REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Nedostatek železa – chudokrevnost/anémie

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Chudokrevnost znamená, že máte nízký počet červených krvinek, nebo že vaše červené krvinky neobsahují dost hemoglobinu. Hemoglobin je bílkovina bohatá na železo, která je v červených krvinkách obsažena a přenáší kyslík – z plic do celého těla.

Zdravý člověk má v těle cca 5,5 až 6 litrů krve. Jednu z nejdůležitějších funkcí krve zajišťuje hemoglobin.

Pokud dojde k poruše, nejčastěji je to porucha samotné tvorby červených krvinek. K té může dojít, nemá-li vyvíjející se krvinka dostatek vitamínu B12 a není-li dostatečný přísun železa v potravě, což souvisí s nevhodným stravováním. Příčin tohoto stavu může být celá řada, i když nejčastější je právě nedostatek železa. I nekomplikovaná anémie může zhoršit kvalitu života a je spojena s jiným závažným onemocněním.

Možné příčiny vzniku nemoci

 • Je-li více červených krvinek zničeno než vytvořeno, dochází i na nemoc krevního barviva – hemoglobinu. Krvinka, která v sobě nese špatné krevní barvivo, bývá zničena dříve než krvinka zdravá. Tímto způsobem se lidské tělo zbavuje buněk, které mu nepřinášejí žádný užitek.
 • Ztráta krve: Člověk může ze svého 5 až 6litrového objemu krve ztratit náhle 1,5 litru, při pomalém krvácení až 2,5 litru krve, aniž by byl přímo ohrožen na životě. Menší ztráty krve se vyrovnávají přesunem z krevních zásobáren (játra, slezina) a převedením tkáňového moku do krve. Tím se však krev naředí a výsledkem je opět anémie.
 • Nejběžnějším důvodem vzniku této nemoci je pravidelné menstruační krvácení žen: pokud se uvedené faktory zkombinují, riziko vzniku anémie je pak velké.
 • Porucha vstřebávání železa ve střevě.
 • Nemoci spojené s průjmy, jako je neléčená celiakie či Crohnova choroba, mohou být v tomto případě rovněž příčinou vzniku anémie.

V určitém rozsahu probíhá neustálá obnova krevních buněk tím, že krvinky i plazma se jednak plynule nově vytvářejí, jednak zanikají. Denně se takto obnovuje asi 50 ml krve. Znamená to, že za rok se objem krve u člověka vymění 3,0‑3,5krát.

Některé vzácnější druhy anémií spojené s nedostatečnou tvorbou červených krvinek mohou být již vrozené. Komplikací těchto nemocí může být vznik akutní leukémie, krvácení a opakujících se infekcí.

Nemalá část anémií je dědičná: s rostoucím počtem chudokrevných příbuzných ve Vaší rodině roste i Vaše riziko anémie.

Vegetariánství či veganství je jistá cesta ke vzniku chudokrevnosti. Jste-li žena, máte také riziko vzniku anémie, neboť menstruace Vás každý měsíc ochudí o část Vašich zásob. Jste-li často nemocní, můžete být také chudokrevní. Nesmíme zapomenout ani na dlouhodobé užívání některých léků (např. k léčbě epilepsie), které mohou anémii rovněž způsobit.

Nadbytek železa běžně fyziologicky u dospělého člověka nastat nemůže, tělo se jeho nadbytečnému příjmu brání. Ale tělo člověka s vrozeným deficitem těchto mechanismů anebo tělo alkoholika se železem postupně otravuje – jedná se o velice vážný stav, který je nutné včas a odborně řešit, protože postupem času dochází ke ničení jater, slinivky břišní a srdce. Na tento nadbytek jsou pak nejvíce citlivé děti.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Projevy vzniklé chudokrevnosti závisí na rychlosti jejího vzniku. Vzniká-li totiž anémie pomalu, nemocný se na ni postupně adaptuje. Člověka s anémií většinou poznáte na první pohled:

 • slabost,
 • výrazně bledý,
 • bledost kůže a sliznic – méně červených krvinek a hemoglobinu v cévách – což je viditelné hlavně na spojivkách: u zdravého člověka jsou růžové, u anemického pacienta budou bílé,
 • člověk omdlévá,
 • rychle dýchá,
 • bolesti hlavy,
 • často se mu točí hlava,
 • únava/vyčerpání,
 • pocit chladu,
 • podrážděnost,
 • při námaze, ač plíce jsou v pořádku, se snaží rychleji dýchat, aby se okysličila krev. Bez dostatečného množství hemoglobinu v krvi to nemá žádoucí efekt,
 • častější nechutenství,
 • hubnutí,
 • pálení jazyka.

Trpíte-li chudokrevností, mohou se vás týkat také tyto příznaky:

Mohou u vás častěji vznikat podlitiny a můžete krvácet více nebo déle, než je běžné. Mohla by vám také častěji téci krev z nosu.

Nedostatek železa (součásti hemoglobinu) – příznaky:

 • chudokrevnost (anémie),
 • zadýchávání se (dušnost),
 • bledost,
 • snížená chuť k jídlu,
 • celkovou slabost.

 

Poznámka: Jestliže jste usoudili, že máte anémii, neváhejte a navštivte svého lékaře.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

U všech anémií se provede odběr krve a vyšetření – zjišťuje se počet červených krvinek a množství hemoglobinu ve vzorku, koncentrace železa, proteinu ferritinu (určuje množství zásobního železa v buňkách) a nasycení proteinu transferinu železem. Transferin totiž umí železo přenášet v krvi. Kromě samotného průkazu anémie musíme zjistit i její příčinu a to může být provedeno řadou metod – od punkce kostní dřeně po endoskopické vyšetření trávicího traktu.

Léčba

Léčba závisí na vyvolávající příčině – někdy dodáme železo, někdy léčíme nádor, jindy tlumíme imunitu… dle jednotlivých typů anémií.

Těžkou chudokrevnost, která člověka ohrožuje na životě, můžeme léčit transfuzí krve: nemá-li vlastní krvinky s hemoglobinem, dodáme mu je v transfuzi.

Má-li pacient málo železa, musíme ho léčit železem – podávají se tabletky obsahující železo a pravidelně se kontroluje krevní obraz, zda dochází k nějakému zlepšení. Železo užívané v tabletové formě může způsobit černou barvu stolice a člověk si pak mylně myslí, že má krev ve stolici.

Samoléčba

Deficit kteréhokoli prvku je obvykle léčen jeho dodáním v podobě tabletek a často i změnou stravovacích návyků. Někdy může lékař předepsat léky, které zvýší vstřebávání některého prvku.

Celkem neobvyklá je léčba u onemocnění, kdy je železa trvale nadbytek. Tito pacienti dochází pravidelně na transfuze, kdy je jim odebráno asi 400 ml krve. Ta se jim za nějaký čas dotvoří a množství železa v těle jim na nějaký čas poklesne.

Základem samoléčby a předcházení vzniku chudokrevnosti je správné složení Vašeho jídelníčku změna životosprávy tak, aby potrava obsahovala vyváženou kombinaci masa, ovoce a zeleniny…

 • racionální strava – pravidelné menší dávky 5x denně,
 • dostatek čerstvé zeleniny, ovoce (meruňky, banány, luštěniny, listovou zeleninu ořechy, hrách a brambory…), mléko, sýr, maso, vnitřnosti, vejce, ryby.

Pozor: pokud užíváte tablety s železem, nepijte kávu a čaj – tyto nápoje brání správnému vstřebávání tohoto léku. Dále:

 • nepřijímat velké množství některých prvků – nepřesolovat jídlo,
 • zamyslet se nad svou stravou – jak je vyvážená, co by bylo vhodné do ní přidat, zda není jednostranně orientovaná a které potraviny by bylo vhodné přidat,
 • vhodná je konzultace s odborníkem na výživu,
 • pokud se objevují přetrvávající obtíže, je vhodné navštívit lékaře,
 • tmavé maso, drůbež i ryby obsahují nejvíce železa, zato postrádají kyselinu askorbovou. Ta se hojně nachází v ovoci a zelenině a její síla je ve schopnosti zvýšit vstřebávání železa. Kyselina askorbová – vitamín C – zvyšuje kyselost žaludku, což je jeden z faktorů ovlivňujících vstřebávání železa,
 • důležitou roli hraje to, v jaké formě je požité železo, zda hemové (svalová vlákna) nebo nonhemové (rostlinné zdroje). Tělo si umí odebírat takové množství, jaké právě potřebuje. Má-li dostatek železa, vstřebává přibližně 5 %, avšak při jeho nedostatku se toto číslo zvýší na 20 %,
 • alternativou masa mohou být vajíčka, ale s nimi se to nesmí přehánět, pokud máte v krvi vysokou hladinu cholesterolu,
 • důležitý pro vstřebávání železa je i dostatek vitamínů, hlavně vitamínu C, B12E,
 • je-li úprava potravy nedostatečná, přichází na řadu celá řada preparátů pro jeho doplnění,
 • u nejčastější chudokrevnosti z nedostatku železa se podávají preparáty s obsahem tohoto prvku,
 • k úspěšné léčbě je nutné užívání adekvátní dávky po dostatečně dlouhou dobu…
  • při nízké hladině se podává nejčastěji kolem 200 mg,
  • následně se dávka sníží na udržovacích 100 mg,
  • u dětí je to 5 mg železa na kilogram váhy,
 • pro maximální účinek by se železo mělo brát nalačno – což znamená půl až celou hodinu před jídlem, nebo dvě hodiny po jídle,
 • a pokud možno v kombinaci s vitamínem C,
 • většinou stačí tento prvek začít doplňovat, aby během přibližně dvou měsíců došlo ke srovnání jeho hladiny,
 • nedochází-li k dostatečnému vstřebávání v trávicím traktu, je železo podáváno injekčně,
 • u anémie způsobené nedostatkem vitamínu B12 či kyseliny listové spočívá léčba v doplnění těchto látek pomocí preparátů. Často společně s nimi bývá podáváno i železo,
 • ke zvýšené spotřebě kyseliny listové dochází zejména u těhotných a kojících žen, a proto by si ji měly doplňovat preventivně – tento vitamín má na vývoj dítěte kladný vliv,
 • nedostatek vitamínu B12 je většinou způsoben nízkým příjmem v potravě (vegetariánství) či poruchou vstřebání. V druhém případě je dodáván tělu injekčně a většinou se jedná o celoživotní léčbu,
 • při lehčím stupni chudokrevnosti je možné užívat multivitaminové přípravky s obsahem železa. Problémem však může být správný odhad stupně a závažnosti anémie. S tím Vám pomůže jen Váš lékař,
 • závažná chudokrevnost způsobená krvácením se řeší krevními převody. Některé vzácnější typy anémií se léčí na specializovaných odděleních hematologie. Léčba zvláště anémií vzniklých poruchou či útlumem tvorby červených krvinek se v některých případech neobejde bez transplantace kostní dřeně od vhodného dárce – u aplastické anémie se pacienti s mírnými následky jen sledují, k samotné léčbě se přistupuje jen ve vážných případech. U mladých pacientů, u nichž se našel vhodný dárce, se provádí transplantace kostní dřeně. Nejvhodnějším dárcem je vždy blízký rodinný příslušník, neboť u něho je mnohem vyšší naděje na úspěch. Pacienti, jejichž věk již nedovoluje uvažovat o transplantaci, nebo se pro ně nepodařilo nalézt vhodného dárce, jsou odkázáni na léky bránící tvorbě protilátek proti krvinkám v kostní dřeni. Další podpůrná léčba spočívá v aplikaci antibiotik na potlačování infekcí a podávání léků proti krvácení. Dříve se hojně využívaly i transfuze, avšak v dnešní době se k nim lékaři uchylují čím dál méně,
 • lékař Vám tak po 3 měsících užívání zkontroluje krevní obraz. Byla-li léčba železem úspěšná, měly by se sledované hodnoty znormalizovat asi po 6–8 týdnech jeho užívání. Celková doba léčby by měla být 3–4 měsíce pro doplnění zásob.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence nedostatku železa

Prevencí je vyvážená, pestrá strava, která splňuje podmínky racionální výživy.

Obvykle není potřeba se nad příjmem stopových prvků nějak zamýšlet, protože v našich podmínkách se ve stravě vyskytují v nadbytku.

Prevence spočívá i v úpravě životního stylu. Potraviny, které člověk denně konzumuje, by měly obsahovat všechny živiny v rozumném množství.

 • Nekuřte – kouření je největší rizikový faktor mj. i vzniku rakoviny, a je stejně rizikové i pro lidi ve vaší blízkosti, které také ohrožujete. Čekáte-li dítě a kouříte, pak přenášíte rizika přímo na dítě.
 • Sledujte svoji hmotnost – minimálně 2x týdně cvičte nebo plavte 30 minut, denně ujděte pěšky alespoň 4 km, snažte se aktivním pohybem si udržet hmotnost a kondici. Obezita je riziko.
 • Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchuchoďte, hýbejte se, cvičte a omezte aktivity, při nichž dlouho sedíte – například u počítače nebo televize. Zpočátku je výborná chůze, minimálně 30 minut 3× v týdnu s postupným prodlužováním.
 • Jezte pestrou stravu – 5x denně v rozumném množství; je to dobrá prevence četných nemocí…
  • každý den jezte hodně zeleniny a ovoce – stravu bohatou na vitamin A a C,
  • zeleninu a ovoce v kombinaci pěti druhů denně, např.: mrkev + jablko + červená řepa + kiwi + banán + kyselé zelí.
 • Přidávejte do jídla složky s vysokým obsahem vlákniny – celozrnné pečivo (celozrnný chléb a mouka, pšeničné a kukuřičné klíčky, sezamové, dýňové a slunečnicové semínko, rýže natural), ovoce a zelenina.
 • Odstraňte ze svého jídla tuky…
  • jezte libové maso, kuře nebo krůtu bez kůže, ryby,
  • snižte konzumaci smažených jídel a máslových dezertů,
  • pijte nízkotučné mléko a jezte nízkotučné sýry.
 • Omezte ve stravě šunku, slaninu, salámy a uzeniny – obsahují chemikálie, které je sice chrání před zkažením, ale současně zvyšují riziko nádorového onemocnění.
 • Omezte alkohol – kouření a pití alkoholu zvyšuje riziko onemocnění jater, úst, krku, žaludku a možná i prsu.
 • Odstraňte stres, resp. naučte se ho zvládat.
 • Chraňte se před sluncem:
  • v době mezi 10.–15. hodinou,
  • noste čepici, šátek,
  • používejte opalovací krém s ochranným faktorem minimálně 15 a výše,
  • nejlepší je, když se slunci vyhnete,
  • nepoužívejte horské slunko a solária,
  • jestliže se na kůži objeví rána, která se nehojí, nebo pozorujete změnu mateřského znaménka, požádejte lékaře, aby si je prohlédl.
 • Pracujete-li s chemikáliemi nebo materiály, jako je např. azbest, chraňte se patřičným oblečením a dodržujte pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ujistěte se, že víte, jak postupovat při nehodě.

 

Zdroj:

web nemoci.vitalion.cz/avitaminoza/ a další zdroje - Seznam

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Ascorutin
50
← zpět na výpis léků
Název Ascorutin
Doplňek názvu 50
SUKL kód 96303
Velikost balení 50
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON LONG EFFECT
← zpět na výpis léků
Název CELASKON LONG EFFECT
Doplňek názvu
SUKL kód 30776
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Kozlík kneipp
90X500MG
← zpět na výpis léků
Název Kozlík kneipp
Doplňek názvu 90X500MG
SUKL kód 79582
Velikost balení 90X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nervová čajová směs
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název Nervová čajová směs
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 76431
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PHARMATON GERIAVIT
← zpět na výpis léků
Název PHARMATON GERIAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 14394
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
PIRABENE 800 MG
← zpět na výpis léků
Název PIRABENE 800 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 81597
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Třezalková nať
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Třezalková nať
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 76592
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
calcium-sandoz forte 500 mg
20X500MG
← zpět na výpis léků
Název calcium-sandoz forte 500 mg
Doplňek názvu 20X500MG
SUKL kód 16013
Velikost balení 20X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
PERSEN
← zpět na výpis léků
Název PERSEN
Doplňek názvu
SUKL kód 75380
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru