REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Mononukleóza, EB viróza – zánět uzlin

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Infekční mononukleóza – infekční zánět uzlin

Infekční mononukleóza je virové onemocnění hrtanu a mízních uzlin, které způsobuje z 90 % EB virus (Epstein-Barrové). Patří mezi velmi časté herpetické viry (stejně jako opar na rtu, pásový opar či neštovice). Když už jednou někoho napadne, zůstává u svého hostitele po celý život. Jako všechny herpetické viry, i virus infekční mononukleózy zůstává latentně nadále v organismu člověka, a to i po odeznění akutní nemoci.

K nákaze dochází přenosem slin. Proto se této nemoci lidově říká nemoc z líbání. Rizikovým faktorem je kolování láhve, skleniček, jídla či cigarety mezi více lidmi. Méně často dochází k nákaze kapénkami při dýchání a kašli. Nejčastěji postihuje děti a dospívající mládež. V dětství má toto onemocnění mírný průběh, v dospívání jsou příznaky výraznější.

Zpravidla trvá 2‑4 týdny.
Bez komplikací má dobrou prognózu.

Do organismu virus pronikne často již v dětství, aniž by vyvolal jakékoliv příznaky onemocnění. Aktivaci viru může způsobit stres, snížení imunity nebo nervové vyčerpání.

Inkubační doba nemoci: období od infekce virem do objevení se prvních příznaků je 4‑6 týdnů. V určitých intervalech po první infekci se znovu aktivuje, začne se vylučovat ve slinách, kde je možné jej zachytit a odhalit. Pacient získává doživotní imunitu vůči této nemoci. Herpetické viry jsou však typické tím, že jsou stále přítomné v organismu i po prodělání infekce. Přežívají v klidovém stadiu a v případě oslabení organismu se mohou znovu aktivovat. Začnou se vylučovat slinami a v tomto okamžiku je jejich aktivitu možné zachytit.

Těžko se rozeznává od jiných bakteriálních či virových onemocnění, protože má podobné příznaky. Nejnápadnějším znakem je zvětšení lymfatických uzlin v oblasti třísel, podpaždíkrku. Nemoc je doprovázena velmi silnou únavou. Postihuje především děti a mladistvé.

Mononukleóza nejčastěji propuká při stresu, nadměrné zátěži, při snížení imunity či nervovém vyčerpání.

Možné komplikace:

 • U většiny malých dětí se viróza Epstein-Barrové neprojeví vůbec, nebo jen lehkými příznaky, jako je ztráta apetitu a lehká únava. Čím je člověk starší, tím pravděpodobnější je, že se nemoc projeví naplno a vzniknou komplikace.
 • Jaterní komplikace – vznik žloutenky a mírné zvýšení jaterních testů.
 • Plicní komplikace – zvětšené uzliny na krku nebo kolem dýchací trubice mohou tlačit na dýchací cesty a způsobit jejich zúžení, nebo až uzavření. Když nejsou dýchací cesty volně průchodné, hrozí udušení – což je důvod pro hospitalizaci, protože jestliže léky nezaberou, je nutný zásah chirurga.
 • Neurologické komplikace – zánět mozkových blan či mozku jsou ojedinělé, a i když mohou mít bouřlivý průběh, obvykle odeznějí bez jakýchkoliv následků.
 • Krevní komplikace – vlivem poklesu počtu bílých krvinek, nebo v důsledku boje imunitních buněk s virem, dochází k předčasnému odumření červených krvinek. Potíže jsou jenom přechodné, a i když se vyskytnou, stav vrátí se zcela k normálu.

Infikovat se je možné přenosem slin a dotykem infikovaných míst, dále také při špatné hygieně v restauracích, půjčování osobních věcí a podobně. Kontaktu s pacienty nemocnými akutní infekční mononukleózou by se měli vyhnout děti a lidé s oslabeným imunitním systémem.

Komplikace infekční mononukleózy:

Obtížné polykání způsobené nateklým krkem. Vhodná je tekutá strava – jako kaše, přesnídávky, pudinky či polévky. Pro zmírnění potíží kloktejte, případně v lékárně zakupte cucavé pastilky, které uleví vašemu krku.

Streptokoková angína často infekční mononukleózu doprovází. Další projevy:

 • ucpání horních cest dýchacích,
 • zápal plic,
 • zánět srdečního svalu,
 • oslabení imunity,
 • onemocnění jater, hepatitida,
 • vzácnou komplikací je protržení sleziny – příznakem natržené sleziny je hlavně bolest v levé horní části břicha, rychlé bušení srdce, větší krvácivost při poranění než obvykle a namáhavé dýchání. Nutné je přivolat okamžitě první pomoc!

Podobné příznaky jako infekční mononukleóza může mít:

 • infekční žloutenka typu B,
 • streptokoková angína (velmi častá záměna!),
 • existují i další infekční nemoci, které se přenáší slinami. Virus infekční mononukleózy se přenáší i kontaminovanými předměty (kartáčkem na zuby, nádobím apod.), lze k němu přijít i na společensky hojně navštěvovaných místech (v restauracích, jídelnách, na zábavách).

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky infekční mononukleózy

Matoucí může být fakt, že všechny uvedené příznaky se v různých kombinacích vyskytují u mnoha viróz. Proto může být tato nemoc zpočátku považována za chřipku nebo angínu.

 • Únava
  • obyčejně o několik dnů až týdnů předchází ostatním příznakům,
  • je mnohem, mnohem větší než u chřipky. Chronický únavový syndrom není běžná únava, kterou pociťujeme na konci pracovního týdne, po probdělé noci nebo po těžké fyzické aktivitě.
 • Horečka
  • vysoká, až ke 40 °C,
  • stoupá odpoledne a v podvečer,
  • když horečka a únava dominují, jde o tzv. tyfoidní formu nemoci, která má vleklý charakter – její začátek i konec jsou prodloužené, únava přetrvává měsíce.
 • Bolest v krku
  • nahorním patře se mohou objevit zarudlé mapy – a ty jsou vodítkem ke správnému stanovení typu nemoci.
 • Zvětšení lymfatických uzlin
  • přední a zadní uzliny na krku,
  • zvětšení je zjevné a symetrické na obou stranách.
 • Hepatomegalie
  • zvětšení jater – normálně játra nepřesahují pravý žeberní oblouk, zatímco zvětšená můžeme nahmatat jako elastickou hmotu.
 • Splenomegalie
  • zvětšení sleziny – normálně nepřesahuje slezina levý žeberní oblouk, zatímco zvětšenou můžeme nahmatat jako elastickou hmotu.
 • Další možné příznaky:
  • bolest v pravém podpaží,
  • nateklé mandle,
  • zvětšené mízní uzliny na krku a v podpaží,
  • zvětšené mízní uzliny v tříslech,
  • vyrážka,
  • otoky kolem očí.

Jiné infekční nemoci připomínající mononukleózu (a jejich příznaky)

 • Streptokoková angína
  • bolest v krku,
  • horečka,
 • zvětšení krčních uzlin.
  Nález tohoto mikroba v krku ale neznamená, že nemocný nemá infekční mononukleózu.
 • Cytomegalová infekce – má téměř identický obraz jako infekční mononukleóza, jenom bolest v krku je obyčejně menší. Odlišit je pomůže vyšetření specifických protilátek proti cytomegaloviru v krvi.
 • Infekční žloutenka typu B
  Podezření na ni vzniká, když jsou velmi vysoké hodnoty jaterních testů a rozvinutá žloutenka (žluté zbarvení kůže způsobené uvolněnými žlučovými barvivy).
 • Rubeola
  …objeví-li se červený výsev na kůži po podání penicilínových antibiotik.
 • Infekce virem HIV způsobujícím nemoc AIDS.

Pokud se objeví uvedené příznaky, navštivte neprodleně svého lékaře, který určí přesnou diagnózu na základě rozboru krevního obrazu a tzv. diferenciálního počtu. Nepokoušejte se o samoléčbu!

Jakákoliv izolovaně zvětšená uzlina, nebo skupina uzlin v jedné oblasti, na jedné půlce těla, spolu s únavou, ztrátou hmotnosti a případně horečkou jsou důvodem k neodkladné návštěvě lékaře – podezření na možné vážnější onemocnění. Postižení uzlin může být jediným projevem nemoci. Obyčejně se ale vyskytuje s ostatními příznaky – triádou (únava, horečkabolest v krku).

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Pro dětské pacienty:

Pokud problémy neustupují při samoléčbě ani po 3‑5 dnech, anebo dojde ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře, zvláště pak:

 • jsou-li teploty vysoké, nebo kolísají z vysokých hodnot do normálních teplot,
 • varovat by vás měl i dlouhodobý kašel s bolestmi na hrudi a dušností,
 • vykašlávání hlenu, který je zabarvený do žluta či zelena, či s krvavým hlenem,
 • bolesti hlavy,
 • zhoršující se únava, nechutenství až zvracení a průjem delší než 4‑5 dní.

Rovněž navštivte lékaře v následujících případech:

 • jsou-li mízní uzliny na krku zduřelé a citlivé na dotek,
 • dostavují-li se návaly zimnice a pocení,
 • bolest na prsou, dušnost nebo pískot v průduškách,
 • bolest v krku je silnější a na mandlích se objevil bílý povlak,
 • bolest v uchu nebo bolest vedlejších nosních dutin,
 • horečka je vyšší než 38,5 °C a trvá déle než 2 dny,
 • když horečka nad 38,5 °C vede k výrazným ztrátám tělesných tekutin a riziku dehydratace, především u dětí,
 • nedaří-li se nám snížit teplotu,
 • dítě opakovaně zvrací, stěžuje si na prudké bolesti břicha,
 • pozorujeme-li výraznou změnu chování – dítě je zmatené, blouzní, je agresivní, nebo naopak nereaguje a je nápadně netečné,
 • odmítá-li dítě tekutiny a má-li silný průjem s vodnatými častými stolicemi, je nutné lékařské vyšetření, někdy s krátkodobou hospitalizací k zajištění nitrožilní rehydratace a remineralizace,
 • u dětí v prvním ½roce života, pokud teplota nad 39 °C trvá déle než 24 hodin, pokud se výrazně změní chování dítěte (bezdůvodně křičí, nereaguje na pohlazení, nelze je vzbudit), vyskytne-li se zvracení krve,
 • trvající bolesti hlavy, zhoršující se únava.

Pozor! Kojenec se může dostat do metabolického rozvratu během několika hodin! Průjem u kojenců tedy nesmíme v žádném případě podcenit!

Rozhodneme-li se navštívit lékaře, volíme vždy raději návštěvu u svého praktického lékaře nebo u lékaře pro děti a dorost v jeho ordinaci. Návštěvu na pohotovosti volíme v krajní nouzi, pokud je to nezbytné. Rozhodně není důvodem k návštěvě pohotovosti zvýšená teplota.

Vždy je nutné, abyste si léky vybrali s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle jejich doporučení.
 • Zkontrolujte si vždy vše, co pravidelně (často) užíváte – léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, pepř či kurkuma, mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků…
  2. Ale každý, kdo užívá více než 5 léků, by si měl vždy zkontrolovat, jestli na sebe nereagují negativně, protože je to již velice pravděpodobné…
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do online poradny www.znamsveleky.cz – bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy svých léků, než půjdete k lékaři či do lékárny, a odborníci za vás jejich interakce zjistí.
  4. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky, ani neměňte jejich dávkování, ale zajděte s e-mailovou odpovědí za lékařem, který vám je předepsal, na konzultaci.
  5. Bonusem pro pacienty je, že by zde měli dostat nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení, jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky neužívat.
 • Některé kombinace nejsou tak nebezpečné – stačí, když lékař změní dávkování, nebo navrhne časové odstupy při jejich užívání.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.

 • Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…
  1. v těhotenství a období kojení,
  2. u malých dětí a kojenců,
  3. u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.
 • Vždy dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny apod.
 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době trvání akutního onemocnění. K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Projektem zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kam je postupně vkládáme s jejich přesným názvem, složením, velikostí balení, příbalovou informací ke správnému užívání a dalšími informacemi.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým aktivním přístupem – změnou chování a životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržováním zásad hygieny a pravidelnou péčí o tělo, přípravou a konzumací stravy,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Jakákoliv izolovaně zvětšená uzlina, nebo skupina uzlin v jedné oblasti, na jedné půlce těla, spolu s únavou, ztrátou hmotnosti a případně s horečkou, jsou důvody k neodkladné návštěvě lékaře – kvůli podezření na možné vážnější onemocnění. Postižení uzlin může být jediným projevem nemoci. Obyčejně se ale vyskytuje s triádou ostatních příznaků (únava, horečkabolest v krku).

Vyšetření infekční mononukleózy:

Lékař vám při podezření na infekční mononukleózu udělá krevní a jaterní testybílých krvinek… Mononukleózu potvrdí testy na specifické protilátky.

Klasická léčba

Specifický lék neexistuje. Antibiotika nemají smysl, pokud nedojde k druhotné bakteriální infekci (krku, uší).

Terapie je symptomatická:

 • tlumení bolesti a snižování horečky (nepodávejte dětem léky s obsahem kyseliny acetylsalicylové, jako je aspirin – nebezpečí vážného onemocnění jater – Reyeův syndrom),
 • klid na lůžku, obvykle po dobu 1‑2 týdnů,
 • dokud je zvětšená slezina, platí zákaz cvičení a sportování.

Léčba komplikací:

 • při ucpání horních cest dýchacích se občas podávají kortikosteroidy,
 • při streptokokové nákaze v krku se podávají antibiotika (nejlépe erytromycin),
 • při protržení sleziny – chirurgický zákrok.

Samoléčba a léčba

Specifický lék na infekční mononukleózu zatím neexistuje. Vzhledem k virovému typu onemocnění nejsou podávána antibiotika (jen k léčbě vedlejších příznaků, jako je zánět krku).

Před návštěvou v ordinaci je lepší si nečistit zuby kvůli výtěru z krku. Aby se diagnóza stanovila správně a nedošlo k omylům, provádí se odběr krvev krvi u infekční mononukleózy nacházíme:

 • zvýšený počet bílých krvinek, které se objevují v netypických tvarech,
 • reakce organismu na infekci – v podobě tvorby protilátek proti viru – jsou rychlé; důkaz protilátek produkovaných imunitním systémem,
 • zvýšení jaterních testů,
 • po vypuknutí prvoinfekce, tedy po nakažení virem EB, se do šesti týdnů dostaví příznaky. Léčba probíhá na několika úrovních: individuální přístup, dle intenzity příznaků onemocnění, aby předčasně ukončená léčba neskončila vážnější komplikací,
 • kromě léků jsou potřebná i režimová opatření:
  • klid na lůžku hlavně v akutní fázi,
  • především u menších dětí nemoc probíhá často bez příznaků, nebo má lehký průběh. Pacient dochází na infekční oddělení do nejbližší nemocnice na pravidelné kontroly. K hospitalizaci dochází při rozsáhlém otoku krku, neklesající vysoké horečce nebo velkém zánětu jater,
  • vhodná dieta,
 • léčba trvá cca 6 měsíců. Nemocný pobývá první měsíc doma, asi tři měsíce drží dle jaterních výsledků dietu a po úspěšném vyléčení se příliš fyzicky nenamáhá,
 • léky se podávají k dosažení úlevy od příznaků…
  • u horečky antipyretika (léky na snižování horečky), která obyčejně účinkují i na bolest,
  • u  zánětu v krku způsobeného přítomností jiného původce – antibiotika. Po několik dní se podávají látky hormonální povahy – glukokortikoidy,
  • případná horečka nad 38 °C se léčí antipyretiky, ibuprofenem, aspirinem nebo paracetamolem,
  • pokud bolest v krku a zvětšené uzliny brání příjmu potravy a tekutin ústy, jsou možné infuze nebo volně prodejné léky,
  • pro zmírnění potíží při polykání kloktejte, případně v lékárně zakupte cucavé pastilky, které vašemu krku uleví,
 • fyzickou námahu stupňovat pomalu (3 měsíce je doba, po které se povoluje vrcholovým sportovcům návrat k plné tréninkové zátěži – po normalizaci krevních a jaterních testů). U dětí je třeba na 3 týdny vynechat školní docházku a na 3 měsíce platí zákaz tělesné výchovy. Játra i slezina jsou orgány velmi křehké, a proto chráněné žebry. V případě jejich zvětšení už nemají kostní žeberní ochranu a při sebelehčím nárazu může dojít k jejich roztržení. Tomu je rozumnější předcházet,
 • krevní a jaterní testy se většinou normalizují do 3 měsíců. Trvalé poškození jater se běžně u léčených osob nevyskytuje,
 • na začátku nemoci není organismus dostatečně odolný proti infekcím: stačí málo a chytnete další nákazu – je třeba vyhnout se možnosti nákazy nebo prochladnutí. Při nedodržení doporučeného režimu se vystavujete riziku opětovného propuknutí onemocnění s komplikovanějším průběhem,
 • dieta s omezením živočišných a zvlášť přepalovaných tukůbohatá na uhlohydráty; vhodné jsou lehce stravitelné pokrmy (a dostatek uhlohydrátů). Pro urychlení obnovy jaterních buněk je prospěšné i pití speciálních bylinných čajů,
 • lehce stravitelná jídla, které jsou obecně zdraví prospěšná. Je možné si dopřát čajové směsi na bázi ostropestřce mariánského,
 • vařit jídla na vodě, moc nesolit a kořenit bylinkami. Převážně ze začátku jsou nevhodná ostrá kořeněná jídla,
 • protože mononukleóza postihuje často játra, omezit tučná jídla, jako jsou smažená jídla, sladkosti, čokoláda, uzeniny a káva,
 • zákaz alkoholu a jiných drog,
 • pijte alespoň 2 litry tekutin denně. Ideálními tekutinami jsou ředěné ovocné a zeleninové šťávy plné vitamínů. Určitě omezte alkoholické nápoje alespoň na půl roku, je to obrovská zátěž pro játra!
 • Nekonzumujte konzervační činidla (kečupy, hořčice, konzervy); obecněji řečeno, nekonzumujte jídla, která obsahují “éčka“,
 • z masa si vybíráme bílá masa, jako je kuře, králík a ryby. Pokud občas dostanete chuť na hovězí, určitě se nic nestane, jen to nesmí být každý den. Existuje také mnoho speciálních kuchařek zabývajících se jaterními dietami, ve kterých můžete nalézt inspiraci,
 • nesportujte! Játra a především slezina jsou křehké orgány, velmi náchylné k natržení,
 • při otoku a bolesti v krku je vhodné kloktat teplou vodu s citronem,
 • v lékárnách se prodává speciální jaterní čaj vhodný pro regeneraci jater. Vitamín C a B-komplex užívejte až do úplného uzdravení (pro podporu imunity),
 • vhodným doplňkem je i česnek a echinacea pro své protivirové účinky. Také smetanka lékařskáostropestřec mariánský chrání játra,
 • kloktání: při bolestech v krku kloktejte teplou vodu s citronem a medem,
 • masáže: masírování zad podél páteře napomáhá uvolnění nervového systému.

Doplňky stravy

 • Vitamín C s bioflavonoidy – protivirové a protizánětlivé účinky,
  vitamín E – chrání játra před zánětem, posiluje imunitu,
 • bylinná léčba: echinacea, česnek, černý rybíz.

Homeopatie

Belladonna – při vysokých teplotách.
Cistus – pociťuje-li nemocný chlad, má zimnici a zvětšené mízní uzliny.
Mercurius corrosivus – na nezmenšující se bolest v krku, úporné nepříjemné pocení, na dotek citlivé uzliny.
Ailanthus – při bolestech hlavy, celkovém oslabení, bolestech svalů a při potížích s polykáním.

 

Podívejte na seznam přípravků

Očkování proti infekční mononukleóze zatím není možné.

S virem EB se během života setká téměř každý člověk. Je vhodné se vyvarovat přímého kontaktu s nemocným. Nosičem však může být i každý zdravý člověk.

 

Zdroj:

Infekční mononukleóza, MUDr. Jana Dajková, web doktorka.cz, a další

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Acylcoffin
10
← zpět na výpis léků
Název Acylcoffin
Doplňek názvu 10
SUKL kód 9
Velikost balení 10
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Aspirin
20X500MG
← zpět na výpis léků
Název Aspirin
Doplňek názvu 20X500MG
SUKL kód 46216
Velikost balení 20X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Aspirin C 20
20
← zpět na výpis léků
Název Aspirin C 20
Doplňek názvu 20
SUKL kód 46214
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BIOPAROX
← zpět na výpis léků
Název BIOPAROX
Doplňek názvu
SUKL kód 40349
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Coldrex horký nápoj černý rybíz
10KS
← zpět na výpis léků
Název Coldrex horký nápoj černý rybíz
Doplňek názvu 10KS
SUKL kód 45246
Velikost balení 10KS
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM
← zpět na výpis léků
Název COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM
Doplňek názvu
SUKL kód 124913
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
coldrex horký nápoj citron s medem
5
← zpět na výpis léků
Název coldrex horký nápoj citron s medem
Doplňek názvu 5
SUKL kód 124911
Velikost balení 5
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Coldrex junior citron
SÁČ
← zpět na výpis léků
Název Coldrex junior citron
Doplňek názvu SÁČ
SUKL kód 105920
Velikost balení SÁČ
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
COLDREX MAXGRIP CITRON 5s.
← zpět na výpis léků
Název COLDREX MAXGRIP CITRON 5s.
Doplňek názvu
SUKL kód 32421
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Coldrex proti bolesti v krku ostružina
20
← zpět na výpis léků
Název Coldrex proti bolesti v krku ostružina
Doplňek názvu 20
SUKL kód 17825
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
IBALGIN 200
← zpět na výpis léků
Název IBALGIN 200
Doplňek názvu
SUKL kód 100014
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Mucosolvan pro dospělé
1X100ML
← zpět na výpis léků
Název Mucosolvan pro dospělé
Doplňek názvu 1X100ML
SUKL kód 104694
Velikost balení 1X100ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen pro děti
TRUB
← zpět na výpis léků
Název Nurofen pro děti
Doplňek názvu TRUB
SUKL kód 52307
Velikost balení TRUB
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE
← zpět na výpis léků
Název NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE
Doplňek názvu
SUKL kód 107702
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG
← zpět na výpis léků
Název NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 125 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 51561
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen pro děti čípky 60 mg
10X60MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen pro děti čípky 60 mg
Doplňek názvu 10X60MG
SUKL kód 50448
Velikost balení 10X60MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen pro děti jahoda
TRUB
← zpět na výpis léků
Název Nurofen pro děti jahoda
Doplňek názvu TRUB
SUKL kód 101113
Velikost balení TRUB
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen rapid 400 mg capsules
II
← zpět na výpis léků
Název Nurofen rapid 400 mg capsules
Doplňek názvu II
SUKL kód 146482
Velikost balení II
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
panadol
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název panadol
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 46227
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Baby
1X100ML
← zpět na výpis léků
Název Panadol Baby
Doplňek názvu 1X100ML
SUKL kód 46700
Velikost balení 1X100ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Panadol Baby čípky
10X125MG
← zpět na výpis léků
Název Panadol Baby čípky
Doplňek názvu 10X125MG
SUKL kód 95611
Velikost balení 10X125MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Extra
30
← zpět na výpis léků
Název Panadol Extra
Doplňek názvu 30
SUKL kód 13802
Velikost balení 30
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Extra Rapide
12
← zpět na výpis léků
Název Panadol Extra Rapide
Doplňek názvu 12
SUKL kód 14701
Velikost balení 12
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PANADOL JUNIOR ČÍPKY
← zpět na výpis léků
Název PANADOL JUNIOR ČÍPKY
Doplňek názvu
SUKL kód 95613
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Rapide
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Panadol Rapide
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 12859
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 100
5X100MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 100
Doplňek názvu 5X100MG
SUKL kód 91249
Velikost balení 5X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 125
20X125MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 125
Doplňek názvu 20X125MG
SUKL kód 97656
Velikost balení 20X125MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen sus
1X100ML/2.4GM
← zpět na výpis léků
Název Paralen sus
Doplňek názvu 1X100ML/2.4GM
SUKL kód 66101
Velikost balení 1X100ML/2.4GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Strepsils Pomeranč s vitaminem c
12
← zpět na výpis léků
Název Strepsils Pomeranč s vitaminem c
Doplňek názvu 12
SUKL kód 45507
Velikost balení 12
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
THIAMIN LÉČIVA
← zpět na výpis léků
Název THIAMIN LÉČIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 75025
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
nasivin 0,01%
1X5ML
← zpět na výpis léků
Název nasivin 0,01%
Doplňek názvu 1X5ML
SUKL kód 62189
Velikost balení 1X5ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
paralen 500
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název paralen 500
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 3837
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen pro děti active
12X100MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen pro děti active
Doplňek názvu 12X100MG
SUKL kód 41706
Velikost balení 12X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Brufen sirup
1X100ML/2GM
← zpět na výpis léků
Název Brufen sirup
Doplňek názvu 1X100ML/2GM
SUKL kód 99580
Velikost balení 1X100ML/2GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
upsarin c
2X10=20
← zpět na výpis léků
Název upsarin c
Doplňek názvu 2X10=20
SUKL kód 67228
Velikost balení 2X10=20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
EFFERALGAN VITAMIN C
← zpět na výpis léků
Název EFFERALGAN VITAMIN C
Doplňek názvu
SUKL kód 95558
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Mucosolvan retard
20X75MG
← zpět na výpis léků
Název Mucosolvan retard
Doplňek názvu 20X75MG
SUKL kód 103405
Velikost balení 20X75MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
MEXALEN 250 MG
← zpět na výpis léků
Název MEXALEN 250 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 94980
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Nurofen liquid capsules
10X200MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen liquid capsules
Doplňek názvu 10X200MG
SUKL kód 3253
Velikost balení 10X200MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Robitussin expectorans na odkašlávání
100ML/2GM
← zpět na výpis léků
Název Robitussin expectorans na odkašlávání
Doplňek názvu 100ML/2GM
SUKL kód 59832
Velikost balení 100ML/2GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
robitussin junior na suchý dráždivý…
100ML/75MG
← zpět na výpis léků
Název robitussin junior na suchý dráždivý kašel
Doplňek názvu 100ML/75MG
SUKL kód 59831
Velikost balení 100ML/75MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Echinacea
D4-D30
← zpět na výpis léků
Název Echinacea
Doplňek názvu D4-D30
SUKL kód 73778
Velikost balení D4-D30
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru