REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Melanom

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Poškození kůže vzniká zvýšenými chemickými, tepelnými a biologickými reakcemi, které probíhají od dětství po celý život („kůže si pamatuje“). Účinky slunečního záření se s věkem hromadí a sčítají. Důsledkem zvýšené reakce kůže mohou být záněty, zmnožení buněk, tlustší rohová vrstva kůže, deformace povrchu nadměrnou tvorbou vaziva v podkoží, urychlené stárnutí kůže s tvorbou hlubokých vrásek, potlačení obranných schopností kůže, vznik přecitlivělosti, nebo dokonce nádorové bujení. Nádorů kůže je mnoho druhů. Nazývají se melanomy a karcinomy.

Před vznikem rakoviny kůže se můžeme účinně chránit! Většina nádorů kůže je úplně vyléčitelná, pokud se léčí včas.

Melanom je velmi nebezpečný typ rakoviny kůže, který vzniká v melanocytech – kožních buňkách, vytvářejících kožní pigment. Tyto buňky začnou abnormálně růst a dělit se a prorůstají do okolní tkáně.

Melanom vzniká nadměrným sluněním, kdy je DNA melanocytů poškozena UV zářením, a ty se pak nekontrolovatelně množí a tvoří kožní nádor – melanom. Je nebezpečnější než ostatní typy nádorů kůže. Může být v časných stadiích, kdy zasahuje pouze kůži, chirurgicky odstraněn. Metastázuje krví nebo lymfatickými cestami do orgánů a do kostí.

Svou roli zde také hrají genetické faktory a tvorba abnormálních mateřských znamének.

Melanom se nejčastěji objevuje:

 • na kůži,
 • na sliznici,
 • v oku,
 • na plochách těla, které vystavujeme slunečnímu záření jen nárazově,
 • na kůži,
 • na mateřském znaménku,
 • nádor se projeví jako: tmavší flíček na kůži (piha, névus), tmavne, zvětšuje se, mění tvar, rozpíjejí se jeho okraje, mokvá, nebo se na něm vytváří strup.

Díky tomu, že je na povrchu kůže a že je barevný, ho můžeme snadno odhalit a včas zahájit léčbu.

Rozlišujeme čtyři typy melanomu:

 1. Povrchově se šířící melanom je nejrozšířenějším melanomem. Roste po povrchu, později prostupuje do hlubších vrstev pokožky. V této formě vypadá jako hrbolek na tmavě hnědé až černé nepravidelné plošce.
 2. Nodulární melanom se od začátku projevuje jako vyvýšenina na kůži. Nádor prostupuje do větší hloubky kůže.
 3. Lentigo maligna melanom se objevuje zejména u starších osob. Projevuje se jako plošky, na kterých se střídají světlejší a tmavší tóny hnědé.
 4. Akrolentiginózní melanom vzniká především na vzdálenějších částech těla – dlaních, chodidlech nebo pod nehty. Zpočátku tento druh melanomu můžeme zaměnit za bradavici, modřinu nebo mozol.

Rizikové faktory melanomu:

 • nadměrné a nechráněné vystavování se slunci,
 • slunění se mezi 10. a 15. hodinou,
 • nedostatečné používání krémů s UV filtry či používání krémů s nedostatečnými UV filtry,
 • při dlouhém opalování nás opalovací přípravky neochrání před melaninem (jen prodlužují dobu, kterou můžete strávit na slunci, než se více spálíte). Nezabrání zcela negativním účinkům ultrafialového záření na pigmentové buňky,
 • větší sklon k melanomu mají lidé se světlejší kůží a světlými nebo zrzavými vlasy (kožní fototyp I a fototyp II) a lidé s větším počtem mateřských znamének,
 • lidé, kteří se v dětství nebo mládí rozsáhle nebo často na slunci spálili,
 • více nebezpečné než chronické opalování je pro vznik melanomu spálení v prvních 18 letech života, když je kůže nejcitlivější,
 • genetické (dědičné) předpoklady,
 • oslabený imunitní systém.

Nejzávažnější rizika:

 • vystavování se slunečnímu záření,
 • dlouhodobé celoživotní vystavení slunečnímu záření – zemědělci, stavební dělníci,
 • náhlé a prudké opálení neopálené kůže při letní nebo zimní rekreaci,
 • věk a pohlaví,
 • dětská pokožka je zvlášť citlivá, jemnější, tenčí a bez ochranných pigmentů. Slunění kojenců a malých dětí je vysoce nebezpečné,
 • výskyt některých nádorů, u nichž záleží na délce vystavování slunečnímu záření, vzrůstá s věkem,
 • vlastnosti lidí,
 • lidé se světlou kůží a pihami, světlými vlasy (blond, zrzavými) a modrýma očima (tmavší kůže obsahuje více pigmentu melaninu, který ji chrání),
 • lidé, kteří se na slunci snadno spálí a nehnědnou vůbec, nebo jen obtížně,
 • lidé, kteří se v posledních 20 letech opakovaně na slunci spálili,
 • lidé, kteří mají více pigmentových skvrn,
 • lidé se sníženou odolností organismu – nemocní.

Nebezpečí hrozí nejvíce u vody a na sněhu, zvlášť ve vysokých horách a u moře.

Odraz slunečních paprsků od vody, písku a sněhu zvyšuje sílu jejich působení. Slunce září nejsilněji mezi 11. a 14. hodinou denní. Sluneční paprsky pronikají zčásti i mraky a látkou slunečníků. Ani ty spolehlivě před poledním sluncem neochrání. Chladný vánek ochlazuje kůži a snižuje pocit horka. Opalování na větrné pláži je proto záludnější. Pozor také na léky! Některé zvyšují citlivost na sluneční paprsky – např. antihistaminika, antibiotika, psychofarmaka, barbituráty, kontraceptiva, umělá sladidla, léčebné krémy a masti aj. Upozornění hledejte v příbalovém letáku nebo na obalu, ale raději se zeptejte svého lékaře. Pozor na alkohol! Zvyšuje přirozenou únavu ze slunce, a spánek na slunci je největším nebezpečím.

Test – sebevyšetřování:

 • Svědí Vás nějaká pigmentová skvrna (piha, névus), nebo je zvýšeně citlivá?
 • Má průměr 1 cm nebo větší?
 • Zvětšuje se?
 • Je nepravidelně ohraničená?
 • Zvyšuje se její černý nebo hnědý odstín?
 • Je zanícená?
 • Mokvá, nebo se na ní tvoří stroupek?

Odpovíte-li ano na některou z uvedených otázek, poraďte se s lékařem.

Odpovíte-li ano na 3 nebo více otázek, navštivte ihned svého lékaře!

Komplikace melanomu:

Byl-li melanom odhalen v pozdějším stadiu, kdy už se rozšířil do ostatních částí těla, je léčba komplikovaná. I při malém podezření na melanom navštivte lékaře. V brzkém stadiu je léčitelný.

Pamatujte: Nejlepší ochranou před nebezpečím vzniku kožních nádorů je co nejstřídmější pobyt na slunci. Opálená kůže již není v módě a navíc rychleji stárne.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky melanomu:

 • mateřská znaménka,
 • hrbol na kůži,
 • hyperpigmentace,
 • šíří se po povrchu nebo mírně do výšky,
 • pomalu se zvětšující barevná skvrna – pokud se melanom začne tvořit na původní zdravé kůži,
 • změna barvy, tvaru nebo velikosti – tvoří-li se na mateřském znaménku,
 • rozpíjené okraje proměnného útvaru,
 • mokvá,
 • vytváří se strup.

Častějším místem výskytu některých kožních nádorů u žen jsou dolní končetiny a záda u mužů.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste léky vybírali s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Nekombinujte různé léky ani s doplňky stravy, a pokud by k tomu mělo dojít, konzultujte to raději s lékárníky.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle doporučení.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.
 • Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…
  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

 • Vždy dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny apod.
 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době akutního onemocnění. K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Projektem zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kam je postupně vkládáme s jejich přesným názvem, složením, velikostí balení, příbalovou informací ke správnému užívání a dalšími informacemi.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým aktivním přístupem – změnou chování a životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržováním zásad hygieny a pravidelné péče o tělo, přípravy a konzumace stravy,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Při výběru konkrétních přípravků si vždy přečtěte i související nezbytné subkapitoly, zejména „Popis nemoci“, „Léčba a samoléčba“, „Upozornění“ a Prevence“, které jsou nedílnou součástí samoléčby a sebepéče. Bez jejich znalosti se vystavujete riziku možného neúspěchu samoléčby a případně i poškození zdraví.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba melanomu

Dermatolog rozezná melanom pouhým pohledem, někdy použije specializované metody (biopsie). Jedná-li se o zhoubný nádor, lékař jej chirurgicky odstraní i s lymfatickými uzlinami v této oblasti. Jizva po vyjmutém melanomu je pak upravena plastickými chirurgy. Pacient potom pravidelně chodí na kontroly (každých 3–6 měsíců) po dobu 5 let do „melanomové ambulance“, zdamelanomem neonemocní znovu). Tyto prohlídky mají i psychosociální funkci – lékaři se při těchto prohlídkách snaží svým pacientům mnoho věcí objasnit a uklidnit je.

Test – sebevyšetřování:

 • Svědí Vás nějaká pigmentová skvrna (piha, névus), nebo je zvýšeně citlivá?
 • Má průměr 1 cm nebo větší?
 • Zvětšuje se?
 • Je nepravidelně ohraničená?
 • Zvyšuje se její černý nebo hnědý odstín?
 • Je zanícená?
 • Mokvá, nebo se na ní tvoří stroupek?

Odpovíte-li ano na některou z uvedených otázek, poraďte se s lékařem.
Odpovíte-li ano na 3 nebo více z těchto otázek, navštivte ihned svého lékaře!

Samoléčba & prevence

 • Při neopálené kůži je nutno omezit pobyt na slunci na minimum. Zpočátku nepřekračujte dobu slunění několik minut denně, postupně můžete být na slunci déle. Nikdy se nevystavujte slunci až do spálení kůže!
 • Při pobytu na slunci je nutné používat opalovací krémy, mléka nebo gely, rtěnky a pomády na rty s ochranným faktorem proti slunečnímu záření. Síla faktoru je označena na balení a pohybuje se běžně v rozmezí od 2 do 25.
 • Ochranný faktor: číslo označuje, kolikrát déle můžeme být na slunci, aniž bychom se spálili, ve srovnání s dobou, kdy je kůže krémem nechráněna. (Např. ochranný faktor 10 znamená, že je možno být na slunci desetkrát déle bez spálení, než kdybychom faktor nepoužili.) To však neznamená, že bychom měli této doby skutečně využít! Chrání před spálením, a ne před rizikem onemocnění!
 • Nezapomínejte na oči! Používání slunečních brýlí s filtrem proti UV záření je naprosto nezbytné!
 • Zvláštní ochranu potřebují děti…
  • novorozence a děti do 2 let nevystavujte slunečnímu záření vůbec,
  • děti starší 6 měsíců chraňte krémy s ochranným faktorem 15 a více,
  • i starší děti by měly pobývat na otevřeném slunci jen krátké chvíle,
  • ochrana hlavy vhodným kloboukem a očí slunečními brýlemi s filtrem proti UV záření jsou podmínkou,
 • dospělé ani děti nevystavovat slunečním paprskům vůbec mezi 10. a 15. hodinou, kdy na zemský povrch dopadá nejvíce UVB paprsků schopných způsobit melanom. V tuto dobu se zdržujte ve stínu stromů, slunečníku nebo vevnitř budov,
 • ochranný přípravek se musí nanášet na kůži každé 2 hodiny a bezprostředně po koupeli nebo propocení; ochrana faktorem nejméně 25 by měla být použita na tělesné oblasti s pigmentovými skvrnami,
 • vysoký ochranný faktor by měl být použit na zvlášť citlivá místa, jako jsou lícní kosti, nos, rty. Čím je kůže citlivější, tím vyšší ochranný faktor by se měl používat,
 • vhodné oblečení a pokrývka hlavy,
 • oblečení se speciálními ochrannými filtry, které nepropouští UV záření. Na části těla, které nemáme přikryté oděvem, krém s ochranným UV filtrem, minimálně faktor 15,
 • ochranný krém aplikovat alespoň 20 minut předtím, než jdeme na slunce, v dostatečné míře a na suchou a čistou pokožku, aby se mohl řádně vstřebat,
 • při pobytu na slunci a ve vodě používat vodě odolné (water-resistant nebo water-proof) krémy, protože i vodou prochází značná část UV paprsků. Po vylezení z vody je nutné ochranný krém na suchou kůži aplikovat znova,
 • i když se nekoupeme, je vhodné vrstvu krému zhruba každé 2‑3 hodiny obnovovat, protože pocením a otíráním pokožky se z nás krém postupně smývá,
 • nechoďte do solária, UV záření z umělých zdrojů je nebezpečnější než to ze slunce,
 • naučte se sami pravidelně vyšetřovat svoji kůži, a tím včas rozpoznat rizikové útvary a prohlížet se třikrát do roka (každé vyšetření zabere zhruba pět minut). Stačí k tomu zrcadlo, mále zrcátko a dobře osvětlená místnost – viz blíže samostatná kapitola,
 • každý měsíc se pořádně prohlédněte, s podezřelými znaménky nebo dlouho se nehojícími poraněními kůže jděte k lékaři,
 • pokud na sobě objevíte, že se vám mateřské znaménko zvětšuje, či mění tvar nebo barvu, nebo se vám na kůži objevila nová skvrna, okamžitě navštivte lékaře. Jedná-li se totiž o maligní melanom, je nutné, aby ho lékař okamžitě odstranil.

U samovyšetřování se můžeme řídit následujícími body, které nám mohou alespoň orientačně říct, zda se jedná o zhoubný nádor či ne…

 • Symetrie: pokud je znaménko naprosto kulaté, je velmi velká pravděpodobnost, že to není melanom.
 • Ohraničení: pokud je znaménko neostře ohraničené, je podezřelé.
 • Průměr: pokud je znaménko větší než půl cm, anebo u něj pozorujeme zvětšení, je pravděpodobně zhoubné.
 • Barva: pokud je znaménko černé, anebo má více barev, je podezřelé.
 • Povrch: pokud na znaménku pozorujete drobné hrbolky, může se jednat o zhoubný nádor.

Samoléčba & prevence nádorových onemocnění

Všechny tři nejvýznamnější příčiny vzniku nádorových onemocnění jsou ne-li přímo odstranitelné, tedy přímo ovlivnitelné:

 • zdravý životní styl,
 • nekouřit – 15 až 30 % nádorů na světě má na svědomí kouření,
 • dostatek tělesného pohybu – pravidelný pohyb i na čerstvém vzduchu,
 • omezit konzumaci alkoholu,
 • předcházet a včas léčit chronické infekce – podílejí se na vzniku nádorů z 10 až 25 %,
 • v rozumné míře sledovat své tělo a jeho projevy,
 • doléčit všechny nemoci – záněty virózy…
 • zamezit zbytečným úrazům a nemocem,
 • sledujte svoji hmotnost – vaše tělesná hmotnost by neměla překročit ideální hmotnost pro váš věk a výšku o více než 5 kg,
 • cvičte, choďte na procházky – pravidelný pohyb je nutný,
 • pravidelná a důsledná osobní hygiena – prevence infekcí,
 • pravidelné preventivní prohlídky – očkování, screeningy, testy…
 • pitný režim – minimálně šest sklenic vody denně – odplaví z organismu odpadové látky, které mohou být příčinou kožních problémů,
 • strava:
  • každý den si dopřejte dostatek zeleniny a ovoce, nejlépe v syrovém stavu,
  • strava by měla být pestrá, obsahovat dostatek vlákniny – výživa se podílí na vzniku nádorů z 15 až 30 %,
  • přidávejte do jídla složky s vysokým obsahem vlákniny (denně alespoň 800 gramů různých obilnin, luštěnin nebo brambor),
  • omezte množství tučných jídel,
  • omezte spotřebu cukru,
  • omezte spotřebu hovězího masa, šunky, slaniny, salámů a dalších uzenin,
  • jídla nepřesolujte, chuť upravujte raději kořením a bylinkami,
  • nejezte potraviny, které by mohly být dlouhým skladováním při běžné teplotě kontaminovány plísněmi,
  • omezte potraviny připravované na dřevěném uhlí nebo na otevřeném ohni,
  • uzené maso konzumujte jen zřídka,
  • vyhněte se spáleným jídlům,
  • nepít příliš horké nápoje,
  • více ovoce a zeleniny, zvláště mrkve (obsahující beta-karoten),
  • potravinová alergie na vejce, mléko, čokoládu a oříšky. Testy na alergii prokážou, je-li příčinou některá speciální potravina. Podle klinických zkoušek může stav pacientů s ekzémem zlepšit vynechání lepku a mléčných výrobků,
 • dostatečná ochrana před slunečním zářením – i 1 den na slunci způsobí nenapravitelné škody na kožních buňkách a možná i na DNA, které mohou vést až k rakovině kůže a jejímu předčasnému stárnutí,
 • nevystavovat se zbytečnému záření (opalování více než 4 hodiny/den, solária)…
  • chránit se (i děti) před slunečními paprsky. Malé děti není vhodné vystavovat slunečním paprskům a je vhodné je chránit pokrývkou hlavy, oblečenímkrémem s vysokým ochranným faktorem,
  • nevystavovat (dospělí ani děti) slunečním paprskům vůbec mezi 10. a 15. hodinou, kdy na zemský povrch dopadá nejvíce UVB paprsků schopných způsobit melanom. V tuto dobu se zdržujte ve stínu stromů, slunečníku nebo vevnitř budov,
  • vhodné oblečení a pokrývka hlavy,
  • oblečení se speciálními ochrannými filtry, které nepropouští UV záření. Na části těla, které nemáme přikryté oděvem, používáme krém s ochranným UV filtrem – minimálně faktor 15,
  • způsob aplikace ochranného krému: aplikovat alespoň 20 minut předtím, než jdeme na slunce, v dostatečné míře a na suchou a čistou pokožku, aby se mohl řádně vstřebat,
  • při pobytu na slunci a ve vodě používat vodě odolné (water-resistant nebo water-proof) krémy, protože i vodou prochází značná část UV paprsků. Po vylezení z vody je nutné ochranný krém na suchou kůži aplikovat znova,
  • i když se nekoupeme, je vhodné vrstvu krému zhruba každé 2‑3 hodiny obnovovat, protože pocením a otíráním pokožky se z nás krém postupně smývá,
  • nechoďte do solária, UV záření z umělých zdrojů je nebezpečnější než to ze slunce,
 • naučte se sami pravidelně vyšetřovat svoji kůži – a tím včas rozpoznat rizikové útvary; prohlížejte se třikrát do roka (každé vyšetření zabere zhruba pět minut). Stačí k tomu zrcadlo, mále zrcátko a dobře osvětlenou místnost. S podezřelými znaménky nebo dlouho se nehojícími poraněními kůže jděte k lékaři…
  • pokud na sobě objevíte, že se vám mateřské znaménko zvětšuje, či mění tvar nebo barvu, nebo se vám na kůži objevila nová skvrna, okamžitě navštivte lékaře. Jedná-li se totiž o maligní melanom, je nutné, aby ho lékař okamžitě odstranil,
  • u samovyšetřování se můžeme řídit následujícími body, které nám mohou alespoň orientačně říct, zda se jedná o zhoubný nádor či ne…
   • symetrie: pokud je znaménko naprosto kulaté, je velmi velká pravděpodobnost, že to není melanom,
   • ohraničení: pokud je znaménko neostře ohraničené, je podezřelé,
   • průměr: pokud je znaménko větší než půl cm, anebo u něj pozorujeme zvětšení, je pravděpodobně zhoubné,
   • barva: pokud je znaménko černé, anebo má více barev, je podezřelé,
   • povrch: pokud na znaménku pozorujete drobné hrbolky, může se jednat o zhoubný nádor,
 • přiměřeně časté mytí – používat jen vlažnou vodu a neparfémovaná mýdla,
 • jemné vysušování kůže poťukáváním namísto tření ručníkem,
 • odvar z pampelišky, kopřivy, lučního jetele, přestupu a šťovíku stimuluje funkci jater a ledvin – podporuje vylučování toxinů a zlepšuje vzhled kůže,
 • omega-3 a omega-6 mastné kyseliny – v rybím tuku nebo lněném oleji. Tyto tuky také přinášejí úlevu při svědění a zánětlivých projevech na kůži, od erysipelu po svrab. Nejlepší je jejich kombinace s antioxidanty, například s vitaminem C a vitaminem E, které pomáhají chránit kůži před poškozením zvnějšku a před volnými radikály poškozujícími buňky. Tyto vitaminy zklidňují vyrážky a ekzémy, hojí popáleniny, oděrky i řezné rány. Potlačují zánět a zmírňují svědění a suchost kůže,
 • zinek – při léčení suché kůže, akné a psoriázy, i jako podpora hojení poškozené tkáně,
 • multivitaminový a multiminerální doplněk s obsahem zinku a selenu,
 • echinacea, kterou lze nanášet také přímo na kůži při léčení ran, ekzémů a popálenin,
 • pupalkový olej – při mnohých kožních onemocněních, zvláště zánětlivých – lze rovněž aplikovat místně,
 • olej tea tree (melaleukový olej),
 • levandulový olej se rovněž nanáší na kůži, aby podpořil hojení hmyzího bodnutí a štípnutí, řezných ranek a odřenin a zabránil jejich infikování,
 • aloe vera zklidňuje popáleniny a hojí poraněnou kůži,
 • heřmánkový krém a jogurt můžete použít místně proti svědění a měsíčkový krém proti zánětu,
 • rybí tuk…
  dávkování: 2 lžičky denně,
  pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem,
  doporučení: vegetariáni mohou nahradit i lžící lněného oleje,
 • vitamin C…
  dávkování: 500 mg denně,
  doporučení: objeví-li se průjem, snižte dávku,
 • vitamin E…
  dávkování: 250 mg denně,
  pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence vzniku melanomu:

 • dostatečně se chránit (i děti) před slunečními paprsky. Malé děti není vhodné vystavovat slunečním paprskům a  je vhodné je chránit i pokrývkou hlavy, oblečením a krémem s vysokým ochranným faktorem,
 • dospělí ani děti nevystavovat slunečním paprskům vůbec mezi 10. a 15. hodinou, kdy na zemský povrch dopadá nejvíce UVB paprsků způsobující melanom. V tuto dobu se pohybujte ve stínu stromů, slunečníku nebo vevnitř budov,
 • vhodné oblečení a pokrývka hlavy,
 • i oblečení se speciálními ochrannými filtry, které nepropouští UV záření. Na části těla, které nemáme přikryté oděvem, aplikovat krém s ochranným UV filtrem minimálně faktor 15,
 • způsob aplikace ochranného krému – aplikovat alespoň dvacet minut předtím, než jdeme na slunce, v dostatečné míře, a na suchou a čistou pokožku, aby se mohl řádně vstřebat,
 • při pobytu na slunci a ve vodě používat vodě odolné (water-resistant nebo water-proof) krémy, protože i vodou prochází značná část UV paprsků. Po vylezení z vody je nutné ochranný krém na suchou kůži aplikovat znova,
 • i když se nekoupeme, je vhodné vrstvu krému zhruba každé 2‑3 hodiny obnovovat, protože pocením a otíráním pokožky se z nás krém postupně smývá,
 • nechoďte do solárií,
 • každý měsíc se pořádně prohlédněte, s podezřelými znaménky nebo dlouho se nehojícími poraněními kůže jděte k lékaři.

 

Zdroj:

web vitalion.cz,

MUDr. Dagmar Jírová, CSc., doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., (recenzenti doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc. – Státní zdravotní ústav, 1999)

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Calcium pantothenicum zentiva
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Calcium pantothenicum zentiva
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 155181
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON LONG EFFECT
← zpět na výpis léků
Název CELASKON LONG EFFECT
Doplňek názvu
SUKL kód 30776
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru