REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Kašel

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Kašel (tussis) a kýchání je reflexní řetězová svalová reakce na podráždění dolních dýchacích cest – tělo se brání při podráždění dýchacích cest a pomáhá z nich odstranit překážky. Funguje jako obrana dýchacích cest: pokud se do nich dostane bakterie nebo vir, tělo zvýší produkci hlenu, který může houstnout a ulpět na stěnách dýchacích cest – zneprůchodňuje je. Postižený začne kašlat, aby se hlenu zbavil.

Zdravý člověk netrpí kašlem. Dýchací cesty jsou vystlány hlenotvornými a řasinkovými buňkami tvořícími hlen, na který se přichytí vdechnuté částice prachu a pomocí řasinek putují zpět z plic až do hltanu, kde jsou polknuty.

Kašel a též i kýchání jsou ochranné nástroje naší dýchací soustavy.

V hrtanu, průdušnici i v průduškách je četné nervové zásobení, které dává mozku (konkrétně prodloužené míše) na vědomí jakékoliv podráždění, které spustí obranný reflex – kašel – mající za cíl odstranit podráždění (dráždivý plyn, kapalinu, těleso, mikroorganismy) z dýchacích cest.

Horní dýchací cesty zahrnují nosní dutinu a horní část hltanu, tzv. nosohltan. V ústní části hltanu se dýchací cesty potkávají s trávicím systémem, aby pak opět samostatně pokračovaly do dolních dýchacích cest, které zahrnují hrtan, průdušnici a průdušky, na jejichž konečné větve pak navazují plicní sklípky vlastního dýchacího orgánu – plic. Čidla kašle jsou roztroušena ve sliznici dýchacích cest a v nástěnné pohrudnici vystýlající pohrudniční dutinu. Jednotlivé úseky dýchacích cest jsou různě citlivé na dráždivé podněty, nejcitlivější jsou hrtan, větvení průdušnice a průdušky po odstupu z průdušnice a také v místě větvení (tzv. tussigenní zóny). Kašel je vždy známkou abnormální situace, kdy je přetížena čisticí kapacita řasinkové výstelky. Je ukazatelem abnormálního stavu, a je důležité odhadnout míru závažnosti tohoto příznaku.

Vylučujete-li při kašli hlen – jde o „produktivní“ kašel, pokud jste bez hlenu, jde o kašel „suchý“. Nejčastějšími podněty vyvolávajícími kašel jsou mechanické podněty (hlen uvolňovaný sliznicí při zánětu, cizí tělesa, částečky potravy, kouř), zánětlivé faktory (překrvení a otok sliznice), chemické podněty (páry, plyny) a termické podněty (studený nebo horký vzduch).

Potlačování kašle může oddálit vyléčení.

Rizikové faktory:

 • virová či bakteriální infekce,
 • astma,
 • kouření,
 • věk do 1 a nad 70 let.

Bakterie společně s viry u dětí mohou vyvolat laryngitidu, nebezpečný zánět hrtanuje-li kašel dusivý (jako psí štěkot), okamžitě volejte záchranku!

Příčina a mechanismus onemocnění

Kašel je možné rozlišit dle délky trvání:

 • akutní, trvající cca do 3 týdnů,
 • chronický – nad 3 týdny.

Neméně důležité je dělení dle projevů:

 • suchý, dráždivý neproduktivní kašel – škrábe, svědí, ale nic nevykašláváme,
 • vlhký, hlenotvorný produktivní kašel – vykašláváme hlen.

Kašel je mnohdy způsoben nachlazením, a je doprovázen únavou (tělo zaměřilo své úsilí na léčbu) a zvýšenou teplotou (při zvýšené teplotě je boj s infekcí efektivnější).

Akutní suchý dráždivý kašel

Náhle vzniklý suchý kašel je nejčastěji způsoben zánětem horní cest dýchacích a přilehlých uzlin. Může tedy upozorňovat na následující onemocnění: rýma, bolest v krku, chřipka – viróza, zánět vedlejších dutin nosních, zánět nosohltanu, hrtanu.

Závažnějšími příčinami jsou:

 • kouř, smog, suchý vzduch,
 • průduškové astma (silný nedostatek dechu až dušení, sípání, hvízdání a chrčení při dýchání, rýma, zánět spojivek, svědění kůže),
 • zápal plic (nedostatek dechu, bolest na hrudi, únava, zvýšená teplota),
 • plicní embolie (velice silná bolest na hrudi, dušení se, suchý kašel, vykašlávání krve),
 • srdeční selhání (bušení srdce, arytmie, obtížné dýchání, kašel, vykašlávání krve, zmodrání rtů a prstů, pocení, bolest na hrudi, otoky).

Akutní vlhký produktivní kašel

Akutní kašel s tvorbou hlenu a jeho vykašláváním může mít původ:

 • v zánětu průdušek (únava, zvýšená teplota),
 • v zápalu plic (nedostatek dechu, kašel, únava, zvýšená teplota),
 • v plicním edému (silný nedostatek dechu zhoršující se vleže, vykašlávání zpěněné tekutiny s příměsí krve).

Chronický suchý dráždivý kašel

Příčinou může být:

 • astma bronchiale (silný nedostatek dechu až dušení, sípání, hvízdání a chrčení při dýchání, rýma, zánět spojivek, svědění kůže),
 • zadní rýma (těžko vysmrkatelná rýma),
 • rakovina plic (tupá bolest na hrudi, únava, noční pocení, dlouhodobě zvýšená teplota, nechutenství, hubnutí, vykašlávání krve, nedostatek dechu),
 • pálení žáhy či porucha pohyblivosti jícnu – vleže se může dostat žaludeční šťáva až do hltanu, a tím ji může jedinec vdechnout, čímž dochází k suchému dráždivému kašli,
 • užívání léků…
  • ACEI (na snížení krevního tlaku),
  • glukokortikoidy (ovlivňují imunitu, kůži, dýchací cesty, hospodaření s živinami, minerály, ovlivnění cév, ledvin, zažívací soustavy, nálady),
 • perikarditida (bolest na hrudi, nedostatek dechu, únava, teplota, kašel, špatné polykání, chrapot),
 • ojedinělý je nadbytek jódu z doplňků stravy (rýma, kašel, zvýšená teplota, kožní vyrážky a záněty).

Chronický vlhký produktivní kašel

U dlouhodobého vlhkého kašle je na místě hledat původ u vážnějších onemocnění:

 • chronického zánětu průdušek (kašel může být jak suchý, dráždivý, tak vlhký s vykašláváním hlenu, únava, zvýšená teplota),
 • rozedma plic (astma), či CHOPN (produktivní kašel, nedostatek dechu, slyšitelný sípavý dech, ranní vykašlávání hlenu, promodrání rtů, prstů),
 • bronchiektázie (kašel s hlenem, možný i s příměsí krve a hnědého hnisu, nedostatek dechu),
 • rakovina plic (tupá bolest na hrudi, únava, noční pocení, dlouhodobě zvýšená teplota, nechutenství, hubnutí, vykašlávání krve, nedostatek dechu).

Kýchání

Stejně jako používají plíce svůj očišťující reflex – kašel, tak i kýchnutí je reflex, jenž má uvolnit naše horní cesty dýchací a vypudit z nich dráždivou látku. Dráždit může přílišná tvorba hlenu, prachem znečištěný vzduch, dráždivý zápach, nebo přítomnost mikroorganismů.

Kýchnutí nejčastěji doprovází rýmu, výrazné je u rýmy alergické.

Též může doprovázet další onemocnění:

 • zánět vedlejších dutin nosních (ucpaný nos, ztráta čichu, kýchání, bolesti hlavy, zubů, chrápání, pocit ucpání, únava, teplota),
 • zánět nosohltanu (únava, teplota, zvětšené uzliny, bolest v krku, ucpaný nos, suchý kašel, chrapot, potíže s polykáním, afty, zarudnutí spojivek),
 • zánět hrtanu (únava, teplota, bolest v krku, suchý kašel, chrapot až ztráta hlasu, potíže s polykáním),
 • zánět průdušek (únava, teplota, bolest na hrudi, kašel).

Kýchání může způsobit krvácení z nosu, ve spojení s dalšími rizikovými faktory i únik moči (inkontinenci).

Rizika:

 • virová či bakteriální infekce,
 • astma,
 • kouření,
 • věk do 1 a nad 70 let.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky kašle:

 • suchý kašel nebo kašel s vykašláváním,
 • násilné výdechy, které mohou, ale nemusí být provázeny vypuzením hlenů,
 • pálení v krku,
 • bolest břišního svalstva po déletrvajícím kašli.

Sdružené příznaky:

 • kýchání a bolest v krku současně s kašlem svědčí pro běžnou infekci horních dýchacích cest,
 • horečka a dušnost současně s kašlempro infekci dolních dýchacích cest,
 • kašel sdružený s bodavou, na dýchání závislou bolestí na hrudi ukazuje na zánět pohrudnice (pleuritidu) či na plicní infarkt,
 • vdechnutí cizího tělesa lze předpokládat u dušných kašlajících osob s poruchou vědomí a u malých dětí, zejména pokud předcházelo zvracení, nebo pokud jde o poruchu polykání,
 • noční pocení spolu s kašlem – na plicní tuberkulózu nebo jiné chronické infekce,
 • při úbytku hmotnosti spolu s kašlem – musíme uvažovat o rakovině plic nebo tuberkulóze.

Suchý kašel je dráždivý neproduktivní kašel – tedy kašel bez vykašlávání hlenu.

Vlhký produktivní kašel naopak hlen produkuje, čímž pomáhá k vykašlávání dráždivých částic (např. bakterií). Hlen i kašel je tedy třeba vnímat jako spojence při odstranění dráždivých podnětů.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě ani po 3–5 dnech, anebo dojde ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře, zvláště:

 • jsou-li teploty vysoké, nebo kolísají z vysokých hodnot do normálních teplot,
 • varovat by vás měl i dlouhodobý kašel s bolestmi na hrudi a dušností,
 • vykašlávání hlenu, který je zabarvený do žluta či zelena, či s krvavým hlenem,
 • bolesti hlavy,
 • zhoršující se únava, nechutenství až zvracení a průjem delší než 4‑5 dní.

Dále také navštivte lékaře, zejména když:

 • mízní uzliny na krku jsou zduřelé a citlivé na dotek,
 • dostavují-li se návaly zimnice a pocení,
 • bolest na prsou, dušnost nebo pískot v průduškách,
 • bolest v krku je silnější a na mandlích se objevil bílý povlak,
 • bolest v uchu nebo bolest vedlejších nosních dutin,
 • horečka je vyšší než 38,5 °C a trvá déle než 2 dny,
 • když horečka nad 38,5 °C vede k výrazným ztrátám tělesných tekutin a riziku dehydratace, především u dětí,
 • nedaří-li se nám snížit teplotu,
 • dítě opakovaně zvrací, stěžuje si na prudké bolesti břicha,
 • pozorujeme-li výraznou změnu chování – dítě je zmatené, blouzní, je agresivní, nebo naopak nereaguje a je nápadně netečné,
 • odmítá-li dítě tekutiny a má-li silný průjem s častými vodnatými stolicemi, je nutné lékařské vyšetření, někdy s krátkodobou hospitalizací k zajištění nitrožilní rehydratace a remineralizace,
 • u dětí v prvním ½roce života, pokud teplota nad 39 °C trvá déle než 24 hodin, pokud se výrazně změní chování dítěte (bezdůvodně křičí, nereaguje na pohlazení, nelze je vzbudit), vyskytne-li se zvracení krve,
 • trvající bolesti hlavy, zhoršující se únava.

Pozor! Kojenec se může dostat do metabolického rozvratu během několika hodin! Průjem u kojenců tedy nesmíme v žádném případě podcenit!

Rozhodneme-li se navštívit lékaře, volíme vždy raději návštěvu u svého praktického lékaře nebo u lékaře pro děti a dorost v jeho ordinaci. Návštěvu na pohotovosti volíme v krajní nouzi, pokud je to nezbytné. Rozhodně není důvodem k návštěvě pohotovosti zvýšená teplota.

Vždy je nutné, abyste léky vybírali s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívámožné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle jejich doporučení.
 • Zkontrolujte si vždy vše, co pravidelně (často) užíváte – léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, pepř či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  • Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  • Ale každý, kdo užívá více než 5 léků, by si měl vždy zkontrolovat, jestli na sebe nereagují negativně, protože je to již velice pravděpodobné… Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do online poradny www.znamsveleky.cz – bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny, a odborníci za vás jejich interakce zjistí.
  • Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky, ani neměňte jejich dávkování, ale zajděte s e-mailovou odpovědí za lékařem, který vám je předepsal, na konzultaci.
   • Bonusem pro pacienty je, že by zde měli dostat nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení, jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky neužívat.
   • Některé kombinace nejsou tak nebezpečné – stačí, když lékař změní dávkování, nebo navrhne časové odstupy při jejich užívání.
   • Nekombinujte více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.

 • Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…
  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.
 • Vždy dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny apod.
 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Projektem zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kam je postupně vkládáme s jejich přesným názvem, složením, velikostí balení, příbalovou informací ke správnému užívání a dalšími informacemi.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým aktivním přístupem – změnou chování a životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržováním zásad hygieny a pravidelnou péčí o tělo, přípravou a konzumací stravy,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Suchý dráždivý kašel může být řešen léky tlumícími kašlací reflex (antitusika). Některé z nich mohou způsobovat zácpu, být návykové, nebo přivodit nechutenství a zažívací potíže.

Vlhký produktivní kašel podporujeme preparáty na vykašlávání (expektorancia), které snižují viskozitu hlenu (mukolytika), nebo stimulují dýchací cesty k tvorbě řídkého hlenu (sekretomotorika).

Komplikace:

Kašel může s dalšími rizikovými faktory způsobit únik moči, inkontinenci.

Léčba kašle spočívá především v léčbě příčiny, která jej vyvolala.

Produktivní kašel, s výjimkou zvláštních situací (např. vyčerpává-li pacienta nebo brání-li odpočinku a spánku), netlumíme. Utlumení je vhodné především u suchého (neproduktivního) kašle, který pacienta zatěžuje, a je-li zjištěna příčina kašle.

Samoléčba

Při léčení kašle můžeme sledovat dvojí cíl – suchý, neproduktivní kašel je lépe mírnit (antitusiky) a potlačovat, zvláště když je bolestivý a v noci budí nemocného; nemá totiž žádný léčebný účinek.

Produktivní kašel (s vykašláváním hlenu) se potlačovat nesmí, protože odstraňuje spolu s hlenem i škodlivý obsah z plic a pomáhá hojení sliznice dýchacích cest (léky zřeďující hlen).

Pomohou – sirupy, kapky…

Nekombinovat kapky na vykašlávání s kapkami tlumícími kašel (které je vhodné podávat na noc)!

Běžný kašel ustane spontánně, jakmile dojde k vypuzení cizího tělesa dráždícího sliznici.

Opatření:

 • být více klidu,
 • nekouřit – ani pasivně,
 • zvlhčovat a chladit vdechovaný vzduch a sliznice,
 • mazání hrudi…
 • často smrkat, aby dýchací cesty zůstaly volné,
 • cucat pastilky proti kašli,
 • pít nadbytek tekutin – bylinné čaje, med…
 • častěji větrejte a jezte ovoce a zeleninu, například kyselé zelí nebo šípky,
 • pro těhotnou či kojící ženu – bylinné čaje, pastilky a inhalace – po poradě s lékárníky,
 • kupte si sirup, kapky nebo tablety proti kašli,
 • jestliže nevykašláváte hleny, máte kašel suchý a dráždivý, užívejte léky s tlumicími účinky na tento typ kašle (antitusika)…
 • antitusika: Coldrex Noční léčba, Ditustat, Stoptusin, Robitussin Antitussikum určený dospělým a Robitussin Junior pro děti do 6 let. Rychle zmírňují suchý kašel a poskytují dlouhodobou úlevu – jsou vhodné i pro diabetiky, a navíc nezpůsobují zubní kaz,
 • trpíte vlhkým kašlem, pokud hleny vykašláváte – pak užívejtepřípravky ze skupiny expektorancií. Léky na vykašlávání používejte zhruba do pěti odpoledne, jinak se kvůli kašlání nevyspíte, např. Robitussin Expectorans s guaifenesinem má šetrné expektorační účinky. Kašel se stává více produktivním a méně častým. Další léky: Mucosolvan, Bromhexin, Coldrex Broncho…,
 • látky s obsahem acetyl cysteinu: Fenorin sirup pro děti, Solmucol sirup pro děti od 6 měsíců, pro dospělé tablety ACC long, Bromhexin, NAC AL – uvolní hleny, usnadní odkašlávání. Tyto léky je vhodnější užívat přes den, aby nedocházelo k nočnímu kašlání.
 • Vyberte vždy léky a jejich dávkování podle váhy a věku nemocného,
 • při výběru léku vycházejte i ze zdravotního stavu nemocného – jeho ostatních nemocí, které má, a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce,
 • dávky vždy dodržujte a nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm,
 • nekombinujte různé léky ani s doplňky stravy,
 • dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny, hygienu, dobu rekonvalescence apod.,
 • koupele a inhalace – přidáme 20 kapek eukalyptového, citrónového, levandulového, mátového či čajovníkového éterického nebo cedrového oleje,
 • inhalace vodní páry s éterickými oleji – přidáme 20 kapek eukalyptového, citrónového, borovicového nebo cedrového oleje.

Strava

Je třeba…

 • vyloučit mléčné výrobky, cukr a sladkosti, bílé pečivo – působí hlenotvorně,
 • omezte i příjem soli, kávu a čaj (s výjimkou bylinného).

Do jídelníčku zařaďte:

 • syrové potraviny – ovoce, zeleninu, ořechy, semínka, dostatek tekutin, česnek, křen, feferonky, kari koření (ostré pokrmy pomáhají uvolňovat hlen),
 • vyzkoušejte pročišťovací půst,
 • vodoléčba: ponořte ruce po lokty do horké vody – reflexně působí na uvolňování rýmy,
 • vyhýbejte se přeplněným místnostem – kinům, autobusům, nepoužívejte cizí ručníky a častěji si myjte ruce.

Upozornění

Pozorně si vždy přečtěte příbalový leták a v případě, že problémy neustupují, či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře – zejména nedojde-li k úlevě po 5 dnech, případně objeví-li se hnisavé hleny (žlutozelené zbarvení), krvavé hleny, nebo začnou potíže s dechem.

Homeopatie

V homeopatii existují desítky léků na kašel: vybíráme je na základě příznaků, jako je charakter kašle (suchý, dráždivý, záchvatovitý atp.), co a kdy příznaky zhoršuje, jaké má pacient průvodní příznaky a tak dále.

Vzhledem k tomu, že volba monokomponentního léku pro různé typy kašle je pro laiky poměrně složitá, pro samoléčbu kašle u zánětu horních i dolních dýchacích cest doporučují homeopatičtí lékaři přírodní prostředek – sirup Stodal. Ten obsahuje kromě bylinných extraktů i několik homeopatických monokomponent. Právě díky tomuto komplexnímu složení účinkuje u vlhkého kašle jako expektorans (podporuje odkašlávání) a u suchého kašle má tlumivý efekt.

Sirup Stodal je vhodný pro děti od 1 roku.
Dávkování pro děti od 1 roku: 1 čajová lžička 3‑5x denně.
Dávkování dospělí a mladiství: 1 polévková lžíce 3‑5x denně.

U kojenců a malých dětí se poměrně často vyskytuje záchvatovitý noční kašel s nutkáním na zvracení. Homeopaté doporučují:

Ipeca 5 CH + Drosera 30 CH…
Dávkování: od každého léku 10 granulí do 100 ml studené neperlivé vody, před použitím zamíchat, upíjet v rytmu kašle. Každý den namíchat nový roztok.

Po podání těchto dvou léků se záchvaty kašle velmi rychle zklidní a většinou kašel do 48 hodin odezní, nebo výrazně změní charakter.

Již naše babičky používaly při kašli prsní zábalyDĚTSKÝ EUKALYPTOVÝ BIO BALZÁM. Homeopatičtí lékaři jej doporučují při kašli, nachlazení a dýchacích potížích. Obsažené oleje mají antimikrobiální účinky, zlepšují prokrvení pokožky a ulehčují dýchání. Tento balzám vtíráme do hrudníku, zad a reflexních plošek chodidel.

U všech uvedených homeopatik platí: pokud nedojde ke zlepšení do 48 hodin, konzultujte stav s ošetřujícím lékařem.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí zde publikované mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

Doplňky stravy

Z doplňků stravy naše babičky užívaly:

 • podběl, jablečník, mateřídouška…
  dávkování: jeden šálek čaje třikrát denně,
  doporučení: na jeden šálek horké vody použijte 1 nebo 2 lžičky sušené léčivky; lze užívat dohromady i každou zvlášť,
 • lékořice…
  dávkování: 45 kapek tinktury nebo jeden šálek čaje třikrát denně,
  pozor: může zvyšovat krevní tlak – pokud jím trpíte, poraďte se s lékařem,
  doporučení: tinkturu nakapejte do vody; na čaj louhujte lžičku léčivky s jilmem nebo proskurníkem,
 • jilm americký…
  dávkování: 1 šálek čaje podle potřeby až třikrát denně,
  doporučení: 1 lžička sušené léčivky na šálek vroucí vody,
 • proskurník lístky…
  dávkování: jako čaj jeden šálek až třikrát denně,
  doporučení: použijte 2 lžičky sušené léčivky na šálek horké vody; lze míchat s jilmem.

 

Podívejte na seznam přípravků
 • Prevence kašle a nemocí z nachlazení spočívá především v posilování celkové obranyschopnosti organismu.
 • V období chřipkových a rýmových epidemií se pečlivě oblékejte tak, abyste se zbytečně nepotili ani neprochladli.
 • Případné prochladnutí kompenzujte následně teplou lázní (se solí), horkým čajem, vypocením se v posteli. Člověk by se měl preventivně zapotit 2‑3x týdně (v sauně, při sportu).
 • Otužujte se a jezte dostatek vitamínů. Zařaďte do svého jídelníčku dostatek ovoce a zeleniny. Denní dávka vitamínu C by se měla pohybovat okolo 500 mg. V tomto případě bude lepší si kupovat vitamín C či multivitaminy než léky a doplňky stravy, které nemají doložený skutečný obsah a přesně definované množství v každé tabletě.
 • Volte lehká a dobře stravitelná jídla, hodně pijte.
 • Omezte alkohol a kouření (i pasivní).
 • Snažte se pravidelně chodit na čerstvém vzduchu, i když venku není hezky.
 • Pravidelně větrejte obytné a pracovní místnosti.
 • Celoročně tělo posilujeme pobytem na čerstvém vzduchu, dbáme na dostatečnou vlhkost vzduchu v prostorách, kde se pohybujeme.
 • Tělo nezatěžujte zbytečně léky: antibiotika na běžné nachlazení nezaberou, ani jeho průběh neurychlí. Obvykle stačí běžné volně prodejné léky na vypocení.
 • S kašlem a rýmou či horečkou zůstaňte v posteli. Nezatížíte zbytečně organismus (srdce) a nenakazíte své okolí. Velká koncentrace lidí na malém prostoru (kina, dopravní prostředky, prodejny) je rájem bacilů.

 

Zdroj: Ludmila Kindlová – web anamneza.cz,

Doporučené postupy ČLK, web nasclovek.cz

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
BRYONIA
POR GRA 4GM 31CH-200CH
← zpět na výpis léků
Název BRYONIA POR GRA 4GM 31CH-200CH
Doplňek názvu POR GRA 4GM 31CH-200CH
SUKL kód 77200
Velikost balení 1X4GM
Síla 31CH-200CH
Stav registrace R
Registrační číslo 93/ 497/92-A/C
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
BRYONIA
← zpět na výpis léků
Název BRYONIA
Doplňek názvu
SUKL kód 77201
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
ACC 200
20X200MG
← zpět na výpis léků
Název ACC 200
Doplňek názvu 20X200MG
SUKL kód 5844
Velikost balení 20X200MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ACC long
20X600MG
← zpět na výpis léků
Název ACC long
Doplňek názvu 20X600MG
SUKL kód 57396
Velikost balení 20X600MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ACC Long
10X600MG
← zpět na výpis léků
Název ACC Long
Doplňek názvu 10X600MG
SUKL kód 57395
Velikost balení 10X600MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
acc sirup
75ML/1.5GM
← zpět na výpis léků
Název acc sirup
Doplňek názvu 75ML/1.5GM
SUKL kód 13203
Velikost balení 75ML/1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
AMBROBENE 15 MG/5 ML
← zpět na výpis léků
Název AMBROBENE 15 MG/5 ML
Doplňek názvu
SUKL kód 94921
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
AMBROBENE 30 MG
← zpět na výpis léků
Název AMBROBENE 30 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 94918
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
AMBROSAN 15 MG/5 ML SIRUP
3MG/ML 100ML
← zpět na výpis léků
Název AMBROSAN 15 MG/5 ML SIRUP
Doplňek názvu 3MG/ML 100ML
SUKL kód 169211
Velikost balení 3MG/ML 100ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ambrosan 30 mg
20X30MG
← zpět na výpis léků
Název Ambrosan 30 mg
Doplňek názvu 20X30MG
SUKL kód 78278
Velikost balení 20X30MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Aspirin c
10
← zpět na výpis léků
Název Aspirin c
Doplňek názvu 10
SUKL kód 46213
Velikost balení 10
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ataralgin
20
← zpět na výpis léků
Název Ataralgin
Doplňek názvu 20
SUKL kód 48888
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Bromhexin 12 km-kapky
30ML
← zpět na výpis léků
Název Bromhexin 12 km-kapky
Doplňek názvu 30ML
SUKL kód 10224
Velikost balení 30ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
aj ze šalvěje
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název aj ze šalvěje
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 45571
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč 20 tbl
20X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč 20 tbl
Doplňek názvu 20X500MG
SUKL kód 17293
Velikost balení 20X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
POR TBL EFF 20X500MG
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA POR TBL EFF 20X500MG
Doplňek názvu POR TBL EFF 20X500MG
SUKL kód 30688
Velikost balení 20
Síla 500MG
Stav registrace R
Registrační číslo 86/ 270/06-C
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON LONG EFFECT
← zpět na výpis léků
Název CELASKON LONG EFFECT
Doplňek názvu
SUKL kód 30776
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Coldrex junior citron
SÁČ
← zpět na výpis léků
Název Coldrex junior citron
Doplňek názvu SÁČ
SUKL kód 105920
Velikost balení SÁČ
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
coldrex noční léčba
1X100MLSKLO
← zpět na výpis léků
Název coldrex noční léčba
Doplňek názvu 1X100MLSKLO
SUKL kód 14921
Velikost balení 1X100MLSKLO
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Coldrex proti bolesti v krku ostružina
20
← zpět na výpis léků
Název Coldrex proti bolesti v krku ostružina
Doplňek názvu 20
SUKL kód 17825
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
FLUIMUCIL 200
POR GRA SOL 20X2GM
← zpět na výpis léků
Název FLUIMUCIL 200 POR GRA SOL 20X2GM
Doplňek názvu POR GRA SOL 20X2GM
SUKL kód 14471
Velikost balení 20X2GM
Síla 200MG/GM
Stav registrace R
Registrační číslo 52/ 435/07-C
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
FLUIMUCIL 600
POR TBL EFF 10X600MG
← zpět na výpis léků
Název FLUIMUCIL 600 POR TBL EFF 10X600MG
Doplňek názvu POR TBL EFF 10X600MG
SUKL kód 14474
Velikost balení 10
Síla 600MG
Stav registrace R
Registrační číslo 52/ 436/07-C
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
humex nosní kapky
1X15ML
← zpět na výpis léků
Název humex nosní kapky
Doplňek názvu 1X15ML
SUKL kód 107368
Velikost balení 1X15ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
levopront sirup
1X120ML
← zpět na výpis léků
Název levopront sirup
Doplňek názvu 1X120ML
SUKL kód 107231
Velikost balení 1X120ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
lipový čaj
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název lipový čaj
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 59747
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Mucosin s medem
← zpět na výpis léků
Název Mucosin s medem
Doplňek názvu
SUKL kód 32818
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Mucosolvan pro dospělé
1X100ML
← zpět na výpis léků
Název Mucosolvan pro dospělé
Doplňek názvu 1X100ML
SUKL kód 104694
Velikost balení 1X100ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NEO-BRONCHOL
← zpět na výpis léků
Název NEO-BRONCHOL
Doplňek názvu
SUKL kód 85949
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Průdušková čajová směs
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název Průdušková čajová směs
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 76435
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Robitussin antitussicum na suchý kašel
100ML/150MG
← zpět na výpis léků
Název Robitussin antitussicum na suchý kašel
Doplňek názvu 100ML/150MG
SUKL kód 83251
Velikost balení 100ML/150MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
SINECOD
← zpět na výpis léků
Název SINECOD
Doplňek názvu
SUKL kód 15529
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Solmucol sirup
1X180ML
← zpět na výpis léků
Název Solmucol sirup
Doplňek názvu 1X180ML
SUKL kód 15202
Velikost balení 1X180ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
solmucol 100
30X100MG-SÁČ
← zpět na výpis léků
Název solmucol 100
Doplňek názvu 30X100MG-SÁČ
SUKL kód 15208
Velikost balení 30X100MG-SÁČ
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
stodal
1X200ML
← zpět na výpis léků
Název stodal
Doplňek názvu 1X200ML
SUKL kód 60073
Velikost balení 1X200ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Stoptussin
1X25ML
← zpět na výpis léků
Název Stoptussin
Doplňek názvu 1X25ML
SUKL kód 88900
Velikost balení 1X25ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Stoptussin sol
1X50ML
← zpět na výpis léků
Název Stoptussin sol
Doplňek názvu 1X50ML
SUKL kód 88967
Velikost balení 1X50ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Stoptussin sirup
1X100ML
← zpět na výpis léků
Název Stoptussin sirup
Doplňek názvu 1X100ML
SUKL kód 115364
Velikost balení 1X100ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
robitussin junior sir na suchý…
100ML/75MG
← zpět na výpis léků
Název robitussin junior sir na suchý dráždivý kašel
Doplňek názvu 100ML/75MG
SUKL kód 83247
Velikost balení 100ML/75MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Multi-tabs vitaminy acd, kapky 0-2 roky
1X30ML
← zpět na výpis léků
Název Multi-tabs vitaminy acd, kapky 0-2 roky
Doplňek názvu 1X30ML
SUKL kód 83809
Velikost balení 1X30ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Stoptussin junior potahované tablety
20
← zpět na výpis léků
Název Stoptussin junior potahované tablety
Doplňek názvu 20
SUKL kód 95460
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
LIPOVÝ ČAJ
1.5GM/SÁČ 15 SÁČ S PP PŘEBAL
← zpět na výpis léků
Název LIPOVÝ ČAJ
Doplňek názvu 1.5GM/SÁČ 15 SÁČ S PP PŘEBAL
SUKL kód 115247
Velikost balení 1.5GM/SÁČ 15 SÁČ S PP PŘEBAL
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Mucosolvan retard
20X75MG
← zpět na výpis léků
Název Mucosolvan retard
Doplňek názvu 20X75MG
SUKL kód 103405
Velikost balení 20X75MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Humex 16cps
← zpět na výpis léků
Název Humex 16cps
Doplňek názvu
SUKL kód 84359
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
ACC sirup 150ML
150ML/3GM
← zpět na výpis léků
Název ACC sirup 150ML
Doplňek názvu 150ML/3GM
SUKL kód 13204
Velikost balení 150ML/3GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ACC 100
20X100MG
← zpět na výpis léků
Název ACC 100
Doplňek názvu 20X100MG
SUKL kód 32561
Velikost balení 20X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Robitussin Expectorans na odkašlávání
100ML/2GM
← zpět na výpis léků
Název Robitussin Expectorans na odkašlávání
Doplňek názvu 100ML/2GM
SUKL kód 83249
Velikost balení 100ML/2GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Robitussin expectorans na odkašlávání
100ML/2GM
← zpět na výpis léků
Název Robitussin expectorans na odkašlávání
Doplňek názvu 100ML/2GM
SUKL kód 59832
Velikost balení 100ML/2GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Levopront sirup 120 ml
1X200ML
← zpět na výpis léků
Název Levopront sirup 120 ml
Doplňek názvu 1X200ML
SUKL kód 125205
Velikost balení 1X200ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
FLUIMUCIL 200
200MG/GM 30X2GM
← zpět na výpis léků
Název FLUIMUCIL 200
Doplňek názvu 200MG/GM 30X2GM
SUKL kód 14472
Velikost balení 200MG/GM 30X2GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
FLUIMUCIL 600
600MG 30
← zpět na výpis léků
Název FLUIMUCIL 600
Doplňek názvu 600MG 30
SUKL kód 14473
Velikost balení 600MG 30
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
robitussin junior na suchý dráždivý…
100ML/75MG
← zpět na výpis léků
Název robitussin junior na suchý dráždivý kašel
Doplňek názvu 100ML/75MG
SUKL kód 59831
Velikost balení 100ML/75MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru