REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Cévní a žilní onemocnění – přehled

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Základní pojmy

Jednou z hlavních příčin onemocnění srdce a cév je vznik usazenin obsahujících cholesterol na vnitřní straně koronárních (věnčitých) tepen – ty mohou cévy ucpávat, a tak snižovat přítok krve k srdečnímu svalu.

Proces ucpávání cév (ateroskleróza) může začínat již v dětství a jeho intenzita a následky závisí především na životosprávě. Proces ucpávání cév může velmi urychlit strava s vysokým obsahem tuku, vysoký krevní tlak (hypertenze), cukrovka (diabetes), kouření a tělesná nečinnost.

Hypertenze je lékařský termín pro vysoký krevní tlak. Normální krevní tlak je nižší než 140/90 mm Hg. Vysoký krevní tlak zpravidla nezpůsobuje žádné příznaky, a ačkoliv máte pocit, že vás nic nebolí ani jinak netrápí, je nutné se léčit, protože neléčený vysoký krevní tlak může vést k závažným zdravotním problémůmviz samostatné téma (zdravotní problém stejného názvu v této sekci). Spolupracujte s lékařem a svůj vysoký krevní tlak snižujte.

Srdeční infarkt – krev přináší kyslík do všech částí vašeho těla. Když jsou tepny, které přinášejí kyslík do srdce, poškozeny (např. aterosklerózou), srdce nedostává dostatek kyslíku. Tento snížený přísun kyslíku k srdci se projevuje jako bolest na hrudi – angína pectoris. Jakmile dojde k úplnému zamezení toku krve ve věnčitých cévách, vzniká srdeční infarkt – viz samostatné téma (zdravotní problém stejného názvu v této sekci).

Ateroskleróza společně s neléčeným nebo špatně léčeným vysokým krevním tlakem může vést k infarktu myokardu, angině pectoris, mozkové mrtvici a poškození ledvin – viz samostatné téma (zdravotní problém stejného názvu v této sekci).

Mozková mrtvice – odborný název pro toto onemocnění je cévní mozková příhoda (zkratka CMP). Vysoký krevní tlak vede ke ztluštění, tuhnutí a zúžení tepen. Takto mohou být poškozeny rovněž tepny v mozku. Poškozené tepny se mohou ucpat nebo začít krvácet, a tak vzniká mozková mrtvice.

Poškození ledvin – ledviny fungují jako filtr, který zbavuje tělo odpadních látek. Pokud se vysoký krevní tlak neléčí a trvá dlouho, může dojít k poškození cév v ledvinách. Poškozené ledviny méně čistí krev (tj. nedokonale ji zbavuje odpadních látek. V takovém případě je zapotřebí zahájit umělou filtraci (tzv. dialýzu), v závažných případech pak provést transplantaci ledviny.

Tepny (arterie) přivádějí okysličenou krev od srdce ke všem tkáním, žíly (vény) vedou z tkání odkysličenou krev zpět do srdce.

Lymfatické cévy vedou z tkání (z intersticiálního prostoru – tj. prostoru mezi buňkami) lymfu a odvádějí ji do žil. Svojí strukturou jsou velice podobné žilám, ale vzhledem k mnohým specifikům lymfy a lymfatických struktur patří do samostatného lymfatického systému (tedy nikoli kardiovaskulárního).

První a základní léčbou všech onemocnění je úprava životosprávy – bez ohledu na to, zda již užíváme léky či ne.

Většina onemocnění tepen a žil (obecně krevních cév) patří mezi vzácnější onemocnění. Pouze dvě choroby jsou výrazně častější:

Ateroskleróza

Ateroskleróza postihuje v některé své formě téměř každého člověka a její výskyt narůstá s věkem. V případě, že tato nemoc progreduje, stává se příčinou některých potenciálně smrtelných kardiovaskulárních chorob. Je příčinou (spolu s dalšími faktory) např. ischemické choroby srdeční nebo ischemické choroby dolních končetin. Toto onemocnění je řazeno mezi metabolická onemocnění, vzhledem k příčinám jejího vzniku.

Tromboembolická choroba

Je to onemocnění, při kterém dochází ke vzniku krevních sraženin v žilách (nejčastěji dolních končetin) a k riziku jejich následné embolizace (vmetení), nejčastěji do plic.

K vzácnějším onemocněním cév patří:

Záněty (vaskulitidy)

Mohou postihovat tepny (arteritida) nebo žíly (tromboflebitida). U tepen se jedná nejčastěji o autoimunitní onemocnění, případně o onemocnění neznámého původu, u žil bývá příčina infekční (nejčastěji bakteriální).

Cévy, především tepny, bývají postiženy u osob trpících cukrovkou. Vzniká u nich tzv. diabetická mikro- a makroangiopatie, která postihuje tepny různých orgánů a je příčinou jejich vážného poškození.

Při nedostatečnosti cévní stěny vzniká její poškození buď ve formě výdutí (aneuryzmat – ta postihují tepny), nebo dochází k roztažení celé cévy (vznikají varixy, které postihují žíly). Varixy jsou velice časté onemocnění, postihující především povrchové žíly dolních končetin. A podobně i žilní nedostatečnost.

Medicínský obor zabývající se cévami se nazývá angiologie.

 

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

(viz popis)

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a nezájem o vlastní zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – aktivně řešit.

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Onemocnění cév a žil obecně – samoléčba

Spolupracujte s lékařem, choďte na pravidelné prohlídky a svůj vysoký krevní tlak snižujte.

První a základní léčbou je úprava životosprávy – bez ohledu na to, zda již užíváme léky či ne.

Svůj krevní tlak snížíte:

 • vylepšeným jídelníčkem,
 • omezíte-li kouření – staňte se nekuřákem,
 • pravidelným pohybem,
 • relaxujte!
 • Pravidelně navštěvujte svého lékaře.

Vylepšete si jídelníček:

Šetřete solí! Průměrný člověk zkonzumuje 10 g soli denně. Maximální doporučená denní dávka soli je 5 g. To je asi 1 čajová lžička, včetně veškeré soli v kupovaných potravinách. Konzumaci soli bychom tedy měli snížit na polovinu. Příznivým výsledkem bude pokles krevního tlaku a zlepšení účinku léků na vysoký krevní tlak.

 • Zdokonalte se ve vaření s minimem soli. Odstraňte z jídelního stolu slánku!
 • Používejte místo soli koření, bylinky a houby.
 • Zařazujte do jídelníčku potraviny, které přirozeně obsahují málo soli, jako je ovoce a zelenina. Používejte je čerstvé.
 • Sledujte obsah soli na etiketách kupovaných potravin. Pozor na konzervované potraviny, polotovary, instantní polévky, tavené sýry a uzeniny. Vysoký obsah soli mají také bramborové lupínky, solené oříšky, hotové omáčky (sójová, tatarská).

Naučte se jíst pravidelně ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny, nízkotučné mléčné výrobky. Vědci prokázali, že jídelníček, ve kterém převažují zelenina, ovoce, celozrnné potraviny a nízkotučné mléčné výrobky,dokáže snížit krevní tlak o 11 mm rtuťového sloupce. To odpovídá účinku léku na vysoký krevní tlak.

 • Začněte snídaní. Nastartujte svůj den celozrnným pečivem nebo cereáliemi, ovocem a nízkotučným mlékem nebo jogurtem.
 • Přidávejte zeleninu. Jezte ke každému jídlu salát z čerstvé zeleniny s jogurtovým dressingem nebo sýrem. Připravte si dušenou maso-zeleninovou směs nebo dušenou zeleninu jako přílohu. Přidávejte čerstvou nebo mraženou zeleninu do polévek. Ugrilujte si špíz z rajčat, barevných paprik, hub a cibule.
 • Připravujte si svačiny. Dejte si jogurt a čerstvé ovoce. Zkuste talíř obložený ovocem a nesolenými oříšky, nebo kostky tvrdého sýra s kousky ovoce. Vhodné je nízkotučné latté (káva s 2/3 mléka), třeba bez kofeinu.
 • Cereálie jedině celozrnné. Objevte chuť celozrnného pečiva, snídaňových cereálií, celozrnných těstovin a rýže natural.
 • Jezte i zdravé zákusky. Chuť na sladké můžete uspokojit kousky čerstvého nebo sušeného ovoce třeba s nesolenými oříšky. Ušlehejte koktejl z banánu a nízkotučného mléka.

Opatrně s tuky:

 • V jídelníčku by měly převládat tuky s nenasycenými mastnými kyselinami, které jsou obsaženy v rostlinných olejích a rybím tuku. Ty by měly tvořit asi 2/3 tuků, které sníme.
 • Pouze 1/3 by měla připadnout na tuky s nasycenými mastnými kyselinami, jako je máslo a mléčné výrobky, sádlo, vepřové a hovězí maso. Toto množství většinou vyčerpáme již při konzumaci skrytých tuků (smetana, tučné sýry, uzeniny, sladké pečivo), proto při vaření používejte jen tuky rostlinné.
 • Uvedený prospěšný poměr konzumovaných tuků snižuje riziko vzniku srdečních a cévních onemocnění.

Alkohol:

Alkohol si dopřávejte velmi střídmě: Negativní dopad nadměrné konzumace alkoholu je zřejmý (postižení žaludku, jater, slinivky břišní, alkoholismus…). U zdravých osob byl prokázán možný příznivý vliv pravidelné konzumace malého množství alkoholu (1‑2 běžné nápoje denně; tj. 1‑2 třetinky piva, 1‑2 dcl vína nebo 0,03‑0,06 l destilátu) na srdce a cévy. Ovšem u osob s vysokým krevním tlakem působí alkohol nepříznivě, protože přímo zvyšuje krevní tlak a poškozuje cévní stěnu, což ztěžuje léčbu.

Nekuřte:

Zplodiny kouření způsobují zúžení cév, a tím zvyšují krevní tlak. Kouřením podporujete vznik mozkové mrtvice a infarktu myokardu. Neexistuje »bezpečná« dávka cigaret. I jedna cigareta denně zvyšuje riziko infarktu na dvojnásobek. Celoživotní kouření zkracuje délku života průměrně o 14 let. Kouřením také poškozujete zdraví lidí okolo sebe, včetně malých dětí.

Pohybujte se:

Podmínkou úspěšné léčby vysokého krevního tlaku je pohyb. Nejjednodušší rada je: »Choďte!!!« Každodenní rychlá chůze (např. do práce) trvající 30 minut sníží riziko onemocnění srdce o 30 %. Choďte tak rychle, abyste u toho ještě dokázali mluvit, ale ne už zpívat.

Vyberte si třeba i jinou pohybovou aktivitu. Ať už rádi jezdíte na kole, plavete, hrajete tenis nebo tančíte, užívejte si každý den alespoň 30 minut pohybu. Počítá se i práce na zahrádce nebo úklid domácnosti.

Budete se cítit lépe, méně unavení a budete lépe zvládat stres. Posílíte funkci srdce a snížíte krevní tlak, tělesnou hmotnost a koncentraci cholesterolu. Pokud máte onemocnění srdce, nebo jste dlouho necvičili, poraďte se o svém sportovním programu s lékařem.

Odpočívejte!

Máte-li vysoký krevní tlak, ubližuje vám zbytečné rozčilování, spěch a stres. Lépe zvládat tyto situace vám pomůže dostatek pohybu a pravidelný spánek. Odpočívejte, choďte do přírody, čtěte, pěstujte koníčky, jezte v klidu.

Pravidelně navštěvujte lékaře!

Lékař vám doporučí, jak často je třeba krevní tlak kontrolovat. Závisí to na hodnotě krevního tlaku, na věku, na dalších chorobách, jako je nadváha, diabetes či onemocnění srdce, a na užívaných lécích. Lékař bude pravidelně upravovat vaši léčbu podle aktuálního stavu.

 

Zdroj: leták Servier MUDr. Zuzana Tafatová, 04PR GA C2 14RT

 

Podívejte na seznam přípravků

První a základní léčbou i prevencí všech onemocnění je úprava životosprávy – bez ohledu na to, zda již užíváme léky či ne.

Svůj krevní tlak snížíte:

 • Vylepšeným jídelníčkem!
 • omezíte kouření - Staňte se nekuřákem!
 • užívejte pravidelně pohyb!
 • relaxujte!
 • pravidelně navštěvujte svého lékaře!

Jak vylepšit jídelníček:

 • Šetřete solí!

Průměrný člověk zkonzumuje 10 g soli denně. Maximální doporučená denní dávka soli je 5 g. To je asi 1 čajová lžička, včetně veškeré soli v kupovaných potravinách. Konzumaci soli bychom tedy měli snížit na polovinu. Příznivým výsledkem bude pokles krevního tlaku a zlepšení účinku léků na vysoký krevní tlak. Zdokonalte se ve vaření s minimem soli. Používejte místo soli koření, bylinky a houby. Zařazujte do jídelníčku potraviny, které přirozeně obsahují málo soli, jako je ovoce a zelenina. Používejte je čerstvé.

 • Odstraňte z jídelního stolu slánku!

Sledujte obsah soli na etiketách kupovaných potravin. Pozor na konzervované potraviny, polotovary, instantní polévky, tavené sýry a uzeniny. Vysoký obsah soli mají také bramborové lupínky, solené oříšky, hotové omáčky (sójová, tatarská).

 • Vychutnávejte ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny, nízkotučné mléčné výrobky.

Vědci prokázali, že jídelníček, ve kterém převažují zelenina, ovoce, celozrnné potraviny a nízkotučné mléčné výrobky, dokáže snížit krevní tlak o 11 mm rtuťového sloupce. To odpovídá účinku léků na vysoký krevní tlak.

Jak sestavit jídelníček:

 • Začněte snídaní. Nastartujte svůj den celozrnným pečivem nebo cereáliemi, ovocem a nízkotučným mlékem nebo jogurtem.
 • Přidávejte zeleninu. Jezte ke každému jídlu salát z čerstvé zeleniny s jogurtovým dressingem nebo sýrem. Připravte si dušenou maso-zeleninovou směs nebo dušenou zeleninu jako přílohu. Přidávejte čerstvou nebo mraženou zeleninu do polévek. Ugrilujte si špíz z rajčat, barevných paprik, hub a cibule.
 • Připravte si praktické svačiny. Dejte si jogurt a čerstvé ovoce. Zkuste talíř obložený ovocem a nesolenými oříšky, nebo kostky tvrdého sýra s kousky ovoce. Vhodné je nízkotučné latté (káva s 2/3 mléka), třeba bez kofeinu.
 • Cereálie jedině celozrnné. Objevte chuť celozrnného pečiva, snídaňových cereálií, celozrnných těstovin a rýže natural.
 • Užívejte si zdravé zákusky. Chuť na sladké můžete uspokojit kousky čerstvého nebo sušeného ovoce třeba s nesolenými oříšky. Ušlehejte koktejl z banánu a nízkotučného mléka.

Chytře zacházejte s tuky:

 • V jídelníčku by měly převládat tuky s nenasycenými mastnými kyselinami, které jsou obsaženy v rostlinných olejích a rybím tuku. Ty by měly tvořit asi 2/3 tuků, které sníme.
 • Pouze 1/3 by měla připadnout na tuky s nasycenými mastnými kyselinami, jako je máslo a mléčné výrobky, sádlo, vepřové a hovězí maso. Toto množství většinou vyčerpáme již při konzumaci skrytých tuků (smetana, tučné sýry, uzeniny, sladké pečivo), proto při vaření používejte jen tuky rostlinné.
 • Tento prospěšný poměr konzumovaných tuků snižuje riziko vzniku srdečních a cévních onemocnění.

Alkohol:

Alkohol si dopřávejte jen velmi střídmě! Negativní dopad nadměrné konzumace alkoholu je zřejmý (postižení žaludku, jater, slinivky břišní, alkoholismus…). U zdravých osob byl prokázán možný příznivý vliv pravidelné konzumace malého množství alkoholu (1–2 běžné nápoje denně; tj. 1–2 třetinky piva, 1–2 dcl vína nebo 0,03–0,06 l destilátu) na srdce a cévy. Ovšem u osob s vysokým krevním tlakem působí alkohol nepříznivě, protože přímo zvyšuje krevní tlak a poškozuje cévní stěnu, což ztěžuje léčbu.

Staňte se nekuřákem:

Zplodiny kouření způsobují zúžení cév, a tím zvyšují krevní tlak. Kouřením podporujete vznik mozkové mrtvice a infarktu myokardu. Neexistuje »bezpečná« dávka cigaret. I jedna cigareta denně zvyšuje riziko infarktu na dvojnásobek. Celoživotní kouření zkracuje délku života průměrně o 14 let. Kouřením také poškozujete zdraví lidí okolo sebe, včetně malých dětí.

Oblibte si pohyb!

Podmínkou úspěšné léčby vysokého krevního tlaku je pohyb. Nejjednodušší rada je »choďte«! Každodenní rychlá chůze (např. do práce) trvající 30 minut sníží riziko onemocnění srdce o 30 %. Choďte tak rychle, abyste u toho ještě dokázali mluvit, ale ne už zpívat.

Vyberte si třeba i jinou pohybovou aktivitu. Ať už rádi jezdíte na kole, plavete, hrajete tenis nebo tančíte, užívejte si každý den alespoň 30 minut pohybu. Počítá se i práce na zahrádce nebo úklid domácnosti.

Budete se cítit lépe, méně unavení, a budete lépe zvládat stres. Posílíte funkci srdce a snížíte krevní tlak, tělesnou hmotnost a koncentraci cholesterolu. Pokud máte onemocnění srdce, nebo jste dlouho necvičili, poraďte se o svém sportovním programu s lékařem.

Odpočívejte!

Pokud máte vysoký krevní tlak, ubližuje vám zbytečné rozčilování, spěch a stres. Lépe zvládat tyto situace vám pomůže dostatek pohybu a pravidelný spánek. Odpočívejte, choďte do přírody, čtěte, pěstujte koníčky, jezte v klidu.

Pravidelně navštěvujte lékaře!

Lékař vám doporučí, jak často je třeba krevní tlak kontrolovat. Závisí to na hodnotě krevního tlaku, na věku, na dalších chorobách, jako je nadváha, diabetes či onemocnění srdce, a na užívaných lécích. Lékař bude pravidelně upravovat vaši léčbu podle aktuálního stavu.

 

Zdroj:

web vitalion.cz, leták Servier MUDr. Zuzana Tafatová, 04PR GA C2 14RT a další - viz Seznam zdrojů

 

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Anopyrin 400 mg
10X400MG
← zpět na výpis léků
Název Anopyrin 400 mg
Doplňek názvu 10X400MG
SUKL kód 87680
Velikost balení 10X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ESSENTIALE FORTE N
300MG 100
← zpět na výpis léků
Název ESSENTIALE FORTE N
Doplňek názvu 300MG 100
SUKL kód 125753
Velikost balení 300MG 100
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GLYVENOL 400
← zpět na výpis léků
Název GLYVENOL 400
Doplňek názvu
SUKL kód 107935
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 94850
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GINGIO TABLETY
40MG 60
← zpět na výpis léků
Název GINGIO TABLETY
Doplňek názvu 40MG 60
SUKL kód 122187
Velikost balení 40MG 60
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
KALIUM CHLORATUM
D201-D1000 8GM
← zpět na výpis léků
Název KALIUM CHLORATUM
Doplňek názvu D201-D1000 8GM
SUKL kód 74086
Velikost balení D201-D1000 8GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
godasal 500
20
← zpět na výpis léků
Název godasal 500
Doplňek názvu 20
SUKL kód 55593
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru