REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Nedostatek vitamínů

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Vitamin C (kyselina askorbová)

Vitamin C ovlivňuje funkci imunitního systému. Je důležitý v prevenci a při podpůrné léčbě řady chorob.

Denní dávka: 60 až 100 mg, v případě potřeby možno zvýšit až 10krát.

Je v ovoci (jahody, černý rybíz, jeřabiny) a zelenině (paprika, křen, …).

Nedostatek vitaminu C se projevuje malátností, únavou, snížením imunity, krvácivostí dásní až padáním zubů. Dlouhodobá absence příjmu vitamínu C může vyústit ve smrt.

Rizikové faktory avitaminózy

Hlavním rizikovým faktorem je jednostranně zaměřená strava nebo vynechávání některých potravin z jídelníčku.

Viz též sekce „Poruchy výživy – obecně“.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky hypovitaminózy – nedostatku vitamínu A:

 • projevuje se šeroslepost,
 • ztráta chuti,
 • poruchy obranyschopnosti,
 • zastavením růstu,
 • suchost a loupání kůže,
 • průjem,
 • ječné zrno,
 • dochází k vysychání sliznice – proto hrozí oslepnutí kvůli poškození suché rohovky. U nás naštěstí k takovýmto případům dochází ojediněle, ale v rozvojových zemích je naprostý nedostatek vitamínu A nejčastějším viníkem slepoty,
 • významný nedostatek se může také projevit poruchami v nervovém systému poruchou stavby kostí.

První příznaky nedostatku vitamínu D:

 • svalová slabost,
 • zpomalený růst,
 • apatie či podrážděnost,
 • později se začnou kosti lehce lámat a deformovat, protože v kostech začne převažovat chrupavčitá hmota.

Příznaky nedostatku vitamínu E:

 • poruchy zraku,
 • poruchy chůze,
 • celková únava,
 • suchá kůže,
 • záněty v trávicím traktu,
 • drobné nervové poruchy,
 • špatné hojení ran,
 • dochází někdy k poruše vaječníků, která může vést až k neplodnosti,
 • negativně působí i na červené krvinky - zkracuje jejich dobu života a v extrémních případech vyvolává anémii.

Příznaky nedostatku vitamínu K:

 • prodlužuje se doba krvácení z důvodu poruchy srážlivosti krve,
 • na těle člověka se vytvářejí krevní podlitiny a modřiny bez jakékoliv příčiny.

Nedostatkem vitamínu K mohou trpět lidé s onemocněním jater a kojenci.

Příznaky nedostatku vitamínů – avitaminózy – obecně

Protože každý prvek má v těle jinou funkci, jsou i příznaky nedostatku u jednotlivých prvků a vitamínů rozdílné.

Nedostatek sodných i chloridových iontů

Nedostatek sodných či chloridových iontů způsobí dehydrataci, protože tyto ionty zadržují vodu v těle. Protože s nižším množstvím vody v těle klesne i objem krve, sníží se zároveň krevní tlak. Pokud je tedy málo iontů, nastane dehydratace. Příznaky:

 • sucho v ústech,
 • pocit žízně (který však může u starších lidí chybět),
 • bolesti hlavy,
 • nechutenství (při delším trvání dehydratace),
 • snížená schopnost soustředění.

Naopak při nadbytku sodíku

 • krevní tlak se spolu s množstvím zadržovaných tekutin zvyšuje,
 • při delším působení je srdce namáháno – může dojít k infarktu nebo mozkovému poškození.

Příznaky nedostatku chloridových iontů

Chloridové ionty jsou i součástí kyseliny chlorovodíkové v žaludku, která pomáhá při trávení, ale také díky svému velmi nízkému pH brání průniku mikroorganismů do zažívacího traktu. Jejich nedostatek se projevuje:

 • zvracením,
 • svalovými křečemi,
 • ovlivní tvorbu kyseliny chlorovodíkové.

Příznaky nedostatku draselných kationtů:

 • mravenčení v končetinách,
 • svalová slabost,
 • hučení v uších,
 • nepravidelný tep,
 • pocity nevolnosti,
 • zvracení.

Naopak při nadbytku draslíku

 • celkově zmatení,
 • halucinace.

Nedostatek vápníku

Vápník je nejen v kostech, ale i v krvi – při nedostatku je tělem odebírán z kostí, které mají pak menší pružnost a křehnou. To se děje hlavně u žen po menopauze, kdy tyto pacientky pak trpí tzv. osteoporózou (řídnutím kostí). Může být ale odbírán i ze zubů, které se pak mohou uvolňovat, anebo více kazit. Protože nechybí pouze v kostech, ale i v krvi, kde je důležitý při jejím srážení porůzných poraněních, je také zvýšena krvácivost. Příznaky:

 • menší pružnost a větší křehkost kostí,
 • uvolňování a kazivost zubů,
 • pomalé srážení krve po různých poraněních,
 • zvýšená krvácivost,
 • svalové křeče,
 • zvýšená lámavost nehtů a vlasů,
 • opary.

Nadbytek vápníku pak negativně ovlivňuje:

 • vstřebávání jiných prvků,
 • přispívá k rychlejšímu stárnutí.

Nedostatek hořčíku se projevuje:

 • zvýšenou únavou,
 • padáním vlasů,
 • častějšími bolestmi hlavy,
 • třesem,
 • křečemi,
 • bušením srdce.

Příznaky nadbytku hořčíku:

 • průjem,
 • zvracení,
 • svalové křeče,
 • dýchací obtíže,
 • snížený krevní tlak, který může působit závratě.

Příznaky nedostatku železa

Nedostatek železa je asi nejčastějším se vyskytujícím nedostatkem prvku v našich podmínkách. Protože železo je součástí hemoglobinu, způsobuje chudokrevnost (anémii), při které může mít pacient obtíže:

 • zadýchávání se (dušnost),
 • bledost,
 • sníženou chuť k jídlu,
 • celkovou slabost.

Příznaky nadbytku železa

Nadbytek železa fyziologicky nastat nemůže, protože tělo má mechanismy, kterými se jeho nadbytečnému příjmu brání. Lidé s vrozeným deficitem těchto mechanismů, citlivé děti a alkoholici se postupně mohou železem otrávit – jde o velice vážný stav, který je nutné včas odborně řešit, aby nedošlo k poškozování jater, slinivky břišní a srdce.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba a samoléčba nedostatku vitamínů

Zamyslete se nad svou stravou – jak je vyvážená, co by bylo vhodné do ní přidat, zda není jednostranně orientovaná a které konkrétní potraviny by bylo vhodné přibrat do svého jídelníčku.

 • Příznaky (viz jedna z předchozích záložek) popisují i přírodní zdroje pro léčbu konkrétního nedostatku.
 • Deficit kteréhokoli prvku může být léčen jeho dodáním v podobě tabletek, ale často i změnou stravovacích návyků. Někdy může lékař předepsat léky, které zvýší vstřebávání některého prvku.
 • Dbejte na pravidelnou a vyváženou stravu…
  • nepřesolovat jídlo,
  • dostatek čerstvé zeleniny a ovoce – to je nutnost a předpoklad zdraví,
 • dostatek pohybu i na čerstvém vzduchu,
 • možná i konzultace s odborníkem na výživu,
 • pokud se ale objevují přetrvávající obtíže, je vhodné navštívit lékaře.
 • Přírodní a doplňková terapie – řada léků a doplňků stravy s obsahem vitamínů a minerálů deklaruje složení vhodné pro preventivní užívání. Jejich složení a kombinace je vhodné volit podle vašich příznaků. Při závažnějších problémech raději po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem – kupujte raději jen v lékárnách a od farmaceutických výrobců, kde je předpoklad, že deklarované složení budete skutečně užívat.

Co je čerstvá potravina

 • Pečivo a cukrářské výrobky

Čerstvé je pouze pečivo, jehož výrobu nepřerušilo zmrazení ani jiný technologický zásah. Toto pravidlo by znamenalo tvrdou ránu pro řetězce, které využívají rozpékání pečiva přímo v prodejně.

 • Potraviny s vejci apod.

Potraviny obsahující maso, vejce nebo majonézu lze považovat za čerstvé, pouze pokud od okamžiku zpracování neuplyne více než pět dní. Za okamžik zpracování by nemělo být považováno datum balení ani porcování.

 • Drůbeží maso

Čerstvé drůbeží maso nesmí před zahájením skladování v teplotách -2 až +6 °C „ztuhnout“. Lze používat pouze chlazení vzduchem, které podle potravinářů brání (na rozdíl od chlazení vodou) šíření bakterií salmonely.

 • Maso

Za čerstvé maso lze považovat takové, které prošlo zráním, ale nebylo zmrazené.

 • Ovoce a zelenina

Místo „čerstvé“ by se mělo používat „sezonní“. To jest ovoce a zelenina, které jsou typické pro aktuální roční období a danou oblast, kde se nacházíme. Ovoce by se mělo skladovat v prostorách s řízenou atmosférou a nemělo by projít ani povrchovým ošetřením. Od sklizně takto označeného ovoce by nemělo uběhnout více než šedesát dní, u zeleniny pět dní. Na obalech by mělo být uvedeno datum sklizně.

 • Ryby

Čerstvé rybí maso nesmí být na cestě ke spotřebiteli nikdy zmraženo.

Kde nalezneme jaké vitamíny

Vitamín A

Nejvíce vitamínu A naleznete v těchto potravinách:

játra, rybí tuk, mrkev, špenát, zelí, kukuřice, petržel, dýně, paprika, vojtěška, brokolice, broskve, meruňky, meloun, máslo, mléko, vaječný žloutek…

Pokud hledáte doplněk stravy, najdete ho v podobě provitaminu A, betakarotenu. Ten se v těle mění podle potřeby na vitamín A. Pomáhá chránit pokožku před spálením od slunce a mnohým lidem pomáhá i při slunečních alergiích. Předávkování provitamínem téměř nehrozí, případný přebytek se vyloučí močí.

Obzvlášť pozor by si na vitamín A měly dát těhotné ženy, protože velké dávky mohou způsobit poškození plodu. Doplňky stravy se doporučují brát jen po poradě s lékařem.

Doporučená denní dávka pro zdravého dospělého je okolo 750 mikrogramů za den, což odpovídá asi 50 g mrkve. Doporučená denní dávka pro dítě se pohybuje v rozmezí 300–400 mikrogramů, pro těhotné a kojící ženy pak asi 1200 mikrogramů denně.

Vitamín D

Hlavním zdrojem vitamínu D je sluneční záření. V kůži je přítomen jeho prekurzor (7‑dehydrocholesterol), který se díky působení slunečního světla přeměňuje na vitamín D3. Netřeba však slunění přehánět, stačí se slunci vystavit na 5–15 minut.

Vitamín D najdeme ponejvíce v tučných rybách, jako jsou sardinky, losos, sleď či tuňák, ale také v játrech, mléku, vejcích či margarínech.

Doporučená denní dávka je okolo 5 µg denně. Zvýšený příjem vitamínu se doporučuje v průběhu těhotenství (ale pozor na předávkování, je vhodné konzultovat s lékařem!), dále v období dospívání člověka a ve stáří, kdy hrozí riziko osteoporózy.

Vitamín E

Velké množství vitaminu E nalezneme především v semínkách – v ořechových jádrech, pšeničných klíčkách, máku, sóji, sezamu, slunečnici, ovesných vločkách a v rostlinných olejích. Doporučuje se proto konzumovat celozrnné pečivo. Významné množství se také nachází v játrech, vejcích, králičím a vepřovém mase. Doporučená denní dávka se pohybuje okolo 12,5 mg denně. Zvýšený příjem se doporučuje v těhotenství a ve stáří.

Vitamín K

Vitamín K nalezneme ve špenátu, salátu, luštěninách, rajčatech, bramborách, mrkvi, květáku, kapustě, zelí, brokolici, šípku, kopřivách a v jahodách. Nachází se i v játrech, rostlinných olejích a v mase.

Doporučuje se denní dávka 0,001 mg na kilogram hmotnosti.

Komplikace avitaminózy

U nedostatku nebo nadbytku některých prvků či vitamínů může dojít až k těžkému poškození některých orgánů (například srdce, jater, slinivky). Pokud poškození dosáhne určitého rozměru, je možné také selhání orgánu a nastanou s ním spojené komplikace.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence avitaminózy

Pestrá, racionální strava s adekvátní konzumací libového masa, ovoce a zeleniny představuje základní předpoklad pro udržení a rozvoj zdraví na individuální i populační úrovni.

Doporučení velikosti denního příjmu hydrosolubilních vitamínů je závislé na aktuální fyzické i psychické zátěži jednotlivce a na metabolickém obratu základních nutrientů.

Ve vodě rozpustné vitamíny skupiny B patří k protektivním faktorům stravy, jejichž dostatečná konzumace z potravin vede ke zlepšení kvality života a podílí se na zvyšování psychické i fyzické výkonnosti.

 • Vyvážená, pestrá strava – racionální výživa,
 • obvyklý nedostatek železa je snadno kompenzovatelný konzumací vnitřností, listové zeleniny, ořechů a vajec,
 • nepřesolovat jídlo.

Prevence spočívá i v úpravě životního stylu. Potraviny, které člověk denně konzumuje, by měly obsahovat všechny živiny v rozumném množství.

 • Nekuřte – kouření je největším rizikovým faktorem vzniku rakoviny, a je stejně rizikové i pro lidi ve vaší blízkosti, které tím také ohrožujete. Čekáte-li dítě a kouříte, pak přenášíte rizika přímo na dítě.
 • Sledujte svoji hmotnost – minimálně 2x týdně cvičte nebo plavte 30 minut, denně ujděte pěšky alespoň 4 km, snažte se aktivním pohybem si udržet hmotnost a kondici. Obezita je riziko!
 • Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu – choďte, hýbejte se, cvičte a omezte aktivity, při nichž dlouho sedíte například u počítače nebo televize. Zpočátku je výborná chůze, minimálně 30 minut 3× v týdnu s postupným prodlužováním.
 • Jezte pestrou stravu – 5x denně v rozumném množství; je to dobrá prevence četných nemocí…
  • každý den jezte hodně zeleniny a ovoce – stravu bohatou na vitamin A a C,
  • zeleninu a ovoce v kombinaci pěti druhů denně, např.: mrkev + jablko + červená řepa + kiwi + banán + kyselé zelí.
 • Přidávejte do jídla složky s vysokým obsahem vlákniny – celozrnné pečivo (celozrnný chléb i mouka, pšeničné a kukuřičné klíčky, sezamové, dýňové a slunečnicové semínko, rýže natural), ovoce a zelenina.
 • Odstraňte ze svého jídla tuky…
  • jezte libové maso, kuře nebo krůtu bez kůže, ryby,
  • snižte konzumaci smažených jídel a máslových dezertů,
  • pijte nízkotučné mléko a jezte nízkotučné sýry.
 • Omezte ve stravě šunku, slaninu, salámy a uzeniny – obsahují chemikálie, které je sice chrání před zkažením, ale zvyšují riziko nádorového onemocnění.
 • Omezte alkohol – kouření a pití alkoholu zvyšuje riziko onemocnění jater, úst, krku, žaludku a možná i prsu rakovinou.
 • Odstraňte stres, resp. naučte se jej zvládat.
 • Chraňte se před sluncem…
  • v době mezi 10.–15. hodinou,
  • noste čepici, šátek,
  • používejte opalovací krém s ochranným faktorem minimálně 15 a výše,
  • nejlepší je, když se slunci vyhnete,
  • nepoužívejte horské slunko a solária,
  • jestliže se na kůži objeví rána, která se nehojí, nebo pozorujete změnu mateřského znaménka, požádejte lékaře, aby si je prohlédl.
 • Pracujete-li s chemikáliemi nebo materiály, jako je azbest, chraňte se ochranným pracovním oblečením a dodržujte pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ujistěte se, že víte, jak postupovat při nehodě.

 

Zdroje:

VITAMINY – DŮLEŽITÝ FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ, 2. ČÁST – METABOLIZMUS HYDROSOLUBILNÍCH VITAMINŮ; doc. MUDr. Pavel Hlúbik, CSc., Vojenská lékařská akademie JEP Hradec Králové,

weby solen.cz/,  vitalion.cz/

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Ascorutin
50
← zpět na výpis léků
Název Ascorutin
Doplňek názvu 50
SUKL kód 96303
Velikost balení 50
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON LONG EFFECT
← zpět na výpis léků
Název CELASKON LONG EFFECT
Doplňek názvu
SUKL kód 30776
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
gingio 120
120X120MG
← zpět na výpis léků
Název gingio 120
Doplňek názvu 120X120MG
SUKL kód 13193
Velikost balení 120X120MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PHARMATON GERIAVIT
← zpět na výpis léků
Název PHARMATON GERIAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 14394
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
PIRABENE 800 MG
← zpět na výpis léků
Název PIRABENE 800 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 81597
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
THIAMIN LÉČIVA
← zpět na výpis léků
Název THIAMIN LÉČIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 75025
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
calcium-sandoz forte 500 mg
20X500MG
← zpět na výpis léků
Název calcium-sandoz forte 500 mg
Doplňek názvu 20X500MG
SUKL kód 16013
Velikost balení 20X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
PERSEN
← zpět na výpis léků
Název PERSEN
Doplňek názvu
SUKL kód 75380
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY
100MG 100
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY
Doplňek názvu 100MG 100
SUKL kód 169210
Velikost balení 100MG 100
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru