REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Alkohol, kouření a jiné drogy

Pasivní kouření

Dopad pasivního kouření na zdraví

Oběťmi pasivního kouření jsou často děti, které jejich rodiče vystavují cigaretovému kouři. Podle Charty dětských práv má každé dítě právo na čistý vzduch. Vystavuje-li rodič své dítě cigaretovému kouři, vážně tím může poškodit jeho zdraví!

Nejčastější dopady pasivního kouření na děti:

 • zvýšené riziko zápalu plic,
 • zvýšené riziko vzplanutí astmatu a astmatického záchvatu,
 • zvýšené riziko infekcí dýchacího systému 1,5‑2krát,
 • snížení plicní funkce dítěte,
 • pasivní kouření je příčinou desetiny dětských leukemií,
 • chronické dýchací obtíže jako opakovaný kašel, sípot a zvýšená tvorba hlenu, tyto obtíže jsou až 2,4krát častější než u dětí, které pasivnímu kouření vystaveny nejsou,
 • zhoršení příznaků u nemocí, jako jsou alergické astma, atopický ekzém a alergická rýma,
 • zvýšené riziko zánětu středního ucha.

Dopad pasivního kouření na dospělé osoby:

 • poškození dolních dýchacích cest, snížení plicní funkce,
 • zvýšení rizika rakoviny plic v průměru o 20 %,
 • zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění – i krátkodobé vystavení pasivnímu kouření se může projevit jako infarkt myokardu, angina pectoris nebo náhlé úmrtí,
 • zvýšení rizika mozkové příhody až o 80 %.

Víte, proč je náročné přestat kouřit?

Protože jde o závislost na tabáku (nikotinu) – z lékařského hlediska je závislost nemoc.

Tabákový kouř obsahuje přes 4 500 různých, převážně jedovatých, chemických látek. Jednou z nich je i nikotin, který je zodpovědný právě za vznik závislosti. Proto s touto závislostí lékaři zachází stejně jako se závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách.

Závislost na tabáku je kombinací dvou faktorů

1. Závislost psychická

vzniká po určité době, kdy se kuřák s cigaretou „sžil“. Cigaretu má spojenou s určitými rituály a jejich nedodržení (například ranní káva nebo odpočinek u televize bez cigarety) mu působí obtíže. Není divu, vždyť takový „průměrný kuřák“, dejme tomu kouřící 15 cigaret denně 10 let, si zapálil asi 55 000krát. 55 000krát bral cigaretu z krabičky, 55 000krát si zapaloval, 55 000 krát viděl kouř ladně se vinoucí z cigarety…

Je důležité si uvědomit, kolik času stráví kuřák svým kuřáckým chováním. Vezmeme-li jako jiný příklad kuřáka, který za den vykouří výše zmíněných 15 cigaret, pak „kuřáckým“ způsobem stráví asi dvě hodiny každý den.

2. Fyzická závislost

– ovlivňuje potřebu kouření. Vyvíjí se po individuálně dlouhé době. Orientačně můžeme položit dvě otázky:

 1. Kolik cigaret za den vykouříte?
 2. Za jak dlouho po probuzení zapalujete první cigaretu?

Pokud odpověď na první otázku byla 10 cigaret a více a první cigaretu si zapaluje do hodiny po probuzení, pak je u dotyčného nejspíše drogová/fyzická závislost přítomna. Podrobnější vyhodnocení nabízí Fagerströmův test nikotinové závislosti.

Je způsobena nikotinem obsaženým ve vdechovaném cigaretovém kouři. Probíhající reakce v mozku kuřáka je podobná jako u závislosti na jiných návykových látkách, jako je třeba heroin. V 10. revizi mezinárodní klasifikace nemocí tuto diagnózu najdeme pod označením F 17.

Nikotin potřebuje ke svému vstřebání lehce zásadité prostředí, a tak se v případě cigaret dostává do organismu v plicích, v případě doutníků a dýmek se vstřebává již v dutině ústní (to je také důvod, proč se „nešlukují“). Krví se poté dostává do mozku, kde působí chemické změny obdobné jako u závislosti na heroinu, kokainu nebo amfetaminech – dochází ke zvýšení koncentrace látky dopamin na synapsích (spojeních) nervových buněk. Bylo také prokázáno, že u naprosté většiny kuřáků dochází v mozku ke změnám, které jsou nevratné, a tak kuřáka, který byl závislý na nikotinu a úspěšně přestal, i jedna cigareta nejspíše vrátí zpět k závislosti.

V případě zanechání kouření (odejmutí drogy) se tak mohou projevit abstinenční příznaky jako silná nutkavá touha po cigaretě (craving – bažení), deprese, špatná nálada, nespavost, podrážděnost, frustrace, zlost, úzkost, neschopnost soustředění nebo zvýšená chuť k jídlu.

Abstinenční příznaky se objevují řádově po hodinách a jejich intenzita je individuální. Doba trvání těchto obtíží (většina kuřáků trpí jen některými z nich) je různá, individuální, a nedá se předem předpovědět. Nejhorší bývají první 3 týdny, průměrná doba obtíží pak bývá 3 týdny až 3 měsíce. V každém případě ale dříve či později všechny obtíže přestanou a správnou léčbou je můžeme odstranit nebo výrazně potlačit.

Správně vedená léčba je zaměřena na obě složky závislosti, tedy na psychickou i fyzickou. V současné době máme k dispozici moderní léky, které dokáží odstranit nebo aspoň výrazně zmírnit abstinenční příznaky. Nejdůležitějším faktorem ale zůstává rozhodnutí přestat kouřit. Pokud je kuřák pevně odhodlán si již nikdy nezapálit, je na té správné cestě. V současné době dostupná moderní farmakologická terapie je účinným pomocníkem, nicméně Vaše rozhodnutí zůstává při odvykání kouření základní podmínkou úspěšnosti.

Jednoznačným doporučením je určit si den „D“ a přestat úplně a jednou provždy; především to, jak silně se pro toto pacient rozhodne, je určující pro úspěch. Měl by si uvědomit, jaké jsou typické situace, při nichž sahá po cigaretě (ranní káva s cigaretou, zvládání stresu, odpočinek u televize…), a pokud je to možné, je dobré se jim alespoň během prvních měsíců odnaučování kouření vyhnout. Pokud to možné není, je třeba si pro ně dopředu připravit náhradní řešení (pomůže třeba změna stereotypu – místo kávy si dát zelený čaj, případně si ji připravit jinak než obvykle – s mlékem, bez mléka, přestat/začít sladit…).

Imunitní systém

Kouření snižuje imunitu, v důsledku cigaretového kouře se snižuje reakce bílých krvinek na infekci a cizorodý materiál. V cigaretovém kouři je více než 1000 radikálů, které napadají buněčné membrány a narušují je. Kuřáci mají navíc poškozeny sliznice v dýchacích cestách, což usnadňuje vstup mikroorganismů do těla. Kuřáci tak mají zvýšené riziko onemocnění infekčními chorobami a zpravidla tedy trpí častěji chřipkou, rýmou apod.

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém je značně poškozen škodlivinami obsaženými v cigaretách.

Cévy:

Nikotin podporuje a urychluje vznik aterosklerózy, kornatění cév. Zjednodušeně si to lze představit jako usazování tuku ve stěnách cév a postupné zužování cév. Taková masa tuku ve stěně může vyvolat prasknutí a vytvoří se v tomto místě sraženina, která způsobí tzv. infarkt v oblasti, kterou daná céva zásobuje. Podle místa vzniku může dojít k infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě, ischemické chorobě dolních končetin, infarktu ledviny… Na nemoci kardiovaskulárního systému umírá asi 8 tisíc kuřáků ročně.

Srdce:

Srdce trpí nedostatkem krve bohaté na kyslík. Krev kuřáka je ochuzena o kyslík, čímž je způsobena nedostatečná výživa srdeční tkáně. V souvislosti s vyšší srdeční zátěží se u kuřáků objevuje zvýšení krevního tlaku. Poškození plic znemožňuje správný průtok krve plicní tkání, v důsledku toho je srdce nuceno zvýšit svůj výkon.

Cévní mozková příhoda (CMP):

Cévní mozková příhoda je nepříjemná komplikace aterosklerózy (ucpávání a zúžení cév). Cévní mozková příhoda je způsobena uzávěrem mozkové tepny nebo krvácením do mozku. Projevy CMP jsou velmi rozmanité. Závažnější příhoda se obvykle projevuje ztrátou vědomí (nemusí k němu však dojít, záleží na příčině příhody) a závažnou poruchou hybnosti, nejčastěji jednostranným ochrnutím. Pacient může mít také poruchy citlivosti, poruchy mozkové či okohybné inervace, může zvracet, mít bolesti hlavy a další příznaky. Bohužel pacienti často přichází k lékaři pozdě, protože čekají, že je např. brnění rukou přejde.

Ischemická choroba dolních končetin:

Ischemická choroba dolních končetin je velmi častá. Cévy vedoucí do dolních končetin se velmi snadno zanáší a ucpávají, tím se zhoršuje prokrvenost dolních končetin. Projevuje se prudkou bolestí, která přichází po určité době (sekundách) pohybu. V kombinaci s diabetes mellitus (cukrovkou) může vzniknout a gangréna, která se léčí amputací. Kouřící cukrovkář má 40x vyšší riziko, že mu amputují nohu s gangrénou než nekuřák bez cukrovky.

Krev:

Kouření zvyšuje srážlivost krve. Pokud žena užívá hormonální antikoncepci a kouří, má výrazně zvýšené riziko vzniku plicní embolie. Krev má nižší saturaci kyslíkem, tzn. krev kuřáka obsahuje méně kyslíku než nekuřáka. Tkáně kuřáka trpí nedostatkem kyslíku – dusí se. Navíc krev kuřáka má vyšší obsah oxidu uhelnatého, který je u nekuřáka minimální.

Nemoci srdce a cév:

Kardiovaskulární onemocnění jsou ve 20 % případů způsobena právě kouřením. Vzhledem k tomu, že onemocnění srdce a cév je nejčastější příčinou úmrtí u nás (56 %), jsou také na prvním místě mezi nemocemi způsobenými kouřením tabákových výrobků.

Aktivní i pasivní kouření zvyšuje riziko onemocnění kardiovaskulárními nemocemi a mozkovou mrtvicí. Kouření zvyšuje riziko srdečního infarktu 2‑6krát (v závislosti na míře expozice účinkům tabáku) a mozkové mrtvice 3krát. Kouření urychluje aterosklerózu (kornatění tepen). Neexistuje žádná „bezpečná“ míra kouření – i jen příležitostné kouření poškozuje cévy a může mít za následek smrt. Asi 40 % kuřáků, kteří zemřou v důsledku kouření, umírá na infarkt myokardu, mozkovou mrtvici nebo jinou cévní nemoc.

Kardiovaskulární onemocnění (ve 20 % způsobená kouřením):

Jak kouření působí na kardiovaskulární systém?

 • způsobuje okamžité i dlouhodobé zvýšení krevního tlaku,
 • způsobuje okamžité i dlouhodobé zvýšení tepové frekvence,
 • snižuje množství krve přečerpané srdcem a prokrvení srdce (snížením průtoku kardiovaskulárním řečištěm),
 • snižuje množství kyslíku v krvi a tedy i zásobování tkání kyslíkem,
 • přímo poškozuje cévní stěny, kde se vytváří plaky znemožňující normální cirkulaci krve (ateroskleróza),
 • poškozuje krevní destičky, které přestávají plnit svou funkci a shlukováním mohou ucpat cévy.

Další nemoci způsobené kouřením

 • Nemoci zažívacího traktu (vředová choroba žaludku a dvanáctníku, Crohnova nemoc, žlučníkové „kameny“, chronická pankreatitida, žaludeční vředy),
 • nemoci močového systému (karcinomy pánvičky ledvinné a močového měchýře, impotence apod.),
 • oční onemocnění (šedý zákal, exsudativní makulární degenerace, retinopatie u diabetiků, glaukom),
 • osteoporóza (častější zlomeniny jak u mužů, tak u žen, častější zlomeniny krčku kyčelního),
 • onemocnění zubů (periodontitis, zubní kaz),
 • stárnutí pleti.
Trávicí trakt:

Kromě výše jmenovaného karcinomu žaludku kuřáci trpí velmi často vředovým onemocněním žaludku a dvanácterníku. Velmi pravděpodobný je vliv životního stylu, kdy si kuřák zapaluje svou první ranní cigaretu nalačno. Situace se zhoršuje, pokud kuřák k této cigaretě pije černou kávu.

ORL:

Kuřáci mají uši více citlivé na hluk a častěji přichází k ORL specialistovi s akutním akustickým traumatem. Lidé pobývající v zakouřeném prostředí častěji trpí na záněty středního ucha, což je typické pro děti vystavené pasivnímu kouření. Kuřák častěji trpí záněty horních cest dýchacích. Příčin je několik, například snížená imunita, cigaretový kouř brání pohybu řasinek v dýchacích cestách, což je hlavní obranná reakce našeho organismu před infekcí.

 

Zdroj: www.bezcigaret.cz

 

Více informací - související zdravotní problémy

Více informací - související obecné informace


Související zdravotní problémy

Související obecné informace

Související publicistika

3 Nejčastější dotazy u sexuologa

9/5

Otázky spojené se sexem trápí každého. Málokdo se však odváží vyslovit je nahlas, a navíc před lékařem. K obavám však není důvod a včasná diagnóza…

více

Alkohol a antikoncepce zvedají v dospívání krevní tlak

4/10

Životní styl adolescentů a případné dopady na jejich zdraví se rozhodli prozkoumat australští vědci. Zjistili, že v některých případech může dojít k…

více

Alkohol a dibetes se nemají rádi. Občas se však snesou

4/4

Pokud máte cukrovku, musíte počítat s tím, že po konzumaci alkoholu bude vaše glykémie stoupat. Navíc mívají tyto nápoje často též vysokou…

více

Angína

5/12

Bolesti v krku, obtížné polykání, chrapot, kašel, zarudlost, bolestivost a otok mandlí. Bolest hlavy, bolest v uších, zimnice a horečka, dávení a…

více

Boxerky, nebo slipy, co nosit pro „pohodlí“ a zdraví spermií

3/9

U spodního prádla velmi záleží i na kvalitě materiálu Pánové – a je to oficiální. Podle nejnovější studie mají muži nosící boxerky skutečně vyšší…

více

Brnění, mravenčení končetin

28/7

Přeležená končetina? Každý člověk zná jistě ten pocit, když si přeleží ve spánku končetinu, nebo při sezení, nebo při nějaké dlouhodobě trvající…

více

Bruxismus – skřípání zubů

21/11

Skřípání zubů se označuje odborným pojmem bruxismus. Všimli jste si skřípání zubů u svých dětí nebo partnera? Čtěte dál a dozvíte se, které formy…

více

Častým problémem českých řidičů bývá zbytkový alkohol

8/12

Podle statistiky nehodovosti se stalo jen za první pololetí letošního roku v Česku 1 863 dopravních nehod pod vlivem alkoholu.

více

Co se stane s vašimi plícemi, mozkem a náladou, když si…

18/1

Určitě jste již slyšeli o lampách z růžové himálajské soli, ale měli byste o nich vědět, že pokud je budete mít doma, přinesou vám pozitivní energii,…

více

Desítky Čechů ročně zabijí prášky proti horečce. Selžou jim…

31/1

/ANKETA/ Látka paracetamol, kterou obsahuje dokonce 121 léčivých přípravků v Česku, může být nebezpečná.

více

Dosud největší studie o mamografech zjistila, že jsou zcela…

16/2

Když se podíváme na statistiky, tak procento úmrtí žen na rakovinu, které chodily na mamograf bylo stejné jako ty, které na něj nechodily.

více

Duben – játra

3/4

Duben znamená pro přírodu ohromné změny. Většina stromů a keřů začíná pučet a vyhání nové výhonky, ze země vyrážejí svěží rostlinky. V zahradách…

více

Dubnu vládnou játra

18/4

S příchodem dubna opouští „pomyslný“ orgánový trůn žlučník (kterému patří březen) a vlády se ujímají játra. Malá chemická laboratoř, která svou…

více

Histaminová intolerance (HIT)

27/2

Nikdo netouží se s ní v životě vyrovnávat. Jak se projeví u člověka zápolícího s dlouhotrvající neznámou bolestí? Stále mu teče z nosu, střevo…

více

I elektronické cigarety škodí zdraví, zjistili odborníci

10/10

Elektronické cigarety se staly hitem. A to nejen z toho důvodu, že neprodukují klasický kouř, zápach ani popel, ale i proto, že nejsou zdraví…

více

Instantní káva – dávka akrylamidu v každém šálku

12/6

Instantní káva byla poprvé vytvořena kolem roku 1770 ve Velké Británii a ve velkém se začala na trh dostávat na začátku 20. století. Instantní káva v…

více

Kašel je obranný reflex

20/9

Kašel - náš významný obranný reflex - slouží k zajištění průchodnosti dýchacích cest, které jsou dočasně uzavřeny hleny. Je vyvolán podrážděním…

více

Krevní sraženiny se nevyplácí podceňovat

18/2

Zabíjí jednoho ze čtyř lidí. Krevní sraženiny! Je to opravdu tak, příčinou jednoho ze čtyř úmrtí na naší planetě jsou krevní sraženiny, pro které…

více

Krevní tlak pod kontrolou

12/10

Hypertenze (vysoký krevní tlak) se projevuje zvýšeným arteriálním tlakem nad 140/90 mm Hg. Jde o závažný problém, jehož ignorování může vést k…

více

Láká vás vyzkoušet vodní dýmku? Pozor nejen na infekce!

5/6

Patříte-li k cestovatelům, kteří rádi poznávají cizí kulturu na vlastní kůži, pak možná toužíte okusit vodní dýmku. Poradíme, jak to udělat s…

více

Lecitin a jeho účinky

18/5

Lecitin je součástí tuků a mastných kyselin a najdete ho u všech živých tvorů, tedy nejen v těle člověka a zvířat, ale také rostlin, řas, a dokonce i…

více

Na alkoholismus bude testovat každý lékař

30/12

Se stále omílaným faktem, že Česko je zemí s nejvyšší spotřebou alkoholu v Evropě, už došla ministerstvu zdravotnictví (MZ) trpělivost. Všichni…

více

Nadměrné pocení

16/10

I když léto již dávno skončilo, je mnoho těch, kterým pocení i nadále znepříjemňuje život, nezávisle na vnější teplotě. A protože moderní – západní…

více

Nová diagnostická metoda, která odhalí i počátek…

15/8

Diagnóza rakovina - strašák dnešní doby, jehož se rozhodně nevyplácí podceňovat. Nikde jinde totiž víc neplatí pravidlo, že čím dříve je nemoc…

více

Otoky nohou

10/10

V případě otoků nohou jde o poměrně běžnou civilizační chorobu, při které žíly dolních končetin nedokážou dostatečně rychle odvádět krev z nohou zpět…

více

Pálení v krku

31/8

Nepříjemné pocity v krku jistě zná každý z nás. Nejčastěji jde o pocity škrábání, bolesti a pálení, které jsou vyvolány drážděním nervů v sliznici…

více

Pánové, chcete mít děti? Nekuřte marihuanu, tvrdí výzkum

12/4

Vědci zjistili, že muži, kteří pravidelně kouřili marihuanu, měli sníženou kvalitu spermií, a to i přes to, že s jointy přestali třeba už před…

více

Po čem všem vám zhnědnou zuby

16/8

Ani při sebelepší péči o chrup se mnohdy nelze vyhnout mírnému zabarvení zubů. To ovlivňuje řada faktorů – od genetických dispozic přes konzumaci…

více

Pozor na Silvestr s alkoholem!

31/12

Vánoce a Silvestr patří tradičně ke krušným nocím chirurgických ambulancí a sálů. Málokdo totiž tráví vítání nového roku s čajem a limonádou, většina…

více

Pozor na vánoční přejídání a na Vaše srdce

22/12

Lidé s vysokým krevním tlakem a srdečním onemocněním by si měli dát pozor na přejídání, přemíru alkoholu i stres. Výzkumy potvrdily, že o Vánocích je…

více

Překonat závislost na kouření může opravdu každý

1/3

Každým rokem se v Česku chystá odvykat více než jeden milion kuřáků. Úspěch však slaví jen asi 6 % z nich. Proč tomu tak je? O závislosti na…

více

Rady na měsíc listopad

9/11

Nejslabším orgánem v měsíci listopadu jsou plíce. Většinou se nám hůř dýchá, proto jsme také náchylnější ke kašli a zánětům horních cest dýchacích.

více

Refluxní choroba jícnu

5/8

Občasné pálení žáhy je neškodný jev, který zná téměř každý. Pokud se však pálení žáhy objevuje denně, může jít o refluxní chorobu jícnu, která…

více

Silvestr přitahuje. Bohužel i zvědavost vůči drogám

31/12

Letní prázdniny patří, co se drog týče, mezi nejrizikovější období roku. Dostatek volnosti a méně povinností láká děti daleko více k experimentům s…

více

Tlak krve je jedním z nejdůležitějších ukazatelů funkce…

10/6

Hodnoty tlaku krve ukazují, jakým tlakem působí krev na cévní stěnu. Jeho zvýšení nad normální hranici, takzvaná hypertenze, zvyšuje riziko…

více

Třetině čechům je v práci zima

14/12

Mrazivé počasí je nepříjemné především pro lidi, kteří pracují venku, chladno je ale často i lidem v nedostatečně vytápěných kancelářích. Na zimu na…

více

Tučné potraviny dokáží poškodit váš mozek!

18/12

Vánoce se blíží a s nimi přichází období přejídání, kdy zvyšujeme příjem kalorií někdy až třikrát, jen proto, že nedokážeme odolat sladkému cukroví…

více

Tvoří se vám snadno modřiny či vás svědí pokožka? Těchto 5…

5/5

O játrech víme, že jde o největší vnitřní orgán a také největší vnitřní žlázu, kterou máme v lidském těle. U zdravého dospělého člověka by normální…

více

Únava, bolesti kloubů, potíže s tlakem. Za vším bývá jeden…

7/2

Trpíte pocity únavy, vyčerpání? Vstáváte ráno nevyspalí, neodpočatí? Bolí vás klouby? Máte vysoký krevní tlak? Máte potíže s plodností? Důvod může…

více

Září - vládne nám slinivka. Pohlaďte své trávení

14/9

Podle pravidel čínského pentagramu mají v září vrchol své činnosti slinivka a slezina. Proto často slýcháme, že je to těžké období tzv. "žaludkářů".…

více

Závislost na alkoholu: když se z občasného popíjení stane…

5/10

Závislost si tvrdě vybírá svou daň, ať už denně vypijete několik piv, nebo si pravidelně dopřáváte pouze jednoho panáka.

více

Závislosti a návykové poruchy

11/1

Lidé vždy hledali způsoby, jak si zpříjemnit život. A protože člověk je tvor vynalézavý, dokázal takových způsobů vymyslet kvanta. Jenže každé pro má…

více

Zimní deprese - jak jí čelit

1/3

Se zimou je spojeno hodně příjemných zážitků, ale pro něho je z duševního hlediska zima nepříjemným obdobím, kvůli ataku tzv. zimní deprese. Zimní…

více

Ztučnělá játra – týkají se i Vás

6/11

Je naivní myslet si, že tukovou nemoc jater mají jen starší či obézní lidé. Steatózou trpí podle statistik každý třetí člověk. Mnozí o tom ani nevědí…

více

Zvýšený prolaktin u mužů

8/12

Při pozorování mechanizmů a fungování našeho těla nalezneme mnoho pozoruhodných skutečností. Náš mozek pracuje jako dokonalý počítač, reaguje na…

víceDalší články - Alkohol, kouření a jiné drogy

Zdravotní problémy - Alkohol, kouření a jiné drogy

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru