REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Cholesterol – vysoký

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Vysoký cholesterol (hypercholesterolémie)

Cholesterol v krvi zvyšuje riziko srdečního infarktu a pravděpodobně i mrtvice. Cholesterol je látka podobná tuku, která je trvale obsažena v krvi.

Organismus potřebuje určité množství cholesterolu k udržování buněčných membrán a zachování dalších životních funkcí. Vysoký cholesterol však vede k ucpávání cév (tuk se ukládá zevnitř do žil – ateroskleróza, kornatění cév), což bývá příčinou srdečního infarktu, cévní mozkové příhody nebo nedokrevnosti dolních končetin: žíly jsou užší, a tak přinesou méně kyslíku tam, kde je potřeba. Např. u srdečních žil přinesou méně kyslíku srdci a při námaze (např. chůzi do kopce) člověka „bolí a píchá u srdce“ a lékař hovoří o ischemické chorobě srdeční, anebo o angíně pectoris. 

Máte-li vyšší hladiny cholesterolu i triglyceridů, jde o smíšenou hyperlipoproteinémii (HLP).

Zvýšená hladina cholesterolu a ostatních tuků v krvi je chronická záležitost. Problémem je, že poruchy metabolismu tuků nebolí a většinou se na zvýšené hladiny cholesterolu a triglyceridů přijde při náhodném vyšetření krve, např. při preventivní prohlídce nebo předoperačním vyšetření.

Tuky v krvi cirkulují tělem ve formě lipoproteidů, kde jsou vázané na bílkoviny. Některé lipoproteidy přepravují tuky (cholesterol) z cév do jater, k tvorbě důležitých látek. Nazývají se HDL cholesterol (s vysokou hustotou) – „hodný“ cholesterol, kterého bychom měli mít nad 1 mmol/l.  

Naopak z jater do cév odnáší lipoproteidy s nízkou hustotou – LDL cholesterol, který se dobře a snadno usazuje v cévách a zužuje cévy (ateroskleróza).

Za zvýšenou hladinu cholesterolu (hypercholesterolémii) považujeme koncentraci v krvi vyšší než 5 mmol/l. Tímto názvem se často myslí nejen porucha metabolismu cholesterolu, ale také zvýšená hladina ostatních tuků v krvi, hlavně triglyceridů (triacylglycerolů; nad 2 mmol/l) nebo LDL cholesterolu (nad 3 mmol/l).

Příčiny hyperlipoproteinémie

Většinou je primární – geneticky podmíněná. K jejímu rozvinutí dochází vlivem vnějšího prostředí, nejčastěji vlivem:

 • přejídání,
 • obezity,
 • nesprávné skladby jídelníčku,
 • fyzické pasivity.

Sekundární HLP jsou důsledkem jiného onemocnění, které zasahuje do metabolismu tuků:

 • onemocnění ledvin,
 • jater,
 • štítné žlázy,
 • cukrovky apod.,

anebo jsou důsledkem:

 • nadměrné konzumace alkoholu,
 • užívání některých léků (např. kortikoidů, diuretik atd.),
 • kouření…
  • vyvolává poškození vnitřní stěny žil a následně se na toto poškození usazují zvýšené tuky, které jsou v krvi,
  • způsobuje vyšší shlukovatelnost trombocytů, zvýšenou koncentraci fibrinogenů,
  • kuřáci mají také výrazně vyšší hladiny celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, triglyceridů a VLDL (= všechno jsou to různé druhy tukových částic v krvi). 

Rozdělit se mohou na:

 • hypercholesterolemie (= zvýšený cholesterol v krvi),
 • smíšené hyperlipidemie (= zvýšené tuky v krvi),
 • hypertriglyceridemie (= zvýšené triglyceridy v krvi). 

Všechny mohou vzniknout na základě:

 • genetické dispozice (např. hubený mladý sportovec má „zvýšený cholesterol“), nebo jako
 • následek jiných onemocnění (např. hypercholesterolémie při anorexii, hypertriglyceridemie při cukrovce, obezitě, alkoholismu… atd.,
 • smíšená hyperlipidemie při hypotyreóze (=choroba štítné žlázy), nefrotický syndrom (onemocnění ledvin… atd.),
 • nežádoucí účinek některých léků.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky vysokého cholesterolu

Vysoký cholesterol nemívá zvláštní příznaky, je však rizikovým faktorem pro jiná onemocnění s jasnými projevy, např. angina pectoris…

 • jsou-li hodnoty cholesterolu hodně vysoké, může se to projevit tvorbou nažloutlých uzlíků pod kůží na loktech, kolenou nebo v kůži pod očima,
 • zvýšená hladina cholesterolu a jiných tuků nebolí, ani se neprojevuje. Zjistíme ji jen vyšetřením krve,
 • některé typy HLP se ale mohou projevovat na kůži:
  • hrbolky na hýždích, nad klouby nebo šlachami rukou nebo nohou,
  • plochými hrbolky na vnitřní straně víček,
  • šedobílými prstenci okolo oční duhovky (arcus lipoides corneae),
 • akutní zánět slinivky břišní – bolestivé onemocněním břicha,
 • zanášení cév cholesterolem – ateroskleróza.

Často se poprvé po hladinách krevních tuků začne pátrat až v momentě výskytu komplikací. Ateroskleróza představuje riziko cévní mozkové příhody a ischemické choroby dolních končetin (nedokrevnosti).

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Vysoký cholesterol, potažmo ateroskleróza, představuje riziko cévní mozkové příhody a ischemické choroby dolních končetin (nedokrevnosti). Často se poprvé po hladinách krevních tuků začne pátrat až v momentě výskytu komplikací.

Léčba

Lékař s vámi probere váš životní styl, dietní zvyklosti a fyzické aktivity, ostatní onemocnění, zda kouříte, léky, které užíváte, výskyt nemocí v rodině, jako je srdeční infarkt, cévní mozková příhoda, ischemická choroba dolních končetin a i jiné cévní a metabolické poruchy. Změří krevní tlak, prohlédne kůži, celkově vás vyšetří (poslechne si srdce, plíce a šelesty nad velkými cévami) a odebere krev (pro stanovení hladiny cholesterolu, jeho HDL a LDL frakcí a triglyceridů, dále jaterní testy, funkce ledvin) atd.

Dle výsledků vám pak doporučí léčbu. Většinou se zahajuje úpravou dietyzvýšením fyzické aktivity. Patříte-li do velmi rizikové skupiny, pokud jde o možnost vzniku aterosklerózy, lékař asi zvolí léčbu léky. Léky užívané k léčbě hyperlipoproteinémie se nazývají hypolipidemika.

Samoléčba

Léčbu vždy řídí lékař. Cílem léčby je, aby byly tuky v krvi v normální hladině. Pacient ale může pomoci tím, co udělá pro své tělo…

Pohybové aktivity:

 • doporučuje se běh, indiánský běh, procházky rychlou chůzí, jízda na kole, běh na lyžích, plavání, intenzivní tanec,
 • délka cvičení 20–30 minut 4–5 krát denně nebo 45–60 minut 2–3 krát týdně,
 • cvičení má být příjemné a cvičící má dosahovat 60–75% maximální tepové frekvence stanovené pro jeho věk,
 • není nutné ani příliš intenzivní cvičení – vždyť procházka rychlou chůzí 3–5krát týdně 30 minut je pro tělo stejně užitečná jako intenzivní cvičení v posilovně,
 • cvičení také snižuje chuť k jídlu, zlepšuje náladu, dává větší pocit zdraví – a toto příjemnější psychické rozpoložení samo motivuje nemocného k dodržování diety,
 • všechny druhy aerobního, tj. vytrvalostního cvičení: začít s pravidelnými procházkami, které se budou postupně prodlužovat z 30 na 60 minut, nejprve 2x týdně a později alespoň 5x týdně,
 • poznámka: rychlá chůze znamená, že člověk může hovořit, ale nemůže hovořit souvisle,
 • rychlost chůze zvyšovat postupně. Ti zdatnější mohou zvolit místo chůze pomalý běh nebo cyklistiku, a kdo má vhodné podmínky, může začít pravidelně plavat,
 • ani diabetik by se neměl vyhýbat jakékoliv práci, při které používá svaly, jako je práce v domácnosti, na zahrádce apod.,
 • pravidelné fyzické aktivityaerobní cvičení (běh, plavání, cyklistika, aerobik, jízda na kole) 2‑3x týdně alespoň 30 minut! Snížením tělesné hmotnosti dochází k poklesu hladiny krevního cukru, zvýšení citlivosti tkání na vlastní inzulín, a tím i k dalším následným metabolickým změnám, které snižují riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční.

U nemocných, kteří pravidelně cvičí, se vyskytuje méně srdečních chorob, a jejich úmrtnost je nižší.

Léčba léky:

Léčba léky se zahajuje, pokud po 3‑6 měsících nedojde ke snížení hladiny cholesterolu a tuků v krvi,

Přestat kouřit:

Kouření opravdu vadí. Je nutné ho zcela zanechat. Kouření násobí kardiovaskulární riziko 2‑4násobně! (Kardiovaskulární riziko = srdeční infarkt, angina pectoris, arytmie = chybný srdeční rytmus). Riziko úmrtí na srdeční infarkt nebo jinou, podobnou nemoc klesá po ukončení kouření během 5‑10 let po ukončení kouření téměř až k hodnotám rizika jako u nekuřáků!

Dieta:

Cílem je dosažení normální hmotnosti. Ale i ti, kteří zhubli o 5‑10 % a hmotnostní pokles si udrželi dlouhodobě, snížili významně svá zdravotní rizika!

 • Snížení denního příjmu kalorií v jídle u lidí s nadváhou – jíst malé porce a často!
 • Tuky mají tvořit maximálně 25‑35 % energie z celkové denní energie celodenního jídla.
 • Živočišné tuky mají tvořit maximálně 7 % denní energie, olivový olej má tvořit do 20 % denní energie!
 • POZOR! Nízkotučná dieta může snížit i HDL-cholesterol, což není žádoucí. Proto je třeba tuky pouze omezit (na 25‑35 % denní energie) a do jídelníčku zařadit ryby (3 rybí jídla týdně).
 • Cholesterol v jídle: maximálně 200 mg/den.
 • Zelenina a ovoce: 400 g/den.
 • Má-li člověk vysoký tlak, je nutno omezit denní příjem soli na 7‑8 g/den. (Pozor na skrytou sůl!)
 • Je nutné vyloučit nadměrnou spotřebu alkoholu.

Dietní zásady jsou podobné jako pro prevenci a léčbu pacientů s diabetem 2. typu, obezitou či hypertenzí.

Jste-li obézní, či máte nadváhu, redukujte tělesnou hmotnost:

 • snížením příjmu energie v potravě – snížit obsah tuků,
 • omezit vnitřnosti, máslo, sádlo, slaninu, tučná masa, masové konzervy, uzeniny, šlehačku, smetanu, majonézu, tučné sýry, sladkosti, ořechy,
 • tuky by měly představovat 30 % denního příjmu energie. Důležité je složení tuků,
 • preferujeme mononenasycené tuky (např. olivový olej) – měly by tvořit asi 14 % denního příjmu energie,
 • živočišné tuky (např. máslo, maso, sádlo) a polynenasycené tuky (např. rybí tuk, oleje) by měly být obsaženy z méně než 10 %. Obsah cholesterolu by neměl být vyšší než 300 mg za den,
 • vhodná jsou libová masa (kuře, krůta, králík, ryby), netučné mléko, bílý jogurt, nízkotučné sýry, rostlinné ztužené tuky,
 • omezit i nadměrnou konzumaci alkoholu a soli,
 • zvýšení obsahu vlákniny v potravě – hlavně zeleniny, luštěnin a tmavého pečiva.

Redukce váhy:

 • Úspěšnější je snižovat nadváhu kombinováním redukční dietypravidelného cvičení. Zatížené svaly potřebují pro svoji činnost více energie, kterou si nejprve berou ze zdrojů v krvi (glukóza), a později je nutné uvolňovat energii ze zásob v těle, a to především tukových - týdně při pohybu spálit více než 3500 kcal.

Dietní léčba

 • Rozdělení jídel do 5‑6 jídel denně (u dětí i více) – pacient si musí hlídat množství zkonzumovaného cukru (i škrobů, které se rozkládají na jednoduché cukry).
 • Základem jídelníčku je zelenina a libové maso. Množství příloh resp. obsah cukrů v přílohách se musí přepočítat na jednotky a hlídat jejich množství dle doporučení lékaře.
 • Jezte celá zrna a zeleninu, abyste udrželi krevní cukr pod kontrolou. Sójové produkty mohou zlepšit kontrolu krevního cukru, chránit před vznikem aterosklerotického srdečního onemocnění a zmírňovat zátěž ledvin.
 • Konzumujte bílé maso, tj. zejména drůbež a ryby – protože obsahují také tzv. omega 3 mastné kyseliny, které působí antiskleroticky. Týdenní dávka ryb by měla být alespoň 2 x 200 g.
 • Upřednostňujte:
  • kvalitní oleje (za studena lisovaný olivový, sezamový olej či lněný olej),
  • tmavý chléb, tmavé pečivo, dalamánky, celozrnné těstoviny, rýži Natural,
  • čerstvě vylisované šťávy - z řepy, karotky, celeru, petržele, špenátu, citrusových plodů a rybízu.
 • Omezte množství soli a tuků. Místo soli použijte k dochucení bylinky, houby nebo jiné směsi koření. Omezte také konzumaci:
  • uzenin, slaných sýrů,
  • instantních jídel,
  • chipsů a slaného pečiva,
  • živočišné tuky nahraďte raději rostlinnými.
 • Dále se vyhněte konzumaci:
  • kofeinu, tedy zvláště kávy (nahraďte kávou bez kofeinu nebo meltou),
  • energetických nápojů,
  • různých limonád,
  • čajů typu Maté,
  • u minerálních vod buďte obezřetní, nevhodné jsou ty s vysokým obsahem sodíku.
 • Ovoce by mělo tvořit větší součást stavy.
 • Pravidelný dietní režim.

Vhodné potraviny diety:

 • snižující hladinu cukru v krvi – česnek, cibule, lněné semeno, fazolové lusky, bobuloviny, pivovarské kvasnice, mléčné výrobky (především nízkotučné sýry), ryby, salát z mladých lístků smetanky lékařské, kyselé zelí, listová zelenina, zelené rostliny, luštěniny, sója, ořechy, celozrnné výrobky, pšeničné klíčky, mrkev, baklažány, olivy, artyčoky, cibule, celozrnné výrobky,
 • z bylin je možné doporučit ženšenový kořen, borůvky, kořen pampelišky (smetanky lékařské), borůvkové listy a listy kopřivy,
 • rybí tuk může zvyšovat hladinu HDL (prospěšného cholesterolu) v krvi, a tím snižovat riziko aterosklerotického srdečního onemocnění,
 • antioxidanty jsou účinné v prevenci poškození nervů, očí a srdce. Při dlouhodobém užívání zinku je nutné přidat zároveň měď,
 • borůvka pomáhá v prevenci diabetického poškození očí a aminokyselina taurin může bránit abnormálnímu srážení krve, nebezpečnému při srdečním onemocnění,
 • doma prováděné testy hodnot cholesterolu jsou sice vyhovující a výsledky získáte během několika minut, nejsou však vždy zcela spolehlivé a neměří hodnoty HDL cholesterolu. Proto je bezpečnější ověřit si údaje vyšetřením u lékaře,
 • hodnotu cholesterolu může pomoci kontrolovat několik přírodních doplňků. Začněte užívat zároveň vitaminy C, E a česnek
  • vitamin E nesnižuje cholesterol přímo, ale zvyšuje hodnotu HDL cholesterolu a brání počátkům tvorby koronárních plátů. Dávkování: 250 mg dvakrát denně. Pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem,
  • vitamin C zvyšuje účinnost vitaminu E a předpokládá se, že kromě toho zvyšuje hladinu ochranného HDL cholesterolu. Dávkování: 500 mg dvakrát denně. Doporučení: objeví-li se průjem, snižte dávku,
  • schopnost česneku snižovat hladinu cholesterolu není zcela prokázaná, ale ve vyváženém množství je prospěšný, Dávkování: 400 až 600 mg sušeného koncentrátu denně. Doporučení: lepší jsou enterální tablety obsahující 4000 mcg alicinového potenciálu,
 • chrom pomáhá snižovat škodlivý cholesterol u lidí, jejichž strava obsahuje příliš mnoho chemicky čištěných potravin, a zároveň zvyšuje hladinu prospěšného cholesterolu.
 • stravu chudou na vlákninu můžeme obohatit semínky jitrocele blešníkového a ovesnými otrubami, které mají podobný účinek,
 • ke snížení vstřebávání cholesterolu z potravy…
  • z vylučované žluče můžete užívat beta-sitosterol. Také výtažek z artyčoku se může ukázat jako účinná alternativa léků na snížení cholesterolu,
  • chrom – dávkování: 200 mcg jednou denně. Doporučení: užívejte snadno vstřebatelné formy, jako je GTF chrom nebo chrom pikolinát,
  • beta-sitosterol – dávkování: 300 mg dvakrát denně. Doporučení: pravděpodobně je nutné dlouhodobé užívání,
  • artyčok – dávkování: 500 mg výtažku třikrát denně. Doporučení: výtažek standardizovaný na obsah 15 % cynarinu,
  • jitrocel blešníkový – dávkování: jednu lžičku prášku rozpustit ve sklenici vody nebo šťávy a užívat dvakrát denně; pozor: blešník může mít projímavý účinek,
 • pití tří sklenek pomerančového džusu denně zlepší hodnotu prospěšného HDL cholesterolu v krvi.

Doporučení: pijte denně osm sklenic vody!

Pokud se ve vaší rodině vyskytovaly zvýšené hladiny cholesterolu a ostatních tuků, je možné, že i vy, přes dodržování zdravého životního stylu, budete mít hodnoty krevních lipidů o něco vyšší. Ale určitě ne o tolik jako ti, kteří se přejídají a nesportují!

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence vysokého cholesterolu

Prevence spočívá i v úpravě životního stylu. Potraviny, které člověk denně konzumuje, by měly obsahovat všechny živiny v rozumném množství.

 • Nekuřte – kouření je největší rizikový faktor vzniku rakoviny, je stejně rizikové i pro lidi ve vaší blízkosti, které také ohrožujete. Čekáte-li dítě a kouříte, pak přenášíte rizika přímo na dítě.
 • Omezte spotřebu alkoholu a drog.
 • Sledujte svoji hmotnost – minimálně 2x týdně cvičte nebo plavte 30 minut, denně ujděte pěšky alespoň 4 km, snažte se aktivním pohybem udržet svoji hmotnost a kondici. Obezita je riziko.
 • Pravidelný pohyb i na čerstvém vzduchu – choďte, hýbejte se, cvičte a omezte aktivity, při nichž dlouho sedíte, například u počítače nebo televize. Zpočátku je výborná chůze, minimálně 30 minut 3× v týdnu s postupným prodlužováním.
 • Jíst pestrou stravu – 5x denně v rozumném množství – je dobrou prevencí před četnými nemocemi:
  • každý den jezte hodně zeleniny a ovoce – stravu bohatou na vitamin A a C,
  • zeleninu a ovoce v kombinaci pěti druhů denně, např.: mrkev + jablko + červená řepa + kiwi + banán + kyselé zelí.
 • Přidávejte do jídla složky s vysokým obsahem vlákniny – celozrnné pečivo (celozrnný chléb a mouka, pšeničné a kukuřičné klíčky, sezamové, dýňové a slunečnicové semínko, rýže natural), ovoce a zelenina.
 • Odstraňte ze svého jídla tuky:
  • jezte libové maso, kuře nebo krůtu bez kůže, ryby,
  • snižte konzumaci smažených jídel a máslových dezertů,
  • pijte nízkotučné mléko a jezte nízkotučné sýry.
 • Omezte ve stravě:
  • šunku, slaninu, salámy a uzeniny – obsahují chemikálie, které je sice chrání před zkažením, ale zvyšují riziko nádorového onemocnění.
 • Omezte alkohol + kouření – zvyšují riziko onemocnění jater, úst, krku, žaludku, plic, a možná i prsu apod.
 • Odstranění stresu a napětí.
 • Relax, přátelé, koníčky.
 • Chraňte se před sluncem:
  • v době mezi 10.‑15. hodinou,
  • noste čepici, šátek,
  • používejte opalovací krém s ochranným faktorem minimálně 15 a výše,
  • nejlepší je, když se slunci vyhnete,
  • nepoužívejte horské slunko a solária,
  • jestliže se na kůži objeví rána, která se nehojí, nebo pozorujete změnu mateřského znaménka, požádejte lékaře, aby si je prohlédl.

 

Zdroj:

web nemoci.vitalion.cz/vysoky-cholesterol/ a další zdroje viz Seznam

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru