REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Bolavé rameno – syndrom

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Syndrom bolestivého ramene je onemocnění, které se projevuje souborem typických příznaků, přičemž hlavním příznakem je bolest v oblasti ramene s poruchou jeho hybnosti.

Bolest v rameni může vznikat z mnoha příčin, které lze rozdělit do tří skupin podle toho, kde má bolest původ – co je její příčinou:

 1. bolest vznikající z důvodu vnitřní poruchy ramenního kloubu,
 2. bolest způsobená poruchou tkání, které ramenní kloub obklopují,
 3. bolest ramene je důsledkem potíží vznikajících jinde na těle – přenesená bolest: při problémech s páteří, hlavně krční, onemocnění plic, nebo v oblasti bránice.

Určit přesný původ bolestí ramene je někdy složité. Bolest je příznakem dráždění nervů, který nás má upozornit, že se v bolavé oblasti něco děje. Mnoho nervů, které vedou bolest, jsou v oblasti ramene a šíje těsně provázané, i svaly zde mají velmi úzký vztah, proto rozlišit původ bolesti je obtížné. Postižená struktura se ani nedá přesně zobrazit, protože se jedná o tzv. funkční poruchu, která vzniká bez zjevně patrné příčiny.

Nejčastějším důvodem vzniku bolestí v oblasti ramene je:

 • impingement syndrom (subakromiální tísně), a to zánětlivého či degenerativního původu. Při impingement syndromu dochází v oblasti pod výběžkem lopatky k procesům, jejichž následkem je zúžení tohoto subakromiálního prostoru. Nejčastěji vzniká akutním nebo chronickým přetížením v rameni, zduřením burzy při jejím zánětu, prosáknutím, trhlinou, prokrvácením při úrazu, degenerativním vápenatěním šlach atd.,
 • kapsulitida – zánět kloubních obalů, pak poruchy akromioklavikulárního kloubu. Do ramene se často přenášejí bolesti z krční páteře,
 • poranění rotátorové manžety – u starších sportovců, kteří se po klidovém období vracejí k sportovní aktivitě. Rotátorová manžeta je zde již degenerovaná, a tak při prudkém švihovém pohybu nevydrží a trhá se,
 • při přetěžování svalů v oblasti ramene dochází k tvorbě drobných poranění, která jsou doprovázena zánětem. Jestliže nedojde k přerušení zátěže a tyto tkáně jsou opakovaně namáhány, šlachy zprvu otékají, postupně ale dochází k jejich ztenčování a mohou prasknout. Při chronickém zánětu šlach také dochází k ukládání vápenatých solí a „kostnatění“ šlachy, všechny tyto degenerativní změny vedou k snížení kvality postižené šlachy.

Rizikové faktory syndromu bolestivého ramene:

Bolest v rameni se může rozvinout z rozmanitých příčin, nejčastěji je to ale přetěžování ramene. Dochází k tvorbě drobných poranění svalů, šlach a kloubních struktur, které vyústí v akutní, při stálém dráždění chronický zánět, který vyvolává pocity bolesti.

Obtíže také zpravidla následují po úrazu ramene. Stejně jako ostatní klouby těla, i ramenní kloub podléhá degenerativním změnám způsobujícím artrózu kloubu.

Komplikace syndromu bolestivého ramene:

Jestliže není rameno zbaveno nadbytečné zátěže, dochází k postupnému omezování pohybů v ramenním kloubu, jejichž podkladem je vznik srůstů v okolí kloubu a tzv. kontraktur (trvalé postavení kloubního pouzdra v určité poloze) pouzdra – rozvíjí se tzv. adhezivní kapsulitida neboli „zmrzlé rameno“, provázené omezením pohyblivosti ramene. Je omezen jak aktivní (ten, který sami vykonáváte), tak pasivní pohyb (paže je uchopena a je s ní pohybováno bez aktivní práce svalů), a to zejména upažení, vytočení paže zevně a předpažení (tzv. kloubní vzorec). V tomto případě je prvním krokem léčby snaha rozcvičit a posílit ramenní kloub, v případě neúspěchu se pak přistupuje k operaci.

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky syndromu bolestivého ramene:

 • bolest může být přítomná stále, nebo může být vyvolána jen určitým pohybem, zpravidla se objevuje v noci,
 • postupné omezování pohybů v rameni,
 • otok,
 • bolestivé upažení, a to nejčastěji v rozsahu 60–120° při impingement syndromu – v tomto rozmezí pohybů je v oblasti ramenního kloubu poměrně těsno a dochází:
  • ke zduření – při upažování se objeví taková bolest, že upažení často vůbec nelze provést,
  • potíže narůstají postupně, síla v rameni se snižuje, časem se bolest objevuje i v klidu,
 • typicky rameno bolí v noci, zvláště při jeho zalehnutí,
 • dlouhodobé bolesti pod akromiem – poranění rotátorové manžety,
  • při zatlačení je citlivý velký hrbol kosti pažní, při vzniku trhliny je též pohyb paže omezen v rozsahu 60–120° při upažování,
 • bolestivost na přední straně kloubu, především při předpažování – při postižení šlachy bicepsu (tendopatie m. biceps),
 • dojde-li k omezení kombinace pohybů upažování (abdukce), zevního vytáčení (zevní rotace) a následně i předpažování (flexe), jedná se o tzv. kapsulární vzorec. Toto omezení nás upozorňuje na zánět kloubního pouzdra. Postižený jedinec pociťuje značné bolesti, a to zpravidla v noci.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba u lékaře spočívá (po řádné diagnostice):

 • v edukaci nemocnéhobez jeho spolupráce nelze dosáhnout úspěchu,
 • v akutním stavu – několik dní úplný klid ramene,
 • později postupné domácí cvičení podle instruktáže,
 • aplikace chladu při zánětlivých epizodách a naopak tepla při chronických stavech,
 • nepřetěžovat podrážděný kloub.

Lékař by měl realisticky odhadnout možný výsledek léčby a seznámit s ním pacienta (podkladem odhadu je rentgen a ultrasonografický snímek nebo diagnóza zánětlivého onemocnění ramene).

 • Farmakologická léčba se provádí ambulantně – dle stupně zánětlivé iritace se volí kombinace nesteroidních antirevmatik a analgetik tak, aby byla pokud možno utlumena noční bolest.
 • Tělesnou výchovu a fyzikální léčbu provádí rehabilitační oddělení.
 • V akutním stavu je vhodný terapeutický laser s nižší či střední energií, TENS proudy, chlad, později DD proudy, IF proudy, magnetoterapie nebo ultrazvuk, pulzní nebo kontinuální. U chronických bolestivých stavů, kde není možno jinak radikálněji zasáhnout, lze užít sérii analgetické rentgenové terapie.
 • Zhodnocení dosažených výsledků a funkčního stavu pacienta – opakovaně (monitorování účinnosti analgetické léčby i rozsahu pohybu při akutním stavu po 1–2 týdnech, u chroničtějších stavů za 2–3 týdny po zavedení terapie nebo její změně).
 • Strávit určitou dobu v klidu, po pár dnech klidu je ale vhodné rameno pomalu rozcvičovat, aby „neztuhlo“.
 • Priessnitzův obklad (mokrý ručník, igelit, suchý ručník), který si přiložíte na postižený kloub. Do odeznění tohoto stavu je vhodné vynechat jakékoliv cvičení.
 • Ledový obklad – na rameno přiložte v pytlíku rozdrcený led až 4x denně na dobu 10 minut. V případě, že se na kloubu objeví vyrážka, zavadnutí, nebo se zhorší bolest, nepokračujte v dalším ledování a poraďte se s lékařem nebo zdravotní sestrou.
 • Místní léčení teplem.
 • Zklidnění a bandáže.
 • Chraňte své klouby: používejte ortézu (dlahu, korzet).
 • Případně již léčebný tělocvik a rehabilitace.
 • Analgetika (léky tišící bolest) – paracetamol: např. Paralen, Panadol… ASA: např. Aspirin, Upsarin, Acylpyrin, ibuprofen: Ibalgin, Nurofen, Brufen… Paralen v suspenzi pro děti obsahuje paracetamol. Pomáhá i při běžných bolestech zubů, uší nebo hlavy, při zánětu močových cest, nebo například při úrazech.
 • Antiflogistika (nesteroidní protizánětlivé léky) u aktivované artrózy místní aplikace kortikoidů. Pomoci mohou: tablety s obsahem ibuprofenu – jako Ibalgin, Nurofen, Brufen, novější Nalgesin S s obsahem naproxenu s v dávkování 1–2x denně, dále léky s účinnou látkou diclofenac sodný: Voltaren, Dolmina Diclofenac Al.
 • Užívání tablet déle než 14 dní je vhodné konzultovat s lékařem, stejně jako léčení dětí a těhotných žen.
 • U léčby kloubních bolestí jsou antiflogistika ve formě gelů nebo mastí – přípravky s obsahem ibuprofenu – jako je Ibuprofen gel, mast Dolgit gel, diclofenac ve formě emulgelu, jako je Voltaren, Veral, ketoprofen – Fastum gel.
 • Rozdíly v účinnosti protizánětlivých látek se téměř stírají. Závisí na kvalitě pomocné (nosné) látky: všeobecně gelová forma uvolňuje více a rychleji účinnou látku.
 • Odstraňují sice vnímání bolesti a působí proti zánětu, čímž zvyšují pohyblivost postiženého kloubu, příčin vzniku artrózy se ale v podstatě nedotýkají.
 • Dlouhodobě působící léky ze skupiny chondroprotektiv – podporují regeneraci chrupavčité tkáně a tvorbu kolagenu.
 • Nenechávat klouby prochladnout, udržujte je vždy v teple!
 • Kostivalové masti.
 • Wobenzym pomáhá tlumit záněty a otoky, usnadňuje hojení, pozitivně ovlivňuje imunitu.
 • Pomáhají též fyzikální balneologické a vodoléčebné procedury.
 • Vyhýbejte se spaní na postiženém rameni, podložte si hlavu polštářem, střídejte polohy.

Samoléčba syndromu bolestivého ramene

 • Odstranění zátěže, která bolest způsobila – klid ramene,
 • podávání léků na zmírnění bolesti (analgetika) a příznaků zánětu (nesteroidní antirevmatika), a to jak v tabletové, tak zejména v masťové formě,
 • rehabilitace, jejímž cílem je zachování hybnosti ramenního kloubu,
 • fyzioterapie,
 • fyzikální terapie – magnetoterapie, terapeutický laser, ultrazvuk a terapie proudem,
 • k operačnímu řešení se přistupuje jako ke poslední možnosti, a jen v některých případech. Nemocný musí být motivovaný, protože doba po operaci je následována dlouhodobou rehabilitací, jejíž úspěch spočívá jen v jeho motivaci a aktivním přístupu k fyzioterapii.

Jak napomoci léčbě syndromu bolestivého ramene:

Pokud bolest po užívání těchto léků a doporučeného režimu neustupuje, navštivte lékaře, aby postižený kloub vyšetřil.

Pomoci mohou svým způsobem  i různé doplňky stravy – pouze pokud v postiženém kloubu ještě nějaká chrupavka zbývá; sice nepřiroste ani o milimetr, ale může se zpevnit, omezí se dráždění zánětem, a vlivem fyzické zátěže pomaleji ubývá:

 • Vitamin C…
  dávkování: 500 mg dvakrát denně,
  doporučení: objeví-li se průjem, snižte dávku,
 • vitamin E…
  dávkování: 250 mg dvakrát denně,
  pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem,
 • zinek…
  dávkování: 15 mg denně,
  doporučení: užíváte-li zinek déle než měsíc, užívejte doplněk s obsahem 2 mg mědi,
 • glukosamin…
  dávkování: 500 mg glukosamin sulfátu třikrát denně,
  doporučení: užívejte při jídle ke snížení zažívacích potíží,
 • rybí tuk…
  dávkování: 2 lžičky dodají 2 g omega-3 mastných kyselin denně,
  pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem,
 • chilli mast…
  dávkování: několikrát denně potírejte klouby,
  doporučení: standardizovaná obsahuje 0,025 až 0,075 procenta kapsaicinu,
 • niacin…
  dávkování: 1000 mg třikrát denně.
  pozor: vysoké dávky způsobují poškození jater a jiné závažné vedlejší účinky; po dobu léčení je nutné sledování lékařem,
 • boswelie…
  dávkování: jedna tableta nebo tobolka třikrát denně,
  doporučení: standardizované tablety obsahují 150 mg kyseliny boswelové.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence syndromu bolestivého ramene:

 • u pacientů s bolestivým ramenem záleží na stupni trvalého poškození měkkých tkání, hlavně rotátorové manžety a dalších tkání v subakromiálním prostoru, u zánětlivých afekcí i na reflexních a ischemických změnách apod.,
 • je-li zánět součástí celkového zánětlivého onemocnění (artritida, např. revmatoidní), pak i na jeho dalším vývoji; v akutním stadiu je vhodná:
  • pracovní neschopnost,
  • klid, i nosit končetinu na šátku,
 • v dalším vývoji záleží na profesi nemocného a zatížení paží,
 • u chroniků nebo u opakujících se stavů, které jsou způsobeny profesním přetěžováním, je třeba omezit práci nad hlavou a ve vynucené poloze a omezit trvalé přetěžování nošením a zvedáním těžkých břemen,
 • v prevenci syndromu bolestivého ramene je důležitá včasná diagnostika nestabilit ramene, které v průběhu života vedou k postupnému přetěžování a poškozování závěsného aparátu,
 • doléčení i drobných poranění a přetížení, neodmítáme ani používání preparátů na regeneraci kloubů,
 • vyhýbejte se rizikovým faktorům,
 • rameno zbytečně nepřetěžujte,
 • dbejte na jeho dostatečnou regeneraci po namáhavé činnosti (štípání dříví),
 • omezte trvalé přetěžování paže nošením a zvedáním těžkých břemen,
 • cvičte, abyste upevnili páteř a osvojili si správné držení těla – například cvičení pilates.

 

Zdroj:

weby dostry.cz, revma.cz/, tornero-ul.cz/

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
AESCIN-TEVA
← zpět na výpis léků
Název AESCIN-TEVA
Doplňek názvu
SUKL kód 107806
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Anopyrin 400 mg
10X400MG
← zpět na výpis léků
Název Anopyrin 400 mg
Doplňek názvu 10X400MG
SUKL kód 87680
Velikost balení 10X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Aspirin
20X500MG
← zpět na výpis léků
Název Aspirin
Doplňek názvu 20X500MG
SUKL kód 46216
Velikost balení 20X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Aspirin C 20
20
← zpět na výpis léků
Název Aspirin C 20
Doplňek názvu 20
SUKL kód 46214
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ataralgin
20
← zpět na výpis léků
Název Ataralgin
Doplňek názvu 20
SUKL kód 48888
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CALCIUM 500 MG PHARMAVIT
← zpět na výpis léků
Název CALCIUM 500 MG PHARMAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 137119
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Coldrex HotRem Citron plv.5ks(sáčky)
← zpět na výpis léků
Název Coldrex HotRem Citron plv.5ks(sáčky)
Doplňek názvu
SUKL kód 45247
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
COLDREX MAXGRIP CITRON 5s.
← zpět na výpis léků
Název COLDREX MAXGRIP CITRON 5s.
Doplňek názvu
SUKL kód 32421
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
condrosulf 400
60X400MG
← zpět na výpis léků
Název condrosulf 400
Doplňek názvu 60X400MG
SUKL kód 14817
Velikost balení 60X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
DOLGIT GEL
← zpět na výpis léků
Název DOLGIT GEL
Doplňek názvu
SUKL kód 125167
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
dolmina gel
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název dolmina gel
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 16580
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Dolmina gel
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Dolmina gel
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 30056
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
EMOXEN GEL
← zpět na výpis léků
Název EMOXEN GEL
Doplňek názvu
SUKL kód 100289
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
flector ep gel
1X60GM
← zpět na výpis léků
Název flector ep gel
Doplňek názvu 1X60GM
SUKL kód 14825
Velikost balení 1X60GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
FLECTOR EP GEL
← zpět na výpis léků
Název FLECTOR EP GEL
Doplňek názvu
SUKL kód 14826
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
FLECTOR EP TISSUGEL
← zpět na výpis léků
Název FLECTOR EP TISSUGEL
Doplňek názvu
SUKL kód 14830
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
flector ep tissugel
2KS
← zpět na výpis léků
Název flector ep tissugel
Doplňek názvu 2KS
SUKL kód 14829
Velikost balení 2KS
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
IBALGIN 200
← zpět na výpis léků
Název IBALGIN 200
Doplňek názvu
SUKL kód 100014
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ibalgin 400
12X400MG
← zpět na výpis léků
Název ibalgin 400
Doplňek názvu 12X400MG
SUKL kód 32080
Velikost balení 12X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ibalgin sus por.
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Ibalgin sus por.
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 155051
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ibalgin gel
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název ibalgin gel
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 20401
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MOBILAT
← zpět na výpis léků
Název MOBILAT
Doplňek názvu
SUKL kód 107182
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NALGESIN S
← zpět na výpis léků
Název NALGESIN S
Doplňek názvu
SUKL kód 55634
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen 24x400 mg
24X400MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen 24x400 mg
Doplňek názvu 24X400MG
SUKL kód 54119
Velikost balení 24X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen rapid 400 mg capsules
II
← zpět na výpis léků
Název Nurofen rapid 400 mg capsules
Doplňek názvu II
SUKL kód 146482
Velikost balení II
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
panadol
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název panadol
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 46227
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Extra
30
← zpět na výpis léků
Název Panadol Extra
Doplňek názvu 30
SUKL kód 13802
Velikost balení 30
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Extra Rapide
12
← zpět na výpis léků
Název Panadol Extra Rapide
Doplňek názvu 12
SUKL kód 14701
Velikost balení 12
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Rapide
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Panadol Rapide
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 12859
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen Extra proti bolesti
12
← zpět na výpis léků
Název Paralen Extra proti bolesti
Doplňek názvu 12
SUKL kód 42770
Velikost balení 12
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
reparil - gel n
I
← zpět na výpis léků
Název reparil - gel n
Doplňek názvu I
SUKL kód 83514
Velikost balení I
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
TRAUMAPLANT
← zpět na výpis léků
Název TRAUMAPLANT
Doplňek názvu
SUKL kód 43980
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Voltaren actigo extra
20X25MG
← zpět na výpis léků
Název Voltaren actigo extra
Doplňek názvu 20X25MG
SUKL kód 122516
Velikost balení 20X25MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Voltaren Actigo Extra
10X25MG
← zpět na výpis léků
Název Voltaren Actigo Extra
Doplňek názvu 10X25MG
SUKL kód 16012
Velikost balení 10X25MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Voltaren Emulgel
LAM
← zpět na výpis léků
Název Voltaren Emulgel
Doplňek názvu LAM
SUKL kód 100096
Velikost balení LAM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
paralen 500
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název paralen 500
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 3837
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Brufen sirup
1X100ML/2GM
← zpět na výpis léků
Název Brufen sirup
Doplňek názvu 1X100ML/2GM
SUKL kód 99580
Velikost balení 1X100ML/2GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
EFFERALGAN VITAMIN C
← zpět na výpis léků
Název EFFERALGAN VITAMIN C
Doplňek názvu
SUKL kód 95558
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
brufen 400
20X400MG
← zpět na výpis léků
Název brufen 400
Doplňek názvu 20X400MG
SUKL kód 107811
Velikost balení 20X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EXCEDRINIL 250 MG/250 MG/65 MG…
0 20
← zpět na výpis léků
Název EXCEDRINIL 250 MG/250 MG/65 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Doplňek názvu 0 20
SUKL kód 139409
Velikost balení 0 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EFFERALGAN 500 MG
← zpět na výpis léků
Název EFFERALGAN 500 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 66091
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
MEXALEN 250 MG
← zpět na výpis léků
Název MEXALEN 250 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 94980
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Nurofen liquid capsules
10X200MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen liquid capsules
Doplňek názvu 10X200MG
SUKL kód 3253
Velikost balení 10X200MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
HEPARIN AL GEL 30000
← zpět na výpis léků
Název HEPARIN AL GEL 30000
Doplňek názvu
SUKL kód 86044
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ibalgin
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Ibalgin
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 32015
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Nurofen 200 mg
12X200MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen 200 mg
Doplňek názvu 12X200MG
SUKL kód 62542
Velikost balení 12X200MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
fastum gel
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název fastum gel
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 16287
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
IBALGIN DUO EFFECT
0 30GM
← zpět na výpis léků
Název IBALGIN DUO EFFECT
Doplňek názvu 0 30GM
SUKL kód 176500
Velikost balení 0 30GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Lioton 100 000 gel
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Lioton 100 000 gel
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 17165
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
hirudoid
1X40GM
← zpět na výpis léků
Název hirudoid
Doplňek názvu 1X40GM
SUKL kód 66382
Velikost balení 1X40GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
DOLOBENE
← zpět na výpis léků
Název DOLOBENE
Doplňek názvu
SUKL kód 4067
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru