REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Žilní nedostatečnost

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Tento text patří k obecnějšímu článku o chorobách žil dolních končetin, který doporučujeme, abyste si přečetli také.

Žilní nedostatečnost

Chronická žilní insuficience neboli žilní nedostatečnost je označení pro situaci, kdy žíly dolních končetin nejsou schopny plnit správně svou funkci – odvádět krev z dolních končetin.

K lepšímu pochopení žilní nedostatečnosti:
 1. z dolních končetin je krev odváděna dvěma systémy žil – povrchovým a hlubokým. Hluboký systém odvádí větší množství krve a s povrchovým systémem je propojen spojovacími žilami,
 2. žíly dolních končetin jsou vybaveny chlopněmi, které umožňují tok žilní krve jedním směrem – z dolních končetin „pryč“ (směrem k trupu těla),
 3. jednosměrnými chlopněmi jsou vybaveny i spojovací žíly, a tak je umožněn tok krve z povrchového systému do hlubokého a nikoliv naopak,
 4. kromě chlopní napomáhá toku krve i svalová pumpa, kdy pohyby svalů dolních končetin napomáhají vytlačovat krev z dolních končetin pryč (směrem k trupu těla).

Příčiny žilní nedostatečnosti

Většinou jde o nedostatečnou pevnost žilních stěn a narušenou funkci chlopní. Důsledkem je městnání krve v žilách dolních končetin a vznik řady komplikací.

Velmi často se jedná o…
 • vrozenou náchylnost, která se během života projeví. Někteří lidé, častěji ženy, prostě mají k narušené funkci chlopní a k nedostatečné pevnosti žilních stěn vrozený předpoklad,
 • hormonální příčiny (těhotenství),
 • sedavé zaměstnání a dlouhodobé stání. Při nedostatečném pohybu a při stání se totiž neuplatňuje svalová pumpa, což městnání krve zhoršuje. Při dlouhém stání navíc krev z dolních končetin musí téci proti gravitaci.

Chronická žilní nedostatečnost může snadněji vzniknout v terénu postiženém hlubokou žilní trombózou. Lidé, kteří prodělali tuto chorobu, mají vyšší riziko vzniku chronické žilní insuficience.

Narušení funkce žilních chlopní je častou příčinou chronické žilní nedostatečnosti. Krev teče směrem vzhůru (z dolní končetiny pryč), a chce-li téct zpět, chlopeň ji zastaví.  U špatně funkční chlopně: krev teče zpět a městná v žíle.

Jak chronická žilní insuficience trvá, začnou vznikat otoky dolních končetin a dochází k ukládání tmavého pigmentu. Životaschopnost tkání dolních končetin se zhoršuje, stejně tak i jejich schopnost hojení. Dojde-li k poranění takové končetiny, rána se nemusí zahojit a vyvine se z ní bércový vřed, který je velmi nepříjemnou komplikací žilní nedostatečnosti.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Žilní nedostatečnost se zprvu nijak viditelně neprojevuje.

Příznaky žilní nedostatečnosti

 • subjektivní potíže, jako je pocit těžkých nohou,
 • záchvatovité křeče dolních končetin,
 • snadná únavnost,
 • městnání krve a nefunkčnost chlopní ve spojovacích žilách, která umožní tok krve z hlubokého systému do povrchového (normálně je možný pouze tok opačným směrem) – může vést k přetížení povrchového žilního systému,
 • žíly přetíženého povrchového systému se začnou rozšiřovat, a to vede ke vzniku křečových žil.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba i samoléčba žilní nedostatečnosti:

 • režimová opatření…
  • dostatek pohybu, který posílí svalovou pumpu, a vyvarování se dlouhému stání,
  • při sezení je vhodné mít dolní končetiny ve zvýšené poloze, což napomůže odtoku krve podle gravitačního spádu,
  • snížení tělesné hmotnosti,
 • léky na žilní nemoci – venofarmaka – mají komplexní účinky – od zpevňování stěn žil dolních končetin po zlepšení prokrvení jejich tkání. Mezi nejznámější patří Glyvenol a Detralex, ale trh jich nabízí mnohem více.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence žilní nedostatečnosti:

 • dostatek pohybu, který posílí svalovou pumpu, a vyvarování se dlouhému stání,
 • při sezení je vhodné mít dolní končetiny ve zvýšené poloze, což napomůže odtoku krve podle gravitačního spádu,
 • snížení tělesné hmotnosti,
 • noste elastické kompresivní punčochy.

 

Zdroj:

web stefajir.cz/?q=zilni-nedostatecnost

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru