REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Civilizační, psychologické a jiné nemoci

Své nemoci si vytváříme sami

Své nemoci si vytváříme sami svým  přístupem k životu

 

„Každý z nás je jedinečný, neboť naše mysl i tělo jsou tvořeny působením energií, které jsme během tohoto života, či životů minulých, vyprodukovali.

S příchodem do nového života jsou naše cíle jasné. Pracovat na sobě tak, abychom byli schopni pomáhat ostatním při jejich duchovní evoluci“.

Upřednostňujeme-li jen vlastní zájmy, budeme za to muset dříve nebo později podle zá­kona příčiny a následku za­platit.

K tomu, abychom šli správnou cestou, máme „ šestý smysl“, který nám zprostředkovává přímou komunikaci se Stvořitelem a pomáhá nám udržet správný směr. Když z této cesty uhneme a neposlou­cháme naše smysly, přichází upozornění v podobě nepříjemných snů, pocitů, nevolností, nepříjemných událostí a nemocí.

Nejničivější silou postihující naši inteligenci je strach. Strach je stahující, svazující, tělem špatně proudí krev (krve by se v něm nedořezal, ztuhla mu krev v žilách), dochází ke špatné výživě organismu, špatně proudící lymfa nedostatečně odnáší toxické látky z těla.

Strach vytváří hněv a ten způsobuje vylučování jedů, převážně nadledvinkami. Pokud se hněváme nebo máme strach, neměli bychom jíst, neboť toto jídlo bude otráveno našimi vlastními jedy a nemůžeme se divit, že přicházejí nemoci.

 

Dlouhodo­bá intoxikace organismu časem při­náší těžká onemocnění. Napětí, stres a hněv vedou hlavně k žaludečním, jaterním a srdečním nemocem.

Náš národ je jedním z nejvíce nemocných národů na světě, ze všech stran slyšíme a vidíme jen samé negace. Vyspějeme duchovně až, když začne upřednostňovat pozitivní děje, odehrávající se na základě pozitivního myšlení většiny.

 Znečištěný organismus je více una­vený. Únava při dnešním hektickém ži­votě vede ke stresu a stres ke vzniku nemocí. Vytváří se tak spirála vedoucí až k předčasné smrti. Jen my sami můžeme tento stav změnit, ale to už je hodně o pozitivním myšlení, racionálním chování, pokoře, soucitu apod.

 Když se podíváte kolem sebe, určitě narazíte na lidi, kteří jsou stále negativní a stále nespokojení. Bývají v obličeji šedě zelenožlutí a ne­mohou pochopit, že se někdo může ra­dovat ze života a už vůbec nechápou, lásku a laskavost.

Pokud z této spirály nevystoupí, nena­jdou v sobě pokoru a soucit. To vše povede k další negativní emoci a tou je sebelítost. Člověk, který se lituje, se stane vězněm svých negativních myšlenek a ztrácí svobodu. Začíná hledat chyby na druhých, což zákonitě vede ke ztrátě přátel. Zůstává nakonec sám se svými sžírajícími myšlenkami, ve svém vlastnoručně vybudovaném vě­zení, ze kterého vedou jen dvě cesty. Spirála, která jako výlevka odvádí dolů odpad k přetvoření, nebo spirála, po které milující duše stoupá vzhůru na křídlech lásky a soucitu

 

Tak proč to nevyřešit už dnes? Takový člověk by měl začít dělat něco pro druhé, třeba být zticha!

Jen tak se může dozvědět, že nějakým strachem, životní prohrou, zklamáním a utrpením si prošel prak­ticky každý. Měl by od druhých získat zkušenosti, jak se se vším vypořádat.

  • nejlepší cestou je práce na sobě samém,
  • vytvářet jen pozitivní a konstruktivní cíle, snažit se je pak naplnit – napřed u sebe a ve své rodině vytvářet prostor pro lepší budoucnost.

Podle kvantové fyziky jsme všichni energeticky propojeni. Každý z nás může ovlivnit vývoj tohoto světa, a chceme-li jít evoluční spirálou vzhůru, musíme pro to něco udělat. Základním stavebním kamenem je poznat sama sebe.

Postup:

  1. Vy­pište si svoje vlastnosti a rozdělte je na pozitivní a negativní.
  2. Potom si položte otázku:
    • „Kdyby do mého života vstou­pil člověk s těmito vlastnostmi, chtěl bych ho mít za přítele?
    • Mohl bych se na něho spolehnout?
    • Mohl bych mu důvěřovat?"

Otázek můžete vymyslet celou řadu. Pokud zjistíte, že by vám takový člověk nevyhovoval, je potřeba na sobě zapracovat.

 

Svými pozitivními či negativními vlastnostmi a postoji ovlivňujeme nejen mozek, ale také možnost využívat mimosmyslové vnímání.

Ti, kteří se snaží řídit naše životy tak, abychom jednali a pracova­li v jejich prospěch, mají dobře spo­čítáno, co by se stalo, kdybychom se vymanili ze systému, který vytvořili. Proto je celá lidská společnost svazo­vána mediálními předsudky, módními trendy a všemi těmi „úžasnými" IN.

Naše vůle nám dává individualitu, je protikladem různých zvyků, rozvíjí duši, je vůdkyní mysli a vede k disciplíně.

Nejčastěji vidíme chyby u ostatních lidí a nejsme ochotni si přiznat i své vlastní. Chceme-li se  změnit k lepšímu, musíme si své chy­by uvědomit, postupně je odbourávat a naučit se odpustit s láskou i sami sobě. Většina lidí je takzvaně ve vleku. Bojí se sami rozhodovat a je pro ně pohodlnější, když se vedení jejich životní cesty ujme někdo jiný. Manžel, manželka, rodič nebo nadřízený v za­městnání.

 

Prosím všechny, kteří mají alespoň trochu vůle k tvoření, aby vystoupili z programované spirály a dali se cestou budování světa, ve kterém se budeme radovat z toho, že se nám dostalo té cti setu narodit.

Přeji všem lásku a moudrost v rozho­dování.

 

zdroj:

web ezotera.cz/ano

František Kouba

 

 


REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru