REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Civilizační, psychologické a jiné nemoci

Dutina ústní – rakovina

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Rakovina dutiny ústní je souhrnný pojem pro několik zhoubných nádorů v ústech:

 • rakovina dutiny ústní (úst),
 • rakovina jazyka,
 • rakovina mandlí,
 • rakovina slinných žláz,
 • rakovina hltanu (nosohltanu a orofaryngu),
 • rakovina nosu,
 • rakovina vedlejších nosních dutin.

Tyto nádory se vyskytují především u mužů po 40. roce věku. Mají k sobě velmi blízko nejen svou lokalizací, ale i svou etiologií (původem, mechanismem vzniku), se kterou je spjata řada rizikových faktorů. Vyskytují se především u mužů kuřáků a alkoholiků (neplatí to pro rakovinu slinných žláz).

Nejvýznamnější rizikové faktory:

 • kouření,
 • pití koncentrovaných alkoholických nápojů,
 • společné působení předešlých faktorů jejich účinek vzájemně umocňuje. Relativní riziko se zvyšuje u alkoholiků 2× až 6×, u silných kuřáků 5× až 25× v závislosti na počtu vykouřených cigaret,
 • vlivy dědičnosti,
 • expozice škodlivým látkám (polycyklické aromatické uhlovodíky, azbest, kyselina sírová aj.), obvykle při práci,
 • výživa (škodlivé je v nadměrném množství máslo, živočišné tuky, zdravé jsou naopak ryby, zelenina a ovoce),
 • šňupání tabáku (nebo jeho žvýkání),
 • refluxní choroba jícnu.

Karcinom rtu:

Je jednou z nejčastějších rakovin v oblasti dutiny ústní a nejvíce se vyskytuje u mužů mezi 60.–70. rokem věku. Predispozičními faktory – kromě výše uvedených – jsou chronická expozice slunečnímu záření (u pracovníků pobývajících převážně venku) a kouření dýmky.

Karcinom dutiny ústní:

Ústní dutina obsahuje přední 2/3 jazyka, spodinu ústní, tvářové sliznice, zubní lůžka, tvrdé patro a oblast směrem dozadu za zuby moudrosti. Výskyt zhoubných nádorů v této lokalizaci se zvyšuje po 40. roce, více u mužů.

Mezi hlavní rizikové faktory patří kouření, alkohol, nedostatečná ústní hygiena, dlouhodobé dráždění dutiny ústní vadným chrupem a žvýkání betelu.

Karcinom orofaryngu – části hltanu:

Orofarynx je část hltanu, která je spojena s dutinou ústní. Tato lokalita představuje druhou nejčastější oblast výskytu zhoubných nádorů na krku. Nemocní jsou nejčastěji muži kolem 50.–60. roku věku.

Rizikové faktory: alkohol a kouření.

Karcinom slinných žláz:

V ústní dutině jsou přítomny tři velké slinné žlázy: patrová (parotis), podjazyková a podčelistní, a dále také plno drobných slinných žlázek pod jazykem. Nádory v této oblasti jsou většinou benigní – mají „dobrou“ povahu, tj. nejsou zhoubné (nejsou to tedy karcinomy, o nichž je zde řeč), a nejvíc se jich týká právě parotis. Benigní nádory se objevují zpravidla mezi 40.–50. rokem věku, ale mohou se vyskytnout v každém věku, a mírně převažují u žen.

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Rakovina dutiny ústní – příznaky obecně:

 • škrábání v krku,
 • bolestivé polykání,
 • poruchy polykání,
 • zvýšená teplota,
 • porucha řeči,
 • chrapot,
 • padání víček,
 • zvětšené uzliny,
 • nebolestivé zvětšené uzliny,
 • otok,
 • povislý koutek,
 • pocení.

Příznaky karcinomu rtu:

 • nehojící se zduření dolního rtu, může začít krvácet,
 • zduření krčních uzlin – na nádor se přichází většinou pozdě a karcinom rtu se jako ostatní karcinomy oblasti hlavy a krku šíří hlavně do lymfatických uzlin a netvoří vzdálené metastázy.

Příznaky karcinomu dutiny ústní:

 • v časných stadiích je karcinom dutiny ústní symptomatický (= bez příznaků),
 • později v průběhu nemoci je nejčastější:
  • bolest,
  • polykací obtíže,
  • ztížená mluva,
  • u mnoha nemocných jsou v té době již postiženy i lymfatické uzliny; mohou být zduřelé, čili zvětšené (na krku, pod dolní čelistí, pod ušima).

Příznaky karcinomu orofaryngu:

Nemocní s nádorem orofaryngu jsou často v počátcích nemoci také bez výrazných příznaků.

Příznaky:

 • pocity pálení a škrábání v krku,
 • rozpad nádoru vede brzy k silnému zápachu z úst,
 • poruchy polykání, které může být až bolestivé,
 • bolesti mnohou vystřelovat i do ucha.

Příznaky karcinomu slinných žláz:

 • zduření...
 • ...dlouho nebolestivé,
 • většinou se objeví jen na jedné straně, takže bývá nápadné a pacient si je často sám nahmatá,
 • obrna sedmého hlavového nervu (lícní nerv) a z ní plynoucí příznaky – prvotní poklesnutí koutku a posléze převážení antagonistických svalů, které jej vyzdvihnou nahoru,
 • změněná sekrece slin,
 • zvětšené lymfatické uzliny.
 
Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste léky vybírali s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívámožné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle jejich doporučení.
 • Zkontrolujte si vždy vše, co pravidelně (často) užíváte – léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, pepř či kurkuma, mění účinnost některých léčiv.

Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků. Ale každý, kdo užívá více než 5 léků, by si měl vždy zkontrolovat, jestli na sebe nereagují negativně, protože je to již velice pravděpodobné…

 1. Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište jejich názvy do bezplatné anonymní online poradny www.znamsveleky.cz. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy svých léků na papír, než půjdete k lékaři či do lékárny, a odborníci za vás jejich interakce zjistí.
 2. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky, ani neměňte jejich dávkování, ale zajděte s e-mailovou odpovědí za lékařem, který vám je předepsal, na konzultaci.
 3. Bonusem pro pacienty je, že by zde měli dostat nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení, jaké bylinky, nápoje či jídlo by spolu s předepsanými léky neměli užívat.
 4. Některé kombinace nejsou tak nebezpečné – stačí, když lékař změní dávkování, nebo navrhne časový odstup při jejich užívání.

Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Pozorně si vždy přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete podávat nebo užívat.

Zvláštní pozornost věnujte nemocným, dětem a těhotným ženám – poraďte se s lékařem či lékárníkem:

 • v těhotenství a období kojení,
 • u malých dětí a kojenců,
 • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem – změnou životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem – 2‑3 litry denně,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví,
 • dodržováním zásad hygieny a prevence,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce, vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době trvání akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezit větrání bytu během dne, nejlépe větrat ráno,
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře,
 • u domácího prachu a roztočů je eliminace obtížná: v bytě by neměly být vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků,
 • dbejte i na lůžkoviny: časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů jsou vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata se vyskytuje i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo: vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bosi, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákalo by to další hmyz),
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady více léky či doplňky stravy,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba

Vyšetření karcinomu rtu:

Lékař ret prohlédne a prohmatá krční uzliny. Může udělat jejich CT, MR (magnetická rezonance) nebo ultrazvukové vyšetření. Pro histologické potvrzení nádoru je potřeba odběr vzorku  biopsie nebo aspirace  které vzhledem k snadno dostupné lokalizaci nejsou pro pacienta ani pro jeho lékaře náročné. Uvedená vyšetření se vztahují i k ostatním nádorům orofaciální oblasti.

Léčba karcinomu rtu:

V časných stadiích nádoru je možné operační řešení nebo ozařování. Výběr metody závisí na lokalizaci, věku nemocného, a také na očekávaném kosmetickém výsledku. Prognóza nemocných u méně pokročilých nádorů je ale vcelku dobrá, až v 90 % vyléčení.

Léčba karcinomu dutiny ústní:

Nádory jazyka stejně jako nádory tvářové sliznice i ostatní karcinomy dutiny ústní je možné řešit operačně nebo ozařováním.

Součástí léčby je také tišení bolesti, která bývá u rakoviny jazyka značně nepříjemná a zatěžující.

Průběh nemoci a šance na vyléčení jsou u rakoviny dutiny ústní o něco horší než u rakoviny rtu.

Léčba karcinomu orofaryngu:

Je především chirurgická (například odstranění krčních mandlí). V pokročilých stadiích se kombinuje i s jinými léčebnými modalitami – ozařováním nebo chemoterapií.

Léčba karcinomu slinných žláz

= chirurgický výkon. Rizikem může být poškození právě lícního nervu. U benigních nádorů není výkon zdaleka tak radikální, vyjme se pouze nádor, nikoliv i jeho okolní tkáň (tedy celá slinná žláza), jako tomu je u zhoubných nádorů (karcinomů). U zhoubných nádorů nižšího stupně lze dosáhnout pomocí léčby až v 80 % případů remise (u vysoce zhoubných to může být jen 30 %), avšak karcinom slinných žláz je problematický tím, že může docházet k recidivám (návratu onemocnění) i v odstupu několika let. V současné době ale jejich výskyt poklesl a prognóza se zlepšila.

Samoléčba rakoviny

Všechny tři nejvýznamnější příčiny vzniku nádorových onemocnění jsou, ne-li přímo odstranitelné, tedy přímo ovlivnitelné.

Důležité body:

 • zdravý životní styl,
 • nekouřit 15 až 30 % nádorů na světě má na svědomí kouření,
 • dosáhnout normální váhy,
 • dostatek tělesného pohybu,
 • omezit konzumaci alkoholu,
 • předcházet a včas léčit chronické infekce podílejí se na vzniku nádorů podílejí z 10 až 25 %,
 • dostatek tělesného pohybu – pravidelný pohyb i na čerstvém vzduchu,
 • omezit konzumaci alkoholu,
 • předcházet a včas léčit chronické infekce podílejí se na vzniku nádorů podílejí z 10 až 25 %,
 • nevystavovat se zbytečnému záření (opalování více než 4 hodiny/den, solária…),
 • v rozumné míře sledovat své tělo a jeho projevy,
 • doléčit všechny nemoci – záněty, virózy…
 • zamezit zbytečným úrazům a nemocem,
 • sledujte svoji hmotnost  vaše tělesná hmotnost by neměla překročit ideální hmotnost pro váš věk a výšku o více než 5 kg,
 • cvičte, choďte na procházky – pravidelný pohyb je nutný,
 • pravidelná a důsledná osobní hygiena – prevence infekcí,
 • pravidelné preventivní prohlídky – očkování, screeningy, testy…
 • v rozumné míře sledovat projevy svého těla,
 • pitný režim  minimálně šest sklenic vody denně  odplaví z organismu odpadové látky, které mohou být příčinou kožních problémů,
 • strava:
  • každý den si dopřejte dostatek zeleniny a ovoce, nejlépe v syrovém stavu,
  • strava by měla být pestrá a obsahovat dostatek vlákniny – výživa se podílí na vzniku nádorů z 15 až 30 %,
  • přidávejte do jídla složky s vysokým obsahem vlákniny (denně alespoň 800 gramů různých obilnin, luštěnin nebo brambor),
  • omezte množství tučných jídel,
  • omezte spotřebu cukru,
  • omezte spotřebu hovězího masa, šunky, slaniny, salámů a dalších uzenin,
  • jídla nepřesolujte, chuť upravujte raději kořením a bylinkami,
  • nejezte potraviny, které by mohly být dlouhým skladováním při běžné teplotě kontaminovány plísněmi,
  • omezte potraviny připravované na dřevěném uhlí nebo na otevřeném ohni,
  • uzené maso konzumujte jen zřídka,
  • vyhněte se spáleným jídlům,
  • nepít příliš horké nápoje,
  • více ovoce a zeleniny, zvláště mrkve (obsahující beta-karoten),
  • potravinová alergie  na vejce, mléko, čokoládu a oříšky. Testy na alergii prokážou, je-li příčinou některá speciální potravina. Podle klinických zkoušek může stav pacientů s ekzémem zlepšit vynechání lepku a mléčných výrobků,
 • dostatečná ochrana před slunečním zářením – i 1 den na slunci způsobí nenapravitelné škody na kožních buňkách, a možná i na DNA, které mohou vést až k rakovině kůže, nebo jejímu předčasnému stárnutí,
  • chránit (sebe i děti) před slunečními paprsky. Malé děti není vhodné vystavovat slunečním paprskům  případně je chraňte pokrývkou hlavyoblečením a krémem s vysokým ochranným faktorem,
  • (dospělé ani děti) nevystavovat slunečním paprskům vůbec mezi 10. a 15. hodinou, kdy na zemský povrch dopadá nejvíce UVB paprsků způsobujících melanom. V tuto dobu se zdržujte ve stínu stromů, slunečníku nebo uvnitř budov,
  • vhodné oblečení a pokrývka hlavy,
  • oblečení se speciálními ochrannými filtry, které nepropouští UV záření. Na části těla, které nemáme přikryté oděvem, naneste krém s ochranným UV filtrem  minimálně faktor 15,
  • způsob aplikace ochranného krému  aplikovat alespoň 20 minut před tím, než jdeme na slunce, v dostatečné míře a na suchou a čistou pokožku, aby se mohl řádně vstřebat,
  • při pobytu na slunci a ve vodě používat vodě odolné (water-resistant nebo water-proof) krémy, protože i vodou prochází značná část UV paprsků. Po vylezení z vody je nutné ochranný krém na suchou kůži aplikovat znova,
  • i když se nekoupeme, je vhodné vrstvu krému zhruba každé 23 hodiny obnovovat, protože pocením a otíráním pokožky se z nás krém postupně smývá,
  • nechoďte do solária, UV záření z umělých zdrojů je nebezpečnější než to ze slunce,
 • naučte se sami pravidelně, jednou měsíčně, vyšetřovat svoji kůži a tím včas rozpoznat rizikové útvary a prohlížet se třikrát do roka (každé vyšetření zabere zhruba pět minut). Stačí k tomu zrcadlo, malé zrcátko a dobře osvětlená místnost. S podezřelými znaménky nebo dlouho se nehojícími poraněními kůže jděte k lékaři,
 • pokud na sobě objevíte, že se vám např. mateřské znaménko zvětšuje, či mění tvar nebo barvu, nebo se vám na kůži či v ústech objevila nová skvrna, okamžitě navštivte lékaře,
 • zajistěte si dostatečný přísun omega-3 a omega-6 mastných kyselin v rybím tuku nebo lněném oleji. Tyto tuky také přinášejí úlevu při svědění a zánětlivých projevech na kůži, od erysipelu po svrab. Nejlepší je jejich kombinace s antioxidanty, například s vitaminem C a vitaminem E, které pomáhají chránit kůži před poškozením zvnějšku a před volnými radikály poškozujícími buňky. Tyto vitaminy zklidňují vyrážky a ekzémy, hojí popáleniny, oděrky i řezné rány, potlačují zánět a zmírňují svědění a suchost kůže,
 • zinek  pomáhá při léčení suché kůže, akné a psoriázy, i jako podpora hojení poškozené tkáně; multivitaminový a multiminerální doplněk s obsahem zinku a selenu,
 • echinacea lze ji nanášet také přímo na kůži při léčení ran, ekzémů a popálenin,
 • pupalkový olej  při mnohých kožních onemocněních, zvláště zánětlivých, lze rovněž aplikovat místně,
 • olej tea tree (melaleukový olej),
 • levandulový olej se rovněž nanáší na kůži, aby podpořil hojení hmyzího bodnutí a štípnutí, řezných ranek a odřenin a zabránil jejich infikování,
 • aloe vera zklidňuje popáleniny a hojí poraněnou kůži,
 • heřmánkový krém a jogurt můžete použít místně proti svědění a měsíčkový krém proti zánětu,
 • rybí tuk  dávkování: 2 lžičky denně; pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem; doporučení: vegetariáni mohou rybí tuk nahradit i lžící lněného oleje,
 • vitamin C  dávkování: 500 mg denně; doporučení: objeví-li se průjem, snižte dávku,
 • vitamin E  dávkování: 250 mg denně; pozor: užíváte-li léky proti srážení krve, poraďte se s lékařem.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence rakoviny úst:

 • nestat se alkoholikem,
 • vůbec nekouřit.

Chráníte tak svůj organismus nejen proti vzniku této rakoviny, ale proti vzniku celé řady dalších nemocí (nádory plic, prsu, jícnu, leukémie a mnoho dalších nádorových onemocnění, dále kardiovaskulární nemoci – např. infarkt myokardu, mrtvice, a také respirační onemocnění, jako je bronchitida nebo tuberkulóza).

Každý občan České republiky má podle současné právní úpravy nárok na dílčí preventivní onkologická vyšetření hrazená ze zdravotního pojištění, která slouží k včasnému záchytu nádorových onemocnění:

1. od 18 let jednou za dva roky
  • součástí je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže a konečníku,
  • u mužů varlat a u žen prsou, spolu s poučením o nutnosti a způsobu samovyšetřování,
2. ženy od 15 let věku každý rok
  • součástí je onkologická prevence kůže, vyšetření prsů pohmatem, vyšetření regionálních mízních uzlin, vyšetření v zrcadlech, kolposkopické vyšetření, odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému vyšetření, palpační bimanuální vyšetření
  • a preventivní mamografické vyšetření mléčné žlázy,
3. od 18 let každý rok
  • součástí je i onkologická prevence zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech i kolem čelistních měkkých tkání,
  • muži by měli absolvovat také vyšetření prostaty,
4. muži i ženy v 50. roce

Další informace o prevenci nádorových onemocnění a preventivních prohlídkách najdete:

 

Zdroj: článek Rakovina, publikace Léčivá moc vitamínů, bylin a minerálních látek. Reader´s Digest Výběr, ISSN 1801-9951 © Česká onkologická společnost ČLS JEP

Pokračujte výběrem v pravém menu
Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémy


REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru