REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Senná rýma

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Sezónní alergická rýma je tradičně označována jako senná rýma, ale jde o alergii na pyly. Mluvíme také o polinóze nebo o sezónní pylové alergii.

Pylová zrna obsahují alergizující bílkoviny. Některá z menších pylových zrn jsou roznášena větrem (větrosprašné rostliny), jiné roznáší hmyz (hmyzosprašné).

Pyly větrosprašných rostlin jsou častěji příčinou alergie. Přenášejí se i na velké vzdálenosti, což vysvětluje, proč někteří lidé reagují alergicky na pyly rostlin, které v jejich bezprostřední blízkosti nerostou. Pyly hmyzosprašných rostlin jsou uvolňovány v malých množstvích rostlinami, jež mají nápadně zbarvené květy, které sladce voní, a proto přitahují hmyz. Tyto druhy pylů se ani v ovzduší nevyskytují, jejich množství je malé, šíří se jen na malé vzdálenosti a většině lidí nevadí.

Senná rýma neboli pylová alergie je stav, kdy imunitní systém přehnaně reaguje na neškodné podněty, v tomto případě pylová zrna, ale i jiné alergeny, jako je prach, roztoči, zvířecí srst či některé potraviny. Sezónní pylová alergie je nejrozšířenějším typem alergie.

Tělo alergika z neznámých důvodů reaguje na běžné látky, jako by byly nebezpečné – přehnanou imunitní reakcí. Reakce nemocnému způsobí rýmu, vyrážky, bolesti. Více viz kapitola „Alergie – obecně“.

 • Za přemrštěnou odpověď na alergeny mohou protilátky IgE. Když protilátka IgE v krvi alergika přijde do styku s alergenem, například s pylovým zrnem, IgE začne mobilizovat zásoby dráždivého mediátoru histaminu, který způsobuje příznaky alergie jako kýchání, zarudnutí očí a mnoho dalších.
 • Alergie je částečně dědičně podmíněná. U dítěte, kde je alergický jeden rodič, je šance na projevení alergie 30%. V případě, že oba rodiče jsou alergiky, bude mít potomek také alergii s 60% pravděpodobností.

Sezónní pylová alergie se projevuje celou škálou příznaků. Vedle mírnějších příznaků podobných rýmě se můžeme setkat i s těžkými, život ohrožujícími stavy, jako jsou astma nebo anafylaktický šok.

Komplikací může být ztráta čichu, chuti, zánět vedlejších dutin nosních a astma.

Pylová alergie může vzniknout v kterémkoliv věku. Začátek se posouvá až do předškolního věku. Hlavním obdobím je rozmezí mezi 8. až 20. rokem (vzácně nad 40 let).

Hlavní druhy rostlin, možné příčiny alergie

Trávy – pýr, srha kostřava, medyněk, jílek, kukuřice, lipnice, bojínek, rákos, psárka.

Dřeviny – bříza, habr, jírovec, dub, cypřiš, javor, jasan, buk, kaštanovník, olše, vrba, ořešák, líska, olivovník, jilm, topol, platan, lípa.

Byliny – pelyněk, řepka nebo hořčice, tolice vojtěška, drnavec, jitrocel, ambrózie, jetel.

Pylovou sezonu lze u nás rozdělit na 3 hlavní období:
 1. jarní období, kdy se v ovzduší vyskytuje hlavně pyl dřevin,
 2. letní období s převahou pylů trav,
 3. podzimní období, v němž hlavními alergeny jsou pyly bylinných plevelů.

Průběžné informace podává v pylové sezoně Pylová informační služba, která monitoruje situaci na 12 stanicích v ČR. Sídlo PIS ČR je v Brně.

Rizikové faktory senné rýmy

 • Pyl produkují tzv. větrosnubné rostliny, opylující se vzdušnou cestou – hlavně trávy, stromy a plevele. Barevné rostliny se silnou vůní nejsou tak častým původcem alergií, protože mají příliš velká a těžká semena, přenášená na jiné rostliny hmyzem; pro alergiky nejsou nebezpečná.
 • Z travních pylů jsou nejobávanější luční druhy, jako je jílek, bojínek nebo srha. Další alergeny skrývají parkové směsi trav. Pyly stromů se v ovzduší vyskytují od března do května. Nejznámějšími producenty pylu jsou různé druhy bříz, lísky, jasan, dub, platan a jilm.
 • Plísně, které se vyskytují na povrchu shnilého dřeva nebo ovoce, nebo jiné houby vyskytující se v přírodě. Plísně a houby způsobují alergie hlavně na konci léta a na začátku podzimu, v období sklizně.

Komplikace senné rýmy

V těžkých případech alergie může tělo vyvolat i natolik prudkou reakci na antigen, že může jít o život ohrožující stav, jako je astmatický záchvat, kdy se postiženému zúží dýchací cesty, až nemůže dobře dýchat, a může dojít až k bezvědomí.

Podobně mohou způsobit alergeny tzv. anafylaktický šok – prudký pokles krevního tlaku vede k selhávání oběhu a současně jsou ucpány dýchací cesty. Při tomto stavu je nemocný ohrožen na životě. Anafylaktický šok je většinou reakcí na těžší alergeny, jako je např. hmyzí bodnutí. Dá se úspěšně léčit hormony, jako je adrenalin.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky senné rýmy:

Obvyklé příznaky připomínají zánět horních cest dýchacích. Odtud také název „senná rýma“. Pokud dráždivý mediátor histamin podráždí sliznici nosu, dochází ke kýchání, které se může sdružovat i do záchvatů několika kýchnutí. Příznaky:

 • plný nos,
 • ucpaný nos – z toho mohou plynout další potíže, jako je například bolest hlavy,
 • časté smrkání – výtok z nosu,
 • kýchání,
 • svědění v dutině ústní, když se alergeny z nosní dutiny přes nosohltan dostanou i do úst,
 • svědění očí,
 • řezání v očích,
 • zarudlé spojivky,
 • bolesti oka,
 • zvýšené slzení,
 • huhňání,
 • svědí uši – nervové propojení s nosohltanem.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
 1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
 2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
 3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
 4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
 5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
 6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře!

Tyto stránky slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných zdravotních problémů podle definovaných obecných pravidel samoléčby (AESGP a pravidel uvedených v tomto projektu).

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba a samoléčba senné rýmy

 • Vyhýbejte se alergizujícím faktorům, kontaktu s alergeny – pobytu v přírodě v rizikovém období (začátek léta),
 • nejvyšší koncentrace pylových zrn je v ovzduší v podvečer, proto se nedoporučuje vycházet ven v tuto denní dobu. V noci mějte zavřená okna, aby pyl nevnikal do pokoje,
 • v lékárně lze zakoupit hned několik různých volně prodejných léků (např. Zyrtec, Zodac a jiné),
 • léky na dekongesci, tj. odstranění zduření sliznic a tedy uvolnění ucpaného nosu. Prodávají se ve formě sprejů a nosních kapek – zmírňují následky alergické reakce, ale neřeší jejich přímou příčinu, účinkují na relativně krátkou dobu,
 • léčba antihistaminiky je nejrozšířenější terapií alergické rýmy, podávají se jak sezónním, tak celoročním pacientům, ve formě kapek a sprejů. Léčba spočívá v zabránění tvorbě dráždivého histaminu, aby alergická reakce vůbec nevznikla,
 • steroidy k potlačení zánětu nosní sliznice. Účinky steroidní léčby nastupují pomaleji,
 • posilovat imunitu vitamíny – čerstvým ovocem a zeleninou – více viz zde,
 • dostatečný tělesný pohyb!,
 • správná strava, protože imunita sehrává v alergiích zásadní roli,
 • nekouřit!,
 • časté a pravidelné luxování a otírání ploch vlhkým hadříkem. Nejmenší koncentrace pylů je venku přes poledne, přibližně mezi 10. a 15. hodinou. Tato denní doba je na vycházení ven daleko vhodnější než podvečer,
 • odstranění koberců, závěsů a přehozů,
 • zvlhčovač v bytě – nasycení vzduchu vodními parami lehce pod padesátiprocentní hranicí. Příliš vysoká vlhkost podmiňuje množení roztočů, příliš nízká vlhkost dráždí sliznice vysoušením,
 • sluneční brýle zabrání vniknutí pylu do očí,
 • sprchujte se každý večer, smyjete tak z vlasů a těla pylová zrna, která by vás v noci zbytečně dráždila,
 • dovolená u moře: slaný vzduch působí dobře na dýchací cesty,
 • posledním typem léčby alergie je dlouhodobá léčba, která má za úkol vyvolat u pacienta určitou toleranci k alergenu. Tento způsob léčby se nazývá hyposenzibilizace a jeho účinnost je vysoká, okolo 80 %.

Rady:

Vyloučit úplně kontakt s pyly není samozřejmě možné. Je ale možné podstatně pylovou expozici omezit:

 • v sezoně není vhodné jezdit v autě s otevřenými okny,
 • ve vrcholech pylové sezony nepořádáme pikniky a nekempujeme v přírodě,
 • pobyt v přímořských oblastech je vhodný i proto, že je zde méně pylů,
 • při zvýšené koncentraci pylů v ovzduší je nutné omezit větrání, ev. je-li to nutné, větrat přes vedlejší místnost,
 • pylový vrchol u trav je přibližně v období mezi 15. květnem až 15. červencem (koncentrace 100 až 500 pylových zrn/m3),
 • období maxima uvolňování pylů do ovzduší může být v horských oblastech posunuto až o měsíc. Což je důležité pro plánování dovolené,
 • sekání trávníků je důležitým preventivním opatřením, ale je pro každého alergika, citlivého na travní pyly, nebezpečné,
 • totéž se týká i plísní, které se v trávě množí,
 • pyly stromů jsou těžší, proto „necestují“ tak daleko a je možno se jim snadněji vyhnout,
 • až na výjimky mohou mít alergici doma květiny. Většina okrasných květin uvolňuje hmyzosprašné pyly,
 • med může obsahovat pylový alergen a vyvolat alergickou reakci,
 • vyhněte se expozici tabákovému kouři.

Zásady léčby alergie v těhotenství:

 • pravidelné kontroly u specialisty (alergologa),
 • řádná léčba astmatického zánětu – snížením reaktivity (citlivosti) průdušek dochází k zajištění dostatku kyslíku pro vyvíjející se plod,
 • kompenzace projevů alergie ještě před otěhotněním,
 • včasná diagnostika alergií nejlépe ještě před otěhotněním. V těhotenství se neprovádí kožní testy,
 • při zjištění gravidity rozhodně samy nevysazujte své léky na alergii nebo astma. Alergické projevy by se mohly zhoršit. O vhodnosti užívaných léků a jejich vlivu na těhotenství se poraďte s lékařem.

POZOR!  Neléčená alergie nebo astma v těhotenství může způsobit předčasný porod, nedostatek kyslíku pro plod nebo nízkou porodní hmotnost dítěte.

Léčba alergie a astmatu

Léčbu by měl vždy řídit specialista (alergolog). Alergie je onemocnění, které se v případě, že není léčeno, zhoršuje, a může tak výrazně snížit kvalitu našeho života.

 • Léky úlevové – odstraňují akutní potíže jako astmatický záchvat nebo alergickou rýmu.
 • antihistaminika (snižují účinky histaminu na tkáně) – léky s obsahem cetirizinu, léky s obsahem loratadinu, léky s obsahem dimetindenu,
 • dekongestiva a léky obsahující protialergickou složku, přírodní léky – určené k nosnímu podávání (zmírňují příznaky alergie),
 • léky protizánětlivé – jsou-li používány dlouhodobě, pravidelně, oslabují projevy alergie. Jejich používání řídí alergolog,
 • hyposenzibilizace – léčba vakcínami po poradě s lékařem. Nejdůležitější je odstranění alergenu z prostředí. V první řadě bychom měli odstranit roztoče, neboť v místnostech trávíme většinu času. Diagnostikovaní alergici mají u sebe vždy mít některé z moderních antihistaminik, ostatní by si měli do lékárničky pořídit některý z volně prodejných léků.
Eliminace alergenů:
 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezit větrání bytu během dne, nejlépe větrat ráno,
 • klimatická léčba v období potíží na horách, u moře,
 • u domácího prachu a roztočů je eliminace obtížná: v bytě by neměly být vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči se nacházejí i v peří ptáků,
 • dbejte o lůžkoviny: časté dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů jsou vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče); přípravky likvidující plísně,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie.

U pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo: vyhýbat se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz).

 • Hrozí i profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství…: používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů a léků,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence senné rýmy

Základem prevence pylové alergie je snaha vyhnout se kontaktu s alergeny. Doporučuje se vyhnout pobytu v přírodě v rizikovém období (začátek léta).

 • Nejvyšší koncentrace pylových zrn v ovzduší je v podvečer, proto se nedoporučuje vycházet ven v tuto denní dobu. V noci mějte zavřená okna, aby pyl nevnikal do pokoje.
 • Sluneční brýle zabrání vniknutí pylu do očí.
 • Sprchujte se každý večer, smyjete tak z vlasů a těla pylová zrna, která by vás v noci zbytečně dráždila.
 • Dovolená je alergikům doporučena u moře, slaný vzduch působí dobře na dýchací cesty a koncentrace pylů je v těchto oblastech nižší než ve vnitrozemí.
 • Léčba vakcínami, kdy alergik dostane sérii vpichů s účinnými látkami, které ho budou chránit celou sezónu.

Eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezit větrání bytu během dne, nejlépe větrat ráno,
 • klimatická léčba v období potíží na horách, u moře,
 • u domácího prachu a roztočů je eliminace obtížná: v bytě by neměly být vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči i v peří ptáků,
 • dbát na lůžkoviny: časté dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů jsou vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče); přípravky likvidující plísně;
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo: vyhýbat se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává to další hmyz),
 • hrozí profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství: používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů a léků,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

 

Zdroje:

weby wikiskripta.eu/index.php/Léčba_alergie, bez-alergie.cz/, alergiena.webnode.cz/alergie

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
CORYZALIA
← zpět na výpis léků
Název CORYZALIA
Doplňek názvu
SUKL kód 97941
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
RHINALLERGY
← zpět na výpis léků
Název RHINALLERGY
Doplňek názvu
SUKL kód 20537
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
ALLERGODIL
← zpět na výpis léků
Název ALLERGODIL
Doplňek názvu
SUKL kód 21971
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
cerex
7X10MG
← zpět na výpis léků
Název cerex
Doplňek názvu 7X10MG
SUKL kód 3897
Velikost balení 7X10MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CLARITINE
POR TBL NOB 30X10MG
← zpět na výpis léků
Název CLARITINE POR TBL NOB 30X10MG
Doplňek názvu POR TBL NOB 30X10MG
SUKL kód 191998
Velikost balení 30
Síla 10MG
Stav registrace R
Registrační číslo 24/ 001/92-S/C
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
claritine
7X10MG
← zpět na výpis léků
Název claritine
Doplňek názvu 7X10MG
SUKL kód 13849
Velikost balení 7X10MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
CLARITINE
← zpět na výpis léků
Název CLARITINE
Doplňek názvu
SUKL kód 69416
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
muconasal plus
1X10ML
← zpět na výpis léků
Název muconasal plus
Doplňek názvu 1X10ML
SUKL kód 44849
Velikost balení 1X10ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
OLYNTH 0,05%
← zpět na výpis léků
Název OLYNTH 0,05%
Doplňek názvu
SUKL kód 17172
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Olynth ha 0,05%
1X5MG/10ML
← zpět na výpis léků
Název Olynth ha 0,05%
Doplňek názvu 1X5MG/10ML
SUKL kód 40541
Velikost balení 1X5MG/10ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Olynth 0,1% nnosní sprej, roztok
← zpět na výpis léků
Název Olynth 0,1% nnosní sprej, roztok
Doplňek názvu
SUKL kód 40542
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
SANORIN-ANALERGIN
← zpět na výpis léků
Název SANORIN-ANALERGIN
Doplňek názvu
SUKL kód 809
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
visine classic
1X15ML
← zpět na výpis léků
Název visine classic
Doplňek názvu 1X15ML
SUKL kód 84570
Velikost balení 1X15ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
XYZAL
← zpět na výpis léků
Název XYZAL
Doplňek názvu
SUKL kód 32716
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
zodac
7X10MG
← zpět na výpis léků
Název zodac
Doplňek názvu 7X10MG
SUKL kód 5476
Velikost balení 7X10MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
zodac gtt
1X20ML
← zpět na výpis léků
Název zodac gtt
Doplňek názvu 1X20ML
SUKL kód 58834
Velikost balení 1X20ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Zodac sir
1X100ML
← zpět na výpis léků
Název Zodac sir
Doplňek názvu 1X100ML
SUKL kód 58835
Velikost balení 1X100ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ZYRTEC
POR GTT SOL 1X20ML
← zpět na výpis léků
Název ZYRTEC POR GTT SOL 1X20ML
Doplňek názvu POR GTT SOL 1X20ML
SUKL kód 55178
Velikost balení 20ML
Síla 10MG/ML
Stav registrace B
Registrační číslo 24/1030/92-S/C
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
zyrtec
7X10MG
← zpět na výpis léků
Název zyrtec
Doplňek názvu 7X10MG
SUKL kód 92423
Velikost balení 7X10MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Flonidan 10 mg 7x10mg dispergovatelné…
← zpět na výpis léků
Název Flonidan 10 mg 7x10mg dispergovatelné tablety
Doplňek názvu
SUKL kód 76411
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru