REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Oběhové a krevní problémy

Hypertenze – vysoký krevní tlak

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Důležitým faktorem ovlivňujícím naše zdraví je krevní tlak. Problematický je nejen vysoký tlak (hypertenze), ale i nízký tlak (hypotenze).

Mnozí lidé vůbec nevědí, že mají špatný krevní tlak, protože se často neobjevují žádné potíže. V rámci prevence nebezpečných následků onemocnění srdce a krevního oběhu je nezbytná kontrola krevního tlaku nejméně jednou za rok. To platí především pro osoby, u jejichž rodičů se onemocnění srdce (krevního oběhu) již objevila, protože mohou být dědičně zatíženy.

U většiny hypertoniků nelze najít žádnou konkrétní příčinu vzniku vysokého krevního tlaku – „primární“ či „esenciální“ hypertenze.

Krevní tlak se neustále mění v závislosti na našich aktivitách. V klidu je nižší, při pohybu a stresu stoupá. Též je třeba zmínit, že u každého může být při jednotlivých činnostech rozdílný. Ovlivňuje to náš věk, pohlaví, váha i výška.

Je geneticky podmíněn a dále se zhoršuje nadváhou, přílišnou konzumací alkoholu, psychickou zátěží, neklidem, spěchem apod.

Bez správné léčby se hodnoty krevního tlaku zhoršují. Čím více krevní tlak stoupá, tím namáhavěji musí srdce pracovat. Jestliže se proti vysokému krevnímu tlaku nic nepodnikne, stěna levé srdeční komory časem zduří (hypertrofie). Následkem ochabování srdeční svaloviny nastává postupně srdeční slabost (srdeční insuficience). Riziko srdečního infarktu stoupá.

Zvýšené tlakové zatížení vede vedle přetěžování srdce i k zúžení cév. Obzvláště postižené jsou mozkové, ledvinné a oční cévy a cévy srdečního svalu. Výsledkem může být mrtvice, infarkt nebo selhání ledvin.

Je-li vysoký krevní tlak zavčas rozpoznán a účinně léčen, lze zvýšené riziko výše uvedených nemocí spolehlivě redukovat. Téměř vždy je možno vysoký krevní tlak snížit na relativně normální hodnoty změnou životního stylu.

Krevní oběh

V našem těle udržuje srdce krev stále v pohybu – stáhne se a roztáhne asi 60 až 80krát za minutu. Přitom vysává krev z cév vedoucích do srdce a vhání jí do tepen ze srdce ven. Rozvětvující se tepny kladou proudění krve odpor a krev jimi může protékat jen pod značným tlakem. Proto musí v tepnách stále existovat určitý krevní tlak.

Protože krev žilami neprotéká rovnoměrně, ale pulzuje jimi ve vlnách, tlak kolísá. Stahuje-li se srdce - vyprazdňuje se (systola), krevní tlak stoupá. Krevní tlak zde vzniklý se nazývá systolický krevní tlak horní hodnota. Uvolňuje-li se stah srdce (diastola), krevní tlak klesá – diastolický čili spodní hodnota. Krevní tlak se měří v „milimetrech rtuti“ (mm Hg). Při diastolickém krevním tlaku 80 mm Hg a systolickém krevním tlaku 130 mm Hg se říká „130 na 80 mm Hg“, nebo píše 130/80 mm Hg.

Pulsující krevní tlak se stále mění. Příčinami jsou např. tělesná nebo duševní zátěž, spánek popř. odpočinek, rozdílné polohy těla (např. poloha vleže či vestoje atd.).

Nejnižší hodnoty krevního tlaku jsou obvykle ve spánku kolem 3. hodiny ranní. Nejvyšší hodnoty lze naměřit během dopoledne mezi 8. a 11. hodinou a večer mezi 16. a 20. hodinou.

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje považovat hodnoty krevního tlaku pod 140/90 mm Hg u dospělých za normální. Jako vysoký krevní tlak (hypertenze) se označuje diastolický krevní tlak vyšší než 95 mm Hg a systolický krevní tlak vyšší než 160 mmHg. Při hodnotách krevního tlaku mezi oblastí normálního a vysokého krevního tlaku (od 140/90 mmHg do 160/95 mmHg) se hovoří o „hraničním pásmu vysokého krevního tlaku“ (hraničním pásmu hypertenze). Je-li systolický krevní tlak pod 105 mm Hg a vyskytují-li se zároveň i potíže, hovoříme o nízkém krevním tlaku.

Rizikové faktory a příčiny hypertenze

Možné příčiny primárního vysokého krevního tlaku:

 • nadměrná konzumace soli,
 • kouření,
 • konzumace alkoholu,
 • konzumace silné kávy,
 • nedostatek pohybu,
 • obezita – nadváha,
 • nadměrný stres a napětí,
 • genetické dispozice,
 • některé léky a drogy,
 • užívání hormonální antikoncepce,
 • nadměrná konzumace kávy a čaje,
 • nevhodná strava, především přesolování, nadbytek sodíku (vysoký krevní tlak, otoky – např. otoky končetin, zadržování vody, zvýšení hmotnosti, nedostatek draslíku, poruchy ledvin a jater),
 • nedostatek pohybu, přesněji pohybově-odpočinkových aktivit,
 • nedostatek vápníku (záškuby, bolest svalů, kloubů, poruchy nervů, vyrážka, svědění kůže, lámání nehtů, špatné hojení ran, bušení srdce, deprese, podrážděnost, nespavost, řídnutí kostí, osteoporóza),
 • nedostatek hořčíku (bušení srdce, trávicí potíže, svalové křeče, nespavost, podrážděnost, závratě, omdlévání, chronická únava, průjem).

Sekundární hypertenze může být způsobena:

 • dědičným zúžením aorty,
 • cukrovkou,
 • zvýšenou funkcí štítné žlázy,
 • onemocněním nadledvinek,
 • aterosklerózou,
 • onemocněním ledvin,
 • těhotenstvím,
 • nežádoucími účinky léků, např. antikoncepčních pilulek či steroidů,
 • poškození orgánů a jejich funkce, v třetím stadiu hypertenze. Jedná se o ischemickou chorobu srdeční,
 • selháváním levého srdce,
 • akutním infarktem myokardu,
 • cévní mozkovou příhodou,
 • selháním ledvin,
 • oslepnutím,
 • ischemickou chorobou dolních končetin,
 • zvýšenou funkcí příštítných tělísek (únava, zácpa, lhostejnost, nezájem, deprese, změny osobnosti, dezorientace).

Komplikace vysokého krevního tlaku

 • poškození orgánů a jejich funkce, v třetím stadiu hypertenze. Jedná se o ischemickou chorobu srdeční,
 • selhávání levého srdce,
 • akutní infarkt myokardu,
 • cévní mozková příhoda,
 • selhání ledvin,
 • oslepnutí,
 • ischemickou chorobu dolních končetin.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky hypertenze:

 • zpočátku může být bez příznaků
 • bolest hlavy – především v oblasti čela a spodiny lebeční,
 • bušení srdce,
 • rychlý srdeční tep,
 • nadměrné pocení,
 • poruchy vidění,
 • šumění v uších,
 • únava,
 • nespavost,
 • krvácení z nosu,
 • závratě,
 • poruchy vědomí,
 • menší mozkové příhody,
 • otoky kotníků,
 • zhoršený dech,
 • zhoubná (maligní) hypertenze – 250/130 mm Hg i více. Může trvat několik hodin a dnů. Hrozí poškození cév v ledvinách, sítnici nebo mozku. Neléčená může skončit smrtí.

Může souviset s jiným onemocněním

Zvýšený krevní tlak nemusí postihovat pouze velký krevní oběh, ale i trávicí ústrojí (portální hypertenze) či plíce (plicní hypertenze).

Návštěva lékaře při zvýšeném krevním tlaku!

Neléčený nebo nedostatečně léčený vysoký krevní tlak urychluje proces arteriosklerózy (viz kapitola Arterioskleróza). Má za následek zvýšené riziko onemocnění srdce, CNS, cév, ale i zvýšený výskyt smrti na cévní mozkovou příhodu nebo srdeční infarkt.

Návštěva lékaře je nutná vždy při podezření na přítomnost vysokého krevního tlaku.

Nutné je doživotní dodržování režimových opatření.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
  3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
  4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

  • v těhotenství a období kojení
  • u malých dětí a kojenců
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
 • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
 • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba  a samoléčba hypertenze

Je důležité, abyste se léčili pod dohledem odborníka a dodržovali jeho pokyny. Užívejte léky, jak vám byly předepsány, a to i když nemáte krevní tlak zrovna zvýšený. Cílem léčby je normalizovat krevní tlak…

 • Režimová opatření – změna stávajících výživových a stravovacích zvyklostí:
  • snížení hmotnosti na normální hodnotu BMI (18,5–25),
  • omezit příjem kuchyňské soli, a to na maximálně 5 g za 24 hodin,
  • omezení konzumace alkoholu – jeho nejvyšší denní množství je 30 g,
  • pravidelně užívejte předepsané léky,
  • omezte nadměrnou konzumaci kávy,
  • přestaňte úplně kouřit,
  • pijte hodně tekutin,
 • pravidelné měření krevního tlaku,
 • eliminujte stres – vyhýbejte se psychicky náročným situacím,
 • vymezte si čas na odpočinek, který může mít podobu Vaší oblíbené činnosti,
 • cvičte – pravidelné fyzické aktivity – pravidelné procházky, plavání, jízda na kole nebo jiný sport, prováděný v rozumné míře,
 • strava:
  • omezte tučnou stravu,
  • upřednostňujte bílé maso, tj. zejména drůbež a ryby, protože obsahují také tzv. omega 3 mastné kyseliny, které působí antiskleroticky. Týdenní dávka ryb by měla být alespoň 2 x 200 g – „středozemní“ strava,
  • vybírejte si kvalitní oleje (za studena lisovaný olivový, sezamový či lněný olej),
  • jezte spíše tmavý chléb, tmavé pečivo, dalamánky, celozrnné těstoviny, rýži Natural,
  • pijte čerstvě vylisované šťávy – z řepy, karotky, celeru, petržele, špenátu, citrusových plodů a rybízu,
  • zařaďte dostatek čerstvé zeleniny a ovoce,
  • zařaďte častěji česnek,
 • omezte množství soli a tuků. Místo soli k dochucení využijte bylinky, houby nebo jiné směsi koření.
 • vyvarujte se:
  • uzenin, slaných sýrů,
  • instantních jídel,
  • chipsů a slaného pečiva,
  • živočišných tuků – nahraďte raději rostlinnými,
 • vyhněte se konzumaci kofeinu, tedy zvláště kávy (nahraďte kávou bez kofeinu nebo meltou), dále konzumaci:
  • energetických nápojů,
  • různých limonád,
  • čajů typu Maté,
  • u minerálních vod buďte obezřetní, nevhodné jsou ty s vysokým obsahem sodíku,
 • farmakologická léčba (podávání léků) je závislá na stavu pacienta. Má-li nemocný problém jen v samotné hypertenzi, léky se u něj ordinují, až když hodnota systolického krevního tlaku překročí 160 mm Hg. Je třeba dosáhnout u osob s cukrovkou krevního tlaku pod horní hranicí 130/80 mm Hg a u jinak zdravých lidí pod 140/90 mm Hg,
 • fytoterapie:
  • pro snížení krevního tlaku se může užívat paprika, fenykl, řebříček a petržel,
  • na zklidnění nervů je dobrý chmel a baldrián,
  • Bachova květinová terapie: může být nápomocna především při psychické příčině hypertenze, při rozčilení a stresech,
 • relaxační techniky: mohou být nápomocny při dosahování vnitřní rovnováhy a klidu,
 • homeopatie: konstituční homeopatie může výrazně přispět k léčbě hypertenze,
 • doplňky stravy:
  hořčík s vápníkem – jejich nedostatek souvisí s vysokým tlakem,
  česnek – účinný při snižování krevního tlaku,
  koenzym Q – zlepšuje srdeční činnost a snižuje krevní tlak,
  pupalkový olej – důležitý pro krevní oběh a snižování tlaku,
  lecitin – slouží k emulgaci tuků, zlepšuje funkci jater a snižuje krevní tlak,
  E vitamín – zlepšuje srdeční funkci,
  selen – jeho nedostatek souvisí se srdečním onemocněním.

Upravte si jídelníček:

Šetřete solí! Průměrný člověk zkonzumuje 10 g soli denně. Maximální doporučená denní dávka soli je 5–10 g. To je asi 1 čajová lžička, včetně veškeré soli v kupovaných potravinách. Konzumaci soli bychom tedy měli snížit na polovinu. Příznivým výsledkem bude pokles krevního tlaku a zlepšení účinku léků na vysoký krevní tlak. Zdokonalte se ve vaření s minimem soli. Používejte místo soli koření, bylinky a houby. Zařazujte do jídelníčku potraviny, které přirozeně obsahují málo soli, jako je ovoce a zelenina. Používejte je čerstvé.

Odstraňte z jídelního stolu slánku! Sledujte obsah soli na etiketách kupovaných potravin. Pozor na konzervované potraviny, polotovary, instantní polévky, tavené sýry a uzeniny. Vysoký obsah soli mají také bramborové lupínky, solené oříšky, hotové omáčky (sójová, tatarská).

Vychutnávejte ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny, nízkotučné mléčné výrobky. Vědci prokázali, že jídelníček, ve kterém převažují zelenina, ovoce, celozrnné potraviny a nízkotučné mléčné výrobky, dokáže snížit krevní tlak o 11 mm rtuťového sloupce. To odpovídá účinku léku na vysoký krevní tlak.

 • Začněte snídaní. Nastartujte svůj den celozrnným pečivem nebo cereáliemi, ovocem a nízkotučným mlékem nebo jogurtem.
 • Přidávejte zeleninu. Jezte ke každému jídlu salát z čerstvé zeleniny s jogurtovým dressingem nebo sýrem. Připravte si dušenou maso – zeleninovou směs, nebo dušenou zeleninu jako přílohu. Přidávejte čerstvou nebo mraženou zeleninu do polévek. Ugrilujte si špíz z rajčat, barevných paprik, hub a cibule.
 • Připravte si praktické svačiny. Dejte si jogurt a čerstvé ovoce. Zkuste talíř obložený ovocem a nesolenými oříšky, nebo kostky tvrdého sýra s kousky ovoce. Vhodné je nízkotučné latté (káva s 2/3 mléka), třeba bez kofeinu.
 • Cereálie jedině celozrnné. Objevte chuť celozrnného pečiva, snídaňových cereálií, celozrnných těstovin a rýže natural.
 • Užívejte si zdravé zákusky. Chuť na sladké můžete uspokojit kousky čerstvého nebo sušeného ovoce třeba s nesolenými oříšky. Ušlehejte koktejl z banánu a nízkotučného mléka.
 • V jídelníčku by měly převládat tuky s nenasycenými mastnými kyselinami, které jsou obsaženy v rostlinných olejích a rybím tuku. Ty by měly tvořit asi 2/3 tuků, které sníme.
 • Pouze 1/3 by měla připadnout na tuky s nasycenými mastnými kyselinami, jako je máslo a mléčné výrobky, sádlo, vepřové a hovězí maso. Toto množství většinou vyčerpáme již při konzumaci skrytých tuků (smetana, tučné sýry, uzeniny, sladké pečivo), proto při vaření používejte jen tuky rostlinné.
 • Tento prospěšný poměr konzumovaných tuků snižuje riziko vzniku srdečních a cévních onemocnění.

Alkohol si dopřávejte velmi střídmě – negativní dopad nadměrné konzumace alkoholu je zřejmý (postižení žaludku, jater, slinivky břišní, alkoholismus…). U zdravých osob byl prokázán možný příznivý vliv pravidelné konzumace malého množství alkoholu (1–2 běžné nápoje denně; tj. 1–2 třetinky piva, 1–2 dcl vína nebo 0,03–0,06 l destilátu) na srdce a cévy. Ovšem u osob s vysokým krevním tlakem působí alkohol nepříznivě, protože přímo zvyšuje krevní tlak a poškozuje cévní stěnu, což ztěžuje léčbu.

Staňte se nekuřákem – zplodiny kouření způsobují zúžení cév, a tím zvyšují krevní tlak. Kouřením podporujete vznik mozkové mrtvice a infarktu myokardu. Neexistuje »bezpečná« dávka cigaret. I jedna cigareta denně zvyšuje riziko infarktu na dvojnásobek. Celoživotní kouření zkracuje délku života průměrně o 14 let. Kouřením také poškozujete zdraví lidí okolo sebe, včetně malých dětí.

Podmínkou úspěšné léčby vysokého krevního tlaku je pohyb. Nejjednodušší rada: »Choďte!« Každodenní rychlá chůze (např. do práce) trvající 30 minut sníží riziko onemocnění srdce o 30 %. Choďte tak rychle, abyste u toho ještě dokázali mluvit, ale ne už zpívat.

Vyberte si třeba i jinou pohybovou aktivitu. Ať už rádi jezdíte na kole, plavete, hrajete tenis nebo tančíte, užívejte si každý den alespoň 30 minut pohybu. Počítá se i práce na zahrádce nebo úklid domácnosti.

Budete se cítit lépe, méně unavení a budete lépe zvládat stres. Posílíte funkci srdce a snížíte krevní tlak, tělesnou hmotnost a koncentraci cholesterolu. Pokud máte onemocnění srdce, nebo jste dlouho necvičili, poraďte se o svém sportovním programu s lékařem.

Odpočinek: Máte-li vysoký krevní tlak, ubližuje vám zbytečné rozčilování, spěch a stres. Lépe zvládat tyto situace vám pomůže dostatek pohybu a pravidelný spánek. Odpočívejte, choďte do přírody, čtěte, pěstujte koníčky, jezte v klidu.

Pravidelně navštěvujte lékaře. Lékař vám doporučí, jak často je třeba krevní tlak kontrolovat. Závisí to na hodnotě krevního tlaku, na věku, na dalších chorobách, jako je nadváha, diabetes či onemocnění srdce, a na užívaných lécích. Lékař bude pravidelně upravovat vaší léčbu podle aktuálního stavu.

Pomoci může vitamín C a vitamín E.

Komplikace

Nebezpečí vysokého krevního tlaku spočívá především v propuknutí jeho komplikací:

 • ateroskleróza srdečních tepen (nemoc se projeví až při její komplikaci),
 • může poškozovat jemné cévy v ledvinách a tím způsobit únik krve do moči,
 • infarkt myokardu a angina pectoris (svíravá bolest na hrudi vystřelující z hrudi do levé ruky či zad, obtížné dýchání, pocení),
 • srdeční selhání (bušení srdce, arytmie, obtížné dýchání, kašel, vykašlávání krve, zmodrání rtů a prstů, pocení, bolest na hrudi, otoky),
 • selhání ledvin (únava, málo moči, otoky, nevolnost až zvracení, bolest hlavy; u akutního až ztráta vědomí; u chronického bledost, svědění kůže, bolest hrudi, kostí),
 • cévní mozková příhoda, mrtvice mozku (strach, zmatenost, pokleslý jeden ústní koutek, jazyk k jedné straně, poruchy řeči, necitlivost jedné poloviny tváře, poruchy vidění, bolest hlavy, poruchy paměti, motání hlavy, poruchy pohybu jedné poloviny těla, ochrnutí),
 • aneuryzma (obtížné rozpoznání, pulzace tepny, bolest na hrudi, nedostatek dechu),
 • retinopatie, poškození sítnice (zhoršení ostrosti zraku, šedivé až černé skvrny v našem vidění),
 • hučení v uších, tinnitus (ušní šelesti, pískání, šumění, klepání, zvonění, bzučení v uších),
 • bércový vřed (zarudnutí a ztenčování pokožky, otoky, hnisání, zapáchání ložiska),
 • impotence, porucha erekce,
 • je rizikovým faktorem zvětšení prostaty, rakoviny ledvin, zeleného zákalu, glaukomu.

 

Podívejte na seznam přípravků

Vysoký tlak krevní – prevence

Vysoký krevní tlak nás sice nebolí, ale znamená významné zdravotní riziko. Může zvětšit a oslabit naše srdce. Poškozuje také cévy, může vést k srdeční příhodě nebo k mozkové mrtvici. Proto spolupracujte s lékařem a svůj vysoký krevní tlak snižujte.

 • První a základní léčbou je úprava životosprávy – bez ohledu na to, zda již užíváme léky či ne.

Svůj krevní tlak snížíte:

 • vylepšeným jídelníčkem,
 • omezíte-li kouření – staňte se nekuřákem,
 • užívejte pravidelně pohyb,
 • relaxujte,
 • pravidelně navštěvujte svého lékaře.

 

Zdroje: www.vitalion.cz/, http://www.ordinace.cz/,
leták Servier – MUDr. Zuzana Tafatová, 04PR GA C2 14RT,
články Hypertenze, Krevní tlak, MUDr. Tomáš Větrovský,
www.stefajir.cz/?q=vysoky-krevni-tlak, www.nasclovek.cz/

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GINGIO 80
← zpět na výpis léků
Název GINGIO 80
Doplňek názvu
SUKL kód 13190
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Hypotonická čajová směs
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název Hypotonická čajová směs
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 84373
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Nať jmelí
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Nať jmelí
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 76748
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémy


REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru