REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Inkontinence – únik moči

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Porucha ovládání močového měchýře se nazývá inkontinence – močový měchýř není schopen udržet moč. Samovolný únik moči z močové trubice může postihovat jak děti, tak muže i ženy, a to v jakémkoli věku.

Při každém jídle nebo pití se do těla vstřebávají tekutiny. Ledviny filtrují odpadové látky z tělesných tekutin a vytvářejí moč. Z ledvin se moč dostává močovody do močového měchýře (vaku tvořeného svaly), kde je moč uchovávána. Inkontinence postihuje častěji starší osoby, protože s rostoucím věkem klesá výkonnost svěračů – svalů, které jsou umístěny na přechodu měchýře do močové trubice a při stažení tento přechod uzavírají. Nekontrolovaným únikem moči trpí převážně ženy v produktivním věku.

Protože by se mohlo jednat o příznak jiné nemoci, která by mohla způsobit další potíže, pokud by nebyla léčena, konzultujte únik moči s lékařem.

Existují 4 typy inkontinence:

 • Stresová inkontinence: k úniku moči dochází například při zakašlání, kýchnutí, smíchu, cvičení, zvednutí břemene, změně polohy atd. Je nejčastěji se vyskytujícím typem.
 • Urgentní inkontinence: náhlé intenzivní nucení k močení s následovným únikem moči.
 • Smíšená inkontinence: zahrnuje příznaky obou předchozích typů inkontinence.
 • Inkontinence z přeplnění: nastává, když se močový měchýř nedokáže zcela vyprázdnit.

Příčiny inkontinence (úniku moči):

 • přechodné…
  • infekce močových cest,
  • zácpa,
  • užívání některých léků,
  • nadměrná konzumace kofeinu, alkoholu,
 • u trvalejších příčin je nutná komplexní léčba a vyšetření u lékaře
  • oslabení svalů pánevního dna,
  • oslabení svěrače močové trubice,
  • zvýšení i snížení aktivity svaloviny močového měchýře,
  • pokles hladin některých hormonů (estrogenů v období klimaktéria),
  • onemocnění nervové soustavy (roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, výhřez ploténky).

Rizikové faktory inkontinence:

 • přibývající věk ženy, s nímž klesá hladina ženského hormonu estrogenu a současně se povolují svaly pánevního dna, zvláště po menopauze,
 • prodělání těžkého porodu,
 • dlouhodobá nadměrná fyzická zátěž při zvedání břemen,
 • jiné nemoci, jako je diabetes mellitus (cukrovka) nebo neurotické onemocnění,
 • infekce dolních cest močových (při akutní inkontinenci),
 • obezita, anebo chronický kašel – v obou případech je močový měchýř vystavován větší zátěži.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky, situace:

 • samovolný únik moči,
 • stresová inkontinence – výlučně ženská: pomočování při kašli, kýchání, námaze; je způsobena ochabnutím svěračů u ústí močové trubice. To je často způsobeno poškozením při porodu, v klimakteriu a stářím. Ochablé svalstvo je možné posílit vhodným cvičením,
 • urgentní inkontinence – naléhavé nucení, způsobené nadměrnou vzrušivostí svalstva stěn močového měchýře. Nemocný není schopen ovládnout měchýř, dostaví-li se nucení močit, ani při nižším stupni naplnění. Možnou příčinou je úraz míchy, cukrovka, infekce močových cest či kamínky v močovém měchýři,
 • paradoxní inkontinence – při přeplnění močového měchýře, kdy moč odkapává, nebo odtéká „přes práh“. U mužů je nejčastější příčinou zvětšená prostata,
 • neurogenní inkontinence – při neurologických onemocněních (roztroušená skleróza nebo jiné neurologické postižení). U dětí neotálejte s návštěvou lékaře u nově vzniklé inkontinence.

Inkontinenci byste měla řešit a navštívit lékaře, jestliže máte výše uvedené příznaky, nebo pokud si odpovíte na jednu z níže uvedených otázek kladně:

 • Vyhýbáte se záměrně činnostem, u kterých by mohlo dojít k úniku?
 • Nosíte vložku pro zachycení moči?
 • Omezujete svůj pitný režim ze strachu z většího úniku moči?
 • Dochází k náhlým únikům při cvičení, kašli, kýchnutí nebo smíchu?
 • Omezuje vás inkontinence ve vašich běžných aktivitách (práce, výlety, sport)?

Platí zde: „Čím dříve, tím lépe.“

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů – podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP pravidel uvedených v tomto projektu). Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Léky vždy vybírejte s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušujte.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše, co pravidelně (často) užíváte – léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, pepř či kurkuma, mění účinnost některých léčiv.

Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků. Ale užíváte-li více než 5 léků, měli byste si vždy zkontrolovat, jestli na sebe nereagují negativně – je to již velmi pravděpodobné…

 1. Prostudujte si příbalové informace a vypište jejich názvy do bezplatné anonymní online poradny www.znamsveleky.cz. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy svých léků na papír, než půjdete k lékaři či do lékárny, a odborníci za vás jejich interakce zjistí.
 2. Nemocní by zde měli dostat nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení, jaké bylinky, nápoje či jídlo by spolu s předepsanými léky neměli užívat.
 3. Některé kombinace nejsou nebezpečné – stačí, když lékař změní jejich dávkování, nebo navrhne časový odstup při jejich užívání.
 4. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky, ani neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal, na konzultaci.

Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je Acylpyrin, Aspirin apod.) – je zde zvýšené riziko vzniku Reyeova syndromu.

 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…

  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním aktivním přístupem – změnou svého životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem čerstvé zeleniny a ovoce,
 • vydatným pitným režimem – 2‑3 litry denně,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví,
 • dodržováním zásad hygieny a prevence,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svou mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce, vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno,
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře,
 • proti domácímu prachu a roztočům – odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.,
 • dbejte i na lůžkoviny – časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů jsou vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata existuje i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo: vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bosí, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákalo by to další hmyz),
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady – více léků či doplňků stravy,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Inkontinenci byste měli řešit a navštívit lékaře, jestliže máte uvedené příznaky (viz záložka Příznaky), nebo pokud si odpovíte na jednu z níže uvedených otázek kladně:

 • Vyhýbáte se záměrně činnostem, u kterých by mohlo dojít k úniku moči?
 • Nosíte vložku pro zachycení moči?
 • Omezujete svůj pitný režim ze strachu z většího úniku moči?
 • Dochází k náhlým únikům při cvičení, kašli, kýchnutí nebo smíchu?
 • Omezuje vás inkontinence ve vašich běžných aktivitách (práce, výlety, sport)?

Platí zde: „Čím dříve, tím lépe.“

Samoléčba inkontinence (úniku moči)

Inkontinenci můžeme předejít pravidelným posilováním pánevního dna. Vzhledem k tomu, že musíte zatínat správné svaly v přesném pořadí, nejprve se poraďte s odborníkem, např. fyzioterapeutem. Špatné cvičení vede ke zhoršení stavu!

 • Založte si tzv. mikční kalendář, kam se zapisuje denní příjem tekutin a režim vyprazdňování močového měchýře – pro správnou léčbu inkontinence, kdy je potřeba nejprve správně odhalit příčinu úniku moči. Z tohoto kalendáře může lékař lépe poznat příčinu, a poté zahájit správnou léčbu,
 • produkty s obsahem extraktu z brusinek, který má schopnost snižovat riziko vzniku zánětlivých onemocnění ledvin a močových cest, snižují riziko vzniku urgentní inkontinence. Brusinkový extrakt zpomaluje rozklad vyloučené moče a zabraňuje tak vzniku nežádoucího zápachu,
 • velký výběr pomůcek k zachycení moči, jako jsou vložky a kalhotky,
 • životní styl…
  cvičení: posilování a trénink svalů pánevního dna je jednoduchou a velmi účinnou metodou, jak zpevnit svalstvo pánve a zmírnit tak především projevy tzv. stresové inkontinence, která je právě důsledkem ochabnutí pánevního dna.

Samoléčba stresové inkontinence:

 • rehabilitace svalů pánevního dna – soustava cviků posilujících svaly pánevního dna slouží k rehabilitaci svalstva, zvyšuje klidový uzavírací tlak v močové trubici a zlepšuje také koordinaci při kontrakcích svalů pánevního dna v průběhu stresových manévrů (kašel, smích, kýchání),
 • motivace pacientky a její schopnost absolvovat celý program fyzioterapie,
 • prevence obezity jako jednoho z mnoha rizikových faktorů,
 • posilování svěračů,
 • léčba úniku moči je závislá na správné a včasné diagnóze. Vždy je nutné určit, jestli jde o stresovou nebo urgentní inkontinenci; operační léčba není vhodná pro ženy s urgentní inkontinencí, zatímco u té stresové se doporučuje. U urgentního typu úniku moči se doporučuje především farmakologická léčba,
 • stresovou inkontinenci lehkého stupně lze léčit speciálními cviky, které zpevňují oblast pánevního dna. Tyto cviky jsou doporučovány i nastávajícím a čerstvým maminkám, ale ideální je, pokud žena svaly pánevního dna procvičuje pravidelně po celý život,
 • účinné je například stahování a uvolňování svalů kdykoliv během dne, nebo úmyslné zadržení a následné povolení proudu moči při močení. Existuje celá série takzvaných Kegelových cviků, jejichž dalším pozitivním důsledkem je i zvýšení sexuálního prožitku,
 • důležitý je pitný režim. Některé ženy ze strachu z pomočení raději nepijí, ale tím situaci ještě zhoršují. Koncentrovaná moč totiž neúměrně dráždí sliznici močového měchýře a nutkání na močení se tak může zintenzivnit,
 • cviky: cvičit 3x denně po dobu 20 minut. Zlepšení příznaků inkontinence je patrné asi u 75% pacientek
  př. vaginální kužely – cvičení svalstva pánevního dna poševně umístěnými předměty, které pacientka nosí. Musí se nosit denně po dobu 20 minut. Příznivé výsledky léčby jsou udávány asi v 50 % případů.

CVIKY NA POSÍLENÍ PÁNEVNÍHO DNA

 • Most:
  Lehněte si na záda, pokrčte nohy a pomalu zvedejte hýždě a spodní část zad z podlahy. Lopatky zůstávají na podlaze. V této poloze vydržte několik vteřin. Opakujte 10x.
 • Poloha na břiše:
  Lehněte si na břicho a vybočte pravou nohu. Čelo položte na ruce. Pak napněte svalstvo pánevního dna tak silně, jak je to možné. Vydržte v této pozici a poté uvolněte. Opakujte 10x s levou nohou.
 • Cvičení s židlí:
  Stoupněte si a nohy mírně roztáhněte. Napněte pánevní dno, držte napětí, a přitom zkuste nadzvednout židli tak, že pokrčíte kolena a skloníte boky a s pánevním dnem stále napnutým zvednete židli do výšky, přičemž narovnáváte nohy. Poté židli opět postavte. Až si budete v této technice jistá, zkuste přitom i zakašlat.
 • Ženy trpící únikem moči si mohou vybrat z mnoha druhů hygienických pomůcek, které jim zaručí alespoň určitou úroveň pohodlí a jistoty. Některé z nich umí neutralizovat moč, takže se ženy nemusejí obávat nepříjemného zápachu. Problémy řešte s urologem nebo gynekologem.

Další možnosti:

 • nepřímá elektrostimulace nervosvalových struktur pánevního dna. Používá se stimulace po dobu 30 minut denně v průběhu dvaceti až třiceti dnů. Příznivý efekt této metody na redukci symptomů stresové inkontinence se popisuje až v 60% případů,
 • pít dostatek tekutin, a vynechat nápoje, které obsahují alkohol a kofein (látky, které dráždí močový měchýř),
 • pro správnou léčbu inkontinence, kdy je potřeba nejprve správně odhalit příčinu úniku moči, je vhodné založit si tzv. mikční kalendář – zapisuje se denní příjem tekutin a režim vyprazdňování močového měchýře. Důležité je mít dostatek tekutin, a vynechat nápoje, které obsahují alkohol a kofein (látky, které dráždí močový měchýř). Z tohoto kalendáře může lékař jednodušeji poznat příčinu a poté započít správnou léčbu.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence inkontinence:

 • částečná prevence – posilování svalů pánevního dna:
  • speciálními cviky,
  • udržováním celkové fyzické kondice,
 • zbavit se obezity – rizikového faktoru,
 • důsledně léčit a doléčit všechny záněty,
 • otužování a pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu.

 

Zdroj:

weby ordinace.cz, ona.idnes.cz

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
EPILOBIN PLANTA
← zpět na výpis léků
Název EPILOBIN PLANTA
Doplňek názvu
SUKL kód 57688
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
rowatinex
20
← zpět na výpis léků
Název rowatinex
Doplňek názvu 20
SUKL kód 58732
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
species urologicae planta
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název species urologicae planta
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 966
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
SPECIES UROLOGICAE PLANTA
← zpět na výpis léků
Název SPECIES UROLOGICAE PLANTA
Doplňek názvu
SUKL kód 56350
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Urologická čajová směs
20(SÁČKY)
← zpět na výpis léků
Název Urologická čajová směs
Doplňek názvu 20(SÁČKY)
SUKL kód 76432
Velikost balení 20(SÁČKY)
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
AJ Z KVĚTU BEZU ČERNÉHO
1.5GM/SÁČ 20 SÁČ PP PŘEBAL
← zpět na výpis léků
Název AJ Z KVĚTU BEZU ČERNÉHO
Doplňek názvu 1.5GM/SÁČ 20 SÁČ PP PŘEBAL
SUKL kód 115319
Velikost balení 1.5GM/SÁČ 20 SÁČ PP PŘEBAL
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VRBOVKOVÁ NAŤ
← zpět na výpis léků
Název VRBOVKOVÁ NAŤ
Doplňek názvu
SUKL kód 76758
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Kopřivová nať
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Kopřivová nať
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 76742
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru