některé svaly, se doporučuje, aby si dělali přestávky, při kterých si namáhané svaly protáhnou,
 • doporučení pro všechny lidi, kteří při práci sedí: po nějaké době se zvednout, trochu se projít (třeba i po kanceláři), rozhýbat ztuhlé svalstvo, protáhnout si záda a vydýchat se,
 • častý a přiměřený pohyb, do kterého jsou ve vyvážené míře zapojeny všechny svaly našeho těla,
 • vyhýbat se náročným jednostranným činnostem,
 • při sportování dbejte na odborné vzdělání trenéra a důkladné protažení všech svalů před výkonem,
 • po skončení tréninku jsou vhodná relaxační cvičení a protažení,
 • používat i epikondylární pásky, které se aplikují při činnostech, kdy jsou svaly předloktí zvýšeně namáhány,
 • na prvními projevy tenisového lokte reagujte omezením veškeré činnosti, která způsobuje bolesti,
 • navštivte ortopeda.

 

Zdroj: http://nemoci.vitalion.cz/tenisovy-loket/, http://nemoci.vitalion.cz/zanet-slach/

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Anopyrin 400 mg
10X400MG
← zpět na výpis léků
Název Anopyrin 400 mg
Doplňek názvu 10X400MG
SUKL kód 87680
Velikost balení 10X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Aspirin
20X500MG
← zpět na výpis léků
Název Aspirin
Doplňek názvu 20X500MG
SUKL kód 46216
Velikost balení 20X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Aspirin C 20
20
← zpět na výpis léků
Název Aspirin C 20
Doplňek názvu 20
SUKL kód 46214
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ataralgin
20
← zpět na výpis léků
Název Ataralgin
Doplňek názvu 20
SUKL kód 48888
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CALCIUM 500 MG PHARMAVIT
← zpět na výpis léků
Název CALCIUM 500 MG PHARMAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 137119
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Coldrex HotRem Citron plv.5ks(sáčky)
← zpět na výpis léků
Název Coldrex HotRem Citron plv.5ks(sáčky)
Doplňek názvu
SUKL kód 45247
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
COLDREX MAXGRIP CITRON 5s.
← zpět na výpis léků
Název COLDREX MAXGRIP CITRON 5s.
Doplňek názvu
SUKL kód 32421
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
condrosulf 400
60X400MG
← zpět na výpis léků
Název condrosulf 400
Doplňek názvu 60X400MG
SUKL kód 14817
Velikost balení 60X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
DOLGIT GEL
← zpět na výpis léků
Název DOLGIT GEL
Doplňek názvu
SUKL kód 125167
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
dolmina gel
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název dolmina gel
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 16580
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Dolmina gel
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Dolmina gel
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 30056
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
EMOXEN GEL
← zpět na výpis léků
Název EMOXEN GEL
Doplňek názvu
SUKL kód 100289
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
flector ep gel
1X60GM
← zpět na výpis léků
Název flector ep gel
Doplňek názvu 1X60GM
SUKL kód 14825
Velikost balení 1X60GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
FLECTOR EP TISSUGEL
← zpět na výpis léků
Název FLECTOR EP TISSUGEL
Doplňek názvu
SUKL kód 14830
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
flector ep tissugel
2KS
← zpět na výpis léků
Název flector ep tissugel
Doplňek názvu 2KS
SUKL kód 14829
Velikost balení 2KS
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
IBALGIN 200
← zpět na výpis léků
Název IBALGIN 200
Doplňek názvu
SUKL kód 100014
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ibalgin 400
12X400MG
← zpět na výpis léků
Název ibalgin 400
Doplňek názvu 12X400MG
SUKL kód 32080
Velikost balení 12X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ibalgin sus por.
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Ibalgin sus por.
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 155051
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ibalgin gel
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název ibalgin gel
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 20401
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MOBILAT
← zpět na výpis léků
Název MOBILAT
Doplňek názvu
SUKL kód 107182
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NEO-CEPHYL
← zpět na výpis léků
Název NEO-CEPHYL
Doplňek názvu
SUKL kód 17295
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen 24x400 mg
24X400MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen 24x400 mg
Doplňek názvu 24X400MG
SUKL kód 54119
Velikost balení 24X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen rapid 400 mg capsules
II
← zpět na výpis léků
Název Nurofen rapid 400 mg capsules
Doplňek názvu II
SUKL kód 146482
Velikost balení II
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
panadol
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název panadol
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 46227
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Extra
30
← zpět na výpis léků
Název Panadol Extra
Doplňek názvu 30
SUKL kód 13802
Velikost balení 30
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Rapide
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Panadol Rapide
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 12859
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen Extra proti bolesti
12
← zpět na výpis léků
Název Paralen Extra proti bolesti
Doplňek názvu 12
SUKL kód 42770
Velikost balení 12
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Saridon
10
← zpět na výpis léků
Název Saridon
Doplňek názvu 10
SUKL kód 41778
Velikost balení 10
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
TRAUMAPLANT
← zpět na výpis léků
Název TRAUMAPLANT
Doplňek názvu
SUKL kód 43980
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Voltaren actigo extra
20X25MG
← zpět na výpis léků
Název Voltaren actigo extra
Doplňek názvu 20X25MG
SUKL kód 122516
Velikost balení 20X25MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Voltaren Actigo Extra
10X25MG
← zpět na výpis léků
Název Voltaren Actigo Extra
Doplňek názvu 10X25MG
SUKL kód 16012
Velikost balení 10X25MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Voltaren Emulgel
LAM
← zpět na výpis léků
Název Voltaren Emulgel
Doplňek názvu LAM
SUKL kód 100096
Velikost balení LAM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
paralen 500
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název paralen 500
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 3837
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Brufen sirup
1X100ML/2GM
← zpět na výpis léků
Název Brufen sirup
Doplňek názvu 1X100ML/2GM
SUKL kód 99580
Velikost balení 1X100ML/2GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
EFFERALGAN VITAMIN C
← zpět na výpis léků
Název EFFERALGAN VITAMIN C
Doplňek názvu
SUKL kód 95558
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
brufen 400
20X400MG
← zpět na výpis léků
Název brufen 400
Doplňek názvu 20X400MG
SUKL kód 107811
Velikost balení 20X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EXCEDRINIL 250 MG/250 MG/65 MG…
0 20
← zpět na výpis léků
Název EXCEDRINIL 250 MG/250 MG/65 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Doplňek názvu 0 20
SUKL kód 139409
Velikost balení 0 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EFFERALGAN 500 MG
← zpět na výpis léků
Název EFFERALGAN 500 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 66091
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
MEXALEN 250 MG
← zpět na výpis léků
Název MEXALEN 250 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 94980
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Nurofen liquid capsules
10X200MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen liquid capsules
Doplňek názvu 10X200MG
SUKL kód 3253
Velikost balení 10X200MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
HEPARIN AL GEL 30000
← zpět na výpis léků
Název HEPARIN AL GEL 30000
Doplňek názvu
SUKL kód 86044
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ibalgin
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Ibalgin
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 32015
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Nurofen 200 mg
12X200MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen 200 mg
Doplňek názvu 12X200MG
SUKL kód 62542
Velikost balení 12X200MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
fastum gel
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název fastum gel
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 16287
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
IBALGIN DUO EFFECT
0 30GM
← zpět na výpis léků
Název IBALGIN DUO EFFECT
Doplňek názvu 0 30GM
SUKL kód 176500
Velikost balení 0 30GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Lioton 100 000 gel
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Lioton 100 000 gel
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 17165
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence


REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru