REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Křečové žíly – varixy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Křečové žíly (varixy) jsou nejčastějším žilním onemocněním a v současné době se řadí mezi civilizační choroby. Jejich výskyt je výrazně závislý na věku. Jde o částečně dědičné onemocnění. Často se objevuje u osob, které mají zaměstnání vyžadující dlouhé stání (typické je u servírek či prodavaček), a u žen těhotných nebo obézních.

Cévy se dělí na tepny, vlásečnice a žíly.
Tepny vedou okysličenou krev a živiny do tkání, ve tkáních se kyslík a živiny předají skrze vlásečnice a přijmou oxid uhličitý a odpadní látky, které se vracejí žílami zpět k srdci.

Křečové žíly (varixy) jsou způsobeny rozšířením povrchových žil dolních končetin.

Žíly nohou jsou vybaveny chlopněmi, které brání krvi, aby proudila zpět do nohou, a pomocí pohybu svalů je krev hnána k srdci. Pak má z povrchových žil téci do žil hlubokých, ale ne zpět. Mají tomu v nohách bránit chlopně spojovacích žil. Chlopně mohou sabotovat svou úlohu vlivem rozšíření žil (chlopeň se rozšířením žíly nedokáže plně zavírat), poškození chlopně či stěny žíly (např. zánětem), nebo může být chlopeň spojovací žíly či žíla sama dědičně choulostivější na krevní nápor.

K tomuto onemocnění dochází, když selhává odtok krve z nohou a lýtek zpět k srdci. Žilní chlopně nefungují správně a nezadržují krev, která se následně vrací a hromadí se v nohou - vytvářejí se otoky, poškozuje se stavba žilních stěn, zejména těch, které probíhají v podkoží a nejsou podporovány okolními svaly. Nejohroženější jsou žíly v lýtkách, kde je žilní tlak největší.

Jde o vrozenou méněcennost žilních stěn, která nepříznivě působí na elasticitu kůže a cév. Snižuje se napětí žilních stěn, což má za následek, že se žíly vytahují. Jsou moc rozšířené,  vinuté povrchové žíly, mají nedostatečnou funkcí chlopní, které způsobují zpětný tok krve při svěšení dolních končetin. Postihují hlavně ženy ve věku kolem 30 let i všech dospělých osob. Jde o částečně dědičné onemocnění. Často se objevuje u osob, které mají zaměstnání vyžadující dlouho stát (typická je u servírek či prodavaček), a u těhotných žen nebo obézních lidí.

Komplikací je poškození kůže na bércích, které má za následek vznik bércových vředů.

 

Příčiny

 • nedostatek pohybových aktivit nutných pro svalovou masáž cév (svalová pumpa)
 • zaměstnání, při kterém bez pohybu sedíme (řidiči), či stojíme (obsluha strojů,…)
 • obezita
 • těhotenství, které utlačuje pánevní žíly
 • vrozené (genetické) dispozice k poruchám cévní stěny
 • nadváha
 • častější u žen (vliv ženských pohlavních hormonů)
 • zhoršování v těhotenství
 • trvale chybné stravování
 • nedostatek vitaminu C
 • pokročilá celulitida (zvrásnění, dolíčky, pomerančová kůže)

 

Ženské pohlavní hormony mají oslabující účinek na svalstvo a tím i na ty svaly, které obstarávají potřebné napětí ve stěnách žil a tepen. K zesílené tvorbě KŽ přispívá i povolené vazivo, které je charakteristické pro těhotenství.

Když se KŽ zanítí a vyvolávají silné bolesti, hrozí trombóza - ucpání žíly krevní sraženinou, vznik bércového vředu, obávané otevření nohy nebo hnědě zbarvená místa na kůži. Hojení je silně narušováno sníženým prokrvováním.

 

Příčiny bércových vředů:

 • častá práce vsedě,
 • nadváha,
 • zhoršování v těhotenství,
 • trvale chybné stravování.

Ženské pohlavní hormony mají oslabující účinek na svalstvo, a tím i na ty svaly, které obstarávají potřebné napětí ve stěnách žil a tepen. K zesílené tvorbě křečových žil přispívá i povolené vazivo, které je charakteristické pro těhotenství.

Když se křečové žíly zanítí a vyvolávají silné bolesti, hrozí trombóza – ucpání žíly krevní sraženinou, a vznik bércového vředu – obávané otevření nohy nebo hnědě zbarvená místa na kůži. Hojení je silně narušováno sníženým prokrvováním.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Křečové žíly (varixy) – příznaky:

 • zpočátku povrchové žíly napnuté, hmatné,
 • později se rozšiřují a stávají se vinutými,
 • deformované a zkroucené žíly,
 • tupá bolest,
 • pocit únavy lýtkových svalů,
 • pocit horka,
 • tlustší uzlovitá pokožka v místě varixu,
 • modré kresby žil, především na dolních končetinách,
 • hnědomodré zbarvení kůže,
 • oteklé nohy (kotníky),
 • svědění kůže – mravenčení,
 • vznik bércového vředu.

Máte-li obdobné obtíže a vyskytují-li se častěji, nechte se vyšetřit lékařem, nejlépe specialistou na cévy.

Navštivte lékaře také při:
 • zvětšování velikosti a počtu varixů,
 • vzniku zánětu (zarudnutí, otok, zhoršení bolesti, ztluštění povrchové žíly),
 • trombóze (výrazná lokální bolest, tuhá žíla),
 • kožním defektu na končetině,
 • krvácení – okamžitá návštěva lékaře.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Křečové žíly (varixy) – léčba a samoléčba

Varixy jsou velice časté žilní onemocnění, které trápí mnoho z nás. U někoho se jedná o tzv. „metličky“, různě rozmístěné po nohou, u někoho zase o velké vypouklé a bolavé žíly. Mezi křečové žíly patří i hemeroidy.

Křečové žíly jsou považovány za multifaktoriální civilizační chorobu. Může za ně naše genetické nastavení, životní styl ale i nutriční dysbalance.

Máte-li obtíže a vyskytují-li se častěji, nechte se vyšetřit lékařem, nejlépe specialistou na cévy.

 • Sklerotizace žil injekcí aplikovanou lékařem – používá se převážně na malé žíly,
 • operační odstranění křečových žil (odstranění laserem, v těžších případech operačním zákrokem),
 • léky na předpis (venotonika) – snižují otoky a s nimi se vyskytující příznaky, jako je pocit bolestivých, unavených a těžkých nohou, křeče.

Navštivte lékaře také při

 • zvětšování velikosti a počtu varixů,
 • vzniku zánětu (zarudnutí, otok, zhoršení bolesti, ztluštění povrchové žíly),
 • trombóze (výrazná lokální bolest, tuhá žíla),
 • kožním defektu na končetině,
 • krvácení – okamžitá návštěva lékaře

Léčba spočívá především ve

 • změně pohybových návyků,
 • omezit  dlouhé stání a sezení bez pohybu,
 • zařadit do života pravidelný sport,
 • snížit případnou nadváhu (zdravá strava)
 • užívat  venofarmaka,
 • nošení stahovacích punčoch,
 • až chirurgický zákrok.

Komplikace

 • onemocnění se může rozvinout v bércový vřed
 • a zvyšuje riziko trombózy, zvýšené srážlivosti krve

 

Samoléčba:

zevně lze používat masti, obklady nebo koupele z různých bylin, vlhké komprese a jiné prostředky k ošetřování ran.

 • střídavé koupele (teplá a studená) ráno a večer
 • kompresivní stahovací punčochy – mírní bolesti a zabraňují dalšímu rozšiřování KŽ (s odstupňovanou kompresi)
 • sklerotizace žil  injekcí aplikovanou lékařem - převážně na malé žíly
 • operační odstranění křečových žil (odstranění laserem, v těžších případech operačním zákrokem)
 • léky na předpis  venotonika - snižují otoky a s nimi se vyskytující příznaky, jako je pocit bolestivých, unavených a těžkých nohou, křeče

Volně prodejné léky       

- zlepšují cirkulaci krevního oběhu na úrovni kapilár

- zpevňují žilní stěny

 • masti, obklady nebo koupele z různých bylin
 • udržování správné váhy
 • nenosit vysoké podpatky a sedět se zkříženýma nohama
 • nekouřit
 • omezit - nepít alkohol

Dlouhé stání

Krev se z dolních končetin musí dostat zpět do srdce. To je  náročnější a nemáme-li pevnou žilní stěnu a chlopně efektivně nepracují - dochází ke zvýšenému městnání krve v dolních končetinách a následnému roztažení žil. Pokud je potřeba, noste stahovací punčochy.

Kouření

Cigarety obsahují těžké kovy, které narušují strukturu a pevnost žilní stěny. Například kadmium, kterého je v cigaretách nejvíce, narušuje metabolismus zinku. Zinek je strukturální minerál a přispívá k pevnosti cév. U kuřáků je zinek nahrazován křehčím kadmiem a proto se u kuřáků varixy také daleko častěji vyskytují. Je třeba doplňovat pravidelně stravu zinkem nebo potravou s jeho zvýšeným obsahem (např. dýňová semínka).

Strava a nápoje

 • Hodně pijte – nebudete-li  pít dostatek vody, budě ji tělo zadržovat a nohy budou otékat více. Denně bychom měli vypít mezi 1,5 – 2,5 l tekutin, které nejsou močopudné. Při sportu budete potřebovat o něco více.
 • Jezte alespoň 2 porce ovoce a 5 porcí zeleniny denně, kvalitní bílkovinu a zdravé tuky. Polovina vaší stravy by měla být konzumována v syrovém stavu.
 • Pro křečové žíly neexistují žádné specifické funkční potraviny, které by byly dostatečně efektivní. Bohužel ani tolik propagovaná pohanka neobsahuje dostatek rutinu, aby jste zaznamenali výrazné zlepšení. V tomto případě jsou lepší doplňky stravy nebo bylinné preparáty.
 • Jezte
  • dostatek vlákniny
  • více vitamínů, rutinu, bioflavonoidů a antioxidantů  - pohanka (přírodní zdroj rutinu, flavonoidů)
  • zelenina
  • citrusové ovoce
  • luštěniny
  • těstoviny
  • celozrnné pečivo
  • rýže
  • červená řepa.
 • Vyvarujte se potravin, které obsahují tuky a cukry
  • sušenky
  • koláče
  •  šlehačka
  • dorty, koláče …
  • omezte sůl
  • omezit smažená jídla a konzervované potraviny
 • Pohybový režim – provádějte pravidelně
  • odkrvující cviky (šlapání na kole v leže na zádech, svíčka)
  • pravidelná chůze, jízda na kole, hodně choďte a plavte. Cvičíte-li s činkami, užívejte jen ty lehčí
  • střídavé koupele (teplá a studená) ráno a večer
  • vyhnout se dlouhodobému sezení a stáni
  • urychleně snížit nadváhu

Sport, odpočinek a životní styl 

  • Mezi vhodné sporty pro  křečové žíly patří chůze, jízda na kole, tai chi či plavání. Nevhodné jsou naopak ty, které nadbytečně dolní končetiny namáhají (běh, squash, tenis).
  • Sezení se zkříženýma nohama zhoršuje průtok krve v nohou a do vyšší rizikové skupiny patří i těhotné ženy a sportovci.
  • Nenoste těsné oblečení, které zbytečně přiškrcuje oběhový systém. To platí i o těsných kalhotách nebo vysokých podpatcích.
  • Denně si lehněte na zem a na 10 minut si opřete nohy o zeď.
 • podporovat vylučování vody z těla bylinnými čaji z kopřiv nebo březového listí. Odvodňující účinek má také chřest, petržel a jalovcové bobulky
 • kdykoli to je možné, mějte nohy ve zvýšené poloze
 • vyvarujte se dlouhého stání nebo sedění a nepřekládejte nohy křížem.
 • nenoste těsný oděv ani boty, kalhoty mějte raději volnější a bez pásku
 • trvalá změna životního stylu – dieta s vitamíny a minerály
 • sprchujte se střídavě studenou a teplou vodou, poté si nohy masírujte masážním olejem
 • masáže kartáčem na sucho (masírovat vždy směrem k srdci)
 • vyhýbejte se horku, tedy intenzivnímu slunečnímu záření, soláriu atd. Horko způsobuje rozšíření cév a zesiluje tak riziko tvoření KŽ
 • kompresní elastické punčochy zmírňují potíže
 • Různé tablety, masti, krémy a gely, které zmírňují obtíže

 

 • vitamin C / bioflavonoidy  - důležitý pro cévní stěnu
  dávkování: 500 mg vitaminu C a 250 mg flavonoidů dvakrát denně
  doporučení: objeví-li se průjem, snižte dávku vitaminu C
 • vitamin E  - podporuje krevní oběh a brání vzniku pocitů tíhy v nohách
  dávkování: 250 mg dvakrát denně
  pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem
 • gotu kola
  dávkování: 200 mg výtažku nebo 400 až 500 mg surové léčivky třikrát denně
  pozor: neužívejte během těhotenství
  doporučení: výtažek standardizovaný na obsah 10 procent asiatikosidů
 • borůvka
  dávkování: 80 mg výtažku třikrát denně
  doporučení: výtažek standardizovaný na obsah 25 procent antokyanosidů
 • koňský kaštan
  dávkování: 500 mg výtažku každé ráno
  doporučení: výtažek standardizovaný na obsah 16 až 21 procent escinu
 • listnatec kopinatý
  dávkování: 150 mg výtažku třikrát denně
  doporučení: standardizovaný na obsah 9 až 11 procent ruskogeninu
 • koenzym Q10 - zlepšuje okysličování tkání, podporuje krevní oběh a imunitu
 • lecitin - emulgátor tuků, usnadňuje krevní oběh
 • gotu kola - posiluje buňky v cévních stěnách, čímž napomáhá průtoku krve

Mezi další účinné doplňky patří bioflavonoidy jako

 • diosmin a rutin, jejichž různé koncentrace se dají zakoupit v lékárnách a obchodech se zdravou výživou.
 • Ajurdvédská adaptogenní bylina Gotu kola 
 • Český jírovec maďal – kaštan ve formě tablet nebo tinktury (ideálně v kombinaci) jsou zase nejefektivnější pomocníci z bylinné říše.
 •  Dubová kůra, vilín virginský a listnatec ostnitý jsou vhodné k vnější aplikaci v podobě gelu, obkladů, sedací lázně nebo krému.
 • Pokud jsou žíly zanícené nebo bolavé (a nebo hemeroidy svědivé) nezapomeňte přidat přesličku a měsíček.

 

 

 

 

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence křečových žil:

Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života (úprava váhy a změna životního stylu, omezit rizika…) spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem – změnou životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI,
 • snížením počtu možností vzniku rizikových situací a působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržovat zásady hygieny a pravidelné péče o tělo, přípravu a konzumaci stravy,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a koníčky.
 • Dostatečný každodenní pohyb, pravidelné procházky, pěší túry, běhejte. Povzbuzujete tím svalovou pumpu, to znamená, že se tlakem lýtkového svalstva lépe dopravuje krev z nohou zpátky k srdci
 • vyvarujte se jednostranné zátěže, jako je dlouhé stání nebo sezení
 • cvičte speciální gymnastiku pro žíly: komíhejte prsty u nohou, v lehu na zádech zdvihněte nohy a udělejte svíčku, ve vzduchu napodobujte jízdu na kole; při sezení opisujte nohama kruhy
 • udržujte dolní končetiny ve zvýšené poloze - pokládejte často nohy do výše, vyhýbejte se příliš dlouhému stání a sedění
 • neseďte s překříženýma nohama
 • choďte v botách s nižším podpatkem
 • nenoste oblečení stažené v oblasti třísel či kolen
 • dbejte na hygienu dolních končetin
 • sprchujte se střídavě studenou a teplou vodou, poté si nohy masírujte masážním olejem. Činnost cév podporují také masáže kartáčem na sucho (masírovat vždy směrem k srdci)
 • vyhýbejte se horku, tedy intenzivnímu slunečnímu záření, soláriu atd. Horko způsobuje rozšíření cév a zesiluje tak riziko tvoření KŽ.
 • nechte si u lékaře předepsat stahovací punčochy. Vyvíjejí lehký tlak zvenčí a podporují tak oslabené svalstvo. Kompresní punčochy se přizpůsobí rozměrům nohou. Zpočátku může být jejich nošení trochu nepříjemné, ale časem si na ně člověk zvykne - výsledek je nesporný
 • udržovat správnou váhu

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných zdravotních problémů podle definovaných obecných pravidel samoléčby (AESGP a uvedených v tomto projektu).

 

Zdroje: Varixy – křečové žíly – prevence,

weby nemoci.vitalion.cz/krecove-zily/, ordinace.cz/clanek/krecove-zily/,  krecove-zily.cz/ , healthjam.cz/krecove-zily/ a další viz Seznam

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
AESCIN-TEVA
← zpět na výpis léků
Název AESCIN-TEVA
Doplňek názvu
SUKL kód 107806
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ascorutin
50
← zpět na výpis léků
Název Ascorutin
Doplňek názvu 50
SUKL kód 96303
Velikost balení 50
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Aspirin
20X500MG
← zpět na výpis léků
Název Aspirin
Doplňek názvu 20X500MG
SUKL kód 46216
Velikost balení 20X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ataralgin
20
← zpět na výpis léků
Název Ataralgin
Doplňek názvu 20
SUKL kód 48888
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BETADINE
← zpět na výpis léků
Název BETADINE
Doplňek názvu
SUKL kód 62317
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CALCIUM 500 MG PHARMAVIT
← zpět na výpis léků
Název CALCIUM 500 MG PHARMAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 137119
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Calcium pantothenicum zentiva
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Calcium pantothenicum zentiva
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 155181
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON LONG EFFECT
← zpět na výpis léků
Název CELASKON LONG EFFECT
Doplňek názvu
SUKL kód 30776
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CILKANOL
← zpět na výpis léků
Název CILKANOL
Doplňek názvu
SUKL kód 4336
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
DANIUM
← zpět na výpis léků
Název DANIUM
Doplňek názvu
SUKL kód 88273
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
dolmina gel
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název dolmina gel
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 16580
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Dolmina gel
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Dolmina gel
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 30056
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
EMOXEN GEL
← zpět na výpis léků
Název EMOXEN GEL
Doplňek názvu
SUKL kód 100289
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
flector ep gel
1X60GM
← zpět na výpis léků
Název flector ep gel
Doplňek názvu 1X60GM
SUKL kód 14825
Velikost balení 1X60GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
flector ep tissugel
2KS
← zpět na výpis léků
Název flector ep tissugel
Doplňek názvu 2KS
SUKL kód 14829
Velikost balení 2KS
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GLYVENOL 400
← zpět na výpis léků
Název GLYVENOL 400
Doplňek názvu
SUKL kód 107935
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
HEPAROID LÉČIVA
← zpět na výpis léků
Název HEPAROID LÉČIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 3575
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
HIRUDOID
← zpět na výpis léků
Název HIRUDOID
Doplňek názvu
SUKL kód 100304
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
HIRUDOID FORTE
← zpět na výpis léků
Název HIRUDOID FORTE
Doplňek názvu
SUKL kód 100306
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ibalgin 400
12X400MG
← zpět na výpis léků
Název ibalgin 400
Doplňek názvu 12X400MG
SUKL kód 32080
Velikost balení 12X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ibalgin sus por.
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Ibalgin sus por.
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 155051
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
LIOTON 100 000 GEL
← zpět na výpis léků
Název LIOTON 100 000 GEL
Doplňek názvu
SUKL kód 83106
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen 24x400 mg
24X400MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen 24x400 mg
Doplňek názvu 24X400MG
SUKL kód 54119
Velikost balení 24X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
panadol
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název panadol
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 46227
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Extra Rapide
12
← zpět na výpis léků
Název Panadol Extra Rapide
Doplňek názvu 12
SUKL kód 14701
Velikost balení 12
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Rapide
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Panadol Rapide
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 12859
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 500 sup
5X500MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 500 sup
Doplňek názvu 5X500MG
SUKL kód 4343
Velikost balení 5X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PHARMATON GERIAVIT
← zpět na výpis léků
Název PHARMATON GERIAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 14394
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
TANAKAN
← zpět na výpis léků
Název TANAKAN
Doplňek názvu
SUKL kód 62914
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
TRAUMAPLANT
← zpět na výpis léků
Název TRAUMAPLANT
Doplňek názvu
SUKL kód 43980
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VENORUTON
← zpět na výpis léků
Název VENORUTON
Doplňek názvu
SUKL kód 15559
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VENORUTON FORTE
← zpět na výpis léků
Název VENORUTON FORTE
Doplňek názvu
SUKL kód 15822
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Voltaren Emulgel
LAM
← zpět na výpis léků
Název Voltaren Emulgel
Doplňek názvu LAM
SUKL kód 100096
Velikost balení LAM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 94850
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
paralen 500
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název paralen 500
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 3837
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EFFERALGAN VITAMIN C
← zpět na výpis léků
Název EFFERALGAN VITAMIN C
Doplňek názvu
SUKL kód 95558
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
EXCEDRINIL 250 MG/250 MG/65 MG…
0 20
← zpět na výpis léků
Název EXCEDRINIL 250 MG/250 MG/65 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Doplňek názvu 0 20
SUKL kód 139409
Velikost balení 0 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MEXALEN 250 MG
← zpět na výpis léků
Název MEXALEN 250 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 94980
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MEDICAMENTA
← zpět na výpis léků
Název UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MEDICAMENTA
Doplňek názvu
SUKL kód 55290
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
HEPARIN AL GEL 30000
← zpět na výpis léků
Název HEPARIN AL GEL 30000
Doplňek názvu
SUKL kód 86044
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ibalgin
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Ibalgin
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 32015
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Nurofen 200 mg
12X200MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen 200 mg
Doplňek názvu 12X200MG
SUKL kód 62542
Velikost balení 12X200MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
IBALGIN DUO EFFECT
0 30GM
← zpět na výpis léků
Název IBALGIN DUO EFFECT
Doplňek názvu 0 30GM
SUKL kód 176500
Velikost balení 0 30GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Lioton 100 000 gel
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Lioton 100 000 gel
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 17165
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
hirudoid
1X40GM
← zpět na výpis léků
Název hirudoid
Doplňek názvu 1X40GM
SUKL kód 66382
Velikost balení 1X40GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
DOLOBENE
← zpět na výpis léků
Název DOLOBENE
Doplňek názvu
SUKL kód 4067
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
GINGIO 80
← zpět na výpis léků
Název GINGIO 80
Doplňek názvu
SUKL kód 13190
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
calcium-sandoz forte 500 mg
20X500MG
← zpět na výpis léků
Název calcium-sandoz forte 500 mg
Doplňek názvu 20X500MG
SUKL kód 16013
Velikost balení 20X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
ANTISTAX
180MG 20
← zpět na výpis léků
Název ANTISTAX
Doplňek názvu 180MG 20
SUKL kód 52592
Velikost balení 180MG 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru