REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Kožní problémy

Sluneční záření

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


V přirozených dávkách dává sluneční záření rostlinám a živočichům teplo nezbytné k jejich životu, umožňuje vidění, pravidelné snižování a zvyšování všech tělesných funkcí v rytmu dne a noci, fotosyntézu s tvorbou kyslíku, dosažení duševní pohody a dobré tělesné výkonnosti, tvorbu vitaminu D a zpracovávání vápníku.

V nadměrných dávkách může sluneční záření poškodit zrak a kůži.

Poškození kůže slunečním zářením

vzniká zvýšenými

 • chemickými,
 • tepelnými a
 • biologickými reakcemi,

které probíhají od dětství po celý život.

Účinky slunečního záření se tedy s věkem hromadí a sčítají.

Důsledkem mohou být:

 • záněty,
 • zmnožení buněk,
 • ztluštění rohové vrstvy kůže,
 • deformace povrchu nadměrnou tvorbou vaziva v podkoží,
 • urychlené stárnutí kůže s tvorbou hlubokých vrásek,
 • potlačení obranných schopností kůže,
 • vznik přecitlivělosti, nebo dokonce nádorové bujení.

Nádorů kůže stále přibývá!

Nádorů kůže je mnoho druhů. Nazývají se melanomy a karcinomy.

Před vznikem rakoviny kůže je možné se chránit. Většina nádorů kůže je úplně vyléčitelná, pokud se léčí včas.

Nejzávažnější rizika

 • Vystavování se slunečnímu záření:
  • Dlouhodobé celoživotní vystavování se slunečnímu záření – zemědělci, námořníci, stavební dělníci.
  • Náhlé prudké oslunění neopálené kůže při letní nebo zimní rekreaci.
 • Věk a pohlaví:
  • Dětská pokožka je zvlášť citlivá, jemnější, tenčí a bez ochranných pigmentů. Slunění kojenců a malých dětí je vysoce nebezpečné.
  • Výskyt některých nádorů, u nichž záleží na délce vystavování slunečnímu záření, vzrůstá s věkem.
  • Pohlaví zásadně nerozhoduje. Častějším místem výskytu některých nádorů u žen jsou však dolní končetiny, a u mužů záda.
 • Vlastnosti lidí:
  • Lidé se světlou kůží a pihami. Tento typ lidí je obvykle doplněn světlými vlasy (blond, zrzavými) a modrýma očima. (Tmavší kůže obsahuje více pigmentu melaninu, který ji chrání.)
  • Lidé, kteří se na slunci snadno spálí a nehnědnou vůbec, nebo jen obtížně.
  • Lidé, kteří se v posledních 20 letech opakovaně na slunci spálili.
  • Lidé, kteří mají více pigmentových skvrn.
  • Lidé se sníženou odolností.

Kde a kdy hrozí nebezpečí?

 • Nebezpečí hrozí nejvíce u vody a na sněhu, zvlášť ve vysokých horách a u moře. Odraz slunečních paprsků od vody, písku a sněhu zvyšuje sílu jejich působení.
 • Slunce září nejsilněji mezi 11. a 14. hodinou denní.
 • Sluneční paprsky pronikají zčásti i mraky a látkou slunečníků. Ani ty spolehlivě před poledním sluncem neochrání.
 • Chladný vánek ochlazuje kůži a snižuje pocit horka. Opalování na větrné pláži je proto záludnější.
 • Pozor na léky! Některé zvyšují citlivost na sluneční paprsky. Mohou to být např. antihistaminika, antibiotika, psychofarmaka, barbituráty, kontraceptiva, umělá sladidla, léčebné krémy a masti aj. Upozornění hledejte v příbalovém letáčku nebo na obalu, ale raději se zeptejte svého lékaře.
 • Pozor na alkohol! Zvyšuje přirozenou únavu ze slunce a spánek na slunci je největším nebezpečím.

Solária využívají tu méně škodlivou část ze spektra podobného slunečnímu záření.

I jejich paprsky však mohou při neodborném poskytování péče nebo nadměrném vystavování záření poškodit kůži a zrak. Doporučovaná je jen 1 kúra s maximálně 10 expozicemi ročně. Je absolutně nutné využívat službu jen v odborných zařízeních s kvalifikovanou obsluhou a kontrolovaným přístrojem.

Opalovací kúra v soláriích je vhodná např. jako příprava kůže před očekávanou expozicí vysoké intenzitě slunečního záření při cestě do tropických zemí, vysokohorském pobytu apod.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky vznikajících nádorů z ozáření:

 • tmavší flíček na kůži (piha, névus)…
  • tmavne,
  • zvětšuje se,
  • mění tvar,
  • rozpíjejí se jeho okraje,
  • mokvá,
  • vytváří se na něm strup.

Pamatujte:

Nejlepší ochranou před nebezpečím vzniku kožních nádorů je co nejstřídmější pobyt na slunci. Opálená kůže již není v módě a navíc rychleji stárne.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů – podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP pravidel uvedených v tomto projektu). Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Vždy léky vybírejte s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné interakce.
 • Vždy dodržujte jejich dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušujte.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy znovu vše, co pravidelně (často) užíváte - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, pepř či kurkuma, mění účinnost některých léčiv.

Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků. Ale užíváte-li  více než 5 léků, měli byste si zkontrolovat, jestli na sebe nereagují negativně – je to již velmi pravděpodobné.

  1. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište jejich názvy do bezplatné anonymní online poradny www.znamsveleky.cz. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy svých léků na papír, než půjdete k lékaři či do lékárny, a odborníci za vás jejich interakce zjistí.
  2. Nemocní by zde měli dostat nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení, jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky by neměli užívat.
  3. Některé kombinace nejsou nebezpečné – stačí, když lékař změní jejich dávkování, nebo navrhne časový odstup při jejich užívání.
  4. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky, ani neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal, na konzultaci.
 • Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je Acylpyrin, Aspirin apod.) – je zde zvýšené riziko vzniku Reyeova syndromu.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…

  • v těhotenství a období kojení.
  • u malých dětí a kojenců.
  • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému.Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem – změnou životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem čerstvé zeleniny a ovoce,
 • vydatným pitným režimem – 23 litry denně,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví,
 • dodržováním zásad hygieny a prevence,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce – vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době trvání akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno,
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře,
 • proti domácímu prachu a roztočům – odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.,
 • dbejte i na lůžkoviny – časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů jsou vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata se vyskytuje i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo – vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bosi, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákalo by to další hmyz),
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady – více léků či doplňků stravy,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Test/sebevyšetřování pokožky:

 1. Svědí Vás nějaká pigmentová skvrna (piha, névus), nebo je zvýšeně citlivá?
 2. Má průměr 1 cm nebo větší?
 3. Zvětšuje se?
 4. Je nepravidelně ohraničená?
 5. Zvyšuje se její černý nebo hnědý odstín?
 6. Je zanícená?
 7. Mokvá, nebo se na ní tvoří stroupek?

Odpovíte-li ano na některou z výše uvedených otázek, poraďte se se svým lékařem.
Odpovíte-li ano na tři nebo více z výše uvedených otázek, navštivte svého lékaře ihned.

Samoléčba slunečního popálení:

 • Při neopálené kůži je nutno omezit pobyt na slunci na minimum. Zpočátku nepřekračujte dobu slunění několik minut denně, postupně můžete být na slunci déle. Nikdy se ale nevystavujte slunci až do spálení kůže!
 • Při pobytu na slunci je nutné používat opalovací krémy, mléka nebo gely, rtěnky a pomády na rty s ochranným faktorem proti slunečnímu záření. Síla faktoru je vyznačena na balení a pohybuje se běžně v rozmezí od 2 do 25.
 • Speciální léčebné dermatologické přípravky však mohou mít ochranný faktor o síle až 100. Číslo označuje, kolikrát déle můžeme být na slunci, aniž bychom se spálili, ve srovnání s dobou, kdy je kůže nechráněna. (Např. ochranný faktor 10 znamená, že je možno být na slunci desetkrát déle bez spálení, než kdybychom faktor nepoužili.) To však neznamená, že bychom měli této doby skutečně využít! Chrání před spálením, a ne před rizikem onemocnění!
 • V současné době obsahuje přídavek slunečního ochranného faktoru i řada kosmetických výrobků určených k běžné denní péči o pleť a vlasy (např. krémy, make-up, laky na vlasy).

Ochranné přípravky a předměty

 • Ochranný přípravek se musí nanášet na kůži každé 2 hodiny a bezprostředně po koupeli nebo propocení.
 • Ochrana faktorem nejméně 25 by měla být použita na tělesné oblasti s pigmentovými skvrnami.
 • Vysoký ochranný faktor by měl být použit na zvlášť citlivá místa, jako jsou lícní kosti, nos, rty.
 • Čím je kůže citlivější, tím vyšší ochranný faktor by se měl používat.
 • Hlava by měla být chráněna před úžehem slunečním kloboukem. Široká střecha takového klobouku ochrání i líce a ramena.
 • Nezapomínejte na oči! Používání slunečních brýlí s filtrem proti UV záření je naprosto nezbytné!

Zvláštní ochranu potřebují děti

 • Novorozence a děti do 2 let nevystavujte slunečnímu záření vůbec.
 • Děti starší 6 měsíců chraňte krémy s ochranným faktorem 15 a více.
 • I starší děti by měly pobývat na otevřeném slunci jen krátké chvíle.
 • Ochrana hlavy vhodným kloboukem a očí slunečními brýlemi s filtrem proti UV záření jsou podmínkou!

Více viz též v tématu Úpal a úžeh v této sekci.

 

Zdroj: MUDr. Dagmar Jírová, CSc., doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc.
Recenze: doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc. Státní zdravotní ústav, 1999.

 

Podívejte na seznam přípravků

… viz záložka LÉČBA / SAMOLÉČBA.

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
BEPANTHEN PLUS
← zpět na výpis léků
Název BEPANTHEN PLUS
Doplňek názvu
SUKL kód 59714
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Calcium pantothenicum zentiva
1X100GM
← zpět na výpis léků
Název Calcium pantothenicum zentiva
Doplňek názvu 1X100GM
SUKL kód 155181
Velikost balení 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
claritine
7X10MG
← zpět na výpis léků
Název claritine
Doplňek názvu 7X10MG
SUKL kód 13849
Velikost balení 7X10MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
fenistil
1X30GM/30MG
← zpět na výpis léků
Název fenistil
Doplňek názvu 1X30GM/30MG
SUKL kód 15390
Velikost balení 1X30GM/30MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
fenistil roll-on
1X8ML/0.8MG
← zpět na výpis léků
Název fenistil roll-on
Doplňek názvu 1X8ML/0.8MG
SUKL kód 15391
Velikost balení 1X8ML/0.8MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
HYDROCORTISON LÉČIVA
← zpět na výpis léků
Název HYDROCORTISON LÉČIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 858
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PANTHENOL SPRAY
← zpět na výpis léků
Název PANTHENOL SPRAY
Doplňek názvu
SUKL kód 13803
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
zodac gtt
1X20ML
← zpět na výpis léků
Název zodac gtt
Doplňek názvu 1X20ML
SUKL kód 58834
Velikost balení 1X20ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
zyrtec
7X10MG
← zpět na výpis léků
Název zyrtec
Doplňek názvu 7X10MG
SUKL kód 92423
Velikost balení 7X10MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
FENISTIL
1MG/GM 1X100GM
← zpět na výpis léků
Název FENISTIL
Doplňek názvu 1MG/GM 1X100GM
SUKL kód 169883
Velikost balení 1MG/GM 1X100GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EXCIPIAL KRÉM
← zpět na výpis léků
Název EXCIPIAL KRÉM
Doplňek názvu
SUKL kód 16463
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémy


REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru