REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Dráždivé střevo

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Dráždivé střevo a střevní neuróza – rozdíl:

Dráždivé střevo = dráždivý tračník, střevní neuróza je porucha pohyblivosti celé zažívací trubice (i když „tračník“ označuje jen část tlustého střeva od slepého střeva po esovitou kličku). Jde o soubor příznaků postižení horní i dolní části zažívacího ústrojí.

Hlavními příznaky jsou bolesti břicha různého stupně, zácpa nebo průjem a vzedmutí břicha po jídle. Obtíže se téměř vždy objevují při chůzi a bývají vyprovokovány stresem anebo příjmem potravy.

Syndrom dráždivého střeva je jednou nejčastějších příčin bolestí břicha a poruch střevní činnosti. Ženy jsou jím postiženy asi 3x častěji než muži.

Příčiny:

 • potravinová alergie,
 • dietní chyby,
 • dieta s nízkým obsahem vlákniny,
 • stres, přepracování a deprese,
 • nadměrné užívání antibiotik, antacid či projímadel, které narušují střevní mikroflóru,
 • kandidóza – rozmnožení kvasinek v trávicím traktu.

U některých osob tlusté střevo zvýšeně reaguje na vnější a vnitřní podněty, které zprostředkovává nervový systém. Neexistuje snad jediný orgán, na kterém by se neprojevoval psychický stav jedince. Např. při stresu dochází k vyplavení látek, podílejících se na řízení orgánů včetně tlustého střeva – lidé s diagnózou dráždivého tračníku reagují přemrštěně – dochází k poruchám pohybu střev – častějšímu nutkání na stolici, která se postupně mění v řídkou až vodovou.

Často tímto onemocněním trpí lidé, kteří zvládají stresové situace hůře než lidé v jejich okolí, bývají emočně labilnější, často jsou neurotici.

Tyto příznaky však mohou být projevem i jiných závažných onemocnění – musí být vyšetřeny, dříve než se stanoví diagnóza dráždivého tračníku.

 1. Funkční průjem – převládají nutkavé vodnaté průjmy, které však nebývají provázeny bolestmi.
 2. Funkční meteorismus – častější pocity nadmutí.
 3. Funkční zácpa – převládá zácpa provázená bolestmi v podbřišku a pocity nadýmání. Bolesti někdy pominou po defekaci, kdy je obsah střeva hlenovitý.

Nejedná se o nemoc nijak závažnou, která by člověka ohrožovala, nebo mu mohla způsobit další zdravotní obtíže a komplikace.

Rizikové faktory dráždivého tračníku:

 • střevní infekce, která může zvyšovat citlivost tlustého střeva k vnějším i vnitřním vlivům,
 • genetické – dědičné vlivy,
 • styl života, časté podstupování a prožívání stresu, konfliktní situace, špatná životospráva.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky dráždivého střeva:

 • bolesti křečovitého nebo kolikovitého rázu,
 • nutkavé stolice (nebo jen pocit na stolici),
 • nadýmání, větry,
 • kručení a škroukání v břiše,
 • říhání,
 • průjem nebo zácpa,
 • hlen ve stolici,
 • žaludeční nevolnost,
 • zvracení,
 • pálení žáhy,
 • Podvýživa,
 • pocit plnosti břicha,
 • pocit nedostatečného vyprázdnění.

Jde o nutkavé a opakované ranní stolice, kdy se stolice postupně mění z normální na řídkou(vodnatou)– ranní debakly. Ve stresových situacích se projevují kratší, někdy i delší nutkavé pocity na defekaci.

Situaci někdy vyřeší jen návštěva záchodu, kde problémy úplně pominou bez defekace. Normálně lidé trpící touto nemocí mají pocity plnosti břicha, nedostatečného vyprázdnění, cítí se nadmutí, kručí jim v břiše. Střídají se normální stolice s vodnatými, někdy může být zvýšený únik střevních plynů.

Další forma obtíží, postprandiální průjem ve velmi krátkém čase po požití potravy, bolesti až křeče v břiše, provázeny nadýmáním a rychle následovány řídkou stolicí, která se může opakovat.

Nemocní si vytvářejí určité návyky, kterými se snaží zabránit vystavení se situaci, kdy by museli rychle na toaletu a jejich potřeba odskočit si by byla nemožná, či by došlo ke zdržení.

K příznakům dráždivého tračníku nepatří krvácení z konečníku ani přítomnost krve ve stolici. V těchto případech urychleně vyhledejte lékaře. Stejně tak pokud se tyto obtíže objeví nově ve věku nad 50 let, případně jsou doprovázeny déletrvajícími zvýšenými teplotami, úbytkem na váze, zvýšenou únavností. Vždy je nutno navštívit lékaře pro vyloučení přecitlivělosti na laktózu či jiné onemocnění střeva!

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozornění:

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

  

Při výběru konkrétních přípravků si vždy přečtěte i související nezbytné subkapitoly, zejména „Popis nemoci“, „Léčba a samoléčba“, „Upozornění“ a Prevence“, které jsou nedílnou součástí samoléčby a sebepéče. Bez jejich znalosti se vystavujete riziku možného neúspěchu samoléčby a případně i poškození zdraví.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Samoléčba a klasická léčba

 • Psychologická či psychiatrická léčba,
 • cvičení a relaxace,
 • dieta s vysokým obsahem vlákniny.

Poznámka: Níže zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kde je jejich přesný název, složení, velikost balení, příbalová informace ke správnému užívání a další informace.

 • Spasmolytika – jako Motillium, Hylak, Talcid, Orenzym, …,
 • léky proti průjmům - jako Smecta, Immodium, Endiaron, …,
 • přírodní a doplňková léčba.

Strava

 • Vyloučit:
  • mléčné výrobky,
  • pšenice a výrobky na bázi lepku (sušenky, zákusky),
  • cukr,
  • kávu,
  • alkohol,
  • smažená jídla,
  • zmrzlinu,
  • pomerančové a grapefruitové šťávy,
  • margaríny,
  • ořechy,
  • zpracované a instantní výrobky,
  • červené maso,
  • nadýmající jídla a potraviny obsahující nerozpustnou vlákninu mohou být těžko stravitelné (otruby,ořechy, kukuřice, luštěniny), nejlepší je vyzkoušet vylučovací dietu pro zjištění možné potravinové alergie.
 • Zařadit:
  • bezlepkové obiloviny (celozrnná rýže, proso, pohanka),
  • živý jogurt,
  • více čerstvé zeleniny a ovoce,
  • ryby a drůbež.
 • Důležité je pomalé a důkladné kousání potravy.

Pomáhá také:

 • pravidelný pohyb – cvičení…
  • strečink, plavání, chůze, jóga, Tai-chi, Chi-kung mají příznivý vliv na vegetativní nervový systém,
 • dodržovat správnou životosprávu – pravidelný pohyb uvolňuje v nervovém systému látky – endorfiny – které navozují pocit klidu a radosti. Patří sem i jóga,
 • autogenní trénink – relaxační cvičení, při kterém vědomě ovlivňujete některé své funkce – naučit se uvolnit a ovládat svoje tělo,
 • celková masáž, kde se můžete vypnout a odreagovat se,
 • zvážit návštěvu psychologa, u kterého se můžete vypovídat ze svých problémů a nechat si poradit, jak se k problémům, které nezvládáte, stavět tak, aby pro vás nebyly zatěžující,
 • hypnóza – je založena na principu sugesce, kdy vám hypnotizér v polobdělém stavu poopraví chybné nazírání na problémy, které vás obtěžují. Hypnózou se nedá vsugerovat nic, co byste za normálních okolností neudělali. Je dobré najít si odborníka, který má s hypnózou zkušenosti a jsou na něj dobré reference, aby tato léčba nebyla zbytečná,
 • relaxace – masáže a relaxace pomáhají snížit napětí a stres,
 • autogenní trénink: pomáhá naučit se vypořádávat s každodenním stresem,
 • homeopatie…
  • nejlepších úspěchů může být dosaženo konstituční homeopatickou léčbou; pro symptomatickou léčbu se doporučují především následující léky: Nux vomica – při nadýmání a křečích, po dietní chybě, po užití alkoholu či kávy, Aconitum – je-li hlavní příčinou napětí a úzkost, Argentum nitricum – zmírňuje hlenovitý průjem,
 • klystýry: pomáhají při nadměrné plynatosti a nadýmání, pročišťují střeva,
 • aromaterapie: několik kapek valeriánské esence na kostku přírodního hnědého cukru snižuje napětí a úzkost, esence saturejky pomáhá léčit křeče ve střevech (tři kapky na jednu čajovou lžičku přírodního cukru, užívat mezi jídly),
 • vitamíny, doplňky stravy:
 • B komplex – potřebný pro udržování svalového napětí trávicího traktu a pro zklidnění psychiky,
 • vitamíny B12 – důležitý pro správné vstřebání potravy, syntézu bílkovin a metabolismus cukrů a tuků, i pro prevenci anémie,
 • vojtěška – obsahuje vitamín K, potřebný k tvorbě střevní mikroflóry a pro správné trávení, a chlorofyl vhodný k hojení a čištění krevního řečiště,
 • acidophilus – slouží k doplnění příznivé střevní mikroflóry,
 • česnek – podporuje trávení a rozklad toxinů ve střevě, má baktericidní účinky,
 • aloe vera – má velmi hojivé účinky na trávicí trakt,
 • pupálkový olej – slouží k doplnění esenciálních mastných kyselin potřebných k ochraně střevní stěny.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence dráždivého tračníku:

 • vyvarovat se rizikových faktorů…
  • dodržovat zdravý životní styl,
  • pravidelně odpočívat,
  • plánovat si dopředu a plánů se držet,
  • plnit si své záležitosti včas,
 • vyvarovat se zbytečného stresu a promyslet si, jestli vše, co nás stresuje a trápí, má opravdu takový význam, jaký tomu přikládáme.

 

Zdroj:

web doktorka.cz  dráždivé střevo

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
GASTROCYNÉSINE
0 60
← zpět na výpis léků
Název GASTROCYNÉSINE
Doplňek názvu 0 60
SUKL kód 103408
Velikost balení 0 60
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
MOTILIUM
← zpět na výpis léků
Název MOTILIUM
Doplňek názvu
SUKL kód 47122
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NOVO-PASSIT
← zpět na výpis léků
Název NOVO-PASSIT
Doplňek názvu
SUKL kód 88664
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
lučníková čajová směs
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název lučníková čajová směs
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 53725
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MÁTOVÝ ČAJ
1.5GM/SÁČ 20 SÁČ PP PŘEBAL
← zpět na výpis léků
Název MÁTOVÝ ČAJ
Doplňek názvu 1.5GM/SÁČ 20 SÁČ PP PŘEBAL
SUKL kód 115274
Velikost balení 1.5GM/SÁČ 20 SÁČ PP PŘEBAL
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MEDUŇKOVÝ ČAJ
1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
← zpět na výpis léků
Název MEDUŇKOVÝ ČAJ
Doplňek názvu 1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
SUKL kód 115269
Velikost balení 1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Sab simplex
1X30ML
← zpět na výpis léků
Název Sab simplex
Doplňek názvu 1X30ML
SUKL kód 93500
Velikost balení 1X30ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
MEDUŇKOVÁ NAŤ
← zpět na výpis léků
Název MEDUŇKOVÁ NAŤ
Doplňek názvu
SUKL kód 76584
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru