REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Krev v moči a onemocnění močového ústrojí

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Nález krve v moči, zvaný hematurie, bývá varovným signálem případných vážných potíží organismu. Tato situace nastává po průniku krve do moči v jakémkoliv místě močových cest, počínaje ledvinami.

Moč mohou podobně zbarvit i některé potraviny a látky. Typická je tmavá moč při konzumaci červené řepy a po podání léčiva proti roupům. Také některá onemocnění mohou moč zbarvit, aniž by byla krev přítomna; jedná se např. o žloutenku nebo porfyrie.

Každému nálezu makroskopické hematurie by měla být věnována pozornost, proto by se nemocný měl obrátit co nejdříve na praktického lékaře, který vystaví žádanku k vyšetření na odborném pracovišti.

Příčiny přítomnosti krve v moči:

 • snížená srážlivost krve po podávání léků, které ředí krev,
 • onemocnění glomeruly v ledvinách: nedokonalou funkcí imunitního systému, projevující se poškozením glomeruly a následným průnikem většího množství červených krvinek do moči,
 • rakovina ledvin,
 • rakovina močového měchýře,
 • močové kameny; někdy kámen prochází hůře a vzniká tzv. ledvinová kolika, kterou provází velmi prudké bolesti břicha,
 • infekce močových cest – provázeny častým močením a řezavými bolestmi při močení, krví v moči,
 • rakovina prostaty (u mužů),
 • různé nemoci mužů – pocity nevyprázdnění, častého močení a tenkého přerušovaného proudu moči, to vše stojí za příčinami.
 • krev v moči u žen – menstruace nebo krvácení gynekologického původu.

Onemocnění močového ústrojí

Onemocnění močového ústrojí patří mezi velice častá onemocnění, dominuje urolitiáza a záněty močových cest, u mužů pak onemocnění prostaty.

Močové ústrojí se skládá z ledvin, ledvinné pánvičky, močovodů, močového měchýře a močové trubice. U mužů je součástí močových cest prostata, do které vedou chámovody a tvoří tak pojítko mezi ústrojím pohlavním a močovým.

Onemocnění ledvin se dělí na vrozené vývojové vady, dědičná onemocnění a zánětlivá a nezánětlivá onemocnění. Dále se onemocnění dělí podle toho, kterou část ledvin postihují.

Vrozené vývojové vady se týkají vzniku, tvaru a uložení ledvin (ageneze/aplazie ledvin, podkovovitá ledvina, ren migrans aneb bludná ledvina, atd.), z dědičných onemocnění je to nejčastěji polycystická choroba ledvin.

Dle lokalizace patologického procesu v ledvině se onemocnění dělí na nemoci glomerulů (glomerulonefritidy), nemoci tubulů a intersticia (tubulointersticiální nefritidy) a nemoci vývodných cest (ledvinných papil a pánvičky).

Tato onemocnění mohou být způsobena záněty autoimunitními, chemickými (některé léky a toxické látky) a infekčními (akutní/chronická pyelonefritida).

Specifickým onemocněním ledvin je urolitiáza, která kromě ledvin může postihovat také vývodné cesty močové.

Na ledvinách se projevují mnohá systémová onemocnění: autoimunitní (systémový lupus erytematodes, vaskulitidy), metabolická (cukrovka, amyloidóza), onkologická (plazmocytom), hypertenze, srdeční selhání, obstrukce vývodných močových cest a mnohá další. Při všech těchto onemocněních bývá funkce ledvin poškozena.

Poškození funkce ledvin

Obecně se poškození ledvin může projevovat několika způsoby. Jedná se o 6 základních projevů. Patří sem:

 • akutní ledvinné selhání (náhlé snížení až vymizení funkce ledvin, život ohrožující stav, který má mnoho příčin),
 • chronické ledvinné selhání (v důsledku onemocnění dochází k postupnému úbytku ledvinných funkcí, až k jejich úplné ztrátě),
 • nefrotický syndrom (při kterém dochází k vysokým ztrátám bílkovin močí),
 • nefritický syndrom (kdy dochází k ucpání glomerulů a snížené filtraci),
 • hematurie (přítomnost krve v moči),
 • proteinurie (přítomnost bílkovin v moči).

Ledviny mohou být postiženy také nádorovými onemocněními. V dospělém věku jsou vzácná, v dětském jsou jedním z nejčastějších nádorových onemocnění (Wilmsův tumor).

Problém onemocnění ledvin tkví v tom, že se často projeví až v pozdní fázi, kdy už došlo k nevratným změnám, a takto nemocné osoby nakonec nevyhnutelně končí v dialyzačním programu.

Močovody bývají nejčastěji postiženy urolitiázou, méně často záněty a vzácně nádory. Při průchodu konkrementu močovodem vzniká ledvinová kolika.

Specifickým onemocněním především dětského věku je tzv. vezikoureterální reflux.

Močový měchýř bývá nejčastěji postižen záněty, zvláště u žen. Dále se zde mohou vyskytovat konkrementy a poměrně častá jsou nádorová onemocnění.

Prostata bývá postižena velice často, existuje tu přímá souvislost s věkem pacienta. Nejčastější onemocnění je benigní hyperplazie prostaty a časté jsou též maligní nádory. Vzácné jsou záněty.

Močová trubice nejčastěji trpí zánětlivými afekcemi.

Problematika močového systému zahrnuje i onemocnění funkční. Nejčastějším z nich je inkontinence.

Onemocnění močového systému nejsou vzácností a zvláště onemocnění ledvin jsou velice závažná, jelikož ledviny plní velice různorodé a životně důležité funkce (krevní filtrace, produkce některých hormonů, ovlivňování krevního tlaku, krvetvorby, vnitřního prostředí atd.). Při selhání ledvin je potom nutno dotyčného doživotně dialyzovat, což s sebou nese spoustu omezení a zdravotních problémů. Jediným řešením takového stavu je potom transplantace ledviny.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky onemocnění močového ústrojí:

 • teplota,
 • bolesti při močení,
 • bolesti břicha,
 • bolesti zad,
 • bolestivé či obtížné močení,
 • případně horečka,
 • nevolnost aj.,
 • jde-li o hematurii bez dalších příznaků, existuje podezření na nádorové onemocnění.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů – podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP pravidel uvedených v tomto projektu). Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Léky vždy vybírejte s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušujte.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše, co pravidelně (často) užíváte – léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, pepř či kurkuma, mění účinnost některých léčiv.

Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků. Ale užíváte-li více než 5 léků, měli byste si vždy zkontrolovat, jestli na sebe nereagují negativně – je to již velmi pravděpodobné…

 1. Prostudujte si příbalové informace a vypište jejich názvy do bezplatné anonymní online poradny www.znamsveleky.cz. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy svých léků na papír, než půjdete k lékaři či do lékárny, a odborníci za vás jejich interakce zjistí.
 2. Nemocní by zde měli dostat nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení, jaké bylinky, nápoje či jídlo by spolu s předepsanými léky neměli užívat.
 3. Některé kombinace nejsou nebezpečné – stačí, když lékař změní jejich dávkování, nebo navrhne časový odstup při jejich užívání.
 4. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky, ani neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal, na konzultaci.

Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je Acylpyrin, Aspirin apod.) – je zde zvýšené riziko vzniku Reyeova syndromu.

 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…

  • v těhotenství a období kojení,
  • u malých dětí a kojenců,
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému.Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním aktivním přístupem – změnou svého životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem čerstvé zeleniny a ovoce,
 • vydatným pitným režimem – 2‑3 litry denně,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví,
 • dodržováním zásad hygieny a prevence,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svou mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce, vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno,
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře,
 • proti domácímu prachu a roztočům – odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.,
 • dbejte i na lůžkoviny – časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů jsou vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata existuje i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo: vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bosí, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákalo by to další hmyz),
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady – více léků či doplňků stravy,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Doporučuje se okamžitá návštěva lékaře, odběry a laboratorní vyšetření k přesné diagnóze onemocnění a jeho závažnosti…

 • Aplikují se běžně symptomatická a režimová opatření,
 • při zjištění nádorů či cyst je někdy nutný i chirurgický zákrok,
 • lékař indikuje vhodné léky.

Podpůrná režimová opatření:

 • dostatečný příjem tekutin: 2–3 litry/den. Nejlepší je čistá voda, jeden pohár domácí ovocné, nejlépe citrónové šťávy,
 • pravidelný a dostatečný pohyb – sport (v rekonvalescenci),
 • pravidelná a nenásilná stolice,
 • pravidelná strava s vysokým podílem nevstřebatelných bobtnavých složek…
  • přijímat dostatečné množství tekutin – asi 2‑3 litry vody za den,
  • vlákninuovoce a zelenina, koupit vlákninu ve formě prášku nebo tablet (např. jablečná nebo řepná vláknina, psyllium apod.),
 • dbejte na hygienu řitní oblasti – riziko zanesení infekce,
 • zásady hygieny – pravidelné mytí konečníku a přirození vždy po stolici, močení,
 • vzdušné oblečenínejlépe z přírodních materiálů (spodky) volný střih kalhot,
 • zásady prevence nemoci (vláknina, tekutiny, hygiena).

Poznámka: Níže zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kde je uveden jejich přesný název, složení, velikost balení, příbalová informace ke správnému užívání a další informace. Pozorně si přečtěte příbalový leták (PIL) léku, který užíváte, nebo se chystáte užívat. V případě, že problémy neustupují ani po 5 dnech, či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře.

 • Přípravky na bázi rutinu a podobných látek, zpevňujících cévní stěnu a zmírňujících zánětlivost: Ascorutin, Aescin, Cilkanol, Reparil, Venoruton, Venoruton forte. Užívejte během jídla či po jídle, pro zachování účinnosti je třeba užívat pravidelně a dlouhodobě.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence onemocnění močového ústrojí:

 • dostatečný příjem tekutin. Denně vypít alespoň 2 litry čisté vody, jeden pohár domácí ovocné, nejlépe citrónové šťávy,
 • při opakovaném výskytu problémů s močovými kameny se doporučuje jako prevence dalšího, opakovaného výskytu kamenů dodržovat speciální diety,
 • nemocní s hyperoxalurií by se měli vyhýbat potravě s vysokým obsahem oxalátů; neměli by jíst špenát, oříšky, mandle, rebarboru, sóju, sezamová semínka, měli by omezit pití kávy a čajů,
 • hyperkalcemie se doporučuje snížit přísun soli. Sůl totiž táhne také vápník k vyloučení ledvinami. Spotřeba soli by měla být přibližně 6 g/den,
 • nemocní s hyperurikosurií by měli redukovat spotřebu masa.

 

Zdroj:

weby vitalion.cz, ordinace.cz a další zdroje - seznam

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
ALVISAN NEO
← zpět na výpis léků
Název ALVISAN NEO
Doplňek názvu
SUKL kód 4364
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ascorutin
50
← zpět na výpis léků
Název Ascorutin
Doplňek názvu 50
SUKL kód 96303
Velikost balení 50
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EPILOBIN PLANTA
← zpět na výpis léků
Název EPILOBIN PLANTA
Doplňek názvu
SUKL kód 57688
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
HEŘMÁNKOVÝ KVĚT
← zpět na výpis léků
Název HEŘMÁNKOVÝ KVĚT
Doplňek názvu
SUKL kód 76578
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
species urologicae planta
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název species urologicae planta
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 966
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
SPECIES UROLOGICAE PLANTA
← zpět na výpis léků
Název SPECIES UROLOGICAE PLANTA
Doplňek názvu
SUKL kód 56350
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Urologická čajová směs
20(SÁČKY)
← zpět na výpis léků
Název Urologická čajová směs
Doplňek názvu 20(SÁČKY)
SUKL kód 76432
Velikost balení 20(SÁČKY)
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VRBOVKOVÁ NAŤ
← zpět na výpis léků
Název VRBOVKOVÁ NAŤ
Doplňek názvu
SUKL kód 76758
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Kopřivová nať
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Kopřivová nať
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 76742
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru