REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Krevní tlak a naše zdraví

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Krevní tlak se dá definovat jako síla, kterou krev působí proti cévním stěnám při průtoku tělem.

Každou systolou (stah srdečního svalu) vhání srdce do velkých tepen určitý objem krve, který vzhledem k odporu kladenému úzkými tepnami nemůže okamžitě odtéct do žil.

Pružné stěny velkých tepen se napnou. V období diastoly (uzavření srdečních chlopní), kdy je srdce ochablé, toto pružné napětí představuje sílu zabezpečující nepřetržitý tok krve.

Vysoký krevní tlak nás sice nebolí, ale představuje významné zdravotní riziko. Může:

 • zvětšit a oslabit naše srdce,
 • poškodit také cévy,
 • vést k srdeční příhodě nebo k mozkové mrtvici.

První a základní léčbou je úprava životosprávy. A to bez ohledu na to, zda již užíváme léky či nikoliv.

Měření tlaku:

Při měření tlaku je paže stažena gumovou manžetou a měří se vlastně tlak vzduchu v manžetě, který je potřebný k zastavení průtoku krve tepnou. Přístroj, kterým se tlak měří, zaznamenává dvě hodnoty.

První, systolická hodnota, udává nejvyšší tlak při úderu srdce, a druhá, diastolická hodnota, tlak mezi dvěma údery srdce. Optimální hodnota krevního tlaku je 110/70 – 135/85. Výsledky měření mohou být ovlivněny stresem (stačí návštěva lékaře), některými léky, nebo i denní dobou.

Kategorie

Systolický tlak

Diastolický tlak

optimální

<120

<80

normální

120–129

80–84

vysoký normální

130–139

85–89

hypertenze 1. stupně (mírná)

140–159

90–99

hypertenze 2. stupně (středně závažná)

160–179

100–109

hypertenze 3. stupně (závažná)

>180

>110

izolovaná systolická hypertenze

>140

<90

Definice a klasifikace jednotlivých kategorií krevního tlaku (v mm Hg)

Vysoký krevní tlak hypertenze

patří mezi nejčastější kardiovaskulární nemoci, mnohdy postupuje bez jakýchkoli příznaků. Čím déle se neléčí, tím větší zdravotní riziko představuje.

Při vysokém krevním tlaku je srdce přetěžováno, tepny jsou více namáhány a náchylnější k ateroskleróze. Také ledviny se opotřebovávají rychleji a hrozí jejich selhání. Vysoký krevní tlak je nejčastější příčinou infarktu myokardu a náhlé mozkové příhody.

O vysokém krevním tlaku mluvíme v případě, kdy byly trvale naměřeny hodnoty vyšší než 139 a 89. Blíže viz samostatné téma Hypertenze.

Hodnota naměřeného TK (mm Hg)

Potřeba intervence zdravotníka

STK < 120 nebo DTK < 75

TK je optimální. Není potřeba žádná intervence. Měření by se mělo opakovat za 25 let, u osoby starší 75 let pak už každý rok.

STK 120–130 nebo DTK 75–85

TK je normální, ale měl by být přeměřen za rok.

STK 130–139 nebo DTK 85–89

Vysoký normálníTK. Měření by se mělo zopakovat za několik měsíců. Vhodné provést poradenství o zdravém životním stylu.

STK 140–199 nebo DTK 90–109

TK je pravděpodobně zvýšený. Klient by měl v nejbližší době navštívit lékaře. Vhodné provést poradenství o zdravém životním stylu.

STK 200–219 nebo DTK 110–119

Vysoký TK. Klient nesmí tyto hodnoty ignorovat a co nejdříve by měl navštívit lékaře.

STK >220 nebo DTK >120

Lékař nebo záchranná služba musí ihned přeměřit TK.

Rizikové faktory vysokého tlaku:

 • genetické předpoklady,
 • vysoký krevní tlak v rodině,
 • vyšší věk,
 • nadváha,
 • nedostatek pohybu,
 • stres,
 • cukrovka,
 • nemoci ledvin.

Nízký krevní tlak – hypotenze

není nemocí, ale navozuje některé nepříjemné stavy jako pocit únavy, ospalosti, malátnosti.

Při náhlém vstávání se může projevit závrať, mžitky před očima, „motání“ hlavy, někdy až omdlévání. Tyto příznaky se objevují při poklesu tlaku pod 90–100 torrů.

Rizikové faktory nízkého tlaku:

 • nedostatečná hydratace (např. intenzivní sportování v horku bez dostatečného příjmu tekutin),
 • alkohol u osob nad 60 let,
 • některé léky,
 • některé nemoci – křečové žíly, cukrovka, Parkinsonova nemoc, chronický únavový syndrom,
 • některé rostliny jako marihuana, jmelí, vilcacora (Uncaria tomentosa).

Blíže viz samostatné téma Hypotenze.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky hypertenze

Arteriální hypertenze nemá žádné charakteristické příznaky, je často zjištěn náhodně, nebo až v době komplikací.

Někdy se může hypertenze projevovat:

V pokročilých stadiích se pak objevují příznaky vyplývající z poškození jiných orgánů dlouhotrvajícím vysokým krevním tlakem:

 • dušnost,
 • bolesti na hrudníku závislé na námaze (angina pectoris),
 • infarkt myokardu,
 • poruchy funkce ledvin,
 • poruchy zraku,
 • pocit únavy,
 • ospalost,
 • malátnost,
 • závratě,
 • mžitky před očima,
 • omdlévání.

Příznaky hypotenze

 • Pocit únavy,
 • ospalost,
 • malátnost,
 • závratě,
 • mžitky před očima,
 • omdlévání.

Při náhlém vstávání se může projevit závrať, mžitky před očima, „motání“ hlavy, někdy až omdlévání. Tyto příznaky se objevují při poklesu tlaku pod 90–100 torrů.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
 1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  1. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  2. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  3. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  4. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  5. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

U lékaře

Pokud vám bude zjištěn vysoký krevní tlak, lékař s Vámi nejprve rozebere anamnézu – bude se dotazovat na jiná vaše onemocnění, nemoci v rodině (se zaměřením na onemocnění srdce a krevního oběhu), jaké léky užíváte, jestli kouříte, pijete kávu a alkohol, zda sportujete. Potom Vám změří krevní tlak a komplexně Vás vyšetří.

Léčba arteriální hypertenze se zahajuje téměř vždy nefarmakologicky, tj. režimovými opatřeními, bez léků – viz dále Samoléčba.

Farmakologickou léčbu zahajujeme u nemocných se systolickým TK nad 180 mm Hg nebo diastolickým TK nad 100 mm Hg.

U ostatních, nebo pokud režimová opatření nevedou po 2–6 měsících k poklesu TK pod 140/90, obvykle začínáme monoterapií, tedy pouze jedním lékem. U některých nemocných probíhá léčba i několika druhy antihypertenziv(léků snižujících TK). Používají se diuretika, betablokátory, blokátory kalciových kanálů, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE-I), antagonisté receptorů angiotensinu II, alfa-blokátory, vazodilatancia a centrálně působící látky.

Samoléčba

Tonometry k měření krevního tlaku je snadné zakoupit, a tak stále častěji využíváme i možnosti měření TK doma. Nemocný tak může při návštěvě lékaři ukázat, jak vypadá denní profil jeho krevního tlaku.

Pokud si doma naměříte vysoký TK, anebo budete mít příznaky svědčící pro tuto komplikaci (silné bolesti hlavy, náhlé poruchy zraku, akutní dušnost), ihned volejte lékařskou pomoc!

Také v případě vzniku tzv. hypertenzní krize, která je charakterizována náhlým výrazným vzestupem TK s hodnotami diastolického TK nad 140 mm Hg, je nutná okamžitá hospitalizace na jednotce intenzivní péče.

Trpíte-li nadváhou, je nutné zahájit redukční dietu. Pro všechny osoby s hypertenzí je důležité snížení přívodu sodíku kuchyňskou solí, omezení alkoholu a kouření. Veliký význam má pravidelné cvičení. Doporučuje se asi 30 minut 3x týdně aerobních sportů – rychlá chůze, běh, plavání, jízda na kole, aerobic; nevhodné je posilování. Sport navíc napomáhá uvolnění a je prevencí stresu.

Obecně platí:

 • Omezte příjem tuků – ať tvoří jen do 30 % denního příjmu energie. Vylepšete svůj jídelníček!
 • Nahraďte ve stravě nasycené tuky nenasycenými – denní přísun nenasycených tuků do 33 %.
 • Konzumujte do 300 mg cholesterolu (středozemní dieta s dostatkem ryb).
 • Zvyšte konzumaci rybích olejů a dalších omega 3 mastných kyselin.
 • Šetřete solí!
 • Omezte pití alkoholu a konzumaci tuků.
 • Dbejte na dostatek draslíku, vápníku a hořčíku ve výživě.
 • Někdy mohou vysoký tlak způsobovat antikoncepční tablety – je nutná konzultace s gynekologem.
 • V případě nadváhy je nutné zhubnout.
 • Dbejte na dostatek pohybu – nejlépe pravidelné aktivity, aerobní cviky – běh, cyklistika, plavání turistika…
 • Vyhýbejte se stresovým situacím – naučte se je ovládat.
 • Relaxujte!
 • Pravidelně navštěvujte svého lékaře!
 • Průměrný člověk zkonzumuje 10 g soli denně. Maximální doporučená denní dávka soli je 5–10 g. To je asi 1 čajová lžička, včetně veškeré soli v kupovaných potravinách. Používejte místo soli koření, bylinky a houby. Zařaďte do jídelníčku potraviny, které přirozeně obsahují málo soli, jako je ovoce a zelenina. Používejte je čerstvé.
 • Sledujte obsah soli na etiketách kupovaných potravin. Pozor na konzervované potraviny, polotovary, instantní polévky, tavené sýry a uzeniny. Vysoký obsah soli mají také bramborové lupínky, solené oříšky, hotové omáčky (sójová, tatarská).
 • Jezte více ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny, nízkotučné mléčné výrobky. Je prokázáno, že taková strava dokáže snížit krevní tlak o 11 mm rtuťového sloupce. To odpovídá účinku léku na vysoký krevní tlak.

Riziko vzniku nebo zhoršování již přítomné arteriální hypertenze snížíte především:

 • dodržováním zdravého životního stylu,
 • udržováním ideální tělesné hmotnosti,
 • racionální stravou s omezením tučných pokrmů a dostatečným přísunem zeleniny, ovoce a vlákniny,
 • pravidelným cvičením, doporučujeme tělesnou aktivitu aerobního typu (běh, plavání, cyklistika, aerobik),
 • snížením přísunu soli a alkoholu a samozřejmě nekouřením,
 • naučte se relaxovat a zvládat stres.

Pokud již vysoký TK máte, nebo jste měli, kromě výše uvedených doporučení:

 • důsledně dodržujte doporučenou léčbu a její dávkování,
 • pravidelně navštěvujte svého lékaře.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc

 • při opakovaných bolestech hlavy a hrudníku,
 • při častém krvácení z nosu,
 • když se objevují poruchy vidění,
 • v těhotenství,
 • berete-li léky na vysoký tlak a začnete trpět ospalostí, závratěmi, sníženou potencí.

Tipy, jak sestavit jídelníček

 • Začněte snídaní. Nastartujte svůj den celozrnným pečivem nebo cereáliemi, ovocem a nízkotučným mlékem nebo jogurtem.
 • Přidávejte zeleninu. Jezte ke každému jídlu salát z čerstvé zeleniny s jogurtovým dressingem nebo sýrem. Připravte si dušenou maso-zeleninovou směs nebo dušenou zeleninu jako přílohu. Přidávejte čerstvou nebo mraženou zeleninu do polévek. Ugrilujte si špíz z rajčat, barevných paprik, hub a cibule.
 • Připravte si praktické svačiny. Dejte si jogurt a čerstvé ovoce. Zkuste talíř obložený ovocem a nesolenými oříšky, nebo kostky tvrdého sýra s kousky ovoce. Vhodné je nízkotučné latté (káva s 2/3 mléka), třeba bez kofeinu.
 • Cereálie jedině celozrnné. Objevte chuť celozrnného pečiva, snídaňových cereálií, celozrnných těstovin a rýže natural.
 • Užívejte si zdravé zákusky. Chuť na sladké můžete uspokojit kousky čerstvého nebo sušeného ovoce třeba s nesolenými oříšky. Ušlehejte koktejl z banánu a nízkotučného mléka.
 • Chytře zacházejte s tuky.
 • V jídelníčku by měly převládat tuky s nenasycenými mastnými kyselinami, které jsou obsaženy v rostlinných olejích a rybím tuku. Ty by měly tvořit asi 2/3 tuků, které sníme. Pouze 1/3 by měla připadnout na tuky s nasycenými mastnými kyselinami, jako je máslo a mléčné výrobky, sádlo, vepřové a hovězí maso. Toto množství většinou vyčerpáme již při konzumaci skrytých tuků (smetana, tučné sýry, uzeniny, sladké pečivo), proto při vaření používejte jen tuky rostlinné. Tento prospěšný poměr konzumovaných tuků snižuje riziko vzniku srdečních a cévních onemocnění.
 • Alkohol si dopřávejte velmi střídmě.
 • Negativní dopad nadměrné konzumace alkoholu je zřejmý (postižení žaludku, jater, slinivky břišní, alkoholismus…). U zdravých osob byl prokázán možný příznivý vliv pravidelné konzumace malého množství alkoholu (1–2 běžné nápoje denně; tj. 1–2 třetinky piva, 1–2 dcl vína nebo 0,03–0,06 l destilátu) na srdce a cévy. Ovšem u osob s vysokým krevním tlakem působí alkohol nepříznivě, protože krevní tlak přímo zvyšuje a poškozuje cévní stěnu, což ztěžuje léčbu.
 • Proč být nekuřákem? Staňte se jím! Zplodiny kouření totiž způsobují zúžení cév, a tím zvyšují krevní tlak. Kouřením podporujete vznik mozkové mrtvice a infarktu myokardu. Neexistuje »bezpečná« dávka cigaret. I jedna cigareta denně zvyšuje riziko infarktu na dvojnásobek. Celoživotní kouření zkracuje délku života průměrně o 14 let. Kouřením také poškozujete zdraví lidí okolo sebe, včetně malých dětí.

 

Zdroje:

Ambulatory and home blood pressure measurement. Journal of Hypertension 2003, 21:821–848, www.pcne.org/dokumenter/DRP/PCNE%20classification%20V5.01.pdf.

Koda-Kimble MA et al: Applied therapeutics: The clinical use of drugs.9nt edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2009, www.pcne.org/dokumenter/DRP/PCNE%20classification%20V5.01.pdf.

Hulisz, D., Lagzdins, M.: Drug – induced hypertension. US Pharmacist 2008; 33, 9,11– 20.

Johnson AG: NSAIDs and blood pressure.Clinical Importace for older patients. Drugs & Aging, 1998, 12, 1,17–27.

Hypertension and of the European Society of Cardiology. European Heart Journal, 2007, vol. 28, 1462–1536.

Micromedex®Healthcare Series. 1974–2009 Thomson Micromedex.

Mikro-verze AISLP – ČR. Verze 2009.4 pro MS Windows.

Mikušová, K., Hojný, M.: Doporučený postup ČLK, Měření TK v lékárně.

National institute for health and clinical excellence: CG34 Hypertension: full guideline (new recommendations and the evidence they are based on) 28 June 2006, www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/HypertensionGuide.pdf

 

Podívejte na seznam přípravků

(viz samoléčba)

 

Zdroje:

Doporučené postupy ČLK 2010

European Society of Hypertension recommendations for conventional, ambulatory and home blood pressure measurement. Journal of Hypertension 2003, 21, 821–848.

Johnson AG: NSAIDs and blood pressure. Clinical Importace for older patients. Drugs & Aging, 1998, 12, 1–27.

Peleška, J.: Domácí měření krevního tlaku. Med. Pro Praxi, 2006; 3: 111–114.

Pharmacy-Based Hypertension Management Model: Protocol and Guidelines, A joint CINDI/EuroPharm Forum project.

Practice Guidance on Blood Pressure Monitoring by Community Pharmacists. 2003.

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru