REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Bulimie

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Bulimie patří mezi poruchy příjmu potravy a je charakterizována opakujícími se záchvaty přejídání spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti.

Subjektivní pocit ztráty kontroly nad jídlem je významnějším znakem přejedení než zkonzumované množství jídla. Přehnaná kontrola tělesné hmotnosti zahrnuje i střídavé období hladovění, užívání projímadel a prostředků na odvodnění. Bulimie způsobuje roztažení žaludku až jeho prasknutí.

Příznaky bulimie se mohou dlouho ztrácet v nevhodných jídelních zvyklostech rodiny a vrstevníků. Nápadné jsou až ztráty jídla, nálezy projímadel a známky zvracení.

Bulimie narušuje psychický, osobní i společenský život nemocného, který se postupně stává nápadným svojí přecitlivělostí, podrážděností a kolísáním nálady.

Mentální bulimie může vést k mnoha zdravotním komplikacím, které souvisí s nedostatečnou výživou, neboť důsledky jsou zvracení, nadužívání projímadel nebo diuretik (prostředků k častějšímu močení)…

 • citlivost na chlad,
 • únavnost,
 • oslabený krevní oběh,
 • osteoporóza (řídnutí kostí).

Přejedení vyvolává:

 • nepříjemný pocit plnosti a nadmutosti,
 • plynatost,
 • pocity nevolnosti,
 • zácpa a průjem,
 • hypoglykémii,
 • nebezpečné je zvracení,
 • narušení rovnováhy tělesných tekutin a solí, které zatěžuje srdce a ledviny,
 • nízká hladina draslíku (hypokalémie) vyvolává nepravidelnost srdečního tepu,
 • psychické obtíže,
 • pocit hladu nebo chuť se přejíst navozují pocity viny, selhání…
 • … a deprese, které se přenáší i do jiných oblastí života,
 • ubývá energie a zájem o jiné věci než o jídlo a tělesný vzhled,
 • apatie, pocity viny a společenské problémy,
 • vzrůstá zájem o vlastní osobu,
 • převažuje sebelítost.

Převaha depresivních příznaků ustoupí, když se postiženému podaří získat kontrolu nad příjmem potravy a „normalizovat“ jídelní režim. I když špatnou náladu a podrážděnost můžete považovat právě za příčinu svých obtíží, vyplatí se, když se nejprve zaměříte na změnu jídelního chování a nebudete čekat, až se budete lépe cítit. V některých případech může pomoci specifická léčba deprese, která vás ale nevyléčí z bulimie.

Nejčastějšími důvody přejedení jsou hlad a zvyk: jsou spojeny s určitými situacemi, činnostmi i vnitřními pocity. Některým podnětům, které spouštějí přejídání, lze předcházet, s jinými je třeba naučit se žít a reagovat na ně jinak než přejedením. Není možné zajistit, abyste se nedostávali do situace, kdy máte chuť se přejíst.

Příčiny bulimie:

… celá řada různých příčin…

 • sklon k nadváze,
 • nerovnoměrné rozložení tělesného tuku,
 • nevhodné jídelní návyky,
 • tělesné změny spojené s dospíváním nebo těhotenstvím,
 • vliv okolí (diety v rodině a mezi vrstevníky, nároky na výkon a postavu u některých sportů nebo zájmových aktivit),
 • nepříznivé životní situace,
 • negativní sebehodnocení a problémy v rodině.

Překonat bulimii neznamená, že vypátráte její příčinu, ale že se pokusíte změnit svoje návyky, že budete realističtí ve svých očekáváních (není možné se přestat přejídat a držet redukční dietu) a trpěliví ve svém jednání.

Poměrně velká část energie je i v případě zvracení absorbována, takže při častějším zvracení a přejídání můžete naopak přibrat. Nebezpečná, a pokud jde o regulaci tělesné hmotnosti, zcela neúčinná, jsou projímadla. Způsobují především vyprázdnění tlustého střeva, které nastane tehdy, když už byla energie využita v tenkém střevě. Snížení váhy při užívání projímadel je způsobeno jen ztrátou tekutin.

Více viz též sekce „Zdraví – základní informace“, podsekce „Poruchy výživy – obecně“.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky bulimie:

 • střídání úplného hladovění a přejídání,
 • po přejedení se dostaví výčitky – nemocný se snaží jídlo ze sebe co nejrychleji dostat,
 • záchvaty zimnice,
 • deprese,
 • časté zácpy,
 • časté průjmy,
 • opakované zvracení – poškozuje sklovinu zubů, sliznici jícnu,
 • kolísá váha,
 • nemocní si uvědomují svou nemoc,
 • poničení zubní skloviny v důsledku zvracení,
 • poruchy ledvin, pokud jsou opakovaně užívány prostředky k odvodnění,
 • prudké změny nálady,
 • častá přecitlivělost a podrážděnost.

Nemoc se může objevit u žen i mužů jakéhokoli věku. Nejčastěji se objevuje v časné pubertě u žen. Bulimie je někdy vyvolána tíživou životní situací, špatně fungující rodinou nebo negativním hodnocením vlastní osoby. Tato porucha vzniká z mnoha rozmanitých příčin, proto je velmi těžké ustanovit nějaká preventivní opatření. U dospívajících je důležité informovat je o příznacích a důsledcích onemocnění.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste léky vybírali s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívá možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle doporučení.
 • Zkontrolujte si vždy vše, co pravidelně (často) užíváte - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, pepř či kurkuma, mění účinnost některých léčiv.

Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků. Ale každý, kdo užívá více než 5 léků, by si měl vždy zkontrolovat, jestli na sebe nereagují negativně, protože je to již velice pravděpodobné.

 • Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište jejich názvy do bezplatné anonymní online poradny www.znamsveleky.cz. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy svých léků na papír, než půjdete k lékaři či do lékárny, a odborníci za vás jejich interakce zjistí.
 • Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky, ani neměňte jejich dávkování, ale zajděte s e-mailovou odpovědí za lékařem, který vám je předepsal, na konzultaci.
 • Bonusem pro pacienty je, že by zde měli dostat nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení, jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky neužívat.
 • Některé kombinace nejsou tak nebezpečné – stačí, když lékař změní dávkování, nebo navrhne časový odstup při jejich užívání.

Zvláštní pozornost věnujte nemocným, dětem a těhotným ženám – poraďte se s lékařem/lékárníkem…

 • v těhotenství a období kojení,
 • u malých dětí a kojenců,
 • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

 • Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému.Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem – změnou životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem – 2‑3 litry denně,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví,
 • dodržováním zásad hygieny a prevence,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce, vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době trvání akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezit větrání bytu během dne, nejlépe větrat ráno,
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře,
 • u domácího prachu a roztočů je eliminace obtížná: v bytě by neměly být vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči se vyskytují i v peří ptáků,
 • dbejte i na lůžkoviny: časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů jsou vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata se vyskytuje i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo: vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bosí, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákalo by to další hmyz),
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady více léky či doplňky stravy,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba bulimie

 • Změnou stravovacích návyků, ke které by mělo docházet postupně, protože trávicí ústrojí odvyklo normální stravě,
 • odborná pomoc ke stabilizaci psychického stavu nemocného – vrátit mu zdravé sebevědomí,
 • možná léčba antidepresivy,
 • psychoterapie zaměřená na příznaky,
 • kombinace těchto dvou postupů,
 • dospívající je důležité informovat o příznacích a důsledcích onemocnění.

Samoléčba

 • Snažte se dosáhnout normální hmotnosti,
 • změňte svůj postoj k jídlu – režim, nevhodné jídelní a pohybové návyky,
 • přestanete odkládat řešení – hledejte, co vám chutná, nebo co můžete jíst,
 • rozšiřujte svůj jídelníček,
 • dodržujte pravidelný režim (vždy akceptovat určité rozmezí a nevynechat jídlo jen proto, že bude oběd o hodinu později),
 • v případě závažnější vyhublosti a u dětí je třeba se co nejrychleji obrátit na odborného lékaře,
 • jezte cíleně vyváženou stravu s dostatkem vitamínů a minerálů,
 • počátek výkrmného režimu může být spojen i s otoky a s bolestivou zácpou,
 • farmakoterapie je užívána empiricky, na specializovaných pracovištích a v poradnách (psychofarmaka jsou krátkodobě podávána jen u těžších stavů). Záleží vždy na posouzení odborníkem, protože některé postupy nejsou vhodné pro každého,
 • režimová terapie – přesný denní harmonogram a pravidla:
  • dodržování jídelních a stravovacích návyků,
  • pravidelný spánek, režim dne,
  • psychoterapie,
 • různé formy psychoterapie…
  • skupinová terapie,
  • rodinná terapie,
 • relaxační cvičení,
 • zdravý pohyb,
 • v případě, že pravidelně a vydatně jíte, ale tělesná hmotnost nestoupá, je možné jako doplněk stravy užívat některý z nutričních nápojů (Resource, Nutridrink nebo Fresubin),
 • nutriční nápoj však nesmí nahrazovat normální jídlo (snídaně, oběd, večeře a dvě svačiny), nejvhodnější je vypít jedno balení (300 ml) před spaním,
 • kvalitní rodinné zázemí chápe problémy mladých lidí a dokáže nabídnout jiné lidské hodnoty, než je zevnějšek a štíhlost; je nejlepší ochranou,
 • vyhněte se nevhodným očekáváním, která vedou k nekonečným odkladům, jako například:
  • nejprve musím přijít na to, co je příčinou mých obtíží;
  • počkám, až budu opravdu chtít;
  • musím jíst s chutí a když mám hlad;
 • pomalu si zvykat (během tří týdnů můžete zásadně změnit jídelníček a dostatečně zvýšit energetický příjem);
 • jíst to, co je zdravé a po čem mi není špatně,
 • jíst častěji a v malých porcích,
 • neudělat žádnou chybu,
 • když budu víc jíst, měl(a) bych se víc hýbat (naopak: měli byste přestat spojovat příjem jídla s výdejem energie),
 • nekupujte light výrobky a dejte si pozor na „zobání“ drobných mlsků a ovoce. Mnoho lidí se začne přejídat právě jídly, kterých se nebojí, protože jsou v kategorii „dietní“ nebo „zdravé“. Ve vašem případě je zdravé to, co vás zasytí. Když se náhodou opravdu přejíte, nic se neděje. Snažte se nezvracet, protože zvracení vede dále k přejídání,
 • tělesná váha vzrůstá s věkem. Jste-li starší 18 let, vaše tělesná hmotnost by měla být vyšší než BMI 18,5. Při stanovení cílové váhy počítejte vždy s určitým rozpětím a s tím, že tělesná hmotnost během dne, roku i menstruačního cyklu kolísá. Máte-li dnes o 1 kg více než včera, může to být 1 kg zadržené tělesné tekutiny, nápoje nebo jídla – ještě jste nepřibrali. Nezapomínejte, že se nelze vyléčit z mentální anorexie a současně nepřibrat.

Můžete si vytvořit různé strategie, jak se vyrovnat s nutkáním přejíst se:

 • neztotožňujte se se svým nutkáním, nehledejte důvody, proč je nutné se přejíst. Snažte se lépe orientovat ve svém jídelním režimu (veďte si například jídelní záznamy),
 • myšlenky na krátkodobé uspokojení nahraďte myšlenkami na dlouhodobé negativní důsledky,
 • vědomě odvádějte pozornost jinam, hledejte náhradní program,
 • snažte se nebýt tolik zahleděni do sebe a představte si svůj problém, jak ho vidí vaše okolí.

Zbytečně se nelitujte. Přestaňte si povolovat jídlo podle toho, kolik vážíte nebo jakou máte možnost vydávat energii. Nezapomínejte, že každý zlozvyk lze překonat.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence a léčba

 • Návštěva lékaře je nutná již při podezření na toto onemocnění,
 • existují i linky důvěry, kde poradí, nebo předají kontakt na psychologa či lékaře,
 • specializované léčebny při psychiatrických léčebnách a některých nemocnicích,
 • výchova ke zdravému životnímu stylu,
 • navozování příznivého psychosociálního klimatu v kolektivu, odhalování specifických poruch chování postižených,
 • osvojování správné hygieny a stravovacích návyků,
 • vycházky do přírody,
 • výchova ke zdravému životnímu stylu,
 • rozvoj citového a právního vědomí – všestranný rozvoj osobnosti dítěte, zvyšování sebevědomí, správné sebehodnocení, sebeúcta…
 • zvládat životní problémy a konflikty, vést dítě ke schopnosti vyrovnat se s odmítnutím,
 • - výchova k umění komunikovat (v rodině, se staršími lidmi, přáteli, …), vztah ke kamarádům, partě.

 

Zdroj: nemoci.vitalion.cz/bulimie/

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
gingio 80 60x80mg
120X80MG
← zpět na výpis léků
Název gingio 80 60x80mg
Doplňek názvu 120X80MG
SUKL kód 13192
Velikost balení 120X80MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PHARMATON GERIAVIT
← zpět na výpis léků
Název PHARMATON GERIAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 14394
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
TEBOKAN 40 MG
← zpět na výpis léků
Název TEBOKAN 40 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 13491
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
THIAMIN LÉČIVA
← zpět na výpis léků
Název THIAMIN LÉČIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 75025
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MEDUŇKOVÝ ČAJ
1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
← zpět na výpis léků
Název MEDUŇKOVÝ ČAJ
Doplňek názvu 1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
SUKL kód 115269
Velikost balení 1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru