REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Nádorová onemocnění

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Nádorová onemocnění se nejčastěji začínají objevovat při překročení 60 let věku, některé (např. karcinom prostaty) dokonce až k sedmdesátce.

Tělo produkuje celou řadu různých typů buněk. Normální zdravé buňky rostou a dělí se na nové podle potřeb organismu, a tento proces udržuje tělo zdravé.

Někdy se však buňky začínají dělit a vznikají nové i bez potřeby organismu. Jsou-li v našem těle procesy rozmnožování nebo dělení buněk narušeny, bují buňky nahodile a poškozují zdravé tkáně. Imunitní systém za normálních okolností tyto změny zjistí a bující buňky zničí, ale z abnormální buňky, která tomuto dohledu unikla, může vzniknout nádor.

Nádorové buňky mohou proniknout do oběhu a krví nebo lymfou se rozšířit do dalších částí těla. Pokud se stav neléčí, mohou rakovinné buňky převážit nad normálními, odčerpat z těla životně důležité látky a způsobit život ohrožující onemocnění – rakovinu.

Nádor může být benigní nebo maligní.

Nádory nezhoubné (benigní), které rostou většinou pomalu, obvykle nevrůstají do okolních tkání a sousední struktury spíše jen utlačují. Nejpodstatnější je, že nepronikají do cév krevního nebo mízního řečiště a nezakládají druhotná ložiska – metastázy. Buňky, ze kterých se skládají, nebývají příliš odlišné od těch, z nichž vznikly. Pokud se tyto nádory podaří odstranit, většinou znovu nenarůstají. Benigní tumory jsou tak jen vzácně hrozbou ohrožení života.

Druhou skupinou, podstatně nepříznivější, jsou nádory zhoubné (maligní). Ty rostou rychle, některé pronikají dříve či později do okolních tkání, které ničí. Takovému šíření říkáme místní šíření nádoru. Brzy potom však agresivní buňky naruší stěny cév a šíří se do organismu cévní a mízní soustavou. Pokud jsou v daném místě příznivé podmínky pro jejich další dělení, vznikají metastázy. Šíření zhoubných buněk krevní nebo lymfogenní cestou se nazývá metastazování.

Široce vžitý pojem rakovina obklopuje představa nevyléčitelnosti a neodvratné smrti, které předcházejí kruté bolesti a všelijaká jiná utrpení. Mýtus o nádorových onemocněních je nutno vyvrátit – je to jedním z hlavních úkolů současných onkologů. Pojem v sobě navíc zahrnuje několik set onemocnění, která se však svými vlastnostmi a dopadem na osudy nemocných zásadně liší.

Nejlepší ochranou proti rakovině je zdravá strava

Zdravá strava a některé doplňky stravy mohou také pomoci podpořit klasickou léčbu rakoviny a zmírňovat její nepříjemné vedlejší účinky.

Je známo, že v 70 % případů by se dalo vzniku rakoviny zabránit změnou způsobu života. Zatím není jasné, proč se zdravé buňky změní na rakovinné, ale víme, že molekuly volných radikálů mohou vyvolat zhoubný proces.

Příčinou nádorových onemocnění je (mj.) působení škodlivin:
 • kouření,
 • nesprávná výživa,
 • nadměrné pití alkoholu,
 • přílišné slunění,
 • stres,
 • dědičné faktory.

Šest nejčastějších nádorových onemocnění

Následujících 6 onemocnění představuje téměř 50 % všech nově diagnostikovaných nádorů za rok…

1. Karcinom plic

Je nejčastějším nádorem – souvisí s kouřením, a to i s pasivním kouřením. Když se u pacienta objeví zdravotní obtíže, bývá nádor již rozsáhlý a léčba méně úspěšná. Časná stadia nádorů plic bývají spíše náhodným nálezem při RTG vyšetření plic. Pomoc při odvykání kouření – viz samostatná kapitola Odvykání kouření.

2. Karcinom prsu

Vzestup výskytu začíná kolem 35. roku života. Ve vlastním zájmu by si každá žena měla toto hrazené vyšetření doplnit ještě o ultrazvukové vyšetření prsou. Již od mládí by si ženy měly provádět samovyšetření prsou – blíže viz samostatná kapitola Rakovina a samovyšetření prsou. Vyskytl-li se v rodině karcinom prsu opakovaně, pak by žena měla být pod kontrolou již mnohem dříve, protože některé karcinomy prsu se objevují dědičně a většinou v nižším věku.

3. Karcinom žaludku

Výskyt pravděpodobně souvisí se složením stravy, s konzumací syrové stravy a s tím spojeným výskytem chronických infekčních onemocnění trávicího traktu, především vlastního žaludku.

4. Kolorektální karcinom

Jsou to 2 nádory: karcinom konečníku a karcinom tlustého střeva. Každý občan starší 50 let má 1x za 2 roky nárok na vyšetření – odběr si provede každý sám doma, odběrovou soupravu poskytuje praktický lékař i s náležitým poučením. Někdy je třeba vyšetření opakovat, případně následně ověřit endoskopickým vyšetřením.

5. Karcinom jater a karcinom děložního čípku

Rizikovými faktory pro vznik tohoto nádoru jsou chronická infekční žloutenka B a C, jaterní parazité a konzumace potravin kontaminovaných plísněmi, konkrétně produktem jedné z plísní – aflatoxinem. Karcinom děložního čípku je spojován s chronickými infekcemi ženského pohlavního ústrojí, s častým střídáním partnerů. Jde o choroby, jejichž projevy nejsou nijak nápadné, a proto nepřivedou „nositelku“ k lékaři. Jsou často způsobovány viry. Toto onemocnění se může objevit velmi brzy, již po 20. roce věku – lze jej odhalit již před vznikem nádoru, tzv. prekancerózu.

Tyto stránky mají obecně informační charakter! Nevedou ke konečné diagnóze, kterou vždy provádí lékař. Při nálezu některých z těchto příznaků bez odkladů navštivte praktického lékaře nebo specialistu.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky nádorových onemocnění (varovná znamení)

 • Dlouhodobá bolest neznámé příčiny,
 • hubnutí bez dietních opatření, nechutenství,
 • dlouhodobý pocit slabosti,
 • atypické krvácení z dutin (v moči, stolici, vykašlaném hlenu),
 • vyšší teploty až horečky nejasného původu, někdy jen krátce v určitou denní dobu,
 • lokálně zvětšené mízní uzliny,
 • svědění kůže (lymfatický systém),
 • dlouhodobé bolesti hlavy, na hrudníku nebo v kostech,
 • poruchy vidění, čití, cítění vůní, které neexistují,
 • změny chování (např. dlouhodobě žízeň nebo agrese, ad.),
 • nehojící se zatvrdlinky nebo vřídky v dutině ústní, na rtech, na jazyku,
 • dlouhodobé krvácení z nosu,
 • krev ve vykašlaném hlenu (tzv. nitky krve) a vykašlávání krve,
 • dráždivý kašel trvající déle než jeden měsíc!
 • dušnost,
 • otoky horních končetin a hlavy (možný syndrom horní duté žíly),
 • dlouhodobý chrapot či potíže s polykáním,
 • dlouhodobé zácpy!!!
 • krvácení do stolice (jeho vyloučení provádíme Hemocult testem, který je dostupný v lékárně),
 • jiné změny stolice (např. tuk v ní) – střídání průjmů a zácpy,
 • zvracení krve v jakémkoliv množství,
 • bolest v horní části břicha nebo vystřelující do zad (slinivka břišní),
 • netypické krvácení po pohlavním styku bez známé příčiny,
 • zatvrdlinky vyvyšující se nad povrch okolí, obzvláště v okolí žaludu na penisu nebo na pyscích zevních rodidel ženy,
 • krev v moči – i mikroskopické hodnoty (tzv. hematurie),
 • dlouhodobé bolesti,
 • znaménka atypického tvaru (s „výběžky“ na pokožce), krvácející, mokvající, výrazněji vyvýšená nad povrch (ale nemusí být), zatvrdlá, celkově „znetvořená“ nebo jinak odlišná oproti jiným – jiné nehojící se zatvrdliny.

U většiny nádorů platí, že pokud jsou odhaleny včas, je značná šance na vyléčení. Odhalí-li se nádor až v pokročilém stadiu, je jeho léčba méně úspěšná, pokud ne nemožná.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Samoléčba a léčba při nádorovém onemocnění

Některé vlivy jsou komplexní – působí na celý organismus…
 • dlouhodobé stresové situace,
 • nepravidelná životospráva,
 • nedostatek odpočinku a spánku,
 • nedostatek pohybu.
Další nepříznivé vlivy…

(zvyšují pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění:)

 • rodinná/genetická zátěž – výskyt nádorových onemocnění u pokrevních příbuzných,
 • již prodělané nádorové onemocnění,
 • kouření zvyšuje pravděpodobnost výskytu nádorů dýchací soustavy,
 • kontakt s chemikáliemi poškozuje krvetvorbu, případně způsobuje chronické dráždění kůže.
Všechny tři nejvýznamnější příčiny vzniku nádorových onemocnění jsou ne-li přímo odstranitelné, tedy přímo ovlivnitelné…

1. Zdravý životní styl a pravidelná životospráva:

 • nekuřte – 15 až 30 % nádorů na světě má na svědomí kouření,
 • zajistěte si dostatek tělesného pohybu – pravidelný pohyb i na čerstvém vzduchu,
 • omezte konzumaci alkoholu,
 • předcházejte a včas si léčete chronické infekce – podílejí se na vzniku nádorů z 10 až 25 %,
 • v rozumné míře sledujte své tělo a jeho projevy,

2. vždy doléčit všechny nemoci, nepřecházet je – záněty, virózy…

3. zamezte zbytečným úrazům a nemocem,

4. sledujte svoji hmotnost – vaše tělesná hmotnost by neměla překročit ideální hmotnost pro váš věk a výšku o více než 5 kg,

5. cvičte, choďte na procházky – pravidelný pohyb nejlépe na čerstvém vzduchu je nutný – pravidelné procházky, plavání, jízda na kole…

6. Dbejte na:

 • dostatek spánku a odpočinek minimálně 1x týdně (dospat),
 • pravidelná a důsledná osobní hygiena – prevence infekcí,
 • pravidelné preventivní prohlídky – očkování, screeningy, testy…
 • v rozumné míře sledovat projevy svého těla,
 • pitný režim – minimálně šest sklenic vody denně – odplaví z organismu odpadové látky, které mohou být příčinou kožních problémů.

7. Strava:

 • každý den si dopřejte dostatek čerstvé zeleniny a ovoce, nejlépe v syrovém stavu,
 • strava by měla být pestrá, obsahovat dostatek vlákniny – výživa se podílí na vzniku nádorů z 15 až 30 %,
 • přidávejte do jídla složky s vysokým obsahem vlákniny (denně alespoň 800 gramů různých obilnin, luštěnin, celozrnný chléb, nebo brambor, pšeničné a kukuřičné klíčky, sezamová, dýňová a slunečnicová semínka, rýže natural…)
 • jezte libová masa – kuře, krůtu bez kůže, ryby…
 • omezte množství tučných jídel – snižte konzumaci smažených jídel a máslových dezertů, pijte nízkotučné mléko a jezte nízkotučné sýry,
 • omezte spotřebu cukru a soli,
 • omezte spotřebu hovězího masa, šunky, slaniny, salámů a dalších uzenin,
 • jídla nepřesolujte, chuť upravujte raději kořením a bylinkami,
 • nejezte potraviny, které by mohly být dlouhým skladováním při běžné teplotě kontaminovány plísněmi,
 • omezte potraviny připravované na dřevěném uhlí nebo na otevřeném ohni,
 • uzené maso konzumujte jen zřídka,
 • vyhněte se spáleným jídlům,
 • nepijte příliš horké nápoje,
 • omezte konzumaci alkoholu – zvyšuje riziko onemocnění jater, úst, krku, žaludku i prsou,
 • jezte naopak více ovoce a zeleniny, zvláště mrkve (obsahující beta-karoten), vhodná je kombinace mrkev+jablko+kiwi+banán+červená řepa,
 • pozor na potravinové alergie – na vejce, mléko, čokoládu a oříšky. Testy na alergii prokážou, je-li příčinou některá speciální potravina. Podle klinických zkoušek může stav pacientů s ekzémem zlepšit vynechání lepku a mléčných výrobků.

8. Dbejte na dostatečnou ochranu před slunečním zářením – i jeden den na slunci způsobí nenapravitelné škody na kožních buňkách a možná i na DNA, které mohou vést až k rakovině kůže a jejímu předčasnému stárnutí…

 • nevystavujte se zbytečnému záření (opalování více než 4 hodiny za den, solária…),
 • chraňte se (děti) slunečními paprsky. Malé děti není vhodné vystavovat slunečním paprskům a případně je chránit pokrývkou hlavy, oblečením a krémem s vysokým ochranným faktorem,
 • (děti i dospělí:) nevystavovat slunečním paprskům vůbec mezi 10. a 15. hodinou, kdy na zemský povrch dopadá nejvíce UVB paprsků způsobující melanom. V tuto dobu se zdržujte ve stínu stromů, slunečníku nebo vevnitř budov,
 • vhodné oblečení a pokrývka hlavy,
 • oblečení se speciálními ochrannými filtry, které nepropouští UV záření. Na části těla, které nemáme přikryté oděvem, krém s ochranným UV filtrem – minimálně faktor 25; způsob aplikace ochranného krému: aplikovat alespoň 20 minut předtím, než jdeme na slunce, v dostatečné míře a na suchou a čistou pokožku, aby se mohl řádně vstřebat,
 • při pobytu na slunci a ve vodě používat vodě odolné (water-resistant nebo water-proof) krémy, protože i vodou prochází značná část UV paprsků. Po vylezení z vody je nutné ochranný krém na suchou kůži aplikovat znova,
 • i když se nekoupeme, je vhodné vrstvu krému zhruba každé 2–3 hodiny obnovovat, protože pocením a otíráním pokožky se z nás krém postupně smývá,
 • nechoďte do solária, UV záření z umělých zdrojů je nebezpečnější než to ze slunce.

9. Naučte se sami pravidelně, měsíčně vyšetřovat svoji kůži – a tím včas rozpoznat rizikové útvary; prohlížejte se třikrát do roka (každé vyšetření zabere zhruba pět minut), stačí k tomu zrcadlo, mále zrcátko a dobře osvětlená místnost. S podezřelými znaménky nebo dlouho se nehojícími poraněními kůže zajděte k lékaři.

10. Pokud na sobě objevíte, že se vám mateřské znaménko zvětšuje, či mění tvar nebo barvu, nebo se vám na kůži objevila nová skvrna, okamžitě navštivte lékaře. Jedná- li se totiž o maligní melanom, je nutné, aby ho lékař okamžitě odstranil.

Samovyšetřování

U samovyšetřování se můžeme řídit následujícími body, které nám mohou alespoň orientačně říct, zda se jedná o zhoubný nádor či ne:

 • symetrie: pokud je znaménko naprosto kulaté, je velmi velká pravděpodobnost, že to není melanom,
 • ohraničení: pokud je znaménko neostře ohraničené, je podezřelé,
 • průměr: pokud je znaménko větší než půl cm, anebo u něj pozorujeme zvětšení, je pravděpodobně zhoubné,
 • barva: pokud je znaménko černé, anebo má více barev, je podezřelé,
 • povrch: pokud na znaménku pozorujete drobné hrbolky, může se jednat o zhoubný nádor,
 • pracujete-li s chemikáliemi, chraňte se oblečením, respirátory a brýlemi, dodržujte bezpečnostní předpisy,
 • přiměřeně časté mytí – používat jen vlažnou vodu a neparfémovaná mýdla,
 • jemné vysušování kůže poťukáváním namísto tření ručníkem.
Pomoci mohou také:
 • odvar z pampelišky, kopřivy, lučního jetele, přestupu a šťovíku stimuluje funkci jater a ledvin – podporuje vylučování toxinů a zlepšuje vzhled kůže,
 • omega-3 a omega-6 mastné kyseliny – v rybím tuku nebo lněném oleji: tyto tuky také přinášejí úlevu při svědění a zánětlivých projevech na kůži, od erysipelu po svrab. Nejlepší je jejich kombinace s antioxidanty, například s vitaminem C a vitaminem E, které pomáhají chránit kůži před poškozením zvnějšku a před volnými radikály poškozujícími buňky. Tyto vitaminy zklidňují vyrážky a ekzémy, hojí popáleniny, oděrky i řezné rány, potlačují zánět a zmírňují svědění a suchost kůže,
 • zinek – při léčení suché kůže, akné a psoriázy i jako podpora hojení poškozené tkáně,
 • multivitaminový a multiminerální doplněk s obsahem zinku a selenu,
 • echinacea, kterou lze nanášet také přímo na kůži při léčení ran, ekzémů a popálenin,
 • pupalkový olej – při mnohých kožních onemocněních – zvláště zánětlivých – lze rovněž aplikovat místně,
 • olej tea tree (melaleukový olej),
 • levandulový olej se rovněž nanáší na kůži, aby podpořil hojení hmyzího bodnutí a štípnutí, řezných ranek a odřenin a zabránil jejich infikování,
 • aloe vera zklidňuje popáleniny a hojí poraněnou kůži,
 • heřmánkový krém a jogurt můžete použít místně proti svědění a měsíčkový krém proti zánětu,
 • rybí tuk – dávkování: 2 lžičky denně; pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem doporučení: vegetariáni mohou nahradit i lžící lněného oleje,
 • vitamin C – dávkování: 500 mg denně, doporučení: objeví-li se průjem, snižte dávku,
 • vitamin E – dávkování: 250 mg denně; pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem.

Lékaři v poslední době mluví o tzv. oxidačním stresu, který by mohl být příčinou mnoha civilizačních onemocnění (ischemické a kardiovaskulární onemocnění, ale také rakovina). Vše ovlivňují volné radikály, které se v našem organismu vytvářejí vinou stresu, znečištěného životního prostředí a dalších rizikových faktorů dnešní doby.

Organismus se jim snaží bránit tzv. antioxidanty, kterými jsou především vitaminy A, C a E, ale také např. minerál selen.

Nedostatek vitaminů a minerálů bývá provázen řadou nespecifických znaků od nadměrného padání vlasů přes lámavost vlasů i nehtů až k popraskání ústních koutků. Nedostatek zmíněných látek může však vést také k závažnějším onemocněním, jakými jsou šeroslepost nebo poruchy trávení.

Také důvod zvýšeného výskytu infekčních onemocnění můžeme hledat v nedostatku vitaminů, který souvisí se sníženou imunitou.

Jaké vitaminy známe a jaký je jejich význam?

V tabulce najdete stručný přehled základních informací o jednotlivých vitaminech a minerálech, které je důležité doplňovat.

Vitamin

zdroj

funkce

projevy nedostatku

Vitamin A

syrová mrkev, rybí játra

nezbytný pro
správnou funkci zraku

šeroslepost

Vitamin C

černý rybíz, brambory

důležitý např. pro
imunitní systém
a pružnost chrupavek

únava, malátnost

Vitamin D

ryby, avokádo

nezbytný pro hospodaření
s vápníkem a fosforem

poruchy trávení, křeče

Vitamin E

olej z pšeničných klíčků,
slunečnicový olej

antioxidant, prevence
kardiovaskulárních onemocnění,
zpomaluje stárnutí.

poruchy trávení

Vitamin K

kapusta, listový špenát

důležitý především pro dobrou
funkci krevní srážlivosti
a ukládání vápníku do kostí

zvýšená náchylnost ke krvácení

Vitamin B1

celozrnné produkty

účastní se metabolismu
sacharidů

únava, ochabující paměť

Vitamin B2

mléko a mléčné výrobky

podílí se na metabolismu
sacharidů, bílkovin a tuků

popraskané ústní koutky a pálící oči

Vitamin B5

luštěniny a vnitřnosti

podílí se na reakcích
stavby buněk a tkání

nebyly u člověka popsány

Vitamin B6

telecí játra, banány

podílí se na metabolismu
aminokyselin

střevní potíže, špatná pokožka

Vitamin B12

kuřecí játra, hovězí maso

důležitý pro tvorbu
červených krvinek

bílé rty, povleklý jazyk

Biotin

sója, ořechy

nezbytný pro správný
vývoj a funkci organismu

záněty kůže, bolesti ve svalech

Niacin

pivovarské kvasnice,
kuřecí prsa

účastní se získávání energie
ze sacharidů

zhrubnutí kůže, zarudlý jazyk

Kyselina
listová

listy špenátu, čočka

podílí se prakticky na všech
růstových a vývojových
procesech v organismu

anémie (chudokrevnost)

Vápník

mléko a mléčné výrobky

nezbytný pro růst
a tvorbu kostry

osteoporóza

Fosfor

vejce, sýry

důležitý pro strukturu
kostí

nedostatek je spíše
ojedinělý

Chlór

kuchyňská sůl

podporuje trávení

křeče,nedostatečné
trávení v žaludku

Draslík

brambory, vejce

reguluje obsah vody
v organismu

únava, nemoci ledvin

Hořčík

zelí, kapusta

nezbytný pro funkci svalů

nevolnost a zvracení

Železo

špenát,
celozrnné obiloviny

nezbytná součást červeného
krevního barviva
- hemoglobinu

anémie (chudokrevnost)

Jód

mořské ryby

řídí správný růst
a vývoj nervového
systému

zhoršená paměť, deprese

Měď

vejce, brambory

účastní se krvetvorby

vyskytuje se spíše vzácně

Mangan

brusinky, zelí

uplatňuje se při tvorbě
a obnově kostí

nedostatek manganu se vyskytuje spíše vzácně

Molybden

obiloviny, luštěniny

podporuje normální růst
a vývoj buněk

nedostatek molybdenu se vyskytuje spíše vzácně

Zinek

maso, ryby

zvyšuje obranyschopnost
organismu

narušení imunitního systému

Chróm

maso, sýry

podílí se na stabilizaci
hladiny cukru v krvi

poruchy rovnováhy
metabolismu cukrů

Křemík

mléko, zelenina

nezbytný pro správný
růst a vývoj kostí

projevy nedostatku nebyly zatím u člověka popsány

Bór

avokádo, sójové maso

prevence osteoporózy

projevy osteoporózy

Podívejte na seznam přípravků

Prevence v onkologii

Prevence znamená předcházení chorobě. Např. očkujeme-li proti infekční chorobě, je téměř jisté, že touto chorobou očkovaný jedinec neonemocní.

V onkologii je situace odlišná. Naše poznání o původu nádorových onemocnění se postupně rozšiřuje, ale ještě nevíme o původu nádorů všechno. Postupně přibývá informací o tom, které vlivy usnadňují vznik nádorového bujení. Odstranění těchto vlivů může u daného jedince snížit pravděpodobnost vzniku nádorového bujení.

Některé vlivy jsou komplexní – působí na celý organizmus:

 • dlouhodobé stresové situace,
 • nepravidelná životospráva,
 • nedostatek odpočinku a spánku,
 • nedostatek pohybu.

Vlivy nepříznivě ovlivňující pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění:

 • rodinná/genetická zátěž – výskyt nádorových onemocnění u pokrevních příbuzných,
 • již prodělané nádorové onemocnění,
 • kouření zvyšuje pravděpodobnost výskytu nádorů dýchací soustavy,
 • kontakt s chemikáliemi poškozuje krvetvorbu, případně způsobuje chronické dráždění kůže.

Internetové zdroje o prevenci

 

Zdroj: vitalion.cz, článek Rakovina, publikace Léčivá moc vitamínů, bylin a minerálních látek, Reader´s Digest Výběr

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Ataralgin
20
← zpět na výpis léků
Název Ataralgin
Doplňek názvu 20
SUKL kód 48888
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Calcium pantothenicum zentiva
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Calcium pantothenicum zentiva
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 155181
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON LONG EFFECT
← zpět na výpis léků
Název CELASKON LONG EFFECT
Doplňek názvu
SUKL kód 30776
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
gingio 80 60x80mg
120X80MG
← zpět na výpis léků
Název gingio 80 60x80mg
Doplňek názvu 120X80MG
SUKL kód 13192
Velikost balení 120X80MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GLYVENOL 400
← zpět na výpis léků
Název GLYVENOL 400
Doplňek názvu
SUKL kód 107935
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Guajacuran
30X200MG
← zpět na výpis léků
Název Guajacuran
Doplňek názvu 30X200MG
SUKL kód 94234
Velikost balení 30X200MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Kozlík kneipp
90X500MG
← zpět na výpis léků
Název Kozlík kneipp
Doplňek názvu 90X500MG
SUKL kód 79582
Velikost balení 90X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nervová čajová směs
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název Nervová čajová směs
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 76431
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
panadol
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název panadol
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 46227
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PHARMATON GERIAVIT
← zpět na výpis léků
Název PHARMATON GERIAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 14394
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
PHARMATON GERIAVIT
← zpět na výpis léků
Název PHARMATON GERIAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 14393
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
PIRABENE 800 MG
← zpět na výpis léků
Název PIRABENE 800 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 81597
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
TEBOKAN 40 MG
← zpět na výpis léků
Název TEBOKAN 40 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 13491
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
THIAMIN LÉČIVA
← zpět na výpis léků
Název THIAMIN LÉČIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 75025
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Třezalková nať
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Třezalková nať
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 76592
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VENORUTON FORTE
← zpět na výpis léků
Název VENORUTON FORTE
Doplňek názvu
SUKL kód 15822
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 94850
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
paralen 500
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název paralen 500
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 3837
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Brufen sirup
1X100ML/2GM
← zpět na výpis léků
Název Brufen sirup
Doplňek názvu 1X100ML/2GM
SUKL kód 99580
Velikost balení 1X100ML/2GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
GINGIO 80
← zpět na výpis léků
Název GINGIO 80
Doplňek názvu
SUKL kód 13190
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PERSEN
← zpět na výpis léků
Název PERSEN
Doplňek názvu
SUKL kód 75380
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence


REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru