REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Volně prodejné přípravky – rady pro výběr a použití

Volně prodejné přípravky – rady pro výběr a použití

 • Ujistěte se, že vaše „samodiagnóza“ je co nejpřesnější.
 • Zohledněte hlavní příznaky – změny zdraví.
 • Vybírejte si přípravek s optimálním (doporučeným a prokázaným) složením a lékovou formou vhodnou pro váš konkrétní zdravotní problém a životní podmínky, a ne podle toho, že je to výrobek známé značky.
 • Vyberte si přípravek s nejmenším počtem účinných látek a známým složením (uvedeným na obalu).Produkty, které se snaží zasáhnout všechny možné příznaky najednou, vás mohou vystavit dalším komplikacím a jsou i dražší. Důležitá je i kvalita použitých surovin a technologie výroby (osvědčený výrobce).
 • Přečtěte si pečlivě příbalový leták, zejména správné dávkování a možná rizika, na jejichž možné příznaky si dejte pozor.
 • Když si nejste jisti, zeptejte se lékárníka nebo lékaře.
 • Zeptejte se lékárníka i na možné interakce s jinými léky a doplňky stravy, které již používáte.
 • Zeptejte se lékárníka na možné nežádoucí účinky.
 • Neužívejte více než doporučenou dávku.
 • Neužívejte volně prodejný lék déle, než je uvedeno v příbalovém letáku. Pokud by léčba nezabírala ani po 5 dnech, navštivte lékaře.
 • Nepoužívejte starší léky po maximální době exspirace uvedené na obalu (krabičce) léku.
 • Ukládejte všechny léky, včetně volně prodejných doplňků stravy, mimo dosah dětí.

O lécích:

Všechny léčivé přípravky mají stanovenou dobu použitelnosti. Tato doba je stanovena dle studií provedených v rámci hodnocení každého přípravku. Tato doba zaručuje kvalitu, bezpečnost a účinnost léčiva.

Lékař může na svou odpovědnost použít některý z registrovaných léčivých přípravků pro jinou indikaci (jiné onemocnění), než je schváleno v souhrnné informaci o přípravku, tzv. off label.

Uvedení léčivého přípravku na trh předchází dlouholetý vývoj – klinické hodnocení, které probíhá v několika fázích. Výsledkem klinického hodnocení je stanovení nejvhodnějšího dávkování pro pacienta, kdy je přípravek účinný s minimálním rizikem nežádoucích účinků.

Jak správně užívat léky:

Správné užívání léčivých přípravků závisí vždy na lékové formě a místě aplikace.

Rozdělení lékových forem: pevné lékové formy, granuláty, zásypy, prášky, injekce, tablety, tobolky, čípky a globule. Polotuhé lékové formy: masti, gely, pasty.

Vyhrazená léčiva jsou humánní léčivé přípravky určené pro jednotlivého pacienta s předpokladem, že slouží k pokrytí individuální potřeby pacienta nebo jemu blízkých osob bez odborné konzultace, a to zvláště je-li potřebná akutní dostupnost přípravku.

U volně prodejných léčivých přípravků obecně je riziko vzniku závislosti nízké a možnost vzniku závislosti je také jedním z kritérií při posuzování možnosti výdeje bez lékařského předpisu. Léčivé přípravky, které nejsou vázány na recept – tzv. volně prodejné – do této skupiny spadají přípravky, které mají nízkou toxicitu i nízké riziko závažných nežádoucích účinků. Mohou být používány u onemocnění, která si pacient dokáže určit sám.

Generický léčivý přípravek (často nazývaný generikum) obsahuje stejnou léčivou látku ve stejném množství jako příslušný originální přípravek, má i obdobnou lékovou formu, např. tablety a tobolky a stejnou biologickou účinnost.

Originální léčivý přípravek (pro účely registrace generik nazýván referenční) je lék, jehož léčivá látka, popřípadě i další know-how, jsou chráněny lhůtami duševního vlastnictví majitele (tzv. patentově chráněný).

Léčivý přípravek je jakákoli látka nebo kombinace látek, které lze podat lidem nebo zvířatům za účelem léčby nebo předcházení nemoci, stanovení lékařské diagnózy, k obnově, úpravě či ovlivnění fyziologických funkcí.

Co nejsou léčiva:

V kompetenci SÚKL jsou pouze humánní léčiva. Použití doplňků stravy i kosmetiky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.

Jak rychle poznat, zda se jedná o doplněk stravy, nebo o léčivý přípravek?

Základní pravidla pro rozlišení: Na obalu doplňku stravy musí být podle právních předpisů uvedeno označení „doplněk stravy“. U některých doplňků stravy se lze setkat s tzv. číslem HEM, které někteří výrobci dosud uvádí na obalu těchto výrobků.

Jaký je rozdíl mezi léčivým přípravkem a doplňkem stravy?

Doplňky stravy jsou potraviny, které se od potravin pro běžnou spotřebu odlišují vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na potřebnou úroveň… blíže viz kapitola Doplňky stravy versus léčiva.

 

Zdroj:

web SÚKL (www.sukl.cz)

 

Více informací - související zdravotní problémy

Více informací - související obecné informaceREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru