REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Bolesti

Bolesti hlavy: migréna, tenzní a další bolesti

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Bolest hlavy je častá a obvykle není závažná. Ve výjimečných případech je příznakem závažného onemocnění. Bolest může být silná, ale její síla není měřítkem závažnosti. Bolestmi hlavy trpí čas od času více žen než mužů.

Primární bolesti hlavy se vyskytují samy o sobě, na jejich vzniku se nepodílí žádné jiné onemocnění. Nejznámější z nich je migréna, ale nejčastější je takzvaná tenzní bolest hlavy (bolest hlavy z nadměrného psychického napětí). Mezi primární bolesti se řadí i cluster headache (bolesti hlavy šlehavého charakteru, velmi silné intenzity).

Zatímco migrény se častěji vyskytují u žen, je cluster headache spíše záležitostí mužů v rozmezí 20–50 let věku. Cluster headache se také častěji objevují u silných kuřáků, častým spouštěčem je konzumace alkoholu nebo čokolády či vdechnutí vůně parfému.

Sekundární bolesti hlavy – jsou součástí jiných onemocnění (bolest krční páteře, vysoký tlak, otravy, kocovina, zvýšení nitrolebečního tlaku, mozkové nádory, infekce mozku, zánět mozkových blan, horečky spojené např. se záněty, mozková mrtvice, úrazy hlavy, otřes mozku – a tvoří menší, ale někdy o to závažnější skupinu. Potíže mohou být způsobeny také dutinami (onemocněním dutin).

Primární bolesti hlavy se spolu s cukrovkou, obezitou, vysokým krevním tlakem, srdečním infarktem nebo mozkovou mrtvicí označují někdy také jako civilizační choroby.

Migréna

Menstruační migréna je podtyp migrény bez aury. Její výskyt je vázán na perimenstruační období (= období před menstruací) a menstruaci.

Pravá menstruační migréna – migrenózní záchvaty jsou výlučně 1. den menstruace plus 2 dny před a po tomto dni (= 5 dnů) nejméně ve dvou nebo třech cyklech za sebou. Má je 10 % pacientek s migrénou bez aury.

Nepravá menstruační migréna – záchvaty jako u pravé menstruační migrény + i kdykoliv mimo toto období; asi 50 % pacientek s migrénou bez aury.

Léčba patří do rukou lékaře, jako první pomoc můžete zvolit paracetamol nebo ibuprofen.

Bolest hlavy z nadužívání léků

se neprojevuje jako ta původní bolest hlavy, kvůli které se začaly léky proti bolesti hlavy užívat. Projevy původní bolesti hlavy se začnou projevovat až po 2 měsících, kdy nemocný nadužívaný lék neužívá.

Zánět vedlejších dutin nosních (sinusitida) – onemocnění z nezávažné virové infekce při chřipce nebo nachlazení, či jako důsledek sezónní alergie nebo senné rýmy. V dutinách se zduří sliznice, a hlen tak nemůže odtékat. Tlak v dutinách vyvolává bolest, která se přenáší až do čela (více viz Zánět vedlejších dutin nosních – sinusitida).

Příčiny bolesti hlavy a migrény

… nebyly dosud zcela jednoznačně vysvětleny. Svoji roli zde hraje především:

  • dědičnost a různé faktory,
  • stres (učení ve škole, nadcházející zkoušky…),
  • nedostatek či nadbytek spánku,
  • kolísání hladin hormonů – např. při menstruaci,
  • vnitřní spouštěcí faktory (hormonální)…
    • menstruace,
    • HRT,
    • ovulace,
    • gravidita,
    • klimakterium,
  • vliv počasí – náhlá změna počasí – atmosférické změny,
  • emocionální napětí,
  • únava,
  • hlad,
  • reakce na některé potraviny – citrusy, sýry…,
  • vlivy prostředí,
  • nadužívání léků,
  • dietní chyby a nesprávné stravovací návyky,
  • expozice blikavému světlu,
  • silné vůně a zápachy,
  • nikotin a kouření.

… 85 % migreniků dovede určit jeden nebo více spouštěcích faktorů.

Spuštění migrény nastane, když se sníží prokrvení určité části mozku pod kritickou hladinu, což způsobuje vznik příznaků tzv. aury – vyvolá rozšíření cév, které přivádějí krev do mozku, a tím se uvolní mnoho látek, které začnou působit na nejrůznějších místech v lidském těle. Výsledkem je další rozšíření cév a vznik zánětu. Vše dohromady má za následek bolest, kterou nazýváme migréna.

Při nadužívání léků dochází k toleranci k léčebným účinkům, proto nemocný zvyšuje dávky léku a frekvenci jejich podávání. Může vzniknout závislost psychická i fyzická. Pokud si nemocný „své“ léky proti bolesti hlavy, které nadužívá, nevezme, projevují se u něj abstinenční příznaky a hlava ho bolí více. Abstinenčními příznaky mohou být např. pocit na zvracení, samotné zvracení nebo poruchy spánku.

Jako nadužívání léků se hodnotí stav, kdy pacient užívá akutně léky 10 a více dní v měsíci a obvykle 2–3dny v týdnu. Závislost vzniká po 3 a více měsících, což je individuální záležitost.

Nejčastěji je zneužíván sumatriptan, ibuprofen, eletriptan, ergotaminové přípravky a kombinovaná analgetika (léky proti bolesti hlavy, které mají více léčivých látek).

Ženy jsou postiženy 3,5krát častěji než muži. Pacient se MUSÍ CHTÍT zbavit své závislosti, pokud má podstoupit odvykací léčbu!

Po úspěšné detoxikační léčbě dochází u 30–45 % pacientů k opětovnému objevení se bolesti hlavy vyvolané nadužíváním léků, častěji u osob s analgetiky a ergotaminem než na triptanech.

Příčiny tenzních bolestí hlavy

  • Stres – problémy spánku,
  • dědičné vlohy,
  • změny hladiny hormonů,
  • pocity úzkosti nebo deprese,
  • dlouhodobý hluk,
  • přílišné namáhání očí, např. pokud slabozraký člověk nenosí brýle,
  • špatné držení těla,
  • velký příjem kofeinu,
  • horečnatá onemocnění,
  • poranění hlavy,
  • akutní glaukom (oční zelený zákal) – další příznaky: pocit na zvracení či zvracení, zastřené vidění,
  • bolest hlavy způsobená předchozím zvracením,
  • zánět vedlejších dutin nosních (sinusitida) – další příznaky: ucpaný nos, hustý neprůhledný výtok z nosu, citlivost míst kolem očí a na lícních kostech, zhoršuje se to při sklonění hlavy,
  • temporální arteritida (zánět spánkové tepny) – příznaky: náhlá pulsující silná bolest v jednom nebo obou spáncích, pocit na zvracení, zvracení, skalp citlivý na dotek,
  • migrénapříznaky: před vznikem bolesti porucha vidění (aura – náhlá pulsující silná bolest v jednom nebo obou spáncích, pocit na zvracení, zvracení,
  • vedlejší účinek užívání léků (např. i antikoncepce),
  • nádory na mozku,
  • psychika, vnitřní napětí, únava, úzkost – vedou ke zvýšenému napětí šíjového a obličejového svalstva, které utiskuje a dráždí nervy a cévy směřující k mozku a způsobuje bolest.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky migrény:

  • aura (neobvyklé vnímání) v některých případech předchází vlastní bolest,
  • bolest jen na polovině hlavy,
  • pulzující bolest hlavy – nejvíce v oblasti čela, oka či na jednom nebo druhém spánku,
  • pocit nevolnosti,
  • zvracení,
  • nesnášení světla,
  • poruchy vidění – vidění světelných skvrn, vlnovek, přechodná slepota,
  • nepříjemné pachy,
  • nepříjemný hluk,
  • případně pocity necitlivosti části těla,
  • pocit brnění, mravenčení, necitlivost ruky,
  • bušící, případně trhavá bolest,
  • nevolnost,
  • závratě,
  • depresivní nálada,
  • euforie,
  • ospalost,
  • úzkost,
  • podrážděnost,
  • rozmrzelost,
  • chuť na určitý druh potraviny, nebo naopak nechutenství,
  • bolest trvá od 4 do 72 hodin.

Rizika: stres, deprese, nedostatek spánku, menstruace, neúměrná zátěž organismu, u bolesti hlavy též pobyt v horku či hluku.

Příznaky aury (předzvěsti bolesti):

  • vidíte pár minut zrakový vjem v některé části zorného pole – vypadá, jako když se zadíváte do žárovky a potom zavřete oči,
  • vjem se pohybuje v závislosti na pohybu vašich očí, může se i zvětšovat,
  • leskne se, bliká, vlní se a třpytí – jde o výpadek zorného pole,
  • po několika minutách zmizí,
  • nastupuje bolest,
  • po bolesti pocit vyčerpání,
  • po probuzení nebývají žádné obtíže, někdy ještě přetrvává mírná tupá bolest.

Příznaky tenzní bolesti hlavy:

Je to tlaková bolest, na obou polovinách hlavy, a především v oblasti temene. Bolest mírné až střední intenzity nastupuje pozvolna. Většina všech bolestí hlavy je způsobena tímto typem bolesti.

  • Bolest na vrcholu hlavy,
  • bolest často v šíji,
  • nepříjemné pocity „bolesti vlasů“ i při česání či dotyku. Tyto bolesti trvají od půl hodiny do několika dnů,
  • napětí svalů, které je vyvoláno
    • delší nehybností,
    • přetížením zraku,
    • nedostatek spánku
  • bolesti neurčité – nejasný „tlak v hlavě“,
  • zároveň bolí svalstvo krku i ramen,
  • bolest vystřeluje ze zátylku do očí,
  • lehká nevolnost,
  • přecitlivělost na světlo – připomíná migrénu,
  • bolest tupá a postupně narůstá – na rozdíl od migrény není pocit tepající bolesti,
  • pocit tlaku, „že se hlava rozskočí“, nebo „svírání obručí kolem hlavy“.

Příznaky cluster headache:

Intenzivní bolest v oblasti spánků, která může trvat 20 minut, ale i několik hodin (cluster neboli shluk, který se objevuje v periodách trvajících od 4 do 8 týdnů). Bolest se po této době většinou na 6 měsíců odmlčí.

  • Bolest v oblasti spánků,
  • ztratí se úplně,
  • začíná několik hodin poté, co nemocný usne s pocitem bolesti na jedné straně hlavy, nejčastěji u oka,
  • ucpaný nos,
  • zarudlé tváře,
  • slzení a pocení,
  • velmi intenzivní bolest,
  • náhlá bolest – nejvíce za okem či na čele,
  • výrazný neklid,
  • bolest náhle mizí, aby se v průběhu dne či měsíce ještě několikrát opakovala. Pak se odmlčí na několik měsíců,
  • jedna ataka trvá 30 minut až 2 hodiny,
  • během 24 hodin nastává 1–8 atak,
  • u jednoho pacienta se ataky objeví ve stejnou denní/noční dobu – bolest pacienta probudí, začne 60–90 minut po usnutí,
  • periody jsou v předjaří / na jaře / na podzim,
  • během periody záchvat vyprovokuje i požití alkoholu.

Příznaky bolestí hlavy z nadužívání léků:

Bolest se projevuje podobně jako migréna nebo tenzní bolest hlavy.

  • Bolest nepulzuje,
  • není jednostranná,
  • není záchvatovitá (silně až velmi silně pulzující bolest celé hlavy je při nadužívání triptanů nebo ergotaminů);
  • bolest bývá tupá v celé hlavě,
  • bolesttlaková s maximem v čele nad očima,
  • bolest je střední intenzity,
  • trvá většinu dne, ale objevuje se denně nebo téměř denně,
  • pocit nevýkonnosti, nesoustředění,
  • zvýšené zapomínání,
  • časté poruchy spánku.

Příznaky problémů vedlejších dutin nosních:

  • bolest hlavy v oblasti čela,
  • ucpaný nos,
  • otoky pod očima,
  • bolest zubů,
  • zvýšená teplota.

Bolest je nevýraznější při kašli, v předklonu a při ranním vstávání.

(Více viz samostatná témata v podsekcích „Bolesti“ a „Hlava, krk, nos, oči a uši“).

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů - podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP - pravidel uvedených v tomto projektu).  Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup  a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy si léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

  • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné  interakce.
  • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušovat.
  • Pozorně si přečtěte příbalový leták  nového léku, než ho začnete užívat.
  • Zkontrolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
    1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
    2. Ale užíváte-li  více než 5 léků,  měli byste si vždy kontrolovat jestli na sebe nereagují negativně - již velmi pravděpodobné. 
    3. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do „on-linové „ poradny  www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků, než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
    4. Nemocní  by zde měli dostat  nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
    5. Některé kombinace nejsou  nebezpečné – stačí když lékař změní jejich dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
    6. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
  • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je  Acylpyrin, Aspirin apod.) - zvýšené riziko vzniku Reyova syndromu.
  • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

    • v těhotenství a období kojení
    • u malých dětí a kojenců
    • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří, u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. 

Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou svého životního stylu: 

  • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
  • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem  čerstvé zeleniny a ovoce
  • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
  • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
  • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
  • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
  • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
  • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
  • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
  • dodržováním zásad hygieny a prevence
  • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
  • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

  • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
  • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

  • omezení styku s alergenem
  • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno
  • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře
  • proti domácímu prachu a roztočům - odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.
  • dbejte i na lůžkoviny -  časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní
  • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky
  • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie
  • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo-  vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz)
  • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky
  • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady - více léků či doplňků stravy
  • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba bolesti hlavy:

Bolesti hlavy mohou mít více příčin, často se však jedná jen o banální příčiny, jako je nedostatek vody, nedostatek vzduchu, přemíra hluku nebo usilovné přemýšlení nad problémem, který vás zvláště tíží.

Nejdříve otevřete okno, nadýchejte se čerstvého vzduchu, vypijte šálek čisté vody, odejděte z hlučného prostředí a snažte se na nic nemyslet – přetíženost myšlenkami je nejčastější příčinou bolesti hlavy, která přechází v migrény.

Většina bolestí hlavy je menší, a tak je můžete zvládnout s léky proti bolesti. Některé bolesti hlavy však signalizují nebezpečnou souvislost nebo vážný zdravotní problém. Nepřehlížejte nevysvětlitelnou bolest hlavy, anebo bolest hlavy, která čím dál závažnější.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud bolest hlavy:

  • vyvíjí se náhle a těžce,
  • doprovází horečka; ztuhlý krk, vyrážka, zmatenost, ztráta vědomí, křeče, změny vidění, například rozmazané vidění nebo svatozáře kolem světel, závratě, slabost nebo ochrnutí, například v horních nebo dolních končetin, ztráta rovnováhy; zarudlé oči, necitlivost nebo potíže s mluvením,
  • je těžká a navazuje na nedávnou bolest v krku nebo infekce dýchacích cest,
  • začíná nebo se zhorší po úrazu hlavy, pádu či nárazu,
  • je jiným typem bolesti hlavy, než jsou vaše obvyklé, a je vám více než 50 let,
  • postupně se zhoršuje v průběhu jednoho dne, nebo přetrvává po dobu několika dnů,
  •  je silná a trvá více než 24 hodin, nebo se vrací několikrát během 1 týdne.

Lékaře vyhledejte i v případě, kdy Vás bolesti hlavy obtěžují do takové míry, že to má negativní dopad na Vaše běžné denní aktivity.

Lékař s vámi provede podrobný rozhovor zaměřený na všechny okolnosti vzniku a průběhu vašich obtíží (anamnéza), přesný popis charakteru bolesti, její intenzity a umístění; zdravotní stav rodičů, prarodičů a sourozenců jsou důležité pro stanovení diagnózy. Následuje vyšetření (i neurologické, RTG…) a stanovení diagnózy.

Léčba

Neexistuje ideální lék proti bolestem hlavy, žádný z dostupných léků nezabírá úplně a u všech nemocných. Pravidelné a dlouhodobé užívání léků slouží ke snížení počtu a frekvence záchvatů. Jako u většiny chorob, je i u bolestí hlavy základem úspěchu změna životosprávy. Společně s psychoterapií a relaxačními technikami může přispívat k podstatné redukci počtu záchvatů.

Akutní léčba migrény

se zaměřuje na již vzniklou bolest hlavy. Může:

  • být cílena jen proti bolesti hlavy (nespecifická léčba – kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, paracetamol a další),
  • zasahovat přímo do mechanismu vzniku migrény (specifická léčba – triptany). V případě častého výskytu záchvatů migrény – profylaktická léčba. Pravidelné a dlouhodobé užívání léků má za cíl snížit počet a frekvenci záchvatů o více než polovinu. Proti vzniku migrény působí celá řada léků, další se zkoušejí.

 

Samoléčba bolesti hlavy obecně:

Deset tipů proti bolestem hlavy:

  1. Vyvětrejte – „vydýchaná“ a přetopená místnost bolesti hlavy ještě zhorší.
  2. Pomůže obklad – udělejte si octový obklad a položte ho na bolestivé místo (může být i jablečný ocet).
  3. Rozhýbejte tělo – pravidelná tělesná aktivita je pro odstranění bolestí hlavy ideální. Doporučují se především chůze, krátká ranní rozcvička nebo jóga.
  4. Zmáčkněte to správné místo – jemně stiskněte prsty ušní lalůček a lehce masírujte bolavou oblast.
  5. Použijte palce – na deset vteřin zmáčkněte oběma palci místo mezi obočím.
  6. Masáž chodidel – jsou totiž plná nervových zakončení. Citlivé místo bývá zpravidla klíčový bod pro odstranění bolesti.
  7. Správně dýchejte – zhluboka, intenzivně. Při nadechování roztahujte paže, při výdechu pokládejte ruce na hrudník a zlehka na něj tlačte. Podle východní medicíny jsou dechová cvičení lékem na všechno.
  8. Osprchujte se – léčba vodou je známá už tisíciletí. Střídejte teplou a studenou vodu a osprchujte krk, ramena a záda. Můžete tak zastavit i migrénu.
  9. Majoránka ze zahrádky – připravte si odvar z majoránky a ještě teplý obklad si obtočte na 20 minut kolem hlavy.
  10. Zvlhčujte vzduch – rostliny a pokojové zvlhčovače.

Pomoci může krční strečink

Krční strečink = protahování krku, zabere vám pouhé dvě minuty! Už po týdnu cvičení se až polovina lidí s bolestmi hlavy cítí mnohem lépe, během šesti týdnů se bolesti výrazně zmírní téměř u poloviny z nich. Cviky provádějte nenásilně, pouze jemným tlakem!

  • Otočte hlavu doleva a dívejte se přes rameno.
  • Ukazováček levé ruky dejte na pravou tvář dlaní s palcem pod bradou.
  • Velice jemně tlačte hlavu doleva.
  • Pravou ruku položte shora na hlavu tak, aby se prostředník pravé ruky dotýkal horní části levého ucha.
  • Velice jemně tlačte hlavu dolů k hrudníku. V této poloze vydržte 10 vteřin, poté uvolněte.
  • Opakujte třikrát na obě strany, dvakrát denně.

Pozor na skryté příčiny bolesti…

  • V oblasti čela, na spáncích a „bolestivý pocit vlasů“ – poruchy žlučníku.
  • Na zevních stranách čela – možná souvislost se žaludkem.
  • V oblasti kořene nosu nebo na začátku obočí – pozor na onemocnění močového měchýře.
  • V oblasti očních dutin – může vyvolat trojklanný nerv.
  • Nad ušima – hormonální poruchy, objevují se zpravidla u žen.
  • Pod ušima – souvislost s poruchou žaludku nebo s drážděním trojklaného nervu.
  • Po stranách uší – hormonální, jaterní nebo žlučníkové poruchy.
  • V oblasti lebeční klenby – možné psychické poruchy.
  • V záhlaví – poblíž středu hlavy – potíže močového měchýře.
  • Více ke straně – stres, horko a choroby žlučníku.
  • Přelétavé bolesti – virová onemocnění, chřipka apod.

Další možnosti – viz tabulka níže v této sekci.

Samoléčba tenzní bolesti hlavy a cluster hedache

První pomoc:

  • klid a navlhčený ručník na čelo k tišení bolesti hlavy,
  • jemné tření spánků,
  • masáž hlavy, krku a ramen,
  • horká lázeň / sprcha,
  • odpočívat v klidu nejlépe v tmavé místnosti,
  • obklady na postižená místa,
  • pomoci mohou chladivé náplasti a krémy na bolest hlavy,
  • účelné rozvržení pracovního rytmu,
  • mimo užití jednoduchých léků proti bolesti – léky s kombinací účinných látek paracetamolu, kofeinu a guaifenezinu – látky snižující napětí ve svalech a organismu,
  • jděte k lékaři, je-li bolest trvalá, změní-li se její obvyklý charakter, případně je provázena ztuhnutím šíje,
  • nekonzumujte nadbytek léků bez porady s lékařem. Návyk na léky může být významným a těžko odstranitelným faktorem vzniku chronických bolestí hlavy,
  • deprese a úzkosti svěřte do rukou lékaře – jsou často provázeny migrénou,
  • zkuste se bolesti hlavy vyvarovat – konfliktní situace řešte nejlépe ihned,
  • přestaňte kouřit,
  • klidové techniky na snížení stresu, zařazování přestávek, předcházení situacím,
  • nedostatek i přebytek spánku úzce souvisí s rozvojem bolestí hlavy. Ideální doba spánku je pro dospělého 6,5 hodiny denně,
  • soustředit se na prevenci a nespoléhat jen na potlačení už vzniklé bolesti obvyklým lékem,
  • čajové směsi na bolest hlavy,
  • aerobní cvičení – například běh, plavání nebo jízda na kole,
  • relaxační cvičení odčerpá psychické napětí a uvolní bolestivě stažené svaly,
  • cvičte pravidelně a dlouhodobě, nepřestávejte ve chvíli, kdy potíže s bolestmi hlavy ustoupí. Fyzická aktivita pomáhá snížit bolest a přirozeně zredukovat závislost na lécích,
  • psychoterapie,
  • změna životního stylu – způsob myšlení, chování a zvládání náročných situací – sice nepřinášejí výsledky ihned, ale jejich pozitivní vliv je dlouhodobý,
  • změnit jídelníček,
  • vyřadit potraviny, které obsahují látku způsobující záchvaty migrény, patří mezi ně hlavně čokoláda a plesnivé sýry,
  • jezte pravidelně,
  • omezit alkohol – dejte pozor na červené víno, může ovlivňovat frekvenci záchvatů,
  • pravidelná racionální strava (5x denně malé dávky)…
    • dostatek čerstvé zeleniny a ovoce,
    • vyhýbat se nadbytku cukru, soli, živočišných tuků, kávy, silného čaje, alkoholu a dalším organismus překyselujícím látkám,
    • vyhýbejte se anorganickým minerálům – mohou poškodit ledviny,
    • více vitamínů a minerálů může pomoci urychlit léčbu,
    • vitamín C – 1 g denně – přispívá k tvorbě kostí a chrupavek,
    • vitamín D – pro jeho vznik v těle je důležitý pohyb na slunci, popř. užívat 10 mcg denně (vyšší dávka může být toxická),
    • omega-3 mastné kyseliny – výrazné protizánětlivé a protibolestivé účinky,
    • Glukosamin sulfát – prospěšný proti degeneraci kloubů a meziobratlových plotének – 500 mg třikrát denně při jídle,
    • hořčík a vápník,
    • koenzym Q10,
    • pupalkový olej,
    • komplex vitamínů a minerálních látek,
    • lecitin,
  • otužování,
  • pomoci mohou volně prodejné léky potlačující bolest (analgetika). Mezi nejznámější patří kyselina acetylsalicylová (např. Aspirin, Acylpyrin, Aspro), ibuprofen (např. Nurofen, Ibalgin, Brufen) a paracetamol (např. Paralen, Ataralgin, Panadol),
  • léky jako Paralen nebo Ibuprofen, které pomáhají proti běžné bolesti hlavy, jsou při cluster headache méně účinné,
  • pozor na nadužívání léků!,
  • léčba Cluster headache patří do rukou neurologa!,
  • co nejrychleji tlumit záchvat a potlačit i všechny doprovodné příznaky (zvracení, nevolnost a jiné).

Homeopatie – tablety při bolesti.

Muzikoterapie – hudba může mít příznivý vliv na průběh migrény. Má zklidňující účinek.

Samoléčba vedlejších dutin nosních (sinusitida):

(viz též samostatné body v kapitole ORL, Bolest a Zánět dutin nosních)

  • zvýšit příjem vitaminu C a rybího tuku,
  • analgetika,
  • namáčení loktů v teplé vodě, abyste se rychleji zbavili rýmy.

Samoléčba migrény:

Je vhodná, když člověk zná příčinu své bolesti – když víte, z čeho vás bolí hlava (máte kocovinu, či bolesti po náročnějším sportování, fyzickém výkonu…). Máte-li však záchvat migrény, pak léky pomohou jen přechodně, anebo vůbec. Migrenózní stavy mohou vyvolat různé mechanismy. Někteří pacienti jsou citliví na změny počasí, jiným vadí alkoholické nápoje nebo čokoláda. Migréna se může dostavit při menstruaci. Léčba migrény patří do rukou lékaře (neurologa)!

Špatně léčená migréna se může změnit v migrénu chronickou a časté užívání analgetik může vyvolat bolest hlavy z nadužívání léků.

  • Léčba migrény spočívá v podání léku již při prvních příznacích aury nebo záchvatu bolesti, aby se co nejrychleji utlumil záchvat a potlačily i všechny doprovodné příznaky (zvracení, nevolnost a jiné).
  • Nemocný si může vést tzv. diář migrenika, ve kterém si u každého dne uvede:
    • zda a jaký se vyskytl spouštěcí faktor,
    • zda užíval nějakou léčbu proti bolesti hlavy, jakou a s jakým úspěchem,
    • jak silně hlava bolela + jaké bolesti hlavy doprovázely příznaky.
  • Pomoci mohou volně prodejné léky potlačující bolest (analgetika). Mezi nejznámější patří kyselina acetylsalicylová (např. Aspirin, Acylpyrin, Aspro), ibuprofen (např. Nurofen, Ibalgin, Brufen) a paracetamol (např. Paralen, Ataralgin, Panadol).
  • Triptany představují nejúčinnější skupinu léků a tvoří základ léčby migrény. K dispozici jsou ve formě tablet, podkožních injekcí a jako nosní sprej.
  • Změňte svoji životosprávu! Úprava životního stylu, klidový režim, relaxace,
  • psychoterapie a relaxační techniky mohou přispívat k podstatné redukci počtu záchvatů,
  • vyhněte se faktorům, které u vás vedou k vzniku bolesti,
  • odpočívejte v tmavé klidné místnosti,
  • dejte si led na hlavu, nebo se osprchujte studenou vodou (chlad napomáhá stažení krevních cév na hlavě),
  • jemné třete spánky a masírujte krk, dávejte obklady…
  • na snížení stresu – klidové techniky, zařazování přestávek, předcházení situacím,
  • nedostatek i přebytek spánku úzce souvisí s rozvojem bolestí hlavy. Ideální doba spánku je pro dospělého člověka 6,5 hodiny denně,
  • deprese a úzkosti svěřte do rukou lékaře – jsou často provázené migrénou,
  • zkuste se bolesti hlavy vyvarovat – konfliktní situace řešte nejlépe ihned,
  • změňte jídelníček…
    • citrusové plody – bolesti hlavy může u někoho vyvolat látka synefrin obsažená v citrusových plodech stejně jako měď v pomerančích a oříškách,
    • čokoláda – tyramin stejně jako kofein ovlivňuje krevní oběh. Čím je čokoláda čistší, tím se riziko bolesti snižuje,
    • „éčka“ v potravinách, zejména glutamát. Čtěte proto etikety,
    • alkohol – nebezpečné jsou všechny druhy v množství „více než malém“, ovšem zvláště červené víno – při zvýšené citlivosti může bolest vyvolat pouhá jedna sklenička,
    • sýry – bolest vyvolávají syřidla společně s vysokým obsahem tuku ve většině sýrů. Opatrní bychom měli být zejména u sýrů s modrou plísní,
    • sušené ovoce – sloučeniny síry mohou vyvolat bolesti hlavy stejně jako látka tyramin v rozinkách, která ovlivňuje krevní oběh,
    • vyhýbejte se nadbytku cukru, soli, živočišných tuků, kávy, silného čaje a dalším organismus překyselujícím látkám,
  • přestaňte kouřit,
  • soustřeďte se na prevenci a nespoléhejte jen na potlačení už vzniklé bolesti obvyklým lékem,
  • snížení větší fyzické zátěže,
  • otužování,
  • pravidelně větrejte obytné a pracovní místnosti,
  • dbejte na dostatečnou vlhkost vzduchu v prostorách, kde se pohybujete,
  • pravidelné cvičení a posilování – plavání, masáže, strečink, jóga, spinální cviky, případně pravidelná celoroční chůze. Fyzická aktivita pomáhá snížit bolest a přirozeně zredukovat závislost na lécích, relaxační cvičení odčerpá psychické napětí a uvolní bolestivě stažené svaly,
  • cvičte pravidelně a dlouhodobě, nepřestávejte ve chvíli, kdy potíže s bolestmi hlavy ustoupí,
    • vitamíny, minerály a doplňky stravy mohou pomoci urychlit léčbu; vyhýbejte se anorganickým minerálům – mohou poškodit ledviny…
  • jezte pravidelně – racionální strava (5x denně malé dávky),
  • jezte dostatek čerstvé zeleniny a ovoce,
  • vyřadit potraviny, které obsahují látku způsobující záchvaty migrény:
  • vitamín C – 1 g denně – přispívá k tvorbě kostí a chrupavek,
  • vitamín D – pro jeho vznik v těle je důležitý pohyb na slunci, popř. užívat 10 mcg denně (vyšší dávka může být toxická),
  • omega 3 mastné kyseliny – výrazné protizánětlivé a protibolestivé účinky,
  • Glukosamin sulfát – prospěšný proti degeneraci kloubů a meziobratlových plotének – 500 mg třikrát denně při jídle,
  • hořčík a vápník.
  • koenzym Q10.
  • pupalkový olej.
  • komplex vitamínů a minerálních látek,
  • lecitin.

Byliny používané jako podpůrná léčba migrén mohou mít příznivý vliv na vznik a průběh migrény, mechanismus jejich účinku je však většinou neznámý. Následující seznam obsahuje některé byliny, používané při léčbě depresí a migrén:

Deprese:

  • Kozlík lékařský – užívá se lihový extrakt nebo čaj z kořene.
  • Mučenka opletní – užívá se lihový extrakt nebo čaj z kvetoucí natě.
  • Levandule lékařská – užívá se lihový extrakt nebo čaj z květů, vhodná i do koupele.
  • Chmel otáčivý – užívá se čaj.
  • Meduňka lékařská – užívá se lihový extrakt nebo čaj z listu a nati, vhodná i do koupele.
  • Oves setý – užívá se čaj z rozmačkaných plodů a dělají se koupele z odvaru z ovesné slámy.
  • Rakytník řešetlákový – užívá se lihový extrakt nebo šťáva z plodů, případně čaj z plodů.
  • Buřina srdečník – užívá se čaj z nati nebo lihový extrakt.
  • Dobromysl obecná – užívá se čaj z kvetoucí nati.
  • Prvosenka jarní (petrklíč) – užívá se čaj z květů.
  • Třezalka tečkovaná – užívá se čaj z kvetoucí nati nebo lihový extrakt.
  • Hloh ostrotrnný nebo jednosemenný – užívá se lihový extrakt nebo čaj z květu a listu.
  • Eleuterokok ostnatý (Čertův kořen) – užívá se lihový extrakt nebo čaj z kořene.

Migrény:

  • Řimbaba obecná – užívá se lihový extrakt nebo čaj z kvetoucí nati.
  • Andělika lékařská – užívá se čaj z kořene.
  • Prvosenka jarní (Petrklíč) – užívá se čaj z květů.

Bolesti hlavy dospělých:

PŘÍZNAK

JAK HLAVA BOLÍ

DOPROVODNÝ PROJEV (stačí jeden přítomný)

CO DĚLAT

Hlava začala bolet při sexu

Krutá bolest v zátylku,

začala ve vteřinách až minutách a pokračuje

Je mi nad 50 let

Vzal/a jsem lék proti bolesti a vůbec neúčinkuje

Zvracím

Mám poruchu vědomí

OKAMŽITĚ volat rychlou záchrannou službu!

Něco jsem zvedal/a a začala bolet hlava

Krutá bolest v zátylku

Začala ve vteřinách až minutách a pokračuje

Je mi nad 50 let

Vzal/a jsem lék proti bolesti a vůbec neúčinkuje

Zvracím

Mám poruchu vědomí

OKAMŽITĚ volat rychlou záchrannou službu!

 V předklonu jsem fyzicky „makal/a“ a začala bolet hlava

Krutá bolest v zátylku

Začala ve vteřinách až minutách a pokračuje

Je mi nad 50 let

Vzal/a jsem lék proti bolesti a vůbec neúčinkuje

Zvracím

Mám poruchu vědomí

OKAMŽITĚ volat rychlou záchrannou službu!

Při sexu mě pravidelně bolí hlava

Bolest je u každého sexu, opakuje se

Bolest je při orgasmu

Starší muž + mladá kočka

Zanedbaná žena + mladý borec

Jiná onemocnění

Bolest hlavy způsobená sexem (připravuje se)

Přisáté klíště před třemi týdny

Hlava se snad rozskočí

 

Běžte za praktickým lékařem – může jít o boreliózu

Beru léky proti bolesti hlavy, ale zabírají málo; musím je brát častěji a větší dávku, a když si ten lék proti bolesti hlavy nevezmu, hlava bolí více 

Hlava bolí denně nebo skoro denně

Střední bolest

Jsem nevýkonný/á

Špatně spím

Nesoustředím se

Bolest hlavy z nadužívání léků (viz níže) – kontaktujte svého lékaře

Hlava bolí, jako bych měl/a okolo hlavy obruč

NEBO hlava bolí jako zevní tlak

NEBO hlava bolí ve vlasaté části

NEBO navíc je nepříjemné se česat

Lehká až střední

Trvá hodiny až dny

Trvalá bolest

Bolí čelně nebo týlně

Nezvracím

Bolest mě neomezuje, ale jsem protivný/á

Mám hádky s partnerem / partnerkou

Mám šéfa, který ráno „zdrbe“, koho si vyhlídne

Bojím se zkoušky

Mám stres

Tenzní bolest hlavy (viz níže)

 

Má mi začít menses

Ataka začne 2 dny před menses a dva dny po začátku menses
(2+1+2 dny)

nejméně ve dvou nebo třech cyklech za sebou

Pravá menstruační migréna (viz níže)

Sedím u pokladny a bolí mě hlava tak, že začíná v týle

střední intenzity

někdy nevolnost, zvracení výjimečně závratě typu „nejistota“

pokud jemným tlakem zatlačíme proti lebce v týle, výstupy nervů jsou bolestivé

zvýšené napětí svalů mezi krkem a rameny 

Bolest hlavy cervikogenní (= z krční páteře)
(viz níže)

Silné bolesti hlavy

Bolesti se stupňují

Před dvěma dny jsem měl nehodu. Nic mi nebylo, jen jsem měl pár sekund výpadek vědomí a bylo mi na zvracení

OKAMŽITĚ volejte rychlou záchrannou pomoc = OKAMŽITÁ hospitalizace

Beru pátý den antibiotika a bolí mě hlava

 

 

Zkonzultujte léčbu s lékařem, který antibiotika předepsal! Zatím dostatečně pijte v malých dávkách, nejlépe vodu, můžete si vzít paracetamol nebo ibuprofen

30 let, zdravý, teď mám průjem. Stolice byla negativní. Mám od lékaře proti průjmu léky, které beru. Průjem je lepší, ale bolí mě hlava a jsem malátný

 

 

Pijte v malých dávkách dostatek tekutin (vodu), popř. i iontové roztoky (např. Kulíšek), můžete si vzít paracetamol nebo ibuprofen (pokud lék můžete podle jeho příbalového letáku). Pokud není během dne lépe, konzultujte se svým lékařem

Velmi silná šlehavá bolest

Na jedné straně

Bolest je okolo očnice

Slzení a zčervenání oka na té straně, kde je bolest

Muž, blonďák

Při bolesti musím chodit

Bolest mě probudí

Cluster Headache (viz níže) – jen jako první pomoc si vezměte léky proti bolesti a běžte za neurologem

Nejdříve jsem podrážděný/á a mám jiné chutě k jídlu; za půl dne mám jednostrannou pulzní bolest hlavy

Střední až silné intenzity

Mám rýmu,
hlen průhledný,
hlen řídký, teče

Mám rýmu,
hlen žlutý až zelený,
hustá rýma

Bolí celá hlava

 

Bolí hlava (čelo)

 

Je mi lépe, když si jdu do ticha lehnout

 

Migréna (viz níže) – jen jako první pomoc si vezměte léky proti bolesti a běžte za neurologem

Dostatek tekutin, paracetamol nebo ibuprofen

OKAMŽITĚ běžte za lékařem
první pomoc

Výběr vhodného léku

  • Děti mladší 12 let: přednostně přípravky obsahující paracetamol (nebo lék ze skupiny antiflogistik, např. ibuprofen), nedoporučuje se kyselina acetylsalicylová (Rey-syndrom).
  • Těhotné ženy: není vhodný paracetamol (jako Paralen, Panadol…) v první třetině těhotenství, kyselina Acetylsalicylová (jako Aspirin, Upsarin…) není vhodná v 1. a posledním trimestru, kontraindikace salicylátů je především v předporodním období – snižuje srážlivost krve – riziko zvýšeného krvácení.
  • Pacienti s žaludečními vředy: přednostně přípravky obsahující paracetamol jako Panadol, Paralen, Mexalen, Medipyrin, Efferalgan… (kontraindikovány = zakázány přípravky s kyselinou acetylsalicylovou, jako je Aspirin…).
  • Alergici nebo lidé s bronchiálním astmatem: přednostně podávat paracetamol.
  • Pacienti se zvýšenou krvácivostí: přednostně podávat paracetamol (jako Panadol, Paralen, Efferalgan…), vyhýbat se podávání derivátů kyseliny salicylové pro jejich účinky na krevní destičky.
  • Pacienti trpící poruchou jater: přednostně podávat deriváty kyseliny salicylové, pokud nejsou známky zvýšené krvácivosti (jako Acylpyrin, Aspirin, Acylcoffin).

Nebezpečné je také tlumit bolest břicha. Bolest totiž může být prvním signálem akutního onemocnění. Tlumení bolesti by tak mohlo vést ke zkreslení průběhu potíží a oddálení zásahu lékařů.

Na tenzní bolesti hlavy mohou pomoci: kyselina acetylsalicylová (např. Aspirin, Acylpyrin, Aspro, Upsarin), ibuprofen (např. Nurofen, Ibalgin, Brufen, Nurofen) a paracetamol (např. Paralen, Panadol, Efferalgan, další možností jsou kombinace paracetamolu s kofeinem – látkou podporující analgetické účinky paracetamolu – Paralen Extra, Panadol Extra, Voltaren…

Při migrenózních stavech doporučujeme přípravky s rychlým nástupem účinku jako Panadol Rapid, obsahující vedle analgetické látky i složku působící proti nevolnosti a nutkání na zvracení dimenhydrinát Migraeflux Oranže tbl. Migrpriv ve vodě rozpustný přípravek obsahující lysin salicylát, analgetikum s metoklopramidem, látkou se zklidňujícím účinkem na žaludek. Oba tyto léky působí nejlépe na začátku bolesti.

Upozornění: Pozorně si vždy přečtěte příbalový leták a v případě, že se potíže nezmenšují, nebo se zhoršují, se poraďte s lékařem či lékárníkem. Lékaře navštivte i v případě bolesti spojené se zvracením, náhlé bolesti po fyzické námaze, bolesti spojené s horečkou, nevolností, podrážděností, citlivosti na světlo či tuhnutím šíje při předklonu. K lepší možnosti výběru volně prodejných léčiv si vyberte a přečtěte konkrétní příbalové letáky k výše jmenovaným přípravkům: N 02. V PŘÍPADĚ ČASTĚJŠÍCH (3x za týden) A SILNĚJŠÍCH BOLESTÍ VYHLEDEJTE LÉKAŘE!

 

Úspěšná léčba by měla být komplexní, kombinovat nemedikamentózní a medikamentózní postupy, změnu životního stylu a stravování.

Hlavním předpokladem úspěchu je dobrá spolupráce mezi lékařem a pacientem. Upozornění: nutnost konzultovat s lékařem…
  • pokud opakovaná, pravidelná aplikace nevede k vymizení obtíží do dvou týdnů,
  • podání dětem,
  • v těhotenství a období kojení,
  • bolest je ochromující nebo je provázena horečkou či zvracením,
  • objeví-li se mravenčení nebo ztráta citlivosti v rukou nebo nohou,
  • bolest vystřeluje ze zad do nohou,
  • náhlá, doposud nepoznaná bolest,
  • bolest nemizí a neustupuje,
  • bolest kloubů s otokem či teplotou,
  • bolest kloubů trvá i v klidu i v noci,
  • bolest v žaludku, malátnost, nadýmání, pálení žáhy, zácpa, průjem, zvracení – možné nežádoucí účinky léku,
  • krev ve stolici,
  • zvracení krve,
  • je-li páteř po probuzení ztuhlá a bolestivá,
  • bolest se objevila po pádu či jiné nehodě,
  • objevila se porucha činnosti močového měchýře a střev,
  • vaše moč má intenzivní zápach, nebo se v ní objevila krev,
  • pokud máte potíže se žlučníkem,
  • prolaps (výhřez) ploténky.

 

RADY BÁBY KOŘENÁŘKY

Na bolení hlavy…

Levandule pomáhá i na běžné bolesti hlavy. Také můžete potírat čelo šťávou z citronu, nebo na něj přiložit citronový plátek.

Na migrénu…

Na cukr nakapejte levandulový olej, můžete použít i kozlíkové kapky do čaje. Ne však při vysokém krevním tlaku!

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence bolesti hlavy:

  • „Změňte svoji životosprávu!“ Cílená změna životosprávy, psychoterapie a relaxační techniky mohou přispívat k podstatné redukci počtu záchvatů.
  • Vyhněte se faktorům, které u vás vedou ke vzniku bolesti.
  • Odpočívejte v tmavé klidné místnosti.
  • Dávejte si led na hlavu, případně se osprchujte studenou vodou (chlad napomáhá stažení krevních cév na hlavě).
  • Pravidelný spánek.
  • Pravidelná strava.
  • Snížení stresu.
  • Snížení větší fyzické a psychické zátěže.

 

Zdroje:

1. Bolest hlavy – MUDr. Sylvia Šebková (web elekarnice.cz)

1. Mastík J.: Primární bolest hlavy, Interní Med. 2010, 12(3)

2. Mastík J.: Sekundární bolesti hlavy, Interní Med. 2010, 12(4)

3. Niedermanová I.: Chronická a denní bolest hlavy, diagnostika a léčba; Med. Pro praxi 2008, 5(5)

4. Mastík J.: Léčba menstruační a perimenstruační migrény, Neurologie pro praxi, 2008, 9(6)

5. Waberžinek G., Procházková H.: Bolesti hlavy a sexuální aktivita; Neurologie pro praxi, 2006, 3.

6. 100+1 přírodních rad na bolest hlavy, Isifia.cz

7. web MayoClinic, webmd.com

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Anopyrin 400 mg
10X400MG
← zpět na výpis léků
Název Anopyrin 400 mg
Doplňek názvu 10X400MG
SUKL kód 87680
Velikost balení 10X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Aspirin
20X500MG
← zpět na výpis léků
Název Aspirin
Doplňek názvu 20X500MG
SUKL kód 46216
Velikost balení 20X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Ataralgin
20
← zpět na výpis léků
Název Ataralgin
Doplňek názvu 20
SUKL kód 48888
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
COLDREX TABLETY
← zpět na výpis léků
Název COLDREX TABLETY
Doplňek názvu
SUKL kód 47711
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Guajacuran
30X200MG
← zpět na výpis léků
Název Guajacuran
Doplňek názvu 30X200MG
SUKL kód 94234
Velikost balení 30X200MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
ibalgin 400
12X400MG
← zpět na výpis léků
Název ibalgin 400
Doplňek názvu 12X400MG
SUKL kód 32080
Velikost balení 12X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NALGESIN S
← zpět na výpis léků
Název NALGESIN S
Doplňek názvu
SUKL kód 55634
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NEO-CEPHYL
← zpět na výpis léků
Název NEO-CEPHYL
Doplňek názvu
SUKL kód 17295
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nurofen pro děti čípky 60 mg
10X60MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen pro děti čípky 60 mg
Doplňek názvu 10X60MG
SUKL kód 50448
Velikost balení 10X60MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
panadol
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název panadol
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 46227
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Extra
30
← zpět na výpis léků
Název Panadol Extra
Doplňek názvu 30
SUKL kód 13802
Velikost balení 30
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Extra Rapide
12
← zpět na výpis léků
Název Panadol Extra Rapide
Doplňek názvu 12
SUKL kód 14701
Velikost balení 12
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Panadol Rapide
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Panadol Rapide
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 12859
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 100
5X100MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 100
Doplňek názvu 5X100MG
SUKL kód 91249
Velikost balení 5X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 500 sup
5X500MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 500 sup
Doplňek názvu 5X500MG
SUKL kód 4343
Velikost balení 5X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen Extra proti bolesti
12
← zpět na výpis léků
Název Paralen Extra proti bolesti
Doplňek názvu 12
SUKL kód 42770
Velikost balení 12
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
paralen 500
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název paralen 500
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 3837
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
brufen 400
20X400MG
← zpět na výpis léků
Název brufen 400
Doplňek názvu 20X400MG
SUKL kód 107811
Velikost balení 20X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EXCEDRINIL 250 MG/250 MG/65 MG…
0 20
← zpět na výpis léků
Název EXCEDRINIL 250 MG/250 MG/65 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Doplňek názvu 0 20
SUKL kód 139409
Velikost balení 0 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EFFERALGAN 500 MG
← zpět na výpis léků
Název EFFERALGAN 500 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 66091
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
MEXALEN 250 MG
← zpět na výpis léků
Název MEXALEN 250 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 94980
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
Nurofen liquid capsules
10X200MG
← zpět na výpis léků
Název Nurofen liquid capsules
Doplňek názvu 10X200MG
SUKL kód 3253
Velikost balení 10X200MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémy


REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru