REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Spála

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Název onemocnění vychází z typického příznaku této infekční nemoci – spálové vyrážky. Spála (scarlatina) je způsobena streptokoky skupiny A (Streptococcus pyogenes), přenáší se kapénkovou infekcí (kašlem, kýcháním) – horními cestami dýchacími. V dýchacích cestách se streptokoky usazují na sliznici a množí se tam. Pronikají pak do krevního oběhu, kde uvolňují tzv. erytrogenní toxiny.

K nákaze dochází:

 • otevřenou ránou (ranná spála),
 • stykem s nakaženým člověkem,
 • dotykem infikovaného předmětu – mikroskopické částice ulpívají na rukách, v prachu místností, na předmětech denní potřeby a hračkách, kde mohou přežívat i několik dní, a infekci si sami zaneseme na naše sliznice,
 • cestou trávicího ústrojí – např. použitím znečištěného nádobí.

Spála se vyskytuje ve 2 typech:

 • raná spála – bakterie pronikly do těla poraněním, příznaky angíny se nemusejí objevit. A když, tak se vyskytnou až po výsevu vyrážky,
 • spálová angína – vyrážka následuje v krátkém časovém rozmezí za příznaky angíny. V tomto případě je příznakem spály angína – akutní zánět krčních mandlí, který má nejčastěji bakteriální (strektokokem), virový či někdy mykotický původ. Přenáší se hlavně kapénkovou infekcí – člověk může být nosičem, i když je sám bez potíží. Angína se nejčastěji objevuje u malých dětí a u lidí s oslabenou imunitou. Inkubační doba je cca 1–5 dní. Jestliže se toto onemocnění často opakuje, může lékař doporučit chirurgické odstranění krčních mandlí.  Očkování ani v tomto případě není možné.

Spála obvykle postihuje děti mladší od 4 do 12 let. U kojenců mladších 5 měsíců se onemocnění nevyskytuje vůbec. Onemocnět mohou i mladší a starší děti, dokonce i dospělí. Pokud bakterie vstoupila do těla ústy, pak po krátké inkubační době 1–5 dnů se objevují příznaky angíny, rozvíjející se velmi rychle.

Zdrojem nákazy je nemocný člověk anebo nosič (který nemá žádné příznaky onemocnění a většinou o tom vůbec neví). Vyšší nosičství je ve věku 5–9 roků a 30–39 let).

Hlavně mladí lidé mohou být nosiči viru, ale obvykle jen krátkou dobu. Po styku (nemoci) s určitým typem streptokoka se na něj vytváří doživotní imunita. Spála se však může opakovat (doživotní imunita je pouze na ten typ streptokoka, který způsobil nemoc) a není možné se proti ní očkovat, protože existuje velké množství typů výše uvedeného streptokoka. 

Nemocný je infekční po dobu trvání příznaků. Inkubační doba spály je cca 1–5 dní (5 dní se uvádí u spály přenesené ránou).

Po zahájení léčby je pacient ještě nakažlivý cca 1–2 dny. Pokud se ale jedná o nosiče, pak je tato doba poměrně dlouhá.

Rizikové faktory:

 • věk – cca 4–10 let,
 • roční období – zima a jaro.

Neléčená streptokoková infekce hrozí vznikem následků. Patří mezi ně vážné záněty ledvin, revmatická horečka a poruchy nervové soustavy (rozvíjejí se v období týdnů po prodělané streptokokové infekci).

Případy spály v České republice podléhají povinnému hlášení hygienikům!

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky spály:

 • horečka,
 • bolesti hlavy,
 • bolesti břicha,
 • bolest v krku,
 • obtížné polykání,
 • zvětšené a bolestivé uzliny,
 • bíle povleklý a později malinový jazyk,
 • zvětšené mandle,
 • čepy na mandlích,
 • vyrážka – spálová vyrážka je drobná (jako husí kůže) růžové až jasně červené barvy. Na dotek je vyrážka „krupicovitá“, připomíná „husí kůži“. Při zatlačení na kůži „zmizí“. Může svědit. Objevuje se cca 12 – 48 hodin od nákazy – zpravidla začíná v podbřišku a šíří se pak dále (nevyskytuje se v obličeji). Vyrážka se ale nemusí objevit vždy (například v případě opakujícího se onemocnění).

Příznaky spálové angíny:

 • horečka,
 • bolesti v krku a při polykání,
 • bolest hlavy,
 • zvětšené a bolestivé uzliny,
 • zvětšené krční mandle,
 • čepy na mandlích,
 • chrapot a další.

Nejprve dochází k schvácenosti doprovázeným bolestem hlavy, objevují se i bolesti břicha a zvracení. Nemocný má horečku a zimnici. Polykání je bolestivé, v krku vidíme typické změny – povlaky a čepy na mandlích, drobné skvrnky na patře. Jazyk je zpočátku bělavý, po cca 2 dnech onemocnění se začne olupovat, barva se mění v sytě červenou – povrch dostává malinový vzhled (malinový jazyk).

Pohmatem krku najdeme zvětšené tvrdé uzliny, na pohmat bolestivé. Tváře pacienta jsou rudé, kolem úst je kůže naopak vybledlá. Oči jsou lesklé.

Vyrážka se většinou vyskytuje v typicky: nejdříve v podbřišku, pak na hrudníku a odtud se šíří dále (vnitřní strany stehen, podpaží, loketní jamky). V kožních záhybech tvoří vyrážka čáry. Kolem nehtů a na ušních lalůčcích mohou být patrné bledé pupeny. Vyrážka po tlaku na kůži ztrácí své zabarvení. Svědění, neklid, někdy i škrábání se.

Vyrážka ustupuje asi za 4 dny. Kůže po vyrážce rohovatí a olupuje se – záleží na závažnosti průběhu spály. Může zcela chybět, ale může mít též podobu slupování až cárů pokožky.

Komplikace spály:

Mohou se objevit už v průběhu nemoci či po proběhlé infekci.

 • Hnisavé procesy – zánět středního ucha, zánět vedlejších dutin nosních,
 • zánět srdečního svalu (myocarditis),
 • bolesti kloubů (artralgie),
 • někdy se může objevit i v dalších orgánech – pozdní komplikací je zánět ledvin, který se objevuje 1–3 týdny po infekci a může vést až k akutnímu selhání ledvin. Pokud přejde do chronicity, může trvale poškodit ledviny,
 • vzácnou komplikací je revmatická horečka: vzniká 2–3 týdny po překonané infekci a postihuje srdce, klouby a centrální nervový systém.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozornění:

Obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste si léky vybrali s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci – nepřekračovat je. Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle doporučení.
 • Nekombinujte různé léky ani s doplňky stravy, pokud by k tomu mělo dojít, konzultujte s lékárníky.
 • Snažte se nekombinovat více léčivých přípravků a doplňků stravy – jejich společné užívání raději konzultujte s lékárníky.
 • Nezapomeňte! Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.), je zvýšeno riziko vzniku Reyeova syndromu (závažné onemocnění jater a poškození mozku). Upřednostňovat raději paracetamol.
 • Nekombinujte více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.
 • Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem:
  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem,

Pokud problémy neustupují při samoléčbě ani po 3 dnech, nebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

 • Zvláště když jsou teploty vysoké, nebo kolísají z vysokých hodnot do normálních teplot.
 • Varovat by vás měl i dlouhodobý kašel s bolestmi na hrudi a dušností. 
 • Také vykašlávání hlenu, který je zabarvený do žluta či zelena, bolesti hlavy, zhoršující se únava, nechutenství až zvracení a průjem delší než 4–5 dní.

V případě, že problémy neustupují při samoléčbě ani po 5 dnech, či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře. Zejména, když:

 • mízní uzliny na krku jsou zduřelé a citlivé na dotek,
 • dostavují se návaly zimnice a pocení,
 • bolest na prsou, dušnost nebo pískot v průduškách,
 • těžký kašel se zelenožlutým, šedým nebo krvavým hlenem,
 • bolest v krku je silnější a na mandlích se objevil bílý povlak,
 • bolest v uchu nebo bolest vedlejších nosních dutin,
 • horečka je vyšší než 38,5 °C a trvá déle než 2 dny,
 • když  horečka nad 38,5°C vede k výrazným ztrátám tělesných tekutin a riziku dehydratace, především u dětí,
 • nedaří se nám snížit teplotu,
 • dítě opakovaně zvrací, stěžuje si na prudké bolesti břicha,
 • pozorujeme-li výraznou změnu chování – dítě je zmatené, blouzní, je agresivní, nebo naopak nereaguje a je nápadně netečné,
 • odmítá-li dítě tekutiny a má-li silný průjem s vodnatými častými stolicemi, je nutné lékařské vyšetření, někdy s krátkodobou hospitalizací k zajištění nitrožilní rehydratace a remineralizace,
 • u dětí v prvním ½roce života, pokud teplota nad 39°C trvá déle než 24 hodin, pokud se výrazně změní chování dítěte (bezdůvodně křičí, nereaguje na pohlazení, nelze je vzbudit), zvracení krve,
 • bolesti hlavy, zhoršující se únava.

Pozor! Malý kojenec se může dostat do metabolického rozvratu během několika hodin! Průjem u kojenců tedy nesmíme v žádném případě podcenit.

Rozhodneme-li se navštívit lékaře, volíme vždy raději návštěvu u svého praktického lékaře pro děti a dorost v jeho ordinaci. Návštěvu na pohotovosti volíme v krajní nouzi, pokud je to nezbytné. Rozhodně není důvodem k návštěvě pohotovosti zvýšená teplota.

 • Vždy dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny apod.
 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. 
 • Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. Nedodržíme-li dobu rekonvalescence, pak dítě záhy onemocní znovu. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné dítě úspěšní.

Při výběru konkrétních přípravků a léků si vždy pozorně přečtěte i související nezbytné subkapitoly projektu Samoléčba v praxi:“Popis nemoci“, „Léčba a samoléčba“, „Upozornění“ a „nedílnou součást samoléčby". Bez jejich osvojení se vystavujete riziku neúspěchu léčby a případnému poškození vašeho zdraví!!!

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému. 

Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života (úprava váhy a změna životního stylu, omezit rizika...) spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem – změnou životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI,
 • snížením vzniku rizikových situací působení  stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržovat zásady hygieny a pravidelná péče o tělo, přípravu a konzumaci stravy,
 • pečovat nejen o své tělo, ale i mysl – budovat si pozitivní náladu,
 • udělat si čas na své přátele a koníčky.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba spály

 • Vždy je nutné navštívit lékaře, který nemocné dítě prohlédne a udělá výtěry z krku, vyšetří celkový stav nemocného a pohled do ústní dutiny – zarudnutí a zvětšení mandlí a případné povlaky. Spálu provází charakteristická kožní vyrážka. 
  Rozbor krve prokáže probíhající zánět. Nemocný má zvýšenou sedimentaci a známky zánětu v biochemickém a hematologickém vyšetření. Zvýšený počet bílých krvinek svědčí o bakteriální infekci. Po vyšetření nasadí lékař penicilinové antibiotikum – výsledky již během 2–3 dnů. Při silném svědění může předepsat i antihistamini­kum, které si pacient může koupit také sám.
 • Po ukončení léčby se vyšetřuje moč a dělají se kontrolní odběry krve. Rekonvalescence se doporučuje minimálně 1 týden po skončení léčby. Upozornění: spálu je vždy nutné léčit a řádně vyléčit, protože jinak může dojít k vážným komplikacím (poškození srdce, nervové soustavy,…).

Samoléčba spály (spálové angíny)

Léčí se jako spála. Angína by neměla být podceňována a přecházena, abychom předešli těžkým komplikacím. Angína – stejně jako u spály je nezbytná návštěva lékaře, který pacienta prohlédne a popřípadě udělá výtěr z krku (má-li podezření na bakteriální původ).

Mimo antibiotika předepsaná lékařem:

 • ulehnout a zůstat v klidu,
 • pít dostatek tekutin – 2–3 litry/den (čaje, minerálky…),
 • dostatečný spánek a odpočinek,
 • smrkat do papírových kapesníků, které pak uklidit do uzavřeného koše,
 • často větrat a mýt častěji si ruce,
 • zvýšit přísun čerstvého ovoce a zeleniny, zakysaných mléčných výrobků, bílého masa,
 • jíst racionální stravu,
 • vždy dobrat všechna předepsaná antibiotika a alespoň týden se šetřit,
 • nekouřit ani v blízkosti nemocného,
 • po ukončení léčby - rekonvalescence v minimální délce 1 týden,
 • chraňte své zdraví a dodržujte režim předepsaný Vaším lékařem,
 • riziko nákazy částečně omezíte dodržováním hygienických zásad – časté mytí rukou, jezte vlastním příborem a pijte jen ze své sklenice, kašlat se zakrytou pusou apod.,
 • časté větrání místností,
 • desinfekce a úklid,
 • děti nemocné spálou by měly být co nejdříve izolovány. Až do úplného vyléčení musí zůstat doma v posteli,
 • jedná-li se o kolektivy předškolních dětí, pak tyto mají být po 8 následujících dní sledovány lékařem,
 • osobám, se kterými byl nemocný v kontaktu, odebrat výtěr a vyšetřit na přítomnost streptokoka,
 • je-li vyšetření pozitivní, musejí se i tyto osoby podrobit léčbě antibiotik,
 • děti, v jejichž rodině se spála vyskytla, nesmějí po dobu 8 dnů od vzniku onemocnění mezi děti,
 • v prvních několika dnech může pacient nakazit rodinné příslušníky,
  • pacient používá vlastní nádobí a ručník,
  • po léčbě ložní prádlo, ručníky a nádobí kvalitně hygienicky ošetříme,
 • nemocný může mít sníženou chuť k jídlu. I po ukončení léčby je nemocný unavený, je nutné počítat s delší dobou rekonvalescence (cca ještě jeden týden po ukončení léčby antibiotiky),
 • tlumit bolesti, horečku a rýmu:
  • na teplotu a bolest (analgetika, antipyretika): paracetamol: jako Paralen, Panadol, Effralgan, Mexalen…… ASA, jako: Aspirin, Upsarin, …  Ibuprofen, jako:  Ibalgin , Nurofen , Brufen,..   Směsi, např.: Coldrex, Coldrex Noční léčba, Nurofen, Efferalgan C, Thomapyrin, Modafen,  Panadol plus Grip….složka analgetická + složka uvolňující dutiny (pseudoefedrin). Paralen Plus - vedle základního paracetamolu, jenž snižuje teplotu a tlumí bolest, obsahuje další léčivé látky s následujícím působením: pseudoefedrin - odstraňuje zduření nosní sliznice, a dextrometorfan - potlačuje kašel působením na centrum reflexu kašle v mozkovém kmeni (účinek se dostaví rychle a trvá 4–6 hodin).  Humex Cold…,
  • na bolesti krku kromě léků pomáhá i suchý zábal - šátek nebo obyčejná bavlněná dětská plína,
  • můžete provádět výplachy krku, kloktat teplou slanou vodu (čajová lžička na sklenici vody), zelený čaj nebo speciální léčebné roztoky, které dostanete v lékárně,
  • při nachlazení a kašli pomáhají: např. kombinované preparáty obsahující 3 složky, látku uvolňující nosní sliznici, látku snižující horečku a bolest  a zároveň vitamín C- jako Coldrex maxigrip – sáčky s se zvýšeným obsahem paracetamolu a phenylephrinu. Panadol Plus Grip, s ibuprofen + pseudoefedrin obsahují Modafen , Nurofen stopgrip. Paralen plus obsahuje vedle paracetamolu pseudoefedrinu ještě dextromethorman – látku tlumící kašel. Tyto přípravky nejsou vhodné pro děti do 12 let a pro lidi s vyšším krevním tlakem,
  • při bolestech v krku pomáhá: kloktání, či cucání pastilek jako Septolete, Strepsils, Jox, Coldrex, Hexoraletten – pastilky k rozpuštění v ústech. Užívají se jako pomocná léčba při katarálních nehnisavých zánětech hltanu a hrtanu (bolesti v krku) a dále při zánětech dásní a sliznic ústní dutiny, které se projevují otokem, zarudnutím a zvýšenou citlivostí nebo bolestivostí sliznice dutiny ústní či drobným krvácením při kontaktu s postiženým místem,
  • na rýmu a ucpaný nos: Olynth – nosní sprej, roztok. Ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při záchvatu nadměrné tvorby hlenu způsobeného vasomotorickou rýmou a při alergické rýmě. K urychlení uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin nosních a při zánětu Eustachovy trubice společně s rýmou. Dále pomáhají. Nasivin, Sanorin,Otrivin, Vibrocil, Mucoseptonex, Humex inhalátor  uvolňuje nos, osvěžuje a eliminuje bakterie. Humen nosní kapky rychle a dlouhodobě zprůchodňuje nosní dutiny.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták léku. K lepší možnosti výběru volně prodejných léčiv si vyberte a přečtěte konkrétní příbalové letáky k výše jmenovaným přípravkům.
 • V případě že problémy neustupují po 3–5 dnech či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře. Zvláště když jsou vysoké nebo kolísají z vysokých hodnot do normálních teplot. Varovat by vás měl i dlouhodobý kašel s bolestmi na hrudi a dušností. Také vykašlávání hlenu, který je zabarvený do žluta či zelena, bolesti hlavy, zhoršující se únava, nechutenství až zvracení a průjem delší než 4–5 dní.
 • Horečku však není dobré předčasně snižovat. Jde o obranný systém organismu.
 • Antibiotika jsou u jinak zdravých lidí kontraindikovány!!! Nepůsobí proti virům!!!
 • Léčbu lze doplňovat vitamíny – jíst mnoho ovoce a zeleniny bohaté na vitamin C, využít řady přípravků, které vitamin C obsahují v koncentrované podobě. Příkladem může být Celaskon 500 effect – přípravek, z něhož se vitamin C uvolňuje postupně v průběhu 8–12 hodin.
 • Podpořit i bylinkovým čajem. Pozor ale na kombinaci antitusik, tedy léčiv tlumících kašel, s expektoračními čajovými směsmi, které naopak usnadňují vykašlávání, což by znamenalo, že by se pak v dýchacích cestách mohl hlen hromadit.
 • Při nemocech dýchacích cest má česnek hned několik léčivých účinků – antibiotický, ničí původce nemoci v těle. V pravidelných dávkách, 1–2 stroužky česneku alespoň 3x denně. Stimuluje pocení a podporuje čištění dýchacích cest a odkašlávání. Česnek obsahuje velké množství pro lidský organismus významných látek. Ať jsou to minerály (vápník, železo, hořčík, sodík, draslík, fosfor, zinek, jod, selen, mangan, měď), vitaminy (B1, B2, B6, C, A, niacin, kyselina listová) nebo enzymy. Jednou z jeho nejvýznamnějších složek je alliin, přeměňující se na allicin, silné přírodní antibiotikum. Allicin má velmi široké spektrum působení na mikroorganismy, ničí jak viry, tak bakterie, díky tomu tedy česnek považujeme za jedno z nejúčinnějších přírodních antibiotik.

Komplikace spály:

Mohou se objevit už v průběhu nemoci či po proběhlé infekci jako:

 • hnisavé procesy – zánět středního ucha, zánět vedlejších dutin nosních,
 • zánět srdečního svalu (myocarditis),
 • bolesti kloubů (artralgie),
 • někdy se může objevit i v dalších orgánech – pozdní komplikací je zánět ledvin, který se objevuje 1–3 týdny po infekci a může vést až k akutnímu selhání ledvin. Pokud přejde do chronicity, může trvale poškodit ledviny,
 • vzácnou komplikací je revmatická horečka: vzniká 2–3 týdny po překonané infekci a postihuje srdce, klouby a centrální nervový systém.

Ustoupit od samoléčby a jít k lékaři, když:

 • bolest v krku je silnější a na mandlích se objevil bílý povlak,
 • mízní uzliny na krku jsou zduřelé a citlivé na dotek,
 • horečka je vyšší než 38,5 °C a trvá déle než 2 dny,
 • dostavují se návaly zimnice a pocení,
 • bolest v uchu nebo bolest vedlejších nosních dutin,
 • bolest na prsou, dušnost nebo pískot v průduškách,
 • těžký kašel se zelenožlutým, šedým nebo krvavým hlenem,
 • kašel trvá déle než 5 dnů.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence spály:

Možnosti jsou omezené.

Prevencí všech komplikací je rychlé odstranění streptokoka z organismu. Dále:

 • Hygienické návyky ve společnosti (zakrývání úst při kašli a kýchání),
 • možnost nákazy i z kontaminovaného prachu či hraček – časté mytí rukou,
 • nemocné dítě musí být okamžitě vyřazeno z dětských kolektivů. Pokud se jedná o kolektivy předškolních dětí, pak tyto mají být po osm následujících dní sledovány lékařem,
 • pokud je vyšetření pozitivní, musejí se i tyto osoby podrobit léčbě antibiotikem,
 • posilování celkové obranyschopnosti organismu:
  • otužováním,
  • zdravou výživou bohatou na ovoce, zeleninu,
  • podáváním vitamínů,
 • vhodné oblečení,
 • pokud jsme nakažení, nebo se vyskytujeme v okolí nemocného, snažíme se, aby se infekce nerozšiřovala,
 • zvýšit dávky vitamínu C na 500 až 1000 mg denně,
 • případně užívat i doplňky stravy – imunostimulační preparáty: Preventan, echinaceou…,
 • celoročně dbáme na dostatečnou vlhkost vzduchu v prostorách, kde se pohybujeme.

Případy spály v České republice podléhají povinnému hlášení.

 

Zdroj:

web spala.cz, Angína, Státní zdravotní ústav, MeDitorial.cz, a další Seznam

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Aspirin
20X500MG
← zpět na výpis léků
Název Aspirin
Doplňek názvu 20X500MG
SUKL kód 46216
Velikost balení 20X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Coldrex horký nápoj černý rybíz
10KS
← zpět na výpis léků
Název Coldrex horký nápoj černý rybíz
Doplňek názvu 10KS
SUKL kód 45246
Velikost balení 10KS
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Coldrex junior citron
SÁČ
← zpět na výpis léků
Název Coldrex junior citron
Doplňek názvu SÁČ
SUKL kód 105920
Velikost balení SÁČ
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Coldrex proti bolesti v krku ostružina
20
← zpět na výpis léků
Název Coldrex proti bolesti v krku ostružina
Doplňek názvu 20
SUKL kód 17825
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen pro děti
TRUB
← zpět na výpis léků
Název Nurofen pro děti
Doplňek názvu TRUB
SUKL kód 52307
Velikost balení TRUB
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE
← zpět na výpis léků
Název NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE
Doplňek názvu
SUKL kód 107702
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG
← zpět na výpis léků
Název NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 51561
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen pro děti čípky 60 mg
10X60MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen pro děti čípky 60 mg
Doplňek názvu 10X60MG
SUKL kód 50448
Velikost balení 10X60MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen pro děti jahoda
TRUB
← zpět na výpis léků
Název Nurofen pro děti jahoda
Doplňek názvu TRUB
SUKL kód 101113
Velikost balení TRUB
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
panadol
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název panadol
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 46227
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Baby
1X100ML
← zpět na výpis léků
Název Panadol Baby
Doplňek názvu 1X100ML
SUKL kód 46700
Velikost balení 1X100ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Panadol Baby čípky
10X125MG
← zpět na výpis léků
Název Panadol Baby čípky
Doplňek názvu 10X125MG
SUKL kód 95611
Velikost balení 10X125MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Extra
30
← zpět na výpis léků
Název Panadol Extra
Doplňek názvu 30
SUKL kód 13802
Velikost balení 30
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PANADOL JUNIOR ČÍPKY
← zpět na výpis léků
Název PANADOL JUNIOR ČÍPKY
Doplňek názvu
SUKL kód 95613
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 100
5X100MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 100
Doplňek názvu 5X100MG
SUKL kód 91249
Velikost balení 5X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 125
20X125MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 125
Doplňek názvu 20X125MG
SUKL kód 97656
Velikost balení 20X125MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen sus
1X100ML/2.4GM
← zpět na výpis léků
Název Paralen sus
Doplňek názvu 1X100ML/2.4GM
SUKL kód 66101
Velikost balení 1X100ML/2.4GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen pro děti active
12X100MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen pro děti active
Doplňek názvu 12X100MG
SUKL kód 41706
Velikost balení 12X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
ibalgin sus
1X100ML/2GM
← zpět na výpis léků
Název ibalgin sus
Doplňek názvu 1X100ML/2GM
SUKL kód 32016
Velikost balení 1X100ML/2GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
upsarin c
2X10=20
← zpět na výpis léků
Název upsarin c
Doplňek názvu 2X10=20
SUKL kód 67228
Velikost balení 2X10=20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
EFFERALGAN VITAMIN C
← zpět na výpis léků
Název EFFERALGAN VITAMIN C
Doplňek názvu
SUKL kód 95558
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Nurofen liquid capsules
10X200MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen liquid capsules
Doplňek názvu 10X200MG
SUKL kód 3253
Velikost balení 10X200MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
ACC 100
20X100MG
← zpět na výpis léků
Název ACC 100
Doplňek názvu 20X100MG
SUKL kód 32561
Velikost balení 20X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru