REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Wellness a relaxace

Relaxace (uvolnění těla i mysli)

znamená tělesné i duševní uvolnění. Jejím prováděním uvolňujeme své svalové napětí (tenzi) a zároveň i své napětí duševní. Oba typy napětí spolu totiž úzce souvisejí.

Dovednost relaxovat, uvolnit se, je předpokladem uklidnění a duševní vyrovnanosti. Člověk, jenž ovládá relaxaci, mívá pevnější duševní i tělesné zdraví, lepší pracovní výkonnost, lépe se soustředí, méně unaví, a bývá v životě spokojenější.

Naopak jedinec příliš napjatý si počíná křečovitě, bývá podrážděný, náladový, úzkostlivý, konfliktní, mívá poruchy spánku. Trvalá tenze může mít i vážnější zdravotní důsledky – je jednou z příčin (i projevů) tzv. civilizačních chorob, např. ischemické choroby srdeční, žaludečních vředů, zvýšeného krevního tlaku, dokonce i metastáze rakoviny se rychleji tvoří u lidí s vyšší tenzí.

Relaxaci je možné se naučit a je vhodné postupovat přitom od snazších způsobů a metod k obtížnějším. Každý si může vybrat pro sebe to nejpřínosnější.

Spontánní (samovolná) relaxace

Všichni provádíme nevědomky určitá relaxační „cvičení“ – naše napětí před spánkem musí poklesnout pod určitou úroveň, abychom vůbec usnuli.

Chcete-li, zkuste si hloubku své spontánní relaxace:

 • položte se naznak,
 • zavřete oči,
 • uvolněte svaly,
 • pozorujte průběh tohoto uvolňování.

U většiny lidí není spontánní relaxace příliš hluboká. Poznáte to podle slabých záškubů svalů na rukou či nohou, cukání víček, nepravidelného dechu, těkání myšlenek. Čím více těchto známek napětí se u vás vyskytuje, tím méně dokonalé je zatím vaše umění uvolnit se.

Můžete se však i v tomto typu relaxace zdokonalit, budete-li respektovat faktory, které k ní přispívají.

Jsou to zejména:

 • přiměřená tělesná únava,
 • spokojenost s dobře vykonanou prací,
 • dostatečný odpočinek,
 • dobrá nálada,
 • soulad s blízkými lidmi,
 • pocit čistého svědomí a radosti ze života.

Naopak život přeplněný zátěžovými podněty (stresory), jako je nedostatek času, příliš mnoho závazků, konflikty s lidmi apod., nás od spontánní relaxace vzdaluje. Schopnost spontánně se uvolnit souvisí tedy s celkovým stylem našeho života.

Diferencovaná (odlišená) relaxace

Pozorovali jste někdy dítě, jež se učilo psát? Všimli jste si, jak zbytečně přitom napíná celé své tělo včetně jazyka? Někdy se tomuto dítěti podobáme tím, že ztrácíme část své energie nepřiměřeným napětím svalů. Pozorujte se právě nyní, když čtete tuto informaci. Nemáte zbytečně napjaty svaly šíje, obličeje, nohou? Všimněte si občas během dne těch svalových skupin, které momentálně nejsou zapojeny do žádné účelné činnosti, a uvolněte je. Provádíme tím tzv. diferencovanou relaxaci: šetří vám síly a je dobré zvyknout si na ni v denním životě.

Celková relaxace – „rychlá“ varianta

Položte se naznak na vhodnou podložku, zvedněte v „ohromném“ napětí ruce i nohy a co nejvíce napněte svaly celého těla včetně obličeje. V tomto celkovém napětí vydržte několik sekund, pak povolte a chvíli relaxujte. Je možno i opakovat. Pozorujte, že stupeň celkového uvolnění bývá úměrný napětí, které mu předcházelo. Využívejte této zákonitosti hlavně na začátku svých snah o relaxaci ke „spláchnutí“ celkové tenze.

Dílčí (parciální) relaxace – zaměřená na některé části těla

Existuje hypotéza, že každý z nás „střádá“ svoje napětí do určité pro něj typické oblasti svého těla, jež se pak jeví jako strnulejší a méně pružná než jiné části. Nepodaří-li se dosáhnout přiměřeného uvolnění, může se dlouhodobá tenze časem projevit poruchami v příslušné oblasti. Měli bychom si tedy všimnout, zda snad míváme některé oblasti svého těla nepřiměřeně napjaty, a je-li tomu tak, naučit se je uvolňovat.

Návod k uvolnění svalů obličeje:

 • navoďte úplné napětí obličeje „ďábelským šklebem“. Vědomím kontrolujte, aby žádná část obličeje nezůstala v klidu,
 • pak zavřete oči, uvolněte obličej. S uvolněním svalů si uvědomte prožitek tepla,
 • po chvilce s očima zavřenýma vneste napětí jen do svalů nosu, úst a jazyka. Tenze dosáhne maxima…
 • … vědomím ji vypněte a prožívejte uvolnění postupně nahrazované teplem,
 • obličej je zcela zbaven návykových grimas, rty jemně pootevřeny, jazyk uvolněn.

Aktivace:

 • oči stále zavřené, aktivujte jazyk, rty, nos, tváře,
 • oběma dlaněmi přikryjte spánky, konečky prstů se setkají na čele,
 • shora dolů jemným pohlazením setřete z obličeje zbytky tenze. Pod dotykem prstů otvírejte oči, uvědomujte si opět svůj jemný úsměv jakoby zevnitř a svůj charakteristický výraz,
 • podobně můžete uvolňovat další oblasti svého těla (krk, hrudník, břicho, pánevní oblast), a to podle těchto zásad:
  1. vytvoříme dílčí tenzi v oblasti budoucí relaxace,
  2. prožijeme vlnu uvolnění a jejího prohloubení v dané oblasti,
  3. aktivaci začneme od místa maximální relaxace,
  4. zakončíme celkovým protažením.

Systémy relaxačních cvičení

Zatím jsme se zabývali takovými typy relaxací, jež je možno provádět „z místa“, bez přípravy. Existuje však několik systémů relaxačních cvičení, které předpokládají pravidelný trénink. Pro všechny jejich varianty platí stejná základní pravidla:

 1. Cvičení začínejte provádět v tichém prostředí, v němž nehrozí nepředvídané vyrušování.
 2. Vyhýbejte se křečovitému úsilí („teď se musím zrelaxovat“), spíše ke cvičení přistupujte jako k vítané možnosti, jak zlepšit kvalitu svého života.
 3. Známkou správného provádění relaxace je pocit příjemna; pokud by vám relaxace měla přinášet nepříjemné pocity, děláte někde chybu (přílišná snaha, křečovitost, nevhodné podmínky).

Výchozích poloh pro relaxaci je několik: leh (na zádech, na boku, na břiše), sed (v lenošce, na židli, na podložce se zkříženýma nohama). Relaxačních poloh je ovšem více, úspěšně probíhají dokonce pokusy s relaxací ve vodním prostředí. Také každá jógová pozice (ásana) je zároveň relaxační. Relaxovat je možno i vestoje.

Postupná (progresivní) relaxace

Při progresivní relaxaci se napíná postupně (a vzápětí uvolňuje) jedna skupina svalů po druhé. Nejdůležitějším „trikem“ je naučit se přitom rozlišovat mezi stavem napětí a uvolnění. Je nutno prožít zejména stav uvolnění, mít názorný (ilustrativní) zážitek spojený s pocitem příjemnosti a (obvykle) mírného oteplení relaxovaných svalů.

Autor této metody E. Jacobson doporučuje následující postup (velmi zkráceno): Položte se naznak na pohovku nebo na podložku, zavřete oči, zvedněte dlaň levé ruky a pozorujte napětí ve svém předloktí (několik minut). Poté několik minut pozorujte uvolnění těch svalů, které byly právě napjaty. To několikrát opakujte a pak začněte déletrvající relaxaci (asi 30min.). Takto postupně procvičte všechny ostatní svaly rukou, nohou a celého těla včetně hlavy.

Zkrácená verze progresivní relaxace (podle R. M. Suinna)

Pracuje se v ní jen na uvolnění vybraných svalových skupin, autor svou metodiku využívá u sportovců. V prvním stadiu nácviku (čtyři dny po 20–30 min.) doporučuje:

 1. Začněte svou vedoucí rukou, sevřete ji asi na 5–8 sec. v pěst, pozorujte tenzi, a uvolněte – pak pozorujte relaxaci, která s předchozí tenzí kontrastuje; opakujte.
 2. Totéž proveďte i s druhou rukou.
 3. Ohněte vedoucí ruku tak, abyste napnuli biceps; relaxujte; opakujte.
 4. Totéž u druhé ruky.
 5. Potom svraštěte čelo, relaxujte, opakujte.
 6. Sevřete pevně čelisti, relaxujte, opakujte.
 7. Pomalu a hluboce se nadechněte břišním svalstvem (břicho se vyklenuje), pomalu vydechněte, břicho klesá; zopakujte třikrát. Kdykoliv budete chtít prohloubit svoji relaxaci, vraťte se k tomuto dýchání břišním svalstvem.

Ve druhém stadiu nácviku je možno trvání relaxace zkrátit asi na 5–10 minut denně a je možno vypustit napínání svalů. Navrhovaný postup: Zaměřte svou pozornost na dýchání břišním svalstvem (tři dechy). Pak relaxujte jednotlivé svalové skupiny – nejdříve pěst vedoucí ruky, pak druhé ruky; biceps jedné, pak druhé ruky; čelo, čelisti, ramena, prsa, břicho, stehna, holeně, nohy. „Prohlédněte“ své tělo, abyste zjistili, kde zůstává tenze, a uvolnili ji. Pak pokračujte v dýchání břišními svaly, „prohlédněte“ si znovu každou svalovou skupinu a současně prohlubujte její uvolnění. Vyzkoušejte si, zda byste nemohli prohloubit stav své relaxace i vhodně zvolenou autosugescí (např.: „jsem zcela klidný(á)“), eventuálně soustředěním se na představu uklidňující barvy nebo krajinné scenérie.

Relaxace a dýchání

Klidné, pravidelné dýchání je jedním z předpokladů i výsledků relaxace. Účinnou cestou k uvolnění je zaměřit se (v lehu na zádech nebo ve vzpřímeném sedu) na své dýchání.

Soustřeďujeme se na pouhé pozorování toho, „jak nám to dýchá“. V prvních fázích nácviku se soustřeďujeme pouze na počítání dechů (jedna až deset, potom znovu). Později můžeme pozorovat nádech a výdech na chřípí svého nosu (jde o vnímání studených a teplých vzduchových proudů), nebo na jemných pohybech žaludeční krajiny. Po několika dnech výcviku (denně asi 10–15 minut) je vhodné se zaměřit na sledování napětí svých hrudních svalů; nežádoucí napětí poznáme podle nerovnoměrného dýchání a postupně je uvolníme. Známkou hluboké relaxovanosti je plynulost dýchání s mírnou převahou délky výdechové fáze nad vdechovou.

Relaxace a autosugesce

Obsahy našeho vědomí (představy, fantazie, myšlenky atd.) ovlivňují podstatně stupeň uvolnění našich svalů i psychiky. Pouhá představa pohybu navádí představovaný pohyb.

Představy klidu mají blahodárný vliv na uklidnění.

Chceme-li relaxovat, je vhodné dávat si autosugesce typu: „Jsem naprosto klidný(á), nic mě nemůže rušit“ atd. U někoho se osvědčuje doprovázet je představou klidné situace, šumícího lesa, modrého nebe nad hlavou, zurčícího potůčku atp. Na principu autosugesce a doprovodných představách je založen světoznámý autogenní trénink J. H. Schultze. Klient si postupně vsugeruje (a prožije) tíži ve své vedoucí paži i v ostatních částech těla, dále si osvojí prožitky tepla, pravidelného dechu, pravidelného tepu srdce, tepla v břiše a chladivého čela. Tomuto tréninku je užitečné učit se pod vedením zkušeného odborníka, lékaře nebo psychologa.

Vyzkoušejte sami: Položte se naznak na deku, zavřete oči a postupně, od nohou počínaje, provádějte relaxaci. Zaměřte svou pozornost na určitou část svého těla, například na palec pravé nohy. Představujte si, jako by byl osvětlen kuželem světla svítilny. Uvědomte si („pozorujte“, vnímejte) palec pravé nohy, uvolňujte jej a představujte si jej plně uvolněný. Touto formou trojité autosugesce (představa části těla, její uvolňování, její uvolnění) postupně projděte celé tělo od nohou až po hlavu. Trvání: asi 30 minut denně. Jde o základní část relaxace podle indických autorů Dateye a Bhagata.

Zakončení relaxací

Na závěr každé relaxace, nechceme-li po ní usnout, provádíme aktivaci. Např.: sevřeme ruce v pěst, zhluboka dýcháme, otevřeme oči. Jiná varianta (z lehu na zádech): přitáhnout špičku pravé nohy k sobě, totéž u druhé nohy (paty ležící na podložce zatím oddalujeme od těla, protahujeme se), sepnout prsty rukou nad tělem, pomalu přecházet do sedu za pohybem rukou, zvolna otevřít oči.

Relaxace k okamžitému uklidnění

Dovednost ihned se uvolnit a uklidnit i v nepříjemné zátěžové situaci bývá obvykle výslednicí delšího předchozího tréninku. V zátěžových situacích lze doporučit využití nejsilněji působících relaxačních prvků, např.: prodechněte se několikrát břišním svalstvem, pozorujte, jak se žaludeční krajina při nádechu vyklenuje, při výdechu klesá. Uvolněte napětí svých rukou („visí“ volně), nohou i ostatních svalů. Prohlédněte si ještě jednou své tělo, uvolněte zbytky napětí. Vyslovte v duchu svou autosugesci, případně si vybavte svou uklidňující barvu či jinou představu. Pokračujte v dýchání břišním svalstvem, relaxujte ty svaly, v nichž se napětí ještě udržuje. Ve výhodě je ten, kdo si osvojil ovládnutí těchto prvků při nácviku některého z relaxačních cvičení nebo při zdravotních cvičeních jógy.

Základní pravidla relaxace

 1. Připravujte si podmínky k relaxaci svalů i mysli způsobem svého života.
 2. Naučte se uvolňovat ty svaly, které nepotřebujete k právě prováděné činnosti.
 3. Chcete-li své svaly dobře uvolnit, zkuste je předtím intenzivně napnout: to platí zvláště pro začátečníky.
 4. „Střádáte-li“ napětí do určité oblasti svého těla, naučte se ji přednostně uvolňovat.
 5. Naučte se postupně vnímat i méně intenzivní napětí svalů, míru jejich uvolnění a rozdíl mezi napětím a uvolněním. To je důležitý „trik“!
 6. Nácvik klidného, pravidelného dechu pouhým pozorováním může být výhodným východiskem pro přípravu na relaxaci.
 7. Uvolnění svalů výrazně souvisí s obsahem vašeho vědomí. Je možno je doplnit vhodnými autosugescemi a představami.
 8. Nechcete-li využít relaxace jako přípravy pro spánek, zakončete ji aktivací.
 9. Relaxace je možno využít i v těžkých zátěžových (stresových) situacích, vyžaduje to obvykle předchozí trénink.

Věnujte nácviku relaxace přiměřenou a pravidelnou dobu. Seznamte se s dalšími poznatky o relaxaci v příslušné literatuře.

 

Autor: PhDr. Libor Míček, CSc., vydalo Národní centrum podpory zdraví, Praha 1988. Děkujeme za laskavý souhlas k užití.

Zdroj: anabell.cz

 


Související zdravotní problémy

Související obecné informace

Související publicistika

3 Nejčastější dotazy u sexuologa

9/5

Otázky spojené se sexem trápí každého. Málokdo se však odváží vyslovit je nahlas, a navíc před lékařem. K obavám však není důvod a včasná diagnóza…

více

6 tipů, jak ulevit bolavým svalům po cvičení

16/3

Přehnali jste to v posilovně a teď máte problém i vyjít schody? Vyzkoušejte některý z našich tipů, který vám pomůže ulevit od svalové bolesti.

více

7 věcí, které vedou k depresi. Dejte si na ně pozor

28/11

Podzimní smutek ještě není deprese, ale existují rizikové faktory, které mohou v mozku "přehodit výhybku" a už se vezete. Počet lidí, kteří v ČR…

více

Adventní věnec podle tradice: Co která svíčka znamená a jak…

4/12

V neděli byl počátek adventu a s ním i zapálení první svíčky v krásném věnci. Víte ale, kde se tato tradice vlastně vzala, co znamenají jednotlivé…

více

Apiterapie - léčba včelími produkty

3/8

V současnosti se stále více lidí navrací k přírodě, u níž hledají přirozenou pomoc od nejrůznějších zdravotních neduhů. Odvarem z meduňky nahrazují…

více

Aspirin jako obličejová maska? Ano a velmi účinná!

10/4

Naše pleť může vypadat mladě a krásně, ale musíme se o ní také náležitě starat. Používání peelingu se doporučuje především z toho důvodu, že…

více

Barefoot, nebo levné tenisky. Jaký je v tom rozdíl?

8/10

Boty s nízkou podrážkou neboli bosoboty, případně barefoot, si získávají stále větší oblibu. Jak je to možné, cožpak jejich majitele nebolí po delší…

více

Bazalka pro zdraví

8/10

Díky strmě rostoucí oblibě lehkých středomořských pokrmů, bazalka v posledních dvaceti letech ovládla naše kuchyně. V mnoha rodinách jemně obohatila…

více

Bechtěrevova choroba

30/9

Bechtěrevova choroba neboli ankylozující spondylitida je další z řady autoimunitních nemocí. Postihuje zejména muže a bývá často zjištěna v relativně…

více

Bolest hlavy může způsobit i rýma!

7/9

70–80 % populace trpí bolestmi hlavy, z toho asi polovina minimálně jednou za měsíc. I když ve většině případů nejde o příznak vážného onemocnění,…

více

Bolest třísel

19/9

Bolest třísel je příznak nejčastěji způsobený špatným stylem chůze, při kterém dochází k nerovnoměrnému zatěžování svalů a jejich následnému…

více

Bolest v oblasti bederní páteře se nevyplácí podceňovat

25/6

Stále více lidí trápí dlouhodobé bolesti v oblasti bederní páteře. Ve většině případů je tato bolest způsobena úrazem či mechanickým poškozením. U…

více

Boxerky, nebo slipy, co nosit pro „pohodlí“ a zdraví spermií

3/9

U spodního prádla velmi záleží i na kvalitě materiálu Pánové – a je to oficiální. Podle nejnovější studie mají muži nosící boxerky skutečně vyšší…

více

Bruxismus – skřípání zubů

21/11

Skřípání zubů se označuje odborným pojmem bruxismus. Všimli jste si skřípání zubů u svých dětí nebo partnera? Čtěte dál a dozvíte se, které formy…

více

Brzlík je tajným úkrytem pro energii života

12/12

V našem těle se nachází místo, které je možné nazvat „místem štěstí“. A najít ho není vůbec těžké. Nazývá se brzlík a nachází se v horní části…

více

Budíte se každou noc ve stejnou hodinu a špatně spíte? Tady…

30/10

Mnozí z nás mají potíže se spánkem, ať už mají potíže s usínáním, nedostatkem spánku nebo s probouzením uprostřed noci. Čím déle trpíte jedním nebo…

více

Budou kvést jabloně. Nepodceňujte jejich sílu pro člověka

26/4

Dnešní příspěvek bych věnoval jabloním. Doufám, že i vy shledáte, jak úžasný je to strom. Jabloně a především divoké jabloně (které najdete na…

více

Buďte krásnější s mandlovým olejem

30/10

Chcete se pyšnit mladistvou pletí zářící zdravím? Mít sametově hebké rty? Nádherné vlasy i řasy? Pevné nehty? Mandlový olej spojí všechny střípky…

více

Buďte zdraví a mladí

21/8

Položte si led do jamky na krku a sledujte co se bude dít. Tento trik s kostkou ledu vás udělá mladšími a plnými energie. Kromě toho, má také tu moc,…

více

Celulitida, aneb pomerančová kůže

26/5

V současné době představuje celulitida globální problém ženské populace. A v letošním roce se do módy dostávají miniaturní šortky, ve kterých nohy s…

více

Červen – ideální doba pro očistu kloubů a páteře

5/6

Léto, které začíná v polovině června, je výborné období pro odstranění produktů metabolismu nahromaděných za období intenzivního získávání látek v…

více

ČERVEN – tenké střevo

31/5

Červen symbolizuje příchod léta, krásných dlouhých teplých dní a krátkých voňavých nocí. Vše v přírodě začíná pomalu „jen být“. Smích a radost…

více

Červenec – krevní oběh

12/7

Měsíc červenec sebou nese vidinu krásných slunečných a hlavně teplých dní. Pobyty u vody a v přírodě jsem téměř nutnou součástí denního života.…

více

Chcete teď zhubnout? Napřed dobijte baterky!

12/8

Podle tradiční čínské medicíny je nadváha způsobena nedostatečným prouděním životní energie v našem těle. Unavený a oslabený organismus nemá sílu…

více

Chcete zhubnout? Pracujte s vlastní psychikou

23/7

Určitě je vám jasné, že síla podvědomí dělá divy. Jenže pracovat se svou myslí a vhodně ji nastavit na proces hubnutí, to vyžaduje cvik. Když to ale…

více

Chronický zánět a kyselost tkání

13/8

Mnoho nemocí, zvláště chronických, je podloženo překyselením tkáně. Je to způsobeno hlavně špatným stravovacím návykem, nedostatečným pitným režimem,…

více

Chyby, kvůli kterým nemůžete spát: Děláme je skoro všichni

10/8

Spánek je naprosto nezbytný pro správné fungování organismu. Mnoho z nás s ním má ale problémy. Možná za to může pár následujících nešvarů, kterých…

více

Co byste měli vědět, než znovu použijete PET láhev?

23/8

Jistě jste nejednou naplnili PET láhev a před tím jste ji neumyli. Vždyť byla přeci jen od vody, tak co by s ní mohlo být? Než to znovu uděláte,…

více

Co dělá voda v krému?

9/5

Pokud se alespoň trošku zajímáte o složení kosmetiky a hlavně krémů, tak určitě víte, že krémy můžeme dělit do dvou základních, a jedné vedlejší…

více

Co sděluje poloha v níž spíme

23/5

Jednoduchý, ale zajímavý test, který o nás může mnohé říci. O povaze člověka vypovídá mnohé: jeho zvyky, preference, chuťové nebo jiné náklonnosti.…

více

Co se stane s vašimi plícemi, mozkem a náladou, když si…

18/1

Určitě jste již slyšeli o lampách z růžové himálajské soli, ale měli byste o nich vědět, že pokud je budete mít doma, přinesou vám pozitivní energii,…

více

Co vám spolehlivě nakopne a co naopak zpomalí metabolismgus

3/10

Ani člověk, který se snaží jíst zdravě a sportuje, se nedokáže ubránit postupnému zpomalování metabolismu. Rychlost spalování přijaté energie se…

více

Cvičení v těhotenství, cvičení pro těhotné

19/5

Přestože těhotenství poměrně značně zatěžuje celé tělo, je vhodné se na něj připravit již ve fázi plánování. Pro oba partnery je příjemné si…

více

Cvičíte správně svaly na rukou?

11/6

Co je největším přáním mužů, kteří cvičí? Mít vypracované ruce, prsa a kostičky na břiše. Ať je to dobrý přístup nebo ne, zaměříme se dnes právě na…

více

Extrasystoly aneb bouchání či vynechávání srdce

23/6

Co s tím dělat a jak si pomoci? Právě extrasystoly se ze všech arytmií (čili poruch srdečního rytmu) vyskytují v populaci nejčastěji.

více

Fantastický přístroj Laxman: za 20 minut chytřejší,…

1/7

Přístroj s neuvěřitelnými účinky vyvinuli ve spolupráci s NASA němečtí vědci. Laxman stimulací mozku světlem a zvukem zlepšuje snad všechno, na co…

více

Hlava a stres hrají při hubnutí velkou roli. Proč?

3/7

Běháte poctivě a pravidelně, ve správné tepovce, snažíte se zdravě jíst, přesto nehubnete? Dost možná za to může stres, a kortizol.

více

Hlavní zásady při cvičení s míčem

15/1

Jedním z vhodných cvičení pro terapii a rehabilitaci je cvičení na míči.

více

Jak betaglukan ovlivňuje imunitu

1/11

Betaglukan je unikátní přírodní polysacharid velmi prospěšný pro zdraví.

více

Jak jednoduše odvodnit organismus?

8/11

Máte pocit, že máte v těle zbytečně zadržovanou vodu? Tvoří se vám otoky, více se potíte, zhoršuje se celulitida a cítíte se nafouknutí? I to mohou…

více

Jak přežít Valentýna

13/2

Den sv. Valentýna je samozřejmě svátkem lásky, ale pro muže to může být docela stresující událost. Přináší mnoho očekávání, spoustu nepsaných…

více

Jak se bránit únavě na podzim? Vitamíny a minerály

5/10

Podzimní listí už je dávno na zemi a naše energie je na tom podobně. Stres celou situaci jen zhoršuje.

více

Jak se nezbláznit ze stresu

24/11

Znáte ten pocit, kdy se vám přes den nic nedaří, v práci nestíháte a nedej bože do vás ještě někdo vrazí na ulici? Začnete panikařit a dostanete se…

více

Jak se zbavit zápachu nohou

22/9

Pocení nohou a problémy s tím spojené představují poněkud delikátní, ale dosti nepříjemný problém. Samo o sobě pocení (hyperhidróza) reguluje…

více

Jak správně dýchat

6/7

V dnešní době je mezi námi údajně asi 75 procent lidí, kteří dýchají špatně. Tři čtvrtiny lidí - to už je vysoké číslo! Něco pravdy na tom bude,…

více

Jaké přírodní látky pomáhají v péči o křečové žíly

5/4

Křečové žíly jsou nepříjemným zdravotním problémem, který postihuje nejen ženy, ale i muže. Jejich vznik se nedá do jisté míry ovlivnit, je to totiž…

více

Jarní detox. Zbavte tělo toxinů

18/4

Dlouhé zimní období nám přineslo po delší době radost z dostatku sněhu. Dlouhá zima s sebou také přinesla větší výskyt respiračních a virových…

více

Jarní očistné kúry

23/3

Jelikož máme již jaro v plném rozkvětu a letošní dlouhá zima na nás jistě zanechala své. Je třeba naše těla řádně vyčistit od toxinů, které jsme si…

více

Jednoduchý trik, který vás za okamžik zbaví úzkosti, smutku…

17/5

Všichni jsme už slyšeli o akupunktuře a o tom, jak se úspěšně používá ke zmírňování traumat, bolesti, nemocí a stresu.

více

Kardiolog: Alkohol pijte denně, starší lidé mají popíjet víc

28/5

Alkohol je metla lidstva a pít je špatné? Na taková prohlášení v případě profesora Milana Šamánka zapomeňte.

více

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe

23/11

Charlie Chaplin je jednou z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osobností 20. století a je to také člověk se zajímavým a inspirativním životním…

více

Kila navíc kvůli zadržené vodě? 6 rad, jak se s ní vypořádat

21/6

Vy jste voda. Vaše tělo je zhruba z 60 procent tvořeno nejdůležitější živinou ze všech – a je to dobře. Nicméně všeho moc škodí. Nadbytek vody v…

více

Klinický obraz nemoci dnešní doby

9/12

Podle mého názoru by více než polovina nemocných lidí nejraději chtěla přírodní způsob léčení.

více

Kosmetika z ropy ve vaší koupelně: Jak vás ničí?

6/7

Žena, která pravidelně používá rtěnku, spolkne za život více než kilogram chemických látek. Další desítky látek z kosmetiky se dostanou do těla přes…

více

Koupel, která vytáhne toxiny z těla, zlepší funkci svalů,…

18/9

V dnešním případě se jedná o koupel, která obsahuje sůl, ne však klasickou kuchyňskou. Jde o typ, který se k tomuto účelu využívá již celá tisíciletí…

více

Květ růže

30/9

Účinky růží na naši pleť jsou zjemňující, zklidňující a velmi šetrné. Přípravky z růžových plátků se hodí k péči o jakýkoliv typ pleti, zejména však…

více

Květen - pečujte o své srdce

2/5

Květen je často označován jako měsíc lásky a symbolem lásky je srdce. Srdce je však také nejdůležitějším orgánem krevního oběhu a souvisí i s…

více

Lázně nejsou jen pro staré a nemocné

9/12

Mnozí lidé, zejména z mladší generace, vnímají pojem lázně zastarale a ani by je nenapadlo zařízení s takovým titulem navštívit. Bez ohledu na to, co…

více

Léčba kočkou aneb felinoterapie

29/6

Ano, i kočkou, tedy pomocí její společnosti, se dá léčit. Felinoterapie je v České republice takřka neznámým pojmem, vytlačovaným do pozadí známější…

více

Léčivá moc hudby

7/11

Muzikoterapie je psychoterapeutická metoda, jejímž cílem je ovlivnit lidské vědomí.

více

Lékaři objevují, jak turistika mění naše mozky k lepšímu

1/5

Ačkoliv se zdá být jasné, že celodenní túra vedoucí lesem nebo po hřebeni hor vám může vyčistit mysl, tělo a duši, i věda nyní začíná objevovat, že…

více

Letíte na last minute k moři? Víme, kdy vám POBYT NA SLUNCI…

3/9

Slunných dnů si užíváme v létě i u nás, ale většinu dne se skrýváte v práci, pod slunečníkem na zahrádce nebo ve stínu lesa. Pokud vás ale s koncem…

více

Listopad - běžte se nadechnout do přírody

3/11

Listopad je měsícem plic. Opadané listí, ranní mlhy a časté nevlídné počasí nám připomíná brzký příchod zimy. Listopad však pro většinu z nás znamená…

více

Má vůbec cvičení doma nějaký smysl?

2/9

Nechce se vám chodit do fitka, protože je příliš daleko nebo se stydíte cvičit před ostatními. Potřebujete se dostat do formy? Tak si zacvičte doma.…

více

Makový olej

3/7

Makový olej je v současnosti poměrně novinka v oblasti zdravé výživy, ale je dobré o něm vědět, protože obsahuje řadu zajímavých a užitečných…

více

Manuální lymfodrenáž, lymfatické masáže, lymfodrenáže

9/6

Mízní (lymfatický) systém je důležitou součástí imunitního systému.Buňky našeho lymfatického systému hrají neocenitelnou roli, např. při tvorbě…

více

Meruňkový olej: bojovník s rakovinou i záněty

9/5

O meruňkovém oleji je známo, že jeho jemnost a složení uzdravuje kůži, avšak to není vše. Meruňkový olej má řadu dalších výhod. Pojďme společně…

více

Migréna a její přírodní léčba

7/11

Migréna je charakterizovaná opakující se chronickou bolestí hlavy. Doprovodným příznakem bývá nevolnost, zvracení, světloplachost, větší citlivost na…

více

Nachlazení

10/6

Nachlazení je onemocněním horních cest dýchacích. Na jeho vzniku se podílejí viry. Při častých nachlazeních jde většinou o oslabení imunitního…

více

Nástrahy hotelových pokojů: Na co si dát o dovolené pozor

9/7

Zkušení cestovatelé radí: Luxus v hotelu bývá často jen na oko. Podívejte se pod pokličku!

více

Nechte si změřit plicní věk

18/6

Plíce jsou jedním z nejdůležitějších orgánů v našem těle. S každým nádechem okysličují krev, s každým výdechem odvádějí z těla oxid uhličitý. Pokud…

více

Nejlepší bylinka na bolesti žaludku, průjem, artritidu,…

26/4

Několik studií ukazují, že étericky (esenciální) olej z jedné běžné léčivé bylinky má až překvapivě silné antiseptické, antibakteriální a…

více

Není kolagen jako kolagen - vyberte ten správný

29/6

Milé dámy, léto a doba dovolených se kvapem blíží a to znamená, že je nejvyšší čas připravit naší pokožku na to, aby vydržela nápor slunečních…

více

Neprofesionální masáž vám může ublížit

26/10

Hledáte příjemnou formu relaxace pro vaše unavené tělo i duši, nebo naopak chcete zvýšit svoji výkonnost?

více

Nerovnováha estrogenu a progestronu, jak si pomoci

24/6

Nevyvážená hladina estrogenu způsobuje řadu zdravotních nepříjemností, co s tím?

více

Nové designové stínění do interiéru i na terasu

21/5

Že řešit zastínění oken a terasy na jaře je předčasné? Ostré sluneční paprsky a tropické teploty jsou tady raz dva! Připravte se a užijte si pohodové…

více

Nožky v pohodě i v zimě

2/1

Chodidla jsou výjimečná část našeho těla a mnohdy si to ani neuvědomujeme. Dokud nás nesou a nebolí, nemáme otlaky ani puchýře, zdánlivě není důvod,…

více

Období jarní očisty a naše energie

27/4

Jaro je vždy obdobím jarní očisty. Možná budete překvapeni, ale očista není jen o našem fyzickém těle.

více

Oči sice nikdy nespí, odpočinek ale potřebují

20/4

Usínání při sledování oblíbeného seriálu, vyřizování korespondence nebo hraní her na mobilu těsně před spaním je v současné době velmi oblíbené nejen…

více

Ortopedické vložky: k čemu jsou dobré a na co si dát pozor

29/3

Dobré boty jsou základem běžeckého vybavení, ale vyřešení zdravotních obtíží s nohama je často nad jejich síly. Kvalitní běžecká bota sice dokáže…

více

Otoky nohou

10/10

V případě otoků nohou jde o poměrně běžnou civilizační chorobu, při které žíly dolních končetin nedokážou dostatečně rychle odvádět krev z nohou zpět…

více

Peklo jménem tetanie

6/10

V posledních letech se rozrostl počet lidí, kterým byla diagnostikována latentní tetanie. Jedná se o chronický nedostatek hořčíku, který vznikne z…

více

Po létě vyžaduje pokožka specální péči. Připravte svou pleť…

27/8

Po létě je třeba dopřát speciální péči nejen pleti, ale i vlasům a nehtům. Po létě by každá žena měla věnovat zvýšenou péči své pleti. Prudké slunce…

více

Podzimní cvičení – návrat do tělocvičny

29/11

Nordic walking, turistika, cyklistika nebo cvičení v městských senior parcích – oblíbené sportovní kratochvíle mají společného jmenovatele – přízeň…

více

Pokud lásku projevíte každý den, vyléčíte těchto 9…

23/3

Všichni víme, že láska vyvolává příjemné tělesné i duševní pocity. Ale věděli jste, že čím více projevujete a přijímáte lásku, tím větší máte i šanci…

více

Pozor na vazelínu! Je pro tělo velmi škodlivá. Podívejte se…

12/3

Pro mnohé z nás je vazelína přípravkem pro řadu onemocnění, od popraskané kůže až po vyrážky z plenky. Je dokonce ve většině kosmetických přípravků,…

více

Pravda o tom, jak odpočinek na pláži působí na mozek

4/7

Oceán. Moře. Jezero. Zurčící potůček....

více

Při hubnutí do plavek nezapomínejte na příjem bílkovin

15/4

Na fit postavě do plavek je však třeba začít pracovat už teď. Přání zhubnout do léta bývá jedním z nejčastějších novoročních předsevzetí, vydrží však…

více

Přírodní antidepresiva, co pomůže víc než léky?

26/9

Život je složitý a občas na nás jeho tíha doléhá víc než jindy. Než sáhnete po prášcích, vyzkoušejte nejdřív sílu bylinek, které umí ovlivnit…

více

Přírodní cesta ke kvalitnímu sexu

11/12

Pravidelný a kvalitní sex je nejen základem fungujícího vztahu, ale také pomáhá uvolnit stres a napětí, zlepšuje fyzickou kondici a celkově působí…

více

Příznaky ucpaného lymfatického systému a 10 způsobů jak ho…

17/9

Naše zdraví je výrazně ovlivněno tím, jak účinně dokáže tělo odstraňovat toxiny. K tomuto účelu slouží mnohé orgány, systémy a žlázy, pro které je…

více

Pro příjemnější ráno

5/11

Většina lidí se po brzkém probuzení cítí rozlámaně a trvá přibližně hodinu, než se s pomocí kávy či jiného životabudiče dostanou do nějaké…

více

Proč otékají nohy? Zjistěte, proč máte otoky

16/10

Otékání nohou je celkem nepříjemný problém, který se častěji projevuje v létě. Teplo celkem organismu, respektive žilnímu systému, dává zabrat.…

více

Proč posilovat pánevní dno?

1/12

Hlavní funkcí pánevního dna je podpora orgánů, které se nacházejí v pánvi. Jedná se o dělohu u žen, u žen i u mužů pak o močovou trubici, močový…

více

Proč ženy klamou samy sebe aneb zavádějící pravdy o štěstí

14/7

Klam: „Musím o všechno přehnaně pečovat a starat se, jen tak budu milována“ (aneb O zklamání a nenaplnění)…

více

Proti zácpě pomáhá rituál: sklenice vody a pokus, i když se…

27/9

Zácpou podle odhadů trpí asi třicet procent dospělé populace. Toto číslo ale může být daleko vyšší. Zácpa není ničím neobvyklým a zvláštním, pro…

více

První pomoc u emočních ran: Nenechte se ničit vlastními…

2/6

Všichni víme, že když se řízneme, máme si ránu obvázat, a že si máme čistit zuby, abychom předcházeli kazům, ale proč nás nikdo neučí, jak léčit…

více

Rady na měsíc listopad

9/11

Nejslabším orgánem v měsíci listopadu jsou plíce. Většinou se nám hůř dýchá, proto jsme také náchylnější ke kašli a zánětům horních cest dýchacích.

více

Rakovina je psychosomatické onemocnění

26/9

Co se stane, když pochopíte psychologickou příčinu své tělesné nemoci? Jakou změnu by to mohlo znamenat v dalším rozhodování o strategii léčení? Jako…

více

Reflexní terapie

30/6

Reflexní terapie byla odpradávna užívána v západní Asii, Japonsku a Číně. V Egyptě, v hrobce Ankamahorově v Sakkáře, které se také říká lékařská…

více

Regenerace po létě aneb Tělo volá SOS

2/10

Pro pleť, pokožku i vlasy je babí léto symbolem zaslouženého odpočinku. Víte ale, jak o ně správně pečovat, aby snadno nabyly zpátky ztracenou…

více

Sauna účinkuje jako prevence, ale začínající onemocnění…

12/2

Do sauny nemocní lidé nepatří. Sauna prospívá zdraví a předchází nemocem.

více

Serotonin: Hormon štěstí i neštěstí

28/4

Všechny části našeho těla, od citů až po motorické schopnosti. Serotonin je považován za přírodní stabilizátor nálady a chemickou látku, která pomáhá…

více

Serotonin: Hormon štěstí i neštěstí

27/12

Serotonin ovlivňuje všechny části našeho těla, od citů až po motorické schopnosti. Serotonin je považován za přírodní stabilizátor nálady a chemickou…

více

Šest tipů pro lepší náladu aneb, ulevte si od deprese

25/2

Depresivní stavy mohou mimo jiné zapříčinit také nechutenství. Dlouhodobé odmítání potravy pak může skončit až podvýživou.

více

Šetrná epilace cukrem

19/2

Móda diktuje, abychom měly hebké tělo bez jediného chloupku.

více

Síla pozitivního myšlení

4/6

Pozitivně smýšlející lidé jsou super. Dokáží motivovat nejen sami sebe, ale i své okolí. Dokáží rozveselit a dobře naladit. Snažím se být pozitivně…

více

Sílu a energii vám dodají kaštany

22/9

Za dveřmi je podzim. Nezapomeňte si nasbírat kaštany. Nejenže vám dodají sílu a energii, ale ještě vás i ochrání před špatnou náladou a nachlazením.

více

Solar plexus: druhý mozek

29/8

Solar plexus neboli sluneční pleteň je místečko v oblasti za žaludkem a slinivkou, uprostřed prsou, které občas divně pálí, občas brní, občas bodá a…

více

Spáleniny od sluníčka? Víme, co vám uleví!

30/7

Vystavit pokožku sluníčku je nejen příjemný relax, ale také velké riziko. Je totiž velmi těžké odhadnout, po jaké době se kůže spálí. Někdy k tomu…

více

Špatné sny mohou strašit děti již od útlého věku. Víte,…

9/3

Budí se občas váš syn nebo dcera uprostřed noci s pláčem? Vykřikuje, naříká, kope kolem sebe nohama či rozhazuje rukama? Pak ho možná trápí jedna ze…

více

Spirituální probouzení mezi třetí a pátou ráno

15/5

Pokud se každou noc bez budíku probouzíte ve stejný čas, může jít o znamení, kterému byste měli věnovat pozornost. Jste člověk, jehož tělem protékají…

více

Srpen – termoregulace těla

7/8

Sluníčko, teplé až horké letní dny, relax, dovolené, teplé a voňavé večery, posezení s přáteli, pohyb venku, vrchol léta, tím vším by se dal popsat…

více

Štítná žláza a medikamentózní léčba. Je vždy nutná?

25/5

Co se ve skutečnosti děje v našem těle, pokud začneme užívat hormony štítné žlázy? Pokusíme se vám na tuto otázku odpovědět.

více

Štítná žláza – náš štít před zevním světem

23/10

Poruchy funkce štítné žlázy, a to zejména její autoimunitní zánět nabývá v populaci nebývalý nárůst. Jak štítná žláza funguje a jak jí můžeme pomoci…

více

Své zdraví i sexuální prožitek zlepšíte cvičením svalů…

11/5

Svaly tzv. pánevního dna začnou ochabovat při prvním těhotenství a pokud nejsou procvičovány, mohou ve stáří způsobit řadu zbytečných obtíží. I…

více

Tanec jako terapie

13/6

Tanec je nejpřirozenějším pohybem člověka. Klasické taneční styly však bývají dost sešněrované a navíc místo přirozeného projevu je zapotřebí se…

více

Tělové svíce pomohou od bolesti i nemocí

8/9

Pokud se svícemi právě začínáte nebo jste se je rozhodli aplikovat pravidelně a předejít tak dlouhodobě nepříjemným nemocem či bolestem, máme pro vás…

více

Tmavá stránka empatie: Jak vás mohou absorbované emoce…

6/3

Empatičtí nebo velmi citliví lidé musí příliš dobře vědět, jak vyvážit své emoce ve světě plném konfliktní a intenzivní energie.

více

Toto mýdlo způsobuje rakovinu prsu, ale mnozí ho denně…

16/6

Mýdla jsou nezbytná k tomu, abychom svá těla udržovali čistá a svěží.

více

Toto se stane, pokud si do ložnice položíte misku se solí a…

24/7

Pokud se Vám už stalo, že jste u někoho viděli pohár se solí a v duchu jste nechápavě nadzvedli obočí, dnes se dozvíte důvod. Jde o velmi užitečný a…

více

Transcendentální meditace je přírodní antidótum na stres

29/4

Lékaři doporučují program TM – Transcendentální meditace - jako účinnou metodu na rozpouštění stresů v organismu.

více

Tvarohové zábaly proti horečce, kašli i dalším obtížím

23/3

Tvarohové zábaly patří mezi staré osvědčené receptury, které pomáhají ulevit při mnoha zdravotních problémech. Jedná se o zcela přírodní metodu,…

více

Tvrdá nebo měkká voda: víte, co udělá s vašimi vlasy?

22/3

Na vodě při mytí vlasů záleží víc, než si myslíte. Také se někdy divíte, že jsou vlasy po umytí krásné a sexy, a jindy zase zplihlé a bez života, a…

více

Udělejte dětem ze zahrady hřiště! Budou jako v ráji a vy…

1/6

Máte zahradu, ale vaše děti na ní nechtějí být, protože se nudí? A tak pořád lítáte od jednoho hřiště k druhému, aby se děti vyblbly, zatímco vy…

více

Únava, bolesti kloubů, potíže s tlakem. Za vším bývá jeden…

7/2

Trpíte pocity únavy, vyčerpání? Vstáváte ráno nevyspalí, neodpočatí? Bolí vás klouby? Máte vysoký krevní tlak? Máte potíže s plodností? Důvod může…

více

Už jste vyzkoušeli solnou jeskyni?

19/12

Trápí vás nemoci dýchacího ústrojí? Několikrát v roce bojujete s chřipkou, angínou, máte chronickou rýmu, lupenku, astma, problémy se záněty průdušek…

více

Vědecky potvrzeno: Imunitní systém je možné kontrolovat vůlí

15/9

Výsledky studie zaměřené na použití Wim Hofovy metody naznačují, že člověk se dokáže naučit vědomě ovládat svůj imunitní systém.

více

Veselé a zdravé Velikonoce

30/3

Dnes lidé, kteří nejsou vysloveně věřící, na Velikonocích spíš než náboženskou tradici oceňují nějaký ten den volna navíc, vyšší teploty, vykukující…

více

Vliv psychiky na bolest páteře

19/9

Bolest je pro organismus nepostradatelný signál, neboť ho informuje o poškození integrity, a proto je provázena nezbytnými preventivními pochody.

více

Všechno je jinak. Na slunce máme chodit přes poledne a…

9/6

Zatímco je nám dermatology a kosmetickými firmami vštěpováno, že bez krému s vysokým ochranným faktorem bychom se neměli objevit na ulici, může nám…

více

Vyhřezlá ploténka - následek následku

3/5

Příběh: K pacientovi je volána rychlá záchranná služba pro podezření na infarkt. Nemůže dýchat, bolí jej za hrudí, je vyděšený. V nemocnici však…

více

Září - vládne nám slinivka. Pohlaďte své trávení

14/9

Podle pravidel čínského pentagramu mají v září vrchol své činnosti slinivka a slezina. Proto často slýcháme, že je to těžké období tzv. "žaludkářů".…

více

Září – čas na očistu jater a žlučníku

25/9

Září je možná nejtěžší měsíc roku. Skončila doba dovolených, ochlazuje se, děti jdou do školy, ráno je třeba vstávat a udělat hodně práce – tato…

více

Zatočíme s jarní únavou

25/4

Dlouhé zimní období, kdy se člověku nechce opustit teplo domova, se podepisuje na naší tělesné i duševní kondici a může vyvolávat pocity únavy. Máme…

více

Zázračné brambory: Neuvěříte, jak velké využití mají

7/7

Brambory chutnají výborně, ale zároveň jsou cenným zdrojem vitamínů a minerálů, což lze využít nejen v kuchyni, ale také při péči o pleť i vlasy.…

více

Zbavte se popraskaných pat pomocí jedlé sody

5/1

Popraskané paty nejsou noční můrou pouze žen. Popraskané a suché paty nevypadají pěkně u nikoho.

více

Zimní deprese - jak jí čelit

1/3

Se zimou je spojeno hodně příjemných zážitků, ale pro něho je z duševního hlediska zima nepříjemným obdobím, kvůli ataku tzv. zimní deprese. Zimní…

více

Zlatý zázrak jménem hořčičný olej

17/11

Pokud jde o rostlinu hořčici setou, nejčastěji si ji spojujeme právě s výrobou stejnojmenného potravinářského produktu, ochucovadla hořčice. Málokdo…

více

Žmoulejte si kaštany

15/10

Určitě i vy, když jste byli malí, jste vyráběli z kaštanů a sirek různá zvířátka. Kaštan má však také léčivé účinky a pomáhá nám po zdravotní stránce…

více

Znovu ADHD

14/3

V roce 2016 jsem uvedl v krátkém článku základní informace o tomto fenoménu dnešní doby. Téma zůstává aktuální a existuje mnoho odborných publikací.…

více

Zvládněte podzimní deprese

15/11

Pod pojmem podzimní deprese se u většiny procent z nás jedná spíše o špatnou náladu než o depresi samotnou. Pravý pojem deprese patří stavu…

více

„Smutek, který se nemůže projevit slzami, nutí plakat jiné…

4/4

O Celostní medicíně; o tom, jak zvládnout operaci v částečné narkóze; a také o hormonech štěstí, tréninku radosti a smyslu života si povídám s…

více

Další články - Wellness a relaxace

Zdravotní problémy - Wellness a relaxace

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru