REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Zánět hrtanu – laryngitida

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Laryngitida = zánět hrtanu (larynxu)

je obvykle způsoben infekcí – získanou například při nachlazení. Může být také následkem náročného mluvení například v zakouřené místnosti, zhoršuje ji i pití alkoholu. Dušnost se obvykle zhorší v pozdních večerních hodinách. Závažnost obtíží závisí na stupni zánětu. Otok hrtanu může v nejtěžších případech způsobit dušení. Zvláště u dětí může být obraz onemocnění velmi kritický.

Při jakémkoliv zhoršení obtíží nebo počínajících známkách dušení (obtížné dýchání, promodrávání) raději okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Laryngitida u dětí může probíhat velmi dramaticky. Při akutním záchvatu přesto zachovejte klid.

Akutní virová laryngitida

se obvykle po několika dnech sama zahojí. V opačném případě se mohla přidat bakteriální superinfekce: na virem oslabené sliznici dýchacích cest se usadily a rozmnožily bakterie – vhodné je zahájit léčbu antibiotiky.

Laryngitida patří sice mezi běžná, ale zároveň také velmi závažná onemocnění. V nejtěžších případech ohrožuje zejména dětské pacienty udušením. V případě, že si nevíte při náhlém vzniku obtíží sami rady, nebo se stav (zejména u dítěte) nelepší, nebo dokonce zhoršuje, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Vyvolavatelem zánětu je nejčastěji virus. Často je virový zánět zhoršen druhotným osídlením bakteriemi, které jsou ve zdravých dýchacích cestách normálně bez projevů přítomny (Haemophilus influenzae, streptokoky, stafylokoky). Bez tohoto spouštěče může onemocnění vyvolat např. Chlamydia pneumoniae nebo Corynebacterium diphteriae (záškrt, viz níže).

Zánět hrtanu se někdy objevuje samostatně, častěji se vyskytuje společně s onemocněním vyšších nebo nižších úseků dýchacích cest – infekce sestupných dýchacích cest (zánět byl do hrtanu přenesen ze zanícené nosní sliznice, nosních dutin, hltanu) a vzestupných dýchacích cest (šíření směrem vzhůru z průdušek a průdušnice).

Různé formy laryngitidy

Na průběh nemoci má vliv to, jak hluboko stěnou hrtanu infekční činitel pronikl. Postižení pouze povrchové výstelky je charakterizováno katarálním zánětem (s bohatou tvorbou hlenu). Tato forma laryngitidy neohrožuje člověka na životě a nevyžaduje okamžitý léčebný zásah.

Postižení hlubších struktur vede ke vzniku otoku a tím ke zúžení průchodu vzduchu (stenózující laryngitis).

 • Patří sem např. subglotická laryngitida, projevující se nejčastěji u dětí ve věku 6 měsíců až 3 roky.
 • Supraglotická laryngitida (akutní zánět příklopky vyvolaný bakterií Haemophilus influenzae typu b), postihující děti předškolního věku. Obě tyto nemoci jsou akutními stavy rozvíjejícími se náhle a vyžadují rozhodný přístup již v přednemocniční etapě (viz dále příznaky a první pomoc).
 • Laryngotrache bronchitis pseudomembranacea, společný zánět průdušek, průdušnice a hrtanu, charakterizovaný tvorbou blán, které zužují průsvit dýchací trubice. Toto onemocnění se rozvíjí obvykle na podkladě předešlého hnisavého zánětu způsobeného viry a teprve následného osídlení dýchacích cest bakteriemi. Rozvoj tohoto onemocnění nemá tedy akutní charakter.

Chronické laryngitidy vznikají ve spojení s vleklými záněty různých částí dýchacích cest (již zmíněný sestupný a vzestupný charakter zánětů), dále dlouhodobým přetěžováním hlasivek nebo vystavováním dýchacích cest nepříznivým fyzikálním a chemickým podnětům (kouření, pobyt v prašném prostředí, inhalace jedovatých par aj.). Důsledkem je ústup, či naopak zbytnění chronicky drážděné tkáně (např. tvorba polypu hlasivky, tzv. zpěváckých uzlíků apod.).

Rizikové faktory laryngitidy

Dýchací cesty a hrtan jsou náchylné k poškození působením fyzikálníchchemických faktorů:

 • hlasová přepětí,
 • výrazně chladné nebo horké prostředí,
 • prašné a zakouřené prostředí,
 • inhalace jedovatých plynů či par,
 • kouření,
 • výrazný jednorázový či dlouhodobý abúzus alkoholu a drog (typický ranní chrapot po bujarých večírcích),
 • kontakt s mikroby,
 • dlouhodobý stres,
 • vyčerpání.

Rizika: kontakt s infekčním člověkem, alkohol, pobyt v zakouřené místnosti, dlouhé mluvení; vyhýbejte se prašnému prostředí.

Komplikace laryngitidy

Neléčené záněty dýchacích cest způsobené viry, jsou-li ignorovány či nedůsledně léčeny, mohou být zhoršeny druhotnou infekcí bakteriální. Zánět se může šířit vzestupně či sestupně a vyvolat postižení plic. Dlouhodobě drážděný hrtan může být stižen chronickou laryngitidou působící trvalé změny na sliznici. V některých případech pak tyto změny mohou vést ke vzniku nádorů.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky laryngitidy:

 • suchý štěkavý kašel,
 • bolest v krku,
 • chrapot,
 • ztráta hlasu,
 • poruchy polykání,
 • bolestivé polykání,
 • vlhký kašel,
 • vykašlávání hlenu,
 • celková slabost,
 • obtížné mluvení,
 • chrapot,
 • horečka nad 39 stupňů Celsia,
 • nepříjemný pocit v krku a na hrudníku Vás neustále nutí k odkašlávání,
 • oteklá sliznice dýchacích cest bolí a znesnadňuje polykání,
 • obtížně se nadechujete,
 • při dýchání se ozývá pískání,
 • zrychlený tep,
 • plný nos.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozornění:

obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Pro dětské pacienty:

Pokud problémy neustupují při samoléčbě ani po 3-5 dnech, anebo dojde ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře zvláště:

 • jsou-li teploty vysoké, nebo kolísají z vysokých hodnot do normálních teplot,
 • varovat by vás měl i dlouhodobý kašel s bolestmi na hrudi a dušností,
 • vykašlávání hlenu, který je zabarvený do žluta či zelena, či s krvavým hlenem,
 • bolesti hlavy,
 • zhoršující se únava, nechutenství až zvracení a průjem delší než 4‑5 dní.

Navštivte lékaře, zejména když:

 • jsou-li mízní uzliny na krku zduřelé a citlivé na dotek,
 • dostavují-li se návaly zimnice a pocení,
 • bolest na prsou, dušnost nebo pískot v průduškách,
 • bolest v krku je silnější a na mandlích se objevil bílý povlak,
 • bolest v uchu nebo bolest vedlejších nosních dutin,
 • horečka je vyšší než 38,5 °C a trvá déle než 2 dny,
 • když horečka nad 38,5 °C vede k výrazným ztrátám tělesných tekutin a riziku dehydratace, především u dětí,
 • nedaří-li se nám snížit teplotu,
 • dítě opakovaně zvrací, stěžuje si na prudké bolesti břicha,
 • pozorujeme-li výraznou změnu chování – dítě je zmatené, blouzní, je agresivní, nebo naopak nereaguje a je nápadně netečné,
 • odmítá-li dítě tekutiny a má-li silný průjem s vodnatými častými stolicemi, je nutné lékařské vyšetření, někdy s krátkodobou hospitalizací k zajištění nitrožilní rehydratace a remineralizace,
 • u dětí v prvním ½roce života, pokud teplota nad 39 °C trvá déle než 24 hodin, pokud se výrazně změní chování dítěte (bezdůvodně křičí, nereaguje na pohlazení, nelze je vzbudit), vyskytne-li se zvracení krve,
 • trvající bolesti hlavy, zhoršující se únava.

Pozor! Kojenec se může dostat do metabolického rozvratu během několika hodin! Průjem u kojenců tedy nesmíme v žádném případě podcenit!

Rozhodneme-li se navštívit lékaře, volíme vždy raději návštěvu u svého praktického lékaře nebo u lékaře pro děti a dorost v jeho ordinaci. Návštěvu na pohotovosti volíme v krajní nouzi, pokud je to nezbytné. Rozhodně není důvodem k návštěvě pohotovosti zvýšená teplota.

 

Vždy je nutné, abyste si léky vybrali s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav: 

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení.
 • Zkontolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale každý kdo užívá více než 5 léků,  by si měl vždy zkontrolovat  jestli na sebe nereagují negativně, protože je to již velice pravděpodobné. 
 • Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do on-linové poradny www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
 • Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte s e-mailovou odpovědí za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
  1. Bonusem pro pacienty je že by zde měli dostat i nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky neužívat.
  2. Některé kombinace nejsou tak nebezpečné – stačí  když lékař změní dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

 

 • Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.
 • Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem
  1. v těhotenství a období kojení
  2. u malých dětí a kojenců
  3. u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem
 • Vždy dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny apod.
 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

 

Projektem zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kam je postupně vkládáme s jejich přesným názvem, složením, velikostí balení, příbalovou informací ke správnému užívání a dalšími informacemi.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým aktivním přístupem – změnou chování a životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržováním zásad hygieny a pravidelnou péčí o tělo, přípravou a konzumací stravy,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.
Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba laryngitidy

Protože je nejčastějším původem laryngitid virus, předepisují se po laryngoskopickém vyšetření antibiotika pouze výjimečně: při významném oslabení organismu, hrozí-li sekundární osídlení zánětlivé tkáně bakteriemi, u zpěváků apod.

Akutní stavy řeší urgentní medicína, pacient bývá umístěn na JIP – jednotce intenzivní péče, podávány kortikoidy, sedativa antibiotika – žilní cestou ve vysokých dávkách, někdy je nutné zajištění dýchacích cest akutní intubací či koniotomií.

Samoléčba

Lékařský zákrok obvykle není nezbytný, není-li infekce úporná, nebo nepřetrvává-li 3‑4 dny.

 • Cílená léčba virové laryngitidy neexistuje. Úlevu od obtíží přinese hlasový klid.
 • Klid na lůžku.
 • Nekouřit.
 • Obklady na krk a inhalace.
 • Při náhlých dýchacích obtížích ze všeho nejdřív otevřete okna dokořán, abyste v bytě udělali průvan. Do blízkosti postýlky dítěte pověste mokré prostěradlo. Dýchací obtíže při laryngitidě totiž zlepší studený a vlhký vzduch.
 • Priessnitzův obklad: plena namočená ve studené vodě a jen lehce přikrytá suchou látkou sníží otok dýchacích cest. Obklad je vhodné po 15 minutách vyměnit.
 • Zklidněte dítě, buďte v jeho blízkosti a povídejte si s ním. Nenuťte jej zbytečně ležet. Při obtížném dýchání může být vhodnější poloha vsedě.
 • Kupte si sirup, kapky nebo tablety proti kašli.
 • Jestliže nevykašláváte hleny, ale máte kašel suchý a dráždivý, užívejte léky s tlumicími účinky na tento typ kašle, přípravky ze skupiny antitussik: pomáhá Coldrex Noční léčba, Stoptusin, Robitussin Antitussikum určený dospělým a Robitussin Junior pro děti do 6 let. Rychle zmírňují suchý kašel a poskytují dlouhodobou úlevu – jsou vhodné i pro diabetiky a navíc nezpůsobují zubní kaz.
 • Vykašláváte-li hleny, tj. trpíte kašlem vlhkým, používejte přípravky ze skupiny expektorancií na vykašlávání – zhruba do 5 hod. odpoledne, jinak se kvůli kašlání nevyspíte. Na vlhký produktivní kašel je určen Robitussin Expectorans s guaifenesinem, který má šetrné expektorační účinky. Kašel se stává více produktivním a méně častým. Mucosolvan, Bromhexin, Coldrex Broncho…
 • Léky s obsahem acetyl cysteinu: Fenorin sirup pro děti, Solmucol sirup pro děti od 6 měsíců, pro dospělé tablety ACC long, Bromhexin… uvolní hleny a usnadní odkašlávání. Tyto léky je vhodnější užívat přes den, aby nedocházelo k nočnímu kašlání.
 • Proti obtížím s polykáním mohou pomoci přípravky jako Strepsils nebo Hexoral, pastilky k rozpuštění v ústech. Užívají se jako pomocná léčba při katarálních nehnisavých zánětech hltanu a hrtanu (bolesti v krku) a dále při zánětech dásní a sliznic ústní dutiny, které se projevují otokem, zarudnutím a zvýšenou citlivostí nebo bolestivostí sliznice dutiny ústní či drobným krvácením při kontaktu s postiženým místem.
 • Věnujte pozornost všem zánětům dýchacích cest – je nutné řádně je léčit.
 • Zvlhčovače nebo mokré ručníky na topení – vlhčení vzduchu.
 • Pijte nadbytek tekutin: bylinné čaje, med…
 • Volně prodejné léky tlumící suchý kašel: antitusika, v dalším stadiu léky rozpouštějící hlen usnadňující jeho vykašlávání.
 • Při úporném kašli podáváme antitusika na noc!
 • Teplotu můžete snížit antipyretiky s účinnou látkou např. - paracetamol, kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen.
 • Na zmírnění bolesti pomohouanalgetika.
 • Častěji větrejte a jezte ovoce a zeleninu, například kyselé zelí nebo šípky.
 • Pijte větší množství teplých nápojů (bylinné čaje na onemocnění dýchacích cest) a minerální vody o pokojové teplotě.
 • Nekuřte.
 • Nepijte alkohol.
 • Při rekonvalescenci a léčbě je nutný dostatečný odpočinek.
 • Koupele: přidáme 20 kapek eukalyptového, citrónového, levandulového, mátového či čajovníkového éterického nebo cedrového oleje.
 • Inhalace vodní páry s éterickými oleji: přidáme 20 kapek eukalyptového, citrónového, borovicového nebo cedrového oleje.
 • Celoročně tělo posilujeme pobytem na čerstvém vzduchu, dbáme na dostatečnou vlhkost vzduchu v prostorách, kde se pohybujeme.
 • Tělo nezatěžujte zbytečně léky: antibiotika na běžné nachlazení nezaberou, ani jeho vyléčení neurychlí. Obvykle stačí běžné volně prodejné léky na vypocení.
 • Vyhýbejte se přeplněným místnostem, kinům, autobusům, nepoužívejte cizí ručníky.

Strava

Je třeba vyloučit:

 • mléčné výrobky, cukr a sladkosti, bílé pečivo – působí hlenotvorně,
 • omezte i příjem soli, kávu a čaj (mimo bylinného).

Do jídelníčku zařaďte:

 • syrové potraviny – ovoce, zeleninu, ořechy, semínka, dostatek tekutin, česnek, křen, feferonky, kari koření (ostré pokrmy pomáhají uvolňovat hlen),
 • vyzkoušejte pročišťovací půst.

Výplachy nosu

Protože příliš časté užívání nosních kapek může poškodit nosní sliznici, doporučují lékaři pro choroby ušní, nosní, krční (ORL) používat slanou vodu – má na sliznice přirozený uvolňující účinek a činí je odolnějšími vůči virům a bakteriím. Výplach nosu například stimuluje přirozené čisticí mechanismy dýchacích cest, a tak přispívá k odstraňování hlenu a cizích částic z plic. Výplach nosu konvičkou (např. Rhino Horn) je snadný a šetrný. Výplachy jsou účinné při prevenci a léčbě běžných zánětů horních cest dýchacích, zánětů vedlejších nosních dutin, a také zmírňují příznaky u osob trpících alergiemi na pyl a prach. Použití konvičky může pomoci i těhotným ženám, které trpí ucpaným nosem v důsledku hormonálních změn.

Pravidelné výplachy nosu:

 • působí jako prevence, nebo zmírňují průběh zánětu nosních dutin,
 • zvyšují odolnost sliznic nosu proti bakteriálním a virovým infekcím,
 • odstraňují z nosu prach a pyl, a tak zmírňují příznaky alergie,
 • pomáhají po chirurgických zásazích v oblasti nosu,
 • přirozeně uvolňují nos při běžné rýmě,
 • pomáhají lidem trpícím pocitem suchého nosu,
 • mohou pomoci těhotným ženám, které trpí ucpaným nosem v důsledku hormonálních změn,
 • stimulují přirozené čisticí mechanismy dýchacího ústrojí.

Výplachy nosu můžete ve zvláštních případech – např. v období zvýšeného množství alergenního pylu ve vzduchu, u silnějšího nachlazení, nebo v případě akutního zánětu nosních dutin – provádět 2‑4x denně. Za normálních okolností, kdy je výplach aplikován jako preventivní a hygienické opatření, však postačuje provádění jednou denně. K výplachu nosu se používá slaná voda (0,9% roztok NaCI, tzn. fyziologický roztok) o tělesné teplotě. Použití konvičky není nákladné – stačí vlažná voda a běžná kuchyňská sůl. Konvička je navržena tak, aby voda lehce protékala nosními průchody pouze díky působení gravitace. Výplach nosu konvičkou jsou schopny provádět i děti přibližně od věku 5 let s dohledem dospělého. Po získání určité praxe zabere celá procedura vč. přípravy roztoku zhruba 1 minutu.

 • Léčbu lze doplňovat vitamíny – jíst mnoho ovoce a zeleniny bohaté na vitamin C, využít řady přípravků, které vitamin C obsahují v koncentrované podobě. Příkladem může být Celaskon 500 effect – vitamin C uvolňuje postupně v průběhu 8–12 hodin.
 • Můžeme dále podpořit i bylinkovým čajem. Pozor ale na kombinaci antitusik, tedy léčiv tlumících kašel, s expektoračními čajovými směsmi, které naopak usnadňují vykašlávání, což by znamenalo, že by se pak v dýchacích cestách mohl hlen hromadit.
 • Při nemocech dýchacích cest má česnek několik příznivých účinků – „antibiotický“ ničí původce nemoci v těle. V pravidelných dávkách, 1‑2 stroužky česneku alespoň 3x denně. Stimuluje pocení a podporuje čištění dýchacích cestodkašlávání. Česnek obsahuje velké množství pro lidský organismus významných látek. Ať jsou to minerály (vápník, železo, hořčík, sodík, draslík, fosfor, zinek, jód, selen, mangan, měď), vitaminy (B1, B2, B6, C, A, niacin, kyselina listová), enzymy. Jednou z jeho nejvýznamnějších složek je alliin, přeměňující se na allicin, silné přírodní antibiotikum. Allicin má velmi široké spektrum působení na mikroorganismy, ničí jak viry, tak bakterie. Pro tyto účinky je česnek považován za jedno z nejúčinnějších přírodních antibiotik.

Upozornění: Pozorně si přečtěte příbalový leták léku. V případě, že problémy neustupují ani po 4 dnech, či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře; zejména objeví-li se hnisavé hleny (žlutozelené zbarvení), krvavé hleny, nebo začnou potíže s dechem.

Lékaře vyhledejte také v případě, že se přidá vysoká teplota, která trvá déle než 3 dny, nebo rýma neustává ani po deseti dnech, případně se „zarazí“ v dutinách (přestanete smrkat, ale bolí hlava a tváře).

Varovat by vás měl i dlouhodobý kašel s bolestmi na hrudi a dušností, výrazně zvětšené krční uzliny, povlak v krku. Také vykašlávání hlenu, který je zabarvený do žluta či zelena, bolesti hlavy, zhoršující se únava, nechutenství až zvracení, průjem delší než 4‑7 dní, nevysvětlitelné hubnutí, noční pocení, zhoršené polykání či dýchání, chrapot delší než 14 dní.

 • Pomáhá i vodoléčba: Ponořte ruce po lokty do horké vody – reflexně působí na uvolňování rýmy.
 • Vyhýbejte přeplněným místnostem, kinům, autobusům, nepoužívejte cizí ručníky a častěji si myjte ruce.
 • Pro bylinkáře: pastilky se šalvějí, heřmánkem, echinaceou, islandským lišejníkem.

Doplňky stravy

Z doplňků stravy jsou vhodné:

 • podběl, jablečník, mateřídouška…
  dávkování: jeden šálek čaje třikrát denně,
  doporučení: na jeden šálek horké vody použijte 1 nebo 2 lžičky sušené léčivky; lze užívat buď dohromady, nebo i každou zvlášť,
 • lékořice…
  dávkování: 45 kapek tinktury nebo jeden šálek čaje třikrát denně,
  pozor: může zvyšovat krevní tlak – pokud jím trpíte, poraďte se s lékařem,
  doporučení: tinkturu nakapejte do vody; na čaj louhujte lžičku léčivky s jilmem nebo proskurníkem,
 • jilm americký…
  dávkování: 1 šálek čaje podle potřeby až třikrát denně,
  doporučení: 1 lžička sušené léčivky na šálek vroucí vody,
 • proskurník lékařský…
  dávkování: jako čaj jeden šálek až třikrát denně,
  doporučení: použijte 2 lžičky sušené léčivky na šálek horké vody; lze míchat s jilmem.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence zánětu hrtanu

 • Vyhýbejte se popsaným rizikovým faktorům.
 • Úprava domácího prostředí – zvlhčit a ochladit, speciální zvlhčovače vzduchu instalované na topení, nebo pověste do místnosti vlhký ručník.
 • Nekuřte. Cigaretový kouř dráždí dýchací cesty a snižuje jejich samočistící schopnost.
 • Zvyšte svoji fyzickou aktivitu. Pravidelným pohybem a otužováním zlepšíte odolnost svého organismu. Ideální je pohyb na zdravém vzduchu mimo městská centra.
 • Otužování.
 • Po zvýšené námaze dopřejte svým hlasivkám dobu na zotavení. Nemluvte. Nesnažte se ani šeptat, zatížili byste své hlasivky dokonce víc než běžnou řečí.
 • Pijte dostatek tekutin, minimálně 2 litry denně. Zvlhčení Vašich hlasivek napomůže cumlání kyselých bonbónů nebo žvýkání žvýkačky.
 • Kouření a alkohol riziko laryngitidy zvyšují. Zkuste se jim vyhnout, nebo je alespoň významně omezit.
 • Nepodceňujte používání ochranných pomůcek (jednoduché respirační masky ve stavebnictví, prašné výrobě apod.), jinak hrozí vznik chronické laryngitidy jako nemoci z povolání.
 • Na podzim a časně zjara zvyšte konzumaci ovoce bohatého na vitaminy, nebo vitaminy užívejte v preparátech jako doplněk stravy.
 • Střídmost v požívání alkoholu a v kouření; hlasoví profesionálové by měli věnovat dostatečnou pozornost hygieně hlasového ústrojí.
 • Věnujte pozornost všem zánětům dýchacích cest: je třeba řádně je léčit.
 • Vyhýbejte se styku s nakaženými lidmi – omezte pobyt v místech, kde je více lidí, kde je nevětrané prostředí apod.

 

 

 

 

Zdroj:

weby sites stefajir.cz, elekarnice.cz, nasclovek.cz

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru