REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdraví – základní informace

Lidské tělo

Lidské tělo je výsledkem množení jediné buňky, takzvané zygoty, která vzniká splynutím spermie a vajíčka.

Odhaduje se, že v těle dospělého člověka je přibližně 25x1015 buněk. Každá buňka představuje samostatný živý organismus, který zastává v organismu lidského těla specifickou úlohu.

Buňka je tedy základní morfologickou a funkční jednotkou organismu. Buňky podobné morfologie a funkce se organizují do tkání.

Tkáně se sdružují v orgány. Orgány představují zřetelnou jednotku plnící určité funkce.

Jednotlivé orgány lidského těla jsou stavebně i funkčně propojeny a vytvářejí společně systémy, neboli ústrojí či soustavy.

V lidském těle můžeme zhruba vymezit tyto soustavy:

 • kosterní,
 • svalová,
 • oběhová a krevní,
 • dýchací,
 • trávicí,
 • vylučovací,
 • pohlavní,
 • endokrinní,
 • nervová,
 • imunitní,
 • kožní.

Rozdělení orgánů do uvedených systémů je vhodné z hlediska pochopení anatomických poměrů v lidském těle, je však důležité uvědomit si, že činnosti jednotlivých orgánů a systémů na sebe navazují a v některých případech se i překrývají.

V následujícím textu si stručně popíšeme části a hlavní funkce tělních systémů.

1. Kosterní soustava

Součásti: páteř, kosti hrudníku (hrudní kost a žebra), kosti hlavy (mozková a obličejová část lebky), kosti horních a dolních končetin, dále řadíme ke kosterní soustavě kloubní spojení.

Hlavní funkce: opora těla, ochrana měkkých tkání, umožnění pohybu, sídlo krvetvorby (kostní dřeň), zásobárna minerálních látek (hlavně vápník, fosfor).

2. Svalová soustava

resp. kosterní svalstvo…

Součásti: svaly zádové, svaly hrudníku, svaly břicha, svaly dna pánevního, svaly hlavy a krku, svaly horních končetin, svaly dolních končetin.

Hlavní funkce: aktivní součást pohybového aparátu.

3. Oběhová a krevní soustava

Součásti: srdce, systém cév (tepny, žíly, vlásečnice), krev.

Hlavní funkce: přenos dýchacích plynů a živin, odvod zplodin metabolismu, rozvod hormonů, termoregulace, imunitní funkce.

4. Dýchací soustava

Součásti: horní a dolní cesty dýchací (dutina nosní a vedlejší nosní dutiny, hrtan, průdušnice, průdušky), plíce, dýchací svaly (bránice).

Hlavní funkce: výměna dýchacích plynů, čich, tvorba hlasu, termoregulace.

5. Trávicí soustava

Součásti: dutina ústní a její součásti (zuby, jazyk, slinné žlázy), hltan, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník, játra a žlučník, slinivka břišní.

Hlavní funkce: příjem potravy, trávení a vstřebávání živin, vyloučení zbytkových látek, produkce hormonů, játra se dále podílejí na srážlivosti krve, termoregulaci, ovlivňují imunitní děje aj.

6. Vylučovací soustava

Součásti: ledviny, vývodné cesty močové (močovody, močový měchýř, močová trubice).

Hlavní funkce: odvod zplodin metabolismu, regulace krevního tlaku, produkce hormonů.

7. Pohlavní soustava – žena

Součásti: vaječníky, vejcovody, děloha, vagína a zevní pohlavní orgány.

Hlavní funkce: uchování pohlavních buněk (vajíček), umožnění pohlavního spojení a vývoje plodu, produkce pohlavních hormonů.

8. Pohlavní soustava – muž

Součásti: varle, nadvarle, chámovod, prostata, penis, skrotum (šourek).

Hlavní funkce: tvorba pohlavních buněk (spermie), umožnění pohlavního spojení, tvorba pohlavních hormonů.

9. Endokrinní soustava (hlavní endokrinní žlázy)

Součásti: hypofýza, epifýza, štítná žláza, příštítná tělíska, slinivka břišní, nadledviny.

Hlavní funkce: produkce hormonů.

10. Nervová soustava

Součásti: mozek a mícha, periferní nervy, smyslové orgány (oko, ucho, orgán čichu a chuti, hmat).

Hlavní funkce: koordinace organismu, přijímání a zpracovávání podnětů působících na organismus zevnitř i z vnějšku a zajištění odpovídající reakce na tyto podněty.

11. Imunitní soustava

Součásti: kůže, sliznice a jejich produkty (nespecifická imunita), buňky imunitního systému (bílé krvinky), brzlík, (kostní dřeň), slezina.

Hlavní funkce: obrana organismu před potenciálně škodlivými vlivy.

12. Kožní soustava

Součásti: kůže (pokožka, škára, podkožní vazivo) a tzv. kožní deriváty (vlasy, nehty, potní a mazové žlázky, mléčná žláza).

Hlavní funkce: estetická, ochranná, termoregulační, produkce vitaminu D, receptorová oblast (tlak, dotek, bolest atd.), resorpce a vylučování určitých látek.

Topografické rozdělení lidského těla

Topograficky můžeme části lidského těla rozlišit zhruba do šesti základních oblastí.

Přehled nejdůležitějších struktur jednotlivých oblastí a příklady onemocnění s nimi souvisejících:

1. Hlava

Kosti a klouby hlavy… mozková část lebky, neurokranium (kost týlní, kost klínová, kost čichová, kost spánková, kost čelní, kost temenní, kost slzní), kosti obličejové části lebky, splanchnocranium (horní čelist, kost patrová, kost lícní, dolní čelist, jazylka), kloub čelistní.

Svaly hlavy, mimické svaly, žvýkací svaly.

Dutina nosní a vedlejší dutiny nosní, orgán čichu – krvácení z nosu (epistaxe), záněty dutiny nosní a vedlejších nosních dutin.

Dutina ústní, zuby a dásně, mléčný a dospělý chrup (řezáky, špičáky, zuby třenové, stoličky) – zubní kaz, periodontitida a parodontitida, pulpitida, zubní nádory.

Slinné žlázy (žláza příušní, podčelistní a podjazyková, malé slinné žlázy) – záněty slinných žláz (sialoadenitidy), nádory slinných žláz.

Jazyk, orgán chuti.

Podvěsek mozkový (hypofýza) – vývojové vady, poruchy sekrece hormonů, záněty hypofýzy, nádory hypofýzy.

Epifýza – nádory epifýzy.

Mozek a mícha…
páteřní mícha, mozkový kmen (prodloužená mícha, Varolův most, střední mozek), mozeček, mezimozek (talamus, subtalamus, hypotalamus), koncový mozek, telencefalon (mozková kůra šedá a bílá), obaly mozku, meningy (tvrdá plena, pavučnice, měkká plena);
– edém mozku, nitrolební krvácení, cévní mozková příhoda, meningitidy, encefalitidy, Alzheimerova demence, roztroušená skleróza (sclerosis multiplex), epilepsie, nádory mozku a míchy.

Orgány zraku…
oční koule, bulbus oculi (bělima, rohovka, cévnatka, duhovka, řasnaté těleso, sítnice, čočka)
přídatné orgány oka (oční víčka, spojivka, slzný aparát, očnicové svaly);
– krátkozrakost a dalekozrakost, šedý zákal, zelený zákal (glaukom).

Orgány sluchu…
zevní ucho (ušní boltec, zvukovod, bubínek), střední ucho (středoušní dutina, sluchové kůstky), vnitřní ucho (kostěný a blanitý labyrint, Cortiho sluchový orgán);
– zánět středního ucha, Manierova choroba.

Periferní nervy – obrna lícního nervu.

2. Krk

Krční páteř – bolesti krční páteře.

Svaly krku.

Hrtan – zánět hrtanu (laryngitida), nádory hrtanu.

Hltan a tonzily („mandle“) – anginy.

Štítná žláza – zvýšená činnost štítné žlázy (hypertyreóza), snížená činnost štítné žlázy (hypotyreóza), nádory štítné žlázy.

3. Hrudní a bederní oblast

Hrudní a bederní páteř, kostra hrudníku (kost hrudní, žebra).

Srdce, síně a komory srdeční, srdeční chlopně, srdeční svalovina, převodní systém srdeční, perikard, osrdečník – vrozené srdeční vady, ischemická choroba srdeční, angina pectoris, infarkt myokardu, revmatická horečka, záněty srdeční stěny (endokarditidy, myokarditidy, perikarditidy), kardiomyopatie, srdeční selhání.

Plíce a dolní cesty dýchací… průdušnice, průdušky, průdušinky, plicní sklípky, poplicnice a pohrudnice plicní oběh – bronchitida, astma bronchiale, tuberkulóza, plicní rozedma (emfyzém), plicní edém (otok plic), plicní embolie, plicní hypertenze, záněty plic (pneumonie), silikóza, azbestóza, uhlokopská nemoc, pneumothorax, nádory plic.

Jícen – záněty jícnu, jícnové varixy, nádory jícnu.

Prs…mléčná žláza, bradavka – fibrocystická mastopatie, nádory prsu.

4. Břicho a pánevní oblast

Žaludek, česlo, kardie, tělo žaludku, vrátník, pylorus – záněty žaludku (gastritidy), žaludeční vředy, nádory žaludku.

Tenké a tlusté střevo, duodenum, dvanáctník, ileum, lačník, jejunum, kyčelník, apendix, slepé střevo, vzestupný tračník, příčný tračník, sestupný tračník, esovitá klička, rektum, konečník – apendicitida (zánět slepého střeva), Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida, coeliakie (celiakie), ileus a střevní neprůchodnost, kýly, hemoroidy, nádory střev a konečníku.

Játra – selhání jater, hepatitidy, žloutenka, ikterus, portální hypertenze, nádory jater.

Žlučník – žlučové kameny.

Slinivka břišní (pankreas) – diabetes mellitus (cukrovka), cystická fibróza, záněty slinivky břišní (pankreatitidy), nádory slinivky břišní.

Slezina.

Ledviny a vývodné cesty močové, kůra a dřeň ledviny, pánvička ledvinná, močovod, močový měchýř, močová trubice – vrozené vývojové vady ledvin, záněty ledvin a močových cest, močové kameny, nádory ledvin a vývodných cest močových.

Nadledviny – hormonální poruchy nadledvin.

Prostata – hyperplazie prostaty, nádory prostaty.

Varle, nadvarle, skrotum, penis… semenotvorné kanálky varlete, spermie, odvodné cesty varlete, provazec semenný, chámovod – poruchy sestupu varlat, kryptorchismus, záněty varlat a nadvarlat, nádory varlat, mužská neplodnost, impotence.

Vaječníky, vejcovody – poruchy menstruačního cyklu, záněty vaječníku a vejcovodu, neprůchodnost vejcovodu, nádory vaječníků.

Děloha a krček děložní – endometritida (zánět dělohy), endometrióza, nádory dělohy, ženská neplodnost.

Vagína – vaginální výtok.

5. Horní končetiny

Kosti a klouby horních končetin… kost pažní, kost vřetenní, kost loketní, kosti ruky, kloub ramenní, kloub loketní, klouby ruky – syndrom karpálního tunelu, bursitida.

Svaly horní končetiny… svaly paže, svaly předloktí, svaly ruky.

Podpažní jamka (a její medicínský význam) – nádory prsu.

6. Dolní končetiny

Kosti a klouby dolních končetin… kost stehenní, kost holení, kost lýtková, kloub kyčelní, kloub kolenní, klouby nohy – zlomeniny krčku, přetržení křížových vazů kolene, zánět Achillovy šlachy.

Svaly dolní končetiny… svaly stehna, svaly bérce, svaly nohy.

Žilní systém dolních končetin – záněty žil, trombóza.

 

Zdroj:

web heo.cz

 

Více informací - související zdravotní problémy

Více informací - související obecné informace


Související zdravotní problémy

Související obecné informace


Související publicistika

Alkohol a dibetes se nemají rádi. Občas se však snesou

4/4

Pokud máte cukrovku, musíte počítat s tím, že po konzumaci alkoholu bude vaše glykémie stoupat. Navíc mívají tyto nápoje často též vysokou…

více

Beta karoten

20/5

Betakaroten je nejznámější z 50 karotenoidů, které mají aktivitu provitaminu A. Absorpce beta karotenu probíhá v tenkém střevě. Množství…

více

Bolest zad: daň za pohodlné posezení a špatnou postel

5/12

Jak někoho mohou bolet záda z toho, že si pohodlně sedí celý den v kanceláři, v měkkém křesle? Taková otázka možná napadne ty, kteří se musí během…

více

Co se děje s tělem alkoholika: zničená játra, vředy, nádory…

2/5

Podívejme se na alkoholovou závislost z lékařského pohledu – co dlouhodobé pití dělá s tělem i myslí…

více

Dopřávali jste si o dovolené? Pozor na cholesterol!

3/10

Zdrojem cholesterolu jsou pro člověka tučné živočišné produkty. Tedy maso, mléčné výrobky, máslo, sádlo či vejce. Mnohdy si ani neuvědomujeme,…

více

Helikobakter pylori může být nenápadný zabiják

17/7

Bakterii Helikobakter pylori můžeme nalézt v žaludku mnoha lidí, celosvětově asi u jedné třetiny populace. Přestože tento nezvaný host většině lidí v…

více

I tapety mohou vyvolat migrénu

16/10 Moje zdraví

Bolí vás hlava? Dejte si pozor na zářivé světlo a barvy. Trápí vás migréna? Změňte své pracovní a domácí prostředí. Co může za nevolnost, poruchy…

více

Léčba kmenovými buňkami – jak si vybrat odběrové zařízení?

17/10 Moje zdraví

V poslední době se stále častěji mluví o kmenových buňkách v souvislosti s léčbou artrózy. Jedná se totiž o oficiální metodu schválenou Státním…

více

Máte věčně studené ruce nebo nohy?

24/8

Studené ruce nebo nohy nejsou nemoc, ale mohou být projevem nějaké choroby. Problém se studenými končetinami trápí mnoho lidí. Mnozí se s ním naučili…

více

Minerály v lidském těle. Proč jsou tak důležité a kde je…

24/10

Minerály sice představují pouze asi 3% naší váhy, přesto jsou ale pro správné fungování těla naprosto nepostradatelné. Bohužel si mnoho lidí stále…

více

Ovocem při dietě šetřete

9/1

Myslíte si, že při dietě se můžete neomezeně cpát ovocem a zeleninou, protože organismu jen prospívají? Omyl. Pravdou je, že při dietním režimu lze…

více

Paraziti v nás – téma, o kterém se příliš nemluví

10/7

Paraziti jsou živé organismy, které se přiživují na tělech živočichů. Nevyhýbají se ani lidskému. Někteří se vyskytují ve střevech, jiní v trávicím…

více

Proč je dobré cítit se špatně

4/4

Chceme se radovat a zažívat jen samé příjemné věci. Nechceme být smutní. Jenže jsme, alespoň občas. Naštěstí platí, že všechno zlé na světě je k…

více

Rentgen a CT škodí zdraví, ale TRD nikoliv

18/10

Naši klienti se často ptají, proč termoregulační diagnostiku (TRD) nevyužívají běžně klasičtí lékaři. Vždy jim odpovídáme, že na to se musí zeptat…

více

Síla pozitivního myšlení

4/6

Pozitivně smýšlející lidé jsou super. Dokáží motivovat nejen sami sebe, ale i své okolí. Dokáží rozveselit a dobře naladit. Snažím se být pozitivně…

víceDalší články - Zdraví – základní informace


Zdravotní problémy - Zdraví – základní informace

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru