REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Civilizační, psychologické a jiné nemoci

Rakovina

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Jsou-li v našem těle procesy rozmnožování nebo dělení buněk narušeny, bují pak buňky nahodile a poškozují zdravé tkáně. Imunitní systém za normálních okolností tyto změny zjistí a bující buňky zničí, ale z abnormální buňky, která tomuto dohledu unikla, může vzniknout nádor.

Nádorové buňky mohou proniknout do oběhu a krví nebo lymfou se rozšířit do dalších částí těla. Pokud se stav neléčí, mohou rakovinné buňky převážit nad normálními, odčerpat z těla životně důležité látky a způsobit život ohrožující onemocnění – rakovinu.

Jednou z příčin je působení škodlivin:

 • kouření,
 • nesprávná výživa,
 • nadměrné pití alkoholu,
 • přílišné slunění,
 • stres,
 • dědičné faktory.

Rozdělení nádorů

Nádory lze dělit podle mnoha hledisek, například:

 • na zhoubné, nezhoubné a polozhoubné:
  • nádory nezhoubnébenigní – nejsou schopny tvořit metastázy. Nádory tohoto typu rostou různou rychlostí a utlačují okolní tkáně, např. lipomy či bradavice. I benigní nádory mohou být někdy životu nebezpečné, když jsme ohroženi jejich samotným růstem. „Benigní“ nádory mozku sice nemetastazují, ale zvýšením tlaku v hlavě mohou člověka zabít,
  • nádory zhoubné – maligní – laiky nazývané rakovina. V jisté fázi jejich vývoje se z nich začnou odlamovat nádorové buňky a krví či lymfou (mízou) se šíří tělem a usazují se v různých orgánech jako druhotná nádorová ložiska (tzv. metastázy). Těchto nádorů je řada, například: rakovina plic, slinivky břišní, jazyka, prsu, ledvin, melanom, rakovina vycházející z buněk krve (leukémie a lymfomy) a mnoho, mnoho dalších. Zhoubný nádor může vzniknout z jakékoliv tkáně v našem těle,
  • nádory polozhoubné – semimaligní – se do okolí šíří agresivně a aktivně ničí okolní tkáně, ale netvoří metastázy (společný znak s nádory benigními). Příkladem je basaliom, který se často vyskytuje na obličeji a neléčený by mohl obličej rozežrat. Jakmile se vyřízne chirurgickým zákrokem, žádné další riziko nehrozí (za předpokladu, že ho chirurg vyřízne celý),
 • na primární a sekundární:
  • primární nádory – nádory, které mají svůj původ v místě nálezu,
  • sekundární nádory – nádory, které mají jiný původ než v místě, kde byly nalezeny – termín sekundární nádor je to samé jako metastáza. Např. pacient má nádor žaludku a metastázy v játrech. Nádor žaludku je primární nádor a metastázy v játrech jsou nádory sekundární.

Nádory se dělí podle mnoha dalších hledisek, např. podle přesného typu tkáně a buněk, z nichž vychází.

Neovlivnitelné faktory:

 • věk – nádory se mohou vyskytovat v jakémkoliv věku, jejich výskyt roste s přibývajícím věkem, ale existují i formy nádorů, které se vyskytují typicky u dětí,
 • genetika – některá nádorová onemocnění mají rodinný výskyt.

Ovlivnitelné faktory:

 • styk s rakovinotvornými činiteli: chemickými, fyzikálními, biologickými…
  • biologické – některé viry mají vliv na vznik nádorů, například HPV virus na rakovinu děložního čípku,
  • fyzikální – např. sluneční záření; dlouhodobé nadměrné opalování způsobuje častější výskyt melanomu a sluneční záření má vliv i na vznik basaliomu,
  • chemické – je mnoho chemických sloučenin, které mají vztah ke vzniku nádorů (formaldehyd, těžké kovy, organické sloučeniny a zejména látky v cigaretovém kouři),
 • nedostatek pohybu a nezdravá výživa – málo vlákniny, hodně tuků a bílkovin, málo vitaminů apod.,
 • poruchy imunity – imunitní systém bojuje s nádorovými buňkami a brání vzniku nádorů. Proto snížená funkce imunity vede k častějšímu vzniku nádorů – například při selhání imunity u AIDS,
 • oxidační stres – škodlivé kyslíkaté sloučeniny vznikající v našem těle poškozují buňky a mohou způsobovat jejich mutace.

Vznik nádorů

Vznik nádorů je složitý proces. Naše tělo je mnohobuněčný organismus, z miliard buněk. Jednotlivé buňky získaly speciální vlastnosti a zorganizovaly se do orgánů a tkání. Každý orgán a tkáň plní svou předem danou funkci a vzájemně na sobě závisí: mozek je řídící centrum (řídí procesy v našem těle, ale sám potřebuje dodávat živiny), plíce a ledviny vylučují odpadní látky, játra slouží jako chemická továrna těla, kostra a svaly zabezpečují stabilitu a pohyb a tak podobně. To všechno je umožněno regulací života všech našich buněk.

Jedním ze základních znaků života je rozmnožování, a platí to obecně i pro buňky. Vezmeme-li jednu bakterii (tedy jednu buňku) a dáme ji do prostředí s dostatkem živin, bude se množit, dokud tyto živiny nespotřebuje. V našem těle se toto jednotlivým buňkám nedovoluje, nemohou si růst a množit se, jak se jim zlíbí. Pokud se nějaká buňka těmto regulačním mechanismům vymkne, může se začít množit jak chce – vzniká nádor. Vymknutí se kontrole je způsobeno mutacemi v genetické informaci dané buňky. Než vznikne nádor, musí být mutací celá řada za sebou – vznik nádoru je většinou dlouhodobý proces.

Jakmile se buňka vymkne kontrole a začne si dělat co chce, zaměří se proti ní náš imunitní systém, který ji začne vnímat jako hrozbu.

Projevy zhoubných nádorů

Projevy nádorových onemocnění jsou zákeřné. Ačkoliv zhoubné nádory patří k život ohrožujícím diagnózám, nemusí být jejich projevy vůbec varovné, případně zcela chybí. Právě chybění jakýchkoliv symptomů je typické pro velké množství nádorů nezhoubných a bohužel zejména pro řadu nádorů zhoubných v jejich počátečních vývojových stadiích.

Místní projevy:

Mohou se objevit u všech typů nádorů a jsou způsobeny působením nádoru (primárního či sekundárního) na okolní orgány či tkáně. Příznaky jsou velmi často nespecifické. Klasickým příkladem je nález čerstvé krve ve stolici. Je to příznak některých typů rakoviny tlustého střeva. Jenže je to také klasický příznak hemeroidů a mnoha dalších nemocí a stavů. Proto u jednotlivých příznaků musí lékař hodnotit všechny ostatní rizikové faktory daného jedince a v případě sebemenšího podezření musí provést patřičná vyšetření, která nádorový proces v tom lepším případě vyvrátí, v tom horším potvrdí.

Celkové projevy:

Doprovázejí pokročilé formy zhoubných nádorů, kdy je primární nádor velký a kdy nalezneme metastázy v jiných orgánech. Jsou výsledkem obranné zánětlivé reakce našeho těla na nádorovou hmotu, a zároveň také výsledkem oslabení těla nádorem – nádor ničí jeho tkáně a spotřebovává na svůj růst živiny a energii.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky – varovná znamení u rakoviny:

 • uzlíky pod kůží jsou většinou neškodné, ale uzlíky v tkáni prsu musí být vyšetřeny,
 • změny ve tvaru nebo velikosti mateřského znaménka,
 • opar, stroupek nebo vřídek, který se nehojí,
 • abnormální krvácení,
 • náhlá nevysvětlitelná ztráta váhy,
 • nevysvětlitelná velká únava,
 • dlouho přetrvávající kašel nebo chrapot,
 • změna v charakteru stolice nebo moče,
 • déletrvající chrapot – trvá-li déle než 2 týdny, je podezřelý. Je to další klasický nespecifický příznak, u nádoru je způsoben nádorovou hmotou rostoucí v blízkosti hlasivek; pokud člověk trpí chrapotem a tento se neupravuje, je to velmi dobrý důvod k návštěvě lékaře,
 • krev v moči je podezřelá – neurčitý příznak, bez otálení by o něm měl být informován lékař,
 • krev ve stolici může být přítomna u rakoviny tlustého střeva,
 • střídání průjmu a zácpy může být příznak rakoviny tlustého střeva,
 • vykašlání hlenu s krví: jste-li dlouho kuřák a je vám nad 50 let, rakovina plic se může projevit právě takto,
 • náhle vzniklá žloutenka je velmi neblahý příznak nebezpečných nádorů utlačujících žlučové cesty (nádory žlučníku, žlučových cest, rakovina slinivky břišní),
 • zvětšené lymfatické uzliny jsou znepokojivé v případě, že jsou nebolestivé, tvrdé a nepohyblivé vůči okolí.

K celkovým projevům patří například:

 • zvýšená teplota – nad 37 °C, která trvá několik týdnů. Její příčinou nemusí být nádorové onemocnění, nicméně její přítomnost je znepokojující a měla by být nalezena její příčina,
 • ztráta na váze – ztratí-li člověk během několika měsíců bez změny stravovacích návyků nebo bez zvýšení fyzické aktivity kolem 10 % své hmotnosti, je to velmi varovné. Ztráta na váze je typický projev prakticky všech typů rakoviny v pokročilejší formě,
 • noční pocení se u nádorových procesů objevuje celkem často,
 • nechutenství – náhlá ztráta chuti k jídlu může taktéž znamenat přítomnost nádorového procesu v těle,
 • únava je typická pro nádorové procesy v pokročilém stádiu: únava a zesláblost.

Včasné zjištění rakoviny je nezbytně nutné. Máte-li některé z příznaků uvedených výše déle než dva týdny, ihned vyhledejte lékaře.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – aktivně řešit.

Upozornění:

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste si léky vybrali s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení.
 • Zkontolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
 1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
 2. Ale každý kdo užívá více než 5 léků,  by si měl vždy zkontrolovat  jestli na sebe nereagují negativně, protože je to již velice pravděpodobné. 
 3. Bonusem pro pacienty je že by zde měli dostat i nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky neužívat.
 4. Některé kombinace nejsou tak nebezpečné – stačí  když lékař změní dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
 5. v těhotenství a období kojení
 6. u malých dětí a kojenců
 7. u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem
 • Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do on-linové poradny www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
 • Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte s e-mailovou odpovědí za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.
 • Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným, dětem a těhotným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezit větrání bytu během dne, nejlépe větrat ráno,
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře,
 • u domácího prachu a roztočů je eliminace obtížná: v bytě by neměly být vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči i v peří ptáků,
 • dbejte i na lůžkoviny: časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo: vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz),
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady  více léky či doplňky stravy,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl)

 

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Diagnostika

Diagnostické možnosti jsou pestré a liší se dle předpokládaného typu nádoru.

Kožní nádory vidíme vlastním okem, některé nádory lze nalézt.

Léčba nádorů

Každý pacient dostává individuální léčbu „na míru“ podle konkrétního typu nádoru, rozsahu nádorového procesu a svého zdravotního stavu. Používá se 6 hlavních možností klasické léčby, které se mohou vzájemně kombinovat a doplňovat:

 1. chirurgie – odstranění nádoru z těla; je v drtivé většině jedinou možností, jak nádorový proces vyléčit,
 2. chemoterapie – speciální sloučeniny, toxické sloučeniny, zabíjejí jak buňky našeho těla, tak i nádorové buňky. Nádorové buňky bývají většinou k chemoterapii citlivější. Poškození buněk našeho vlastního těla se projeví jako nežádoucí účinky chemoterapeutické léčby – padání vlasů, hubnutí, nevolnost, zvracení apod.,
 3. radioterapie – ozařování,
 4. biologická léčba – speciální terapie užívaná u některých nádorů. Podávají se určité látky, které nějak specificky poškozují nádor. Příkladem je lék Avastin blokující tvorbu cév v nádoru. Bez cév nemá nádor dostatečné zásobení a to brání jeho růstu,
 5. hormonální léčba – užívá se u některých nádorů citlivých na hormony našeho těla, např. u rakoviny prsu. Změnami v koncentraci hormonů v našem těle se někdy může u těchto nádorů zpomalit nebo dokonce zastavit jejich růst,
 6. paliativní léčba – forma léčby, která neléčí rakovinu jako takovou, ale zlepšuje kvalitu života nemocného. Spadá sem například zprůchodnění nádorem uzavřeného jícnu nebo střeva, zprůchodnění nádorem utlačeného žlučovodu a mnohá další. Léčba bolesti sem spadá také.

Samoléčba

Samoléčba spočívá zejména ve snižování rizika vzniku nemoci a v prevenci.

 • Nejlepší ochranou proti rakovině je zdravá strava,
 • určitou prevenci mohou poskytovat i některé doplňky stravy. Jiné mohou podpořit klasickou léčbu rakoviny a pomoci zmírňovat její nepříjemné vedlejší účinky,
 • vhodné je udržovat si přiměřenou tělesnou váhu,
 • jezte nejméně 5x denně ovoce nebo zeleninu, včetně tepelně upravených rajčat – dodávají antioxidanty,
 • tuky mají tvořit jen 1/3 denního příjmu kalorií,
 • jezte více vlákniny – odstraňuje z těla karcinogenní látky,
 • nejezte více než 80 g červeného masa denně – zvyšuje riziko rakoviny střev,
 • nejezte příliš mnoho solených uzenin nebo grilovaných potravin. Vysoký příjem soli bývá spojován s rakovinou žaludku a grilovaná strava obsahuje množství karcinogenů,
 • nepijte mnoho alkoholu, udržujte jeho konzumaci v bezpečných hranicích,
 • nekuřte a omezte pobyt v zakouřených místnostech. Kouření je hlavní příčinou rakoviny plic a zvyšuje rizika vzniku rakoviny jícnu, rakoviny hrtanu, rakoviny žlučníku, rakoviny žaludku, rakoviny slinivky a rakoviny děložního hrdla,
 • nesluňte se bez ochranynadměrné slunění může vést k rakovině kůže,
 • vitamin C a flavonoidy poskytují ochranu před rakovinou děložního hrdla, plic, jícnu, slinivky a žaludku,
 • vitamin E a látky obsažené ve lněném oleji, nazývané lignany, pomáhají v ochraně před rakovinou prsu, střeva, prostaty,
 • selen a výtažek ze zeleného čaje mají celkový ochranný účinek,
 • koenzym Q1O a smíšené přírodní karotenoidy doplňují účinky ostatních potravinových antioxidantů,
 • chirurgické zákroky, ozařování a chemoterapie mohou být v léčení rakoviny velmi účinné,
 • přírodní léčba by se měla používat pouze jako podpůrná léčba při terapii klasické,
 • ztráta chuti k jídlu je obvyklá – kvalitní multivitaminový a multiminerální přípravek zajistí dostatečný příjem důležitých látek,
 • vitamin A a antioxidanty vitaminy C, E a smíšené karotenoidy (zvláště beta-karoten a lykopen), selen a koenzym Q1O mohou pomáhat v ochraně buněk před nekontrolovanými volnými radikály a mohou potlačovat další růst nádorových buněk,
 • fytochemické látky s protirakovinnými vlastnostmi, jako je echinacea a houby maitake, můžete užívat při ozařování i při chemoterapii, protože pomáhají v krvi udržovat hodnoty leukocytů (buněk, které bojují proti infekci).

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence vzniku rakoviny:

Zdravé zásady života – životospráva, omezení extrémních výkonů, kouření, ozáření, pravidelný pohyb, otužování…

Záleží na typu nádoru.

K obecným možnostem prevence patří:

 • dostatek pohybu,
 • duševní pohoda,
 • vyhýbat se obezitě,
 • pití jen malého množství alkoholu,
 • zdravá výživa (hodně vitaminů a racionální stravu – vlákniny; 5x denně malé dávky),
 • vitaminy mají efekt v boji s oxidačním stresem a měly by být přijímány v dostatečném množství, zejména vitaminy C a E,
 • úprava životního stylu; potraviny, které člověk denně konzumuje, by měly obsahovat všechny živiny v rozumném množství,
 • nekuřte – kouření je největší rizikový faktor vzniku rakoviny, a je stejně rizikové i pro lidi ve vaší blízkosti, které také ohrožujete. Čekáte-li dítě a kouříte, pak přenášíte rizika přímo na dítě,
 • omezte konzumaci alkoholu a drog,
 • sledujte svoji hmotnost – minimálně 2x týdně cvičte nebo plavte 30 minut, denně ujděte pěšky alespoň 4 km, snažte se aktivním pohybem si udržet hmotnost a kondici: obezita je riziko,
 • pravidelný pohyb i na čerstvém vzduchu – choďte, hýbejte se, cvičte a omezte aktivity, při nichž dlouho sedíte například u počítače nebo televize. Zpočátku je výborná chůze, minimálně 30 minut 3× v týdnu s postupným prodlužováním,
 • jezte pestrou stravu – 5x denně v rozumném množství; je dobrou prevencí před četnými nemocemi,
  • každý den jezte hodně zeleniny a ovoce – stravu bohatou na vitamin A a C,
  • zeleninu a ovoce v kombinaci pěti druhů denně, např.: mrkev + jablko + červená řepa + kiwi + banán + kyselé zelí,
 • přidávejte do jídla složky s vysokým obsahem vlákniny – celozrnné pečivo (celozrnný chléb a mouka, pšeničné a kukuřičné klíčky, sezamové, dýňové a slunečnicové semínko, rýže natural), ovoce a zelenina,
 • odstraňte ze svého jídla tuky:
  • jezte libové maso, kuře nebo krůtu bez kůže, ryby,
  • snižte konzumaci smažených jídel a máslových dezertů,
  • pijte nízkotučné mléko a jezte nízkotučné sýry,
 • omezte ve stravě šunku, slaninu, salámy a uzeniny – obsahují chemikálie, které je sice chrání před zkažením, ale zvyšují riziko nádorového onemocnění,
 • omezte alkohol – kouření a pití alkoholu zvyšuje riziko onemocnění jater, úst, krku, žaludku, a možná i prsu,
 • odstranění stresu a napětí,
 • relax, přátelé, koníčky,
 • chraňte se před sluncem:
  • v době mezi 10.–15. hodinou,
  • noste čepici, šátek,
  • používejte opalovací krém s ochranným faktorem minimálně 15 a výše,
  • nejlepší je, když se slunci vyhnete,
  • nepoužívejte horské slunko a solária,
  • jestliže se na kůži objeví rána, která se nehojí, nebo
  • pozorujete změnu mateřského znaménka, požádejte lékaře, aby si je prohlédl.

 

Zdroje: článek Rakovina, autor: publikace Léčivá moc vitamínů, bylin a minerálních látek. Reader’s Digest Výběr, web stefajir.cz/rakovina

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON LONG EFFECT
← zpět na výpis léků
Název CELASKON LONG EFFECT
Doplňek názvu
SUKL kód 30776
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Kozlík kneipp
90X500MG
← zpět na výpis léků
Název Kozlík kneipp
Doplňek názvu 90X500MG
SUKL kód 79582
Velikost balení 90X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nervová čajová směs
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název Nervová čajová směs
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 76431
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Paralen 500 sup
5X500MG
← zpět na výpis léků
Název Paralen 500 sup
Doplňek názvu 5X500MG
SUKL kód 4343
Velikost balení 5X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PHARMATON GERIAVIT
← zpět na výpis léků
Název PHARMATON GERIAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 14394
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
PIRABENE 800 MG
← zpět na výpis léků
Název PIRABENE 800 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 81597
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Tanakan
1X90ML+DÁVK
← zpět na výpis léků
Název Tanakan
Doplňek názvu 1X90ML+DÁVK
SUKL kód 47223
Velikost balení 1X90ML+DÁVK
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
TEBOKAN 40 MG
← zpět na výpis léků
Název TEBOKAN 40 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 13491
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
THIAMIN LÉČIVA
← zpět na výpis léků
Název THIAMIN LÉČIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 75025
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Třezalková nať
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Třezalková nať
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 76592
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VENORUTON FORTE
← zpět na výpis léků
Název VENORUTON FORTE
Doplňek názvu
SUKL kód 15822
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 94850
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Brufen sirup
1X100ML/2GM
← zpět na výpis léků
Název Brufen sirup
Doplňek názvu 1X100ML/2GM
SUKL kód 99580
Velikost balení 1X100ML/2GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
PERSEN
← zpět na výpis léků
Název PERSEN
Doplňek názvu
SUKL kód 75380
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací


REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru