REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Oko – ochrana, nemoci a problémy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Oční sítnice přijímá světelné podněty z okolí. Ze sítnice se pak obraz formou nervových vzruchů převádí zrakovou dráhou do mozku. Tam si obraz uvědomujeme – vidíme. Užíváme své zrakové funkce.

V buňkách organismu (i v sítnici oka) vznikají v důsledku biologických dějů (i působením škodlivého záření z vnějšího prostředí) velmi nebezpečné volné radikály – oxidanty, které poškozují buňky a mohou způsobit i jejich smrt. Proti volným radikálům působí v organismu antioxidanty,kteréchrání tkáně před toxickým působením volných radikálů.

Antioxidantů je mnoho. Vitamíny C a E, stopové prvky jako selen a zinek a mnohé další. Pro oko jsou důležitými silnými antioxidanty, které oko chrání, karotenoidy lutein a zeaxantin, ty se však v těle netvoří a musíme je přijímat v potravinách. Lutein je dobrý pro oči i pro srdce a trávicí systém. Jeho pravidelný příjem může snížit riziko vzniku srdečních onemocnění a může mít i ochranný vliv proti výskytu rakoviny tlustého střeva.

Oko je citlivý orgán lidského těla a je nezbytné o něj dobře pečovat a chránit ho před nepříznivými vlivy každodenního života.Oči chrání přirozená směs vody, oleje a slizu, která zvlhčuje, maže, čistí a vyživuje vnější povrch oka. Vítr, slunce, stárnutí, stres, a dokonce i některé léky mohou přirozenou tvorbu ochranné vlhkosti omezit.

Výsledkem nedostatečné vlhkosti jsou suché oči, pálení, svědění, někdy až bolest, zčervenání. Tyto potíže někdy jen obtěžují, ale mohou vést i k poškození zraku a jeho ztrátě. Neexistuje žádný důvod, proč bychom neměli mít v jakémkoliv věku dobrý zrak. Možnosti léčby i znalosti příčin různých poruch se ve srovnání s minulostí značně prohloubily. Týká se to i péče o správné vlhčení očí.

Mezi nejčastější škodlivé faktory, které zhoršují zdraví našich očí, patří:

 • znečištěné životní prostředí,
 • dlouhodobý pobyt v klimatizovaných a zakouřených prostorech,
 • umělé osvětlení,
 • monitory počítačů,
 • ostrý sluneční svit.

Se všemi těmito faktory se každodenně potkává většina z nás a dříve či později se u nás dostaví akutní nebo chronické potíže se zrakem.

Bolestivé nebo podrážděné oko

Bolest nebo podráždění v oku nebo kolem něho mohou být způsobeny poraněním, poruchou oka nebo okolních tkání či zánětem. Pro vyloučení vzácných vážnějších poruch navštivte lékaře.

Příčiny:

 • poranění oka,
 • cizí těleso,
 • akutní glaukom (oční zelený zákal), další příznaky:
  • bolest vystřelující z oka,
  • pocit na zvracení či zvracení,
  • zastřené vidění,
 • zánět spojivek (konjunktivitida), další příznaky:
  • bělmo je podlito krví,
  • z oka vytéká lepkavý výtok,
 • entropium (vchlípení víčka), další příznaky:
  • bělmo je podlito krví,
  • víčko se obrací dovnitř,
 • zánět duhovky (iritida), další příznaky:
  • bělmo je podlito krví,
 • zánět víčka (blefaritida), příznaky:
  • červená a svědivá víčka,
  • odlupování kůže z okraje víčka,
  • svědění očí,
  • často i lupy ve vlasech,
 • ječné zrno, příznaky:
  • červená boulička na očním víčku,
 • suché oko, příznaky:
  • pocit písku v oku.

Na sněhových polích, v horách, pouštích, u vody sníh či voda odráží sluneční záření – suchý sníh až 88 %! A může vzniknout „sněžná“ slepota. Stejné postižení si můžeme přivodit v soláriu nebo doma v garáži při svařování – pokud si oči nechráníme dostatečným UV filtrem. Sněžná slepota je stav, kdy postižený není schopen pro bolest otevřít oči, a je tedy prakticky slepý. Bolest může být v závislosti na míře poškození oční rohovky tak intenzivní, že víčka jsou křečovitě stažena, a mnohdy je problémem i jejich pasivní rozevření ve snaze aplikovat kapky či mast. Příčinou je ultrafialové záření, které „spálí“ svrchní vrstvu rohovky a dojde k obnažení husté sítě nervových zakončení – oční rohovka je nejcitlivějším místem našeho těla vůbec.

Rohovka se většinou sama zahojí, bolest odezní obvykle v průběhu 24 hodin.

Příčiny ztráty zraku

 • Ve vyšším věku jsou to druhotná degenerativní onemocnění sítnice. Je-li postižena centrální krajina sítnice – makula, jde o věkem podmíněnou makulární degeneraci (dále jen VPMD),která má suchou a vlhkou formu. Vlhká forma se dá ovlivnit laserem nebo léky aplikovanými do sklivce oka. Suchou formu nelze zatím léčit. Jedinou nadějí jejího odvrácení je tedy prevence.
 • Potíže způsobené věkem podmíněnou makulární degenerací se mohou začít projevovat již po 50. roku věku.

Příčiny věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD):

 • Vlhká forma je způsobena tvorbou abnormálních novotvořených cév v centrální krajině sítnice – makule. Je přítomna naštěstí jen v 10 % případů VPMD. Má však na svědomí 90 % těžkých ztrát zraku. Vlhká forma se dá ovlivnit laserem nebo injekcemi do nitra oka. V ČR je několik pracovišť, která se takové léčbě věnují.
 • Suchá forma je způsobena zánikem krevních vlásečnic (kapilár) a postupným ztenčením (atrofií) sítnice v makule. Netvoří se otok. Vyvíjí se velmi pomalu mnoho let. Představuje 90 % případů onemocnění. Suchá forma může někdy přejít ve vlhkou formu. Suchou formu nelze zatím bohužel léčit vůbec. Jedinou nadějí odvrácení suché formy VPMD je prevence.

Potenciálními rizikovými faktory pro vznik VPMD jsou:

 • Věk,
 • ženské pohlaví,
 • výskyt nemoci v rodině,
 • vysoký krevní tlak,
 • fyzická nečinnost (inaktivita),
 • onemocnění srdce a cév,
 • světlé duhovky (modré oči),
 • nízký příjem karotenoidů v potravě,
 • vysoká konzumace alkoholu,
 • obezita,
 • častý pobyt na slunečním světle.

Významnými rizikovými faktory urychlujícími vznik VPMD jsou:

 • kouření tabáku,
 • nízká hladina karotenoidů v krvi,
 • nedostatek ženských hormonů (estrogenů po ukončení menstruačních cyklů ženy),
 • dalekozrakost,
 • celková hladina cholesterolu v krvi.

Spočítáte-li si, kolik z výše uvedených rizikových faktorů máte, můžete si posoudit, jak vysoké máte riziko VPMD.

Syndrom suchého oka

Jedním z rozšířených dobře řešitelných problémů je tzv. syndrom suchého oka. Ten se může objevit v každém věku. Příčinou syndromu suchého oka je nedostatečná tvorba slz.

Rizikových faktorů pro vznik syndromu suchého oka je mnoho, například:

 • venkovní prostředí – např. v uměle vytopených nebo klimatizovaných prostorách, kde je velmi suchý vzduch,
 • nezdravé návyky,
 • při řízení auta či při sledování obrazovky PC nám klesá frekvence mrkání,
 • systémová onemocnění jako cukrovka (diabetes mellitus), revmatické choroby, kolagenózy, systémová onemocnění cév (vaskulitidy), onemocnění štítné žlázy, sarkoidóza, infekční nemoci a nádory (malignity),
 • léky (diuretika, betablokátory, cytostatika a další),
 • ženy, které užívají prostředky proti otěhotnění v tabletách (orální kontraceptiva),
 • lokální léčba očních chorob,
 • poruchy postavení víček.

Návštěva lékaře při očních potížích je bez odkladu nutná, máte-li:

 • ztrátu nebo poruchu zraku. Zvláště, pokud tato potíž nastala náhle,
 • úraz oka,
 • bolest oka. Zvláště je-li spojena s bolestivostí oka při dotyku přes víčko.

Blíže viz samostatná problematika „Suché oko“ v této sekci.

Šedý zákal (katarakta)

je onemocnění očí, které je nejčastějším důvodem slepoty starších lidí. Vzniká, když vlivem oxidace bílkovin přítomných v oku dochází ke ztrátě průzračnosti oční čočky. V pokročilých případech tohoto onemocnění se čočka operativně vyjme a nahradí se čočkou umělou.

Některé rizikové faktory zvyšující nebezpečí vzniku katarakty:

 • diabetes,
 • kouření,
 • intenzivní UV záření,
 • znečištěné ovzduší.

Zvýšený přívod antioxidačních vitaminů, jako je vitamín C a E, může oddálit, nebo působit preventivně proti oxidativnímu poškození oční čočky. Také vyšší příjem karotenoidů luteinu a zeaxantinu nás může před vznikem katarakty chránit.

Šeroslepost

Nedostatek vitaminu A se projevuje šeroslepostí. (Naše normální strava je bohatá na máslo, mléko a sýry, které jsou zdrojem vitaminu A). Pokud není šeroslepost včas diagnostikována a léčena, může další prohlubování nedostatku vitaminu A vést k úplné slepotě.

Diabetická retinopatie

je zdravotní komplikací, která se objevuje u diabetiků, jde o poškození očí. Příčiny tohoto onemocnění, které může vyústit ve slepotu:

 • dlouhodobé působení vysokých hladin glukózy na sítnici a makulu, které mohou poškodit krevní cévy vyživující sítnici,
 • oxidativní stres způsobený volnými radikály, který může vést až k narušení drobných očních žilek.

Zvýšený přívod antioxidačně působících látek (vitamín C a E, flavonoidy a selen) může snížit množství potenciálně škodlivých oxidačních zplodin v krvi, a tím chránit sítnici a čočku před poškozením.

Postižení sítnice v důsledku hypertenze

U osob, které mají vysoký krevní tlak, se často setkáváme s poškozením sítnice – dochází k poškození cév sítnice, které se na očním pozadí projeví podle stupně postižení buď angiopatií nebo angiosklerózou. Při třetím stadiu hypertenze mají změny na sítnici charakter těžkého poškození – retinopatie až neuroretinopatie. Při ochraně cév a prevenci hypertenze se mohou také uplatnit již zmíněné antioxidační vitaminy (vitamin E a C) a dále selen, zinek a beta-karoten.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD):

 • deformace či zamlžení obrazu v místě, na které se nemocný dívá,
 • vnímá ji jako nečistotu, skvrnu, která mu ztěžuje vidění,
 • když časem zesílí, znemožňuje ostré vidění – hlavně čtení, sledování televize a řízení auta,
 • potíže se postupně zhoršují – rovné čáry se jeví jako vlnité, obtížnější je posuzování vzdálenosti a výšky, najít stejný odstín téže barvy,
 • jedno oko bývá postiženo dříve nebo více, než oko druhé.

Příznaky suchého oka:

 • pocit sucha, písku, nebo pocit cizího tělíska v očích,
 • únava očí,
 • pálení,
 • slzení,
 • zhoršené vidění měnící se během dne,
 • oko bývá lehce zarudlé, někdy světloplaché,
 • slzení při těžším syndromu suchého oka, které se spouští již tak pokročilými defekty na povrchu spojivky a rohovky, jako by v očích písek opravdu byl,
 • potíže jsou obvykle dlouhodobé (chronické).

Příznaky „sněžné“ slepoty:

 • postupně narůstající pocit cizího tělíska v oku,
 • řezání a bolest narůstají,
 • zarudnutí očí,
 • otok a křečovité sevření víček přichází obvykle 4‑6 hodin po expozici slunečnímu záření.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných zdravotních problémů podle definovaných obecných pravidel samoléčby (AESGP a uvedených v tomto projektu).

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života (úprava váhy a změna životního stylu, omezit rizika) spojený s racionální léčbou.

 • Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.
 • Snažte se nekombinovat více léčivých přípravků a doplňků stravy – jejich společné užívání raději konzultujte s lékárníky.
 • Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…
  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.
 • Pozor: kapky do očí se po otevření nesmí užívat déle než 28 dní, i kdybyste měli většinu obsahu lahvičky vyhodit. Hrozí infekce očí!

V případě, že problémy neustupují při samoléčbě ani po 3 dnech, či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře.

Při výběru konkrétních přípravků a léků si vždy pozorně přečtěte i související nezbytné kapitoly, zejména „Popis nemoci“, „Léčba a samoléčba“, „Upozornění“ a Prevence“, které jsou nedílnou součástí samoléčby a sebepéče. Bez jejich osvojení se vystavujete riziku neúspěchu léčby a případného poškození zdraví.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem – změnou životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI,
 • omezením možností vzniku rizikových situací a působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržovat zásady hygieny a pravidelné péče o tělo, přípravu a konzumaci stravy,
 • pečovat nejen o své tělo, ale i mysl – budovat si pozitivní náladu,
 • udělat si čas na své přátele a koníčky.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD)

Léky jsou na předpis.

K léčbě vlhké formy makulární degenerace slouží speciální oční centra, která v případě potřeby zajistí potřebné injekce do oka.

Samoléčba oka

Upozornění: Upozorňujeme, že obsah těchto internetových stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Faktory, které můžeme sami ovlivnit:

 • přestaňte kouřit – kouření vážně zvyšuje riziko postižení sítnice,
 • na slunci noste brýle proti slunci, klobouk, čepici s kšiltem,
 • nepřepínejte práci a zábavu před obrazovkami (TV, počítače),
 • vyhýbejte se, pokud to jde, zakouřenému a znečištěnému prostředí,
 • vyhýbejte se stresu,
 • změňte svoji životosprávu:
  • racionální strava – 5x denně malé dávky jídla,
  • dostatek čerstvé zeleniny – mrkev, brokolice, kapusta, kukuřice, listový salát, čerstvý špenát, rajská jablíčka a zelené fazolky – a ovoce,
 • optimální denní dávka luteinu je 6 mg – jezte více karotenoidů luteinu a zeaxantinu,
 • pravidelně jezte předepsané léky a dodržujte předepsaná dietní opatření,
 • udržujte si zdravou váhu,
 • pravidelně cvičte – zdravý a pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu, posílit organismus a zlepšit odolnost,
 • otužování, dostatek spánku,
 • dostatečný pitný režim.

Poznámka: Níže zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kde je uveden jejich přesný název, složení, velikost balení, příbalová informace ke správnému užívání a další informace. Pozorně si přečtěte příbalový leták (PIL) léku, který užíváte. V případě, že problémy neustupují ani po 5 dnech, či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře.

 • Na suché oči mohou pomoci tzv. umělé slzy v podobě kapek a očních gelů, např. Visine, Refresh, možné užití i pro nositele kontaktních čoček,
 • úprava zevního prostředí (omezení pobytu v klimatizovaném, nebo prašném prostředí),
 • kontrolovat pobyt v přírodě a omezit pobyt před monitorem PC nebo televize,
 • dlouhodobé trvalé nošení kontaktních čoček se doporučuje u syndromu suchého oka omezit,
 • oční kapky SENSIVIT – obsahují karboxymetylcelulózu (karmelózu) a vitamíny A a E,
 • vitamíny A a E napomáhají výživě spojivky a rohovky. Vitamín E stimuluje pohárkové buňky spojivky k vyšší tvorbě mucinu,
 • umělé slzy kapejte do očí vždy, když cítíte počínající nepohodu. Dávkování se řídí mírou potíží pacienta. Nebezpečí předávkování nehrozí,
 • pro oči jsou brýle ochranou proti slunci. Celoroční ochrana před škodlivým ultrafialovým zářením snižuje pravděpodobnost vzniku problémů se zrakem, stejně jako oční rakoviny či poškození optického nervu,
 • jezte minimálně 1x denně oranžové nebo červené ovoce či zeleninu – potraviny bohaté na vitamin C snižují významně – až o 77 % – riziko vzniku šedého zákalu,
 • dbejte na dostatečný přísun omega-3 mastných kyselin (jsou obsaženy v tučných mořských rybách, nebo také lněném semínku) – snižují riziko vzniku věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Pokud už u vás byla VPMD zjištěna, mohl by vám pomoci prověřený přípravek obsahující: antioxidanty, zinek a měď,
 • dobrá je kombinace 500 mg vitaminu C, 400 mg vitaminu E, 15 mg beta-karotenu, 80 mg zinku ve formě oxidu zinečnatého a 2 mg mědi ve formě oxidu měďnatého,
 • neužívejte samostatné doplňky s vysokým obsahem C, E nebo beta-karotenu – studie ukazují, že bez přítomnosti zinku nepomáhají. A pokud kouříte, neberte je vůbec! Vědci prokázali, že kuřákům, kteří užívají doplňky s beta-karotenem, hrozí větší riziko vzniku rakoviny plic,
 • měl-li ve vaší rodině někdo glaukom, nebo sami máte zvýšený nitrooční tlak bez známek nervového poškození, požádejte lékaře, aby vám preventivně předepsal oční kapky na snížení nitroočního tlaku – může snížit nebezpečí vývoje zeleného zákalu. Pracovníci Lékařského centra Kalifornské univerzity v Davisu zjistili, že u lidí, kteří je preventivně používali pět let, se snížila pravděpodobnost poškození optického nervu glaukomem o polovinu,
 • ochraně očí a zpomalení stárnutí oční rohovky může také napomoci např. BORŮVKOVÝ EXTRAKT, Centrum s luteinem, Pro-visio, Strix, Ocuvite retinat, Ocuvite lutein, Vitalux, Ostrovidky.

Pozor: Kapky do očí se po otevření nesmí užívat déle než 28 dní, i kdybyste měli většinu obsahu lahvičky vyhodit. Hrozí infekce očí!

Strava

Skladbou stravy ovlivňujeme své zdraví:

 • konzumujte více zeleninymrkev, brokolici, kapustu, kukuřici, listový salát, čerstvý špenát, rajská jablíčka a zelené fazolky,
 • pomeranče, mandarinky,
 • ryby z chladných moří obsahující zdravé tuky,
 • optimální denní dávka luteinu je 6 mg.

Sítnici oka mohou chránit i další antioxidanty – vitamíny a minerály:

 • vitamin A, C, E, zinek, selen. Tyto antioxidanty také přijímáme v potravě,
 • doplňky stravy – vhodné je dlouhodobé užívání,
 • k nasycení sítnice luteinem dochází plně až za několik měsíců. Některé potravinové doplňky pamatují i na diabetiky. Neobsahují cukr. Např. přípravek Pro-Visio. V každé oční ordinaci nebo v každé lékárně je možno se dnes dovědět více o tabletách pro ochranu zraku.
 • Nejdůležitějším krokem je uklidnit postiženého sněžnou slepotou a pomoci mu do bezpečí – člověk náhle zbavený zraku je zcela dezorientován, vystaven velkému stresu obavy ze ztráty zraku a z vnímané bolesti,
 • studený obklad na víčka,
 • pobyt v temnu a klid,
 • oční znecitlivující kapky – po jejich podání (např. Benoxi, Novesin apod.) – dojde k okamžité úlevě a postižený může opět otevřít oči a vidět. POZOR! Je nutné mít na paměti, že oči jsou poškozeny a nejsou chráněny přirozenou svrchní vrstvou rohovky. Existuje zde velmi vysoké riziko infekce rohovky s možnými trvalými následky! Proto je nutné použít znecitlivující kapky pouze na nezbytně nutnou dobu – tedy na dobu návratu do bezpečí,
 • léky tišící bolest (např. Ibuprofen),
 • lubrikační gel či masti – gel nebo mast napomohou obnovení svrchní vrstvy rohovky, ke kterému samočinně a relativně rychle dochází. Sníží se také riziko infekce; O-Azulen mast, O-Septonex mast, Vidisic gel apod., trochu pomůže chladivý obklad na víčka a ubezpečení, že to do rána bude lepší…,
 • sněžná slepota odeznívá většinou, nedojde-li ovšem k infekčnímu zánětu rohovky, zcela bez následků; příznakem infekce je:
  • hlenohnisavý výtok z očí,
  • přetrvávající řezání,
 • v tomto případě je nutno aplikovat mast či kapky obsahující antibiotika, a to striktně dle pokynů lékaře, nebo v nouzovém případě dle příbalové informace daného léku,
 • v jakémkoliv případě zarudnutí očí (pochopitelně včetně sněžné slepoty!) je vždy nutno okamžitě přestat nosit kontaktní čočky, jsme-li na jejich pomoc odkázáni, a to nejlépe až do vyšetření očním lékařem,
 • nošení kontaktních čoček, zvláště pak ve vysokohorském prostředí, nese specifická rizika.

Samoléčba „sněžné“ slepoty

Samoléčba VPMD

Účinnou léčbu suché formy VPMD neznáme. Některé faktory člověk ovlivnit nemůže – jako modré oči, dalekozrakost, věk, pohlaví či výskyt popisovaných potíží v rodině.

Další informace k samoléčbě oka – viz sekce „Unavené oko“ a „Zánět spojivek“ (Léčba a samoléčba).

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD):

 • skladbou stravy ovlivňujeme své zdraví…
  • konzumujte více zeleninymrkev, brokolici, kapustu, kukuřici, listový salát, čerstvý špenát, rajská jablíčka a zelené fazolky,
  • optimální denní dávka luteinu je 6 mg,
 • sítnici oka mohou chránit i další antioxidanty – vitamíny a minerály…
  • vitamin A, C, E, zinek, selen. Tyto antioxidanty také přijímáme v potravě,
  • doplňky stravy – vhodné je dlouhodobé užívání,
  • k nasycení sítnice luteinem dochází plně až za několik měsíců. Některé potravinové doplňky pamatují i na diabetiky: neobsahují cukr; např. přípravek Pro-Visio. V každé oční ordinaci nebo v každé lékárně je možno se dnes dovědět více o tabletách pro ochranu zraku.

Prevence suchého oka:

Prevencí je zmírnění nebo ideálně odstranění všech příčin, které ke vzniku suchého oka napomáhají. Prevencí diskomfortu je užívání umělých slz. Kapejte si je do očí vždy, když cítíte potíže. Nebezpečí předávkování u umělých slz nehrozí. Máte-li oči červené, vynechejte nošení kontaktních čoček až do doby, kdy se oči zklidní.

K prevenci a zvýšení ochrany očí…

a také ke zpomalení stárnutí oční rohovky se doporučuje užívat přípravky s obsahem: LUTEINu, BORŮVKOVÝ EXTRAKT, SELENu, VITAMÍNY E a A, ZINEK – v lékárně k dostání v podobě tablet: Centrum s luteinem, Pro-visio, Strix, Ocuvite retinat, Ocuvite lutein, Vitalux, Ostrovidky.

Prevence sněžné slepoty:

 • nosit sluneční brýle s kvalitním UV filtrem,
 • i občasné sundávání brýlí pro mlžení, nebo třeba při fotografování, nás může ohrozit. Navíc ve vysokých polohách jsme UV záření vystaveni i při tzv. difuzním světle či lehké mlze – nejen na jasném slunci a při azurové obloze!

 

Zdroj:

web mojelekarna.cz/poradna, MUDr. Martin Cholera,

Evropská oční klinika Lexum, a kniha Nikdy není pozdě na dlouhý život, vydal Reader’s Digest Výběr.

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
LUTEINUM
← zpět na výpis léků
Název LUTEINUM
Doplňek názvu
SUKL kód 1624
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Ascorutin
50
← zpět na výpis léků
Název Ascorutin
Doplňek názvu 50
SUKL kód 96303
Velikost balení 50
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
LIVOSTIN
0.5MG/ML 4ML
← zpět na výpis léků
Název LIVOSTIN
Doplňek názvu 0.5MG/ML 4ML
SUKL kód 119923
Velikost balení 0.5MG/ML 4ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
OFTAGEL
← zpět na výpis léků
Název OFTAGEL
Doplňek názvu
SUKL kód 59511
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ophthalmo-septonex
1X5GM/5MG
← zpět na výpis léků
Název ophthalmo-septonex
Doplňek názvu 1X5GM/5MG
SUKL kód 876
Velikost balení 1X5GM/5MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
visine classic
1X15ML
← zpět na výpis léků
Název visine classic
Doplňek názvu 1X15ML
SUKL kód 84570
Velikost balení 1X15ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Flonidan 10 mg 7x10mg dispergovatelné…
← zpět na výpis léků
Název Flonidan 10 mg 7x10mg dispergovatelné tablety
Doplňek názvu
SUKL kód 76411
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VIDISIC
← zpět na výpis léků
Název VIDISIC
Doplňek názvu
SUKL kód 84325
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Tears naturale II
1X15ML
← zpět na výpis léků
Název Tears naturale II
Doplňek názvu 1X15ML
SUKL kód 49629
Velikost balení 1X15ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
HYPOTEARS PLUS
← zpět na výpis léků
Název HYPOTEARS PLUS
Doplňek názvu
SUKL kód 17982
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru