REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Artróza

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Artróza je nezánětlivé kloubní degenerativní onemocnění vyskytující se ve vyšším věku (nad 50 let), s postupným opotřebováním chrupavky. Dříve či později je jím postižen téměř každý. Nejčastěji zasahuje kolenní a kyčelní klouby. Typické jsou bolesti při pohybu, při vstávání („záběhové bolesti") a při zátěži.

Osteoartróza je nečastější onemocnění pohybového aparátu dospělé populace. Dokáže zhoršit kvalitu života a často vede až k invaliditě. Vyskytuje se hlavně v pokročilém věku. Je to degenerativní, nezánětlivé onemocnění, které může postihovat jakékoliv klouby v těle. Nejvíce se objevuje na velkých nosných kloubech (kolenní, kyčelní), na drobnějších kloubech ruky, nebo na meziobratlových ploténkách páteře.

Osteoartróza postupně vede ke ztrátě kloubní chrupavky a současně i k nárůstu kostní tkáně v okolí kloubu. Z kostní tkáně vznikají výrůstky, které způsobují bolest. Dochází k postupnému poškozování chrupavky, která kryje povrch kloubu. Chrupavka ztrácí svou pružnost, pevnost, ztenčuje se a vznikají v ní trhliny. Její povrch již není hladký a při pohybu tak vzniká větší tření. Někdy dojde až k úplnému zániku chrupavky. Na kostech postiženého kloubu se vytvářejí výrůstky, které dráždí nervové pleteně a způsobují bolest. Časem se kloub může stát až zcela nepohyblivým. Jedná se sice o nezánětlivé onemocnění, ale v jeho průběhu se objevuje stav, připomínající zánět. Jedná se o tzv. aktivovanou artrózu.

(Poznámka: Artróza a artritida jsou zcela odlišná postižení poškozující klouby. Svými projevy se ale výrazně prolínají a v konečném důsledku se projevují shodně.)

Příčiny artrózy:
 • pokročilý věk,
 • opotřebení kloubní chrupavky z mnoha možných příčin,
 • dědičné faktory
  • neúměrné a jednostranné zatěžování kloubů,
  • o obezita,
 • vrozená abnormalita postavení kloubu, poškození související s věkem,
 • chybné přetěžování kloubů (častý výskyt u horníků, řidičů, tanečníků),
 • nadváha, zánět, úraz,
 • poruchy v molekulární látkové přeměně vazivového aparátu kloubů.

Přesné příčiny, proč osteoartróza vzniká, nejsou však dosud zcela známy.

Vznik sekundární osteoartrózy:

 • různé úrazy a vývojové vady kloubu,
 • některá metabolická onemocnění (např. chondrokalcinóza),
 • endokrinní choroby (např. cukrovka, akromegalie),
 • zánětlivá onemocnění kloubu a krvácení do kloubu,
 • nestejná délka končetin,
 • hypermobilita, anebo změny osového postavení kostí.

Nadměrné přetěžování a následné opotřebování kloubních ploch – dochází k postupnému opotřebení chrupavek kloubní plochy. Při překročení určité meze opotřebení dochází k celkovému podráždění celého kloubu.

(Poznámka: Naproti tomu artritida je zánětlivé onemocnění, které se zvýšenou zátěží a opotřebením kloubů nemá nic společného. Může být způsobena bakteriemi či revmatickým onemocněním.)

V pokročilejším stadiu je bolest silnější i v klidu. Pak dochází k omezení pohyblivosti v kolenním kloubu, nemocný kulhá a chůze mu způsobuje velké obtíže. Kloub bývá oteklý, zarudlý, a mohou se vyskytovat i deformity, např. v podobě varózních kolen (nohy do O).

Zde se někdy vyskytuje i tzv. erozivní artróza, jejíž průběh je rychlejší, má známky zánětu a vznikají deformace drobných kloubů na rukou. Tento typ se nejčastěji vyskytuje u žen středního věku a často se zaměňuje s jiným onemocněním – revmatoidní artritidou.

Aktivovaná artróza je náhlé a výrazné zhoršení potíží. Postižený kloub je oteklý a prakticky nepohyblivý, kůže v jeho okolí je napjatá a teplá.

Rizikové faktory artrózy:
 • vyšší věk,
 • nadměrná námaha,
 • neúměrné zatěžování kloubů,
 • nestejná délka končetin,
 • obezita,
 • metabolická onemocnění,
 • endokrinní choroby,
 • zánětlivá onemocnění kloubu nebo krvácení do kloubu.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky artrózy:

 • první příznaky onemocnění bývají často podobné příznakům chřipky,
 • mírné bolesti a ztuhlost kloubů – při artróze, zvláště po odpočinku, se zvolna zhoršují,
 • únava,
 • někdy zvýšená teplota kloubů,
 • úbytek na váze,
 • bolest kloubů (hlavně těch drobných) na rukou a nohou,
 • bolest při začátku pohybu,
 • bolest při zátěži – kulhání,
 • zarudlá kůže nad kloubem,
 • oteklé klouby nebo naplněné výpotkem,
 • deformace kloubů,
 • pocit mravenčení,
 • okolí kloubů bývá teplejší,
 • menší pohyblivost kloubů, zvláště po delší době klidu, např. ráno po probuzení; obtíže zhoršuje chladné prostředí,
 • omezení hybnosti kloubů...
  • artróza kolenního kloubu – bolesti při chůzi s kopce, výpotek v koleni, otok, horkost,
  • artróza kyčelního kloubu – předcházet může bolest v kolenou, poté může dojít k omezení hybnosti kyčelního kloubu,
  • artróza hlezenního kloubu, artróza kloubů zápěstí a drobných kloubů prstů ruky, artróza meziobratlových kloubů páteře.

Často dochází k postižení více kloubů najednou.

Čím pokročilejší je stadium, tím horší je bolest a větší omezení pohybu nemocného. Závažným projevem je klidová, noční bolest. Bolest mívá tzv. startovací charakter – objevuje se ráno, nebo po dlouhém sezení, kdy klouby ještě nejsou „rozhýbány“. Po delším pohybu bolest mizí, ale při větší námaze kloubů může opět vzniknout.

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste léky vybírali s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívámožné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle jejich doporučení.
 • Zkontrolujte si vždy vše, co pravidelně (často) užíváte – léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, pepř či kurkuma, mění účinnost některých léčiv.

Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků. Ale každý, kdo užívá více než 5 léků, by si měl vždy zkontrolovat, jestli na sebe nereagují negativně, protože je to již velice pravděpodobné…

 1. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište jejich názvy do bezplatné anonymní online poradny www.znamsveleky.cz. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy svých léků na papír, než půjdete k lékaři či do lékárny, a odborníci za vás jejich interakce zjistí.
 2. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky, ani neměňte jejich dávkování, ale zajděte s e-mailovou odpovědí za lékařem, který vám je předepsal, na konzultaci.
 3. Bonusem pro pacienty je, že by zde měli dostat nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení, jaké bylinky, nápoje či jídlo by spolu s předepsanými léky neměli užívat.
 4. Některé kombinace nejsou tak nebezpečné – stačí, když lékař změní dávkování, nebo navrhne časový odstup při jejich užívání.

Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Pozorně si vždy přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete podávat nebo užívat.

Zvláštní pozornost věnujte nemocným, dětem a těhotným ženám – poraďte se s lékařem či lékárníkem:

 • v těhotenství a období kojení,
 • u malých dětí a kojenců,
 • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem – změnou životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem – 2‑3 litry denně,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví,
 • dodržováním zásad hygieny a prevence,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce, vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době trvání akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezit větrání bytu během dne, nejlépe větrat ráno,
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře,
 • u domácího prachu a roztočů je eliminace obtížná: v bytě by neměly být vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků,
 • dbejte i na lůžkoviny: časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů jsou vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata se vyskytuje i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo: vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bosi, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákalo by to další hmyz),
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady více léky či doplňky stravy,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Artróza léčba a samoléčba:

Upozorňujeme, že obsah těchto internetových stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vhodné je:

 • řádné vyšetření lékařem...
  • naše obtíže, jak dlouho a jestli se objevují pouze v určitou denní dobu, po námaze, dlouhé nečinnosti, nebo zdali jsou přítomny stále,
  • krevní testy, možná rentgen, magnetickou rezonanci…
  • komplexně zaměřená léčba – k maximalizaci pohybového rozsahu, minimalizaci bolesti a omezení zhoršování stavu – která probíhá i několik let a je při ní nutná spolupráce pacienta a lékaře,
 • snížení nadváhy a odlehčení kloubů, např. užíváním hole při chůzi nebo posilováním svalů,
 • fyzikální opatření jsou cílena na zmírňování bolesti, podporu průtoku krve a uvolnění přepjatých svalů – aplikovat teplo/chlad, koupele a různé formy elektroterapie,
 • pohybová a fyzikální léčba pod vedením fyzioterapeuta či rehabilitačního pracovníka – cviky k posílení potřebného svalstva, které ale nadměrně nezatěžují postižený kloub,
 • magnetoterapie, elektroterapie či hydroterapie,
 • akupunktura a léčba ultrazvukem ke snížení bolestí,
 • nestačí-li farmakologická a pohybová léčba, přistupuje se k chirurgickým zákrokům.

Samoléčba:

Poznámka: Níže zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kde je jejich přesný název, složení, velikost balení, příbalová informace k jejich správnému užívání a další informace. Pozorně si přečtěte příbalový leták (PIL)  léku, který užíváte. V případě že problémy neustupují ani po 5 dnech, či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře.

 • Analgetika, nesteroidní antirevmatika a látky skupiny SYSADOA obsahující chondroitin sulfát, glukosamin sulfát a jejich různé kombinace. Pro zevní použití se používají masti, gely a krémy s obsahem protizánětlivých látek, látek zvyšujících prokrvení a zmírňujících bolest,
 • náprava chybného postavení kloubu a držení těla,
 • snížení váhy – hmotnosti nemocného,
 • úprava životosprávy,
 • regulace tělesné hmotnosti,
 • přiměřený pohyb a zatěžování (chůze, plavání, jízda na kole),
 • strava:
  - do jídelníčku zařaďte tučné ryby (obsahují esenciální omega-3 mastné kyseliny), čerstvé ovoce a zeleninu (obsahují beta-karoten a vitamín C), avokádo, ořechy, slunečnicová semena (vitamín E), celozrnné výrobky a obiloviny (selen);
  - vyhýbejte se: bílému pečivu, cukru, instantním výrobkům,
 • místní léčení teplem či chladem,
 • zklidnění a bandáže, léčebný tělocvik a rehabilitace,
 • chraňte své klouby: používejte vhodnou ortopedickou obuv; pokud lékař doporučí používat ortézu (dlahu, korzet), používejte ji,
 • střídejte a měňte často polohu – po 20 minutách sezení v křesle se postavte, projděte se po pokoji, protáhněte se, zacvičte si,
 • nepřetěžujte drobné klouby rukou nošením těžkých břemen,
 • doporučují se takové druhy sportů, při nichž se kloub pohybuje, ale zároveň není zatěžován, např. jízda na kole nebo plavání,
 • platí pravidlo „respektuj bolest“, které zamezuje přetěžování kloubu nadměrným cvičením,
 • analgetika (léky tišící bolest)... paracetamol jako Paralen, Panadol, ASA jako Aspirin, Upsarin, Acylpyrin, ibuprofen jako Ibalgin, Nurofen, Brufen... Paralen v suspenzi pro děti obsahuje paracetamol. Pomáhá i při běžných bolestech zubů, uší nebo hlavy, při zánětu močových cest, nebo například při úrazech,
 • antiflogistika (nesteroidní protizánětlivé léky) u aktivované artrózy místní aplikace kortikoidů
 • pomoci mohou: tablety s obsahem ibuprofenu jako Ibalgin, Nurofen, Brufen, novější Nalgesin S s obsahem naproxenu s v dávkování 12x denně, dále léky s účinnou látkou diclofenac sodný: Voltaren, Dolmina...
 • užívání tablet déle než 14 dní je vhodné konzultovat s lékařem, stejně jako každé léčení dětí a těhotných žen,
 • u léčby kloubních bolestí jsou antiflogistika ve formě gelů nebo mastí – přípravky s obsahem ibuprofenu: Ibuprofen gel, mast Dolgit gel, diclofenac ve formě emulgelu Voltaren, Veral, ketoprofen – Fastum gel,
 • rozdíly v účinnosti protizánětlivých látek se téměř stírají. Závisí na kvalitě pomocné, nosné látky – všeobecně je to gelová forma, která uvolňuje více a rychleji účinnou látku,
 • bolest můžete zmírnit přiložením ledového obkladu na bolestivý kloub. Ledový obklad můžete na bolavý kloub přiložit až 4x denně na dobu 10 minut. V případě, že se na kloubu objeví vyrážka, zavadnutí, nebo se zhorší bolest, nepokračujte v dalším ledování a poraďte se s lékařem nebo zdravotní sestrou,
 • ledové náplasti a gely,
 • odstraňují sice vnímání bolesti a působí proti zánětu, čímž zvyšují pohyblivost postiženého kloubu, příčin vzniku artrózy se ale v podstatě nedotýkají,
 • pomoci může Priessnitzův obklad (mokrý ručník, igelit, suchý ručník), který si přiložíte na postižený kloub. Do odeznění tohoto stavu je vhodné vynechat jakékoliv cvičení,
 • dlouhodobě působící léky ze skupiny chondroprotektiv podporují regeneraci chrupavčité tkáně a tvorbu kolagenu,
 • nenechávat klouby prochladnout, udržujte je vždy v teple,
 • kostivalové masti,
 • Wobenzym pomáhá tlumit záněty a otoky, usnadňuje hojení, pozitivně ovlivňuje imunitu,
 • pomáhají též fyzikální – balneologické a vodoléčebné – procedury.

Pokud bolest po užívání těchto léků a doporučeného režimu neustupuje, navštivte lékaře – kvůli důkladnému vyšetření postiženého kloubu.

 • Pomoci mohou svým způsobem i různé doplňky stravy – pouze pokud v postiženém kloubu ještě nějaká chrupavka zbývá – sice nepřibude ani o milimetr, ale může se zpevnit a omezí se dráždění zánětem a vlivem fyzické zátěže, takže pomaleji ubývá,
 • vitamin C...
  dávkování: 500 mg dvakrát denně,
  doporučení: objeví-li se průjem, snižte dávku,
 • vitamin E...
  dávkování: 250 mg dvakrát denně,
  pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem,
 • zinek...
  dávkování: 15 mg denně,
  doporučení: užíváte-li zinek déle než měsíc, užívejte doplněk s obsahem 2 mg mědi,
 • glukosamin...
  dávkování: 500 mg glukosamin sulfátu třikrát denně,
  doporučení: užívejte při jídle ke snížení zažívacích potíží,
 • rybí tuk...
  dávkování: 2 lžičky dodají 2 g omega-3 mastných kyselin denně,
  pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem,
 • chilli mast...
  dávkování: několikrát denně potírejte klouby,
  doporučení: standardizovaná obsahuje 0,025 až 0,075 procenta kapsicinu,
 • niacin...
  dávkování: 1000 mg třikrát denně,
  pozor: vysoké dávky způsobují poškození jater a mají i jiné závažné vedlejší účinky; po dobu léčení je nutné sledování lékařem,
 • boswelie...
  dávkování: jedna tableta nebo tobolka třikrát denně,
  doporučení: standardizované tablety obsahují 150 mg kyseliny boswelové.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence artrózy:

 • Prohlídka kyčelního kloubu u kojenců, zjišťující jeho případné vrozené chybné postavení (kyčelní dysplázii), patří k základním preventivním prohlídkám v dětském věku,
 • při vznikající artróze snížit nadváhu,
 • vyvarovat se chybného zatěžování a přetěžování,
 • posilovat svaly, které kloub v jeho funkci podporují,
 • volit tělesné aktivity, při nichž se kloub pohybuje, ale není zatěžován.

 

Zdroj:

web anamneza.cz/nemoc/Artroza-164

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Aspirin
20X500MG
← zpět na výpis léků
Název Aspirin
Doplňek názvu 20X500MG
SUKL kód 46216
Velikost balení 20X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Aspirin C 20
20
← zpět na výpis léků
Název Aspirin C 20
Doplňek názvu 20
SUKL kód 46214
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ataralgin
20
← zpět na výpis léků
Název Ataralgin
Doplňek názvu 20
SUKL kód 48888
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CALCIUM 500 MG PHARMAVIT
← zpět na výpis léků
Název CALCIUM 500 MG PHARMAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 137119
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Calcium pantothenicum zentiva
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Calcium pantothenicum zentiva
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 155181
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON LONG EFFECT
← zpět na výpis léků
Název CELASKON LONG EFFECT
Doplňek názvu
SUKL kód 30776
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
condrosulf 400
60X400MG
← zpět na výpis léků
Název condrosulf 400
Doplňek názvu 60X400MG
SUKL kód 14817
Velikost balení 60X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
DOLGIT GEL
← zpět na výpis léků
Název DOLGIT GEL
Doplňek názvu
SUKL kód 125167
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
dolmina gel
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název dolmina gel
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 16580
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Dolmina gel
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Dolmina gel
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 30056
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
flector ep gel
1X60GM
← zpět na výpis léků
Název flector ep gel
Doplňek názvu 1X60GM
SUKL kód 14825
Velikost balení 1X60GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
flector ep tissugel
2KS
← zpět na výpis léků
Název flector ep tissugel
Doplňek názvu 2KS
SUKL kód 14829
Velikost balení 2KS
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ibalgin 400
12X400MG
← zpět na výpis léků
Název ibalgin 400
Doplňek názvu 12X400MG
SUKL kód 32080
Velikost balení 12X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ibalgin sus por.
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Ibalgin sus por.
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 155051
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ibalgin gel
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název ibalgin gel
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 20401
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NALGESIN S
← zpět na výpis léků
Název NALGESIN S
Doplňek názvu
SUKL kód 55634
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen 24x400 mg
24X400MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen 24x400 mg
Doplňek názvu 24X400MG
SUKL kód 54119
Velikost balení 24X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
panadol
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název panadol
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 46227
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Extra Rapide
12
← zpět na výpis léků
Název Panadol Extra Rapide
Doplňek názvu 12
SUKL kód 14701
Velikost balení 12
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Rapide
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Panadol Rapide
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 12859
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 500 sup
5X500MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 500 sup
Doplňek názvu 5X500MG
SUKL kód 4343
Velikost balení 5X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PHARMATON GERIAVIT
← zpět na výpis léků
Název PHARMATON GERIAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 14394
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
TRAUMAPLANT
← zpět na výpis léků
Název TRAUMAPLANT
Doplňek názvu
SUKL kód 43980
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Voltaren actigo extra
20X25MG
← zpět na výpis léků
Název Voltaren actigo extra
Doplňek názvu 20X25MG
SUKL kód 122516
Velikost balení 20X25MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Voltaren Emulgel
LAM
← zpět na výpis léků
Název Voltaren Emulgel
Doplňek názvu LAM
SUKL kód 100096
Velikost balení LAM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 94850
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
paralen 500
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název paralen 500
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 3837
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EFFERALGAN VITAMIN C
← zpět na výpis léků
Název EFFERALGAN VITAMIN C
Doplňek názvu
SUKL kód 95558
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
EXCEDRINIL 250 MG/250 MG/65 MG…
0 20
← zpět na výpis léků
Název EXCEDRINIL 250 MG/250 MG/65 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Doplňek názvu 0 20
SUKL kód 139409
Velikost balení 0 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MEXALEN 250 MG
← zpět na výpis léků
Název MEXALEN 250 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 94980
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
HEPARIN AL GEL 30000
← zpět na výpis léků
Název HEPARIN AL GEL 30000
Doplňek názvu
SUKL kód 86044
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ibalgin
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Ibalgin
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 32015
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Nurofen 200 mg
12X200MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen 200 mg
Doplňek názvu 12X200MG
SUKL kód 62542
Velikost balení 12X200MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
IBALGIN DUO EFFECT
0 30GM
← zpět na výpis léků
Název IBALGIN DUO EFFECT
Doplňek názvu 0 30GM
SUKL kód 176500
Velikost balení 0 30GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VOLTADYN 625 MG
← zpět na výpis léků
Název VOLTADYN 625 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 120581
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
GINGIO 80
← zpět na výpis léků
Název GINGIO 80
Doplňek názvu
SUKL kód 13190
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
calcium-sandoz forte 500 mg
20X500MG
← zpět na výpis léků
Název calcium-sandoz forte 500 mg
Doplňek názvu 20X500MG
SUKL kód 16013
Velikost balení 20X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
ANTISTAX
180MG 20
← zpět na výpis léků
Název ANTISTAX
Doplňek názvu 180MG 20
SUKL kód 52592
Velikost balení 180MG 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru