REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Civilizační, psychologické a jiné nemoci

Spánková apnoe – chrápání

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Syndrom spánkové apnoe patří mezi poruchy spánku charakterizované poruchou dýchání, projevující se zástavou dechu. Je provázeno chrápáním a sníženou zásobou těla kyslíkem během spánku. Zástavy dechu, tzv. apnoické pauzy, bývají delší než 10 sekund a bývá jich víc než 10 za hodinu.

Příčiny vzniku spánkové apnoe

Syndrom spánkové apnoe (SSA) se dělí na 3 typy.

1. typ – obstrukční spánková apnoe

Je nejčastější. Příčina je v horních dýchacích cestách. Při nádechu je normálně v oblasti hltanu negativní tlak, podtlak, který má tendenci zužovat průsvit hltanu. Průsvit je u zdravého člověka udržován svaly ve stěně hltanu, jejich svalovým napětím. To je ale u nemocných sníženo, což může vést ke kolapsu hltanu.

Významnou roli hraje i velikost měkkého patra a patrového čípku (uvula) – jejich zvětšení, zvětšené mandle, vzácněji tumory, omezeně průchodná nosní dutina a nosohltan, které tak zmenšují prostor v oblasti patra a hltanu.

U části pacientů je rozhodující zmenšení oblasti za kořenem jazyka, které je dáno např. vrozenou menší spodní čelistí, nebo uložením jazyka, který je více vzadu.

Také větší depozita tuku v podkoží krku jsou jedním z uplatňujících se činitelů.

Jednotlivé faktory se mohou různým způsobem kombinovat. Hlavní důvod vzniku potíží je v tom, že tyto okolnosti působí jako překážka dostatečnému průchodu vzduchu.

2. typ – centrální

Jde o postižení centrálního nervového systému, kde chybí vlastní aktivita nádechových (inspiračních) svalů. Příčinou je poškozené dechové centrum v prodloužené míše.

3. typ – tzv. smíšený

Je kombinací předchozích dvou. Onemocnění se objevuje se většinou ve věku nad 40 let, častěji u mužů než u žen. Trpí jím přibližně 21 % mužů a 9 % žen, může jít i o genetickou souvislost vzniku onemocnění.

Rizikové faktory spánkové apnoe:

 • mužské pohlaví, pro jeho častější spojitost s onemocněním než u pohlaví ženského,
 • obezita s vyšším BMI (=body mas index, poměr tělesné hmotnosti k druhé mocnině tělesné výšky),
 • větší obvod krku,
 • vyšší věk (nad 40 let),
 • anatomické změny, anomálie (malá spodní čelist, větší a ochablé měkké patro, zvětšené mandle, atd.),
 • užití alkoholu před spaním, užívání některých sedativ, hypnotik, myorelaxancií (léky uvolňující svaly).

Komplikace spánkové apnoe:

 • syndrom obstrukční spánkové apnoe souvisí s onemocněním kardiovaskulárního systému: pacienti trpící apnoí trpí častěji vysokým krevním tlakem (hypertenzí), mají vyšší výskyt infarktu myokardu, ischemických srdečních onemocnění, poruch srdečního rytmu (arytmií) a srdečního selhání,
 • pacienti trpící apnoí mají též vyšší výskyt cévních mozkových příhod (CMP, mrtvic) z nízkých dodávek kyslíku do mozku během apnoických pauz,
 • bývají též přítomny poruchy periferních nervů, projevující se změnami citlivosti a hybnosti,
 • apnoici mají také zvýšené množství tuků v krvi a pozoruje se zvýšený sklon k rozvinutí cukrovky,
 • chrápání samo o sobě obtěžuje hlavně pacientovo okolí; nemocní jsou často buzeni, spánek je fragmentován a dochází někdy i k různým poruchám myšlení, intelektuálních a sexuálních funkcí – hlavně poruchy potence.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky a projevy spánkové apnoe:

 • hlasité chrápání (ronchopatie),
 • krátkodobá zástava dechu,
 • únava,
 • nespavost,
 • přebytek hmotnosti,
 • nervozita,
 • poruchy nálady,
 • deprese,
 • bolesti hlavy,
 • škrábání v krku,
 • poruchy koncentrace,
 • vysoký krevní tlak,
 • snížení inteligenčních funkcí,
 • poruchy paměti,
 • mikrospánky,
 • nadměrná spavost,
 • snížená výkonnost.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste léky vybrali s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného:

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve, a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Nekombinujte různé léky ani s doplňky stravy, a pokud by k tomu mělo dojít, konzultujte to raději s lékárníky.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle doporučení.

Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.

Zvláštní pozornost věnujte nemocnýmporaďte se s lékařem/lékárníkem:

 • v těhotenství a období kojení,
 • u malých dětí a kojenců,
 • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

 • Vždy dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny apod.
 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Projektem zmiňované i další vhodné volně prodejné léky si můžete vybrat podle potřeby v subkapitole „Léky“, kam je postupně vkládáme s jejich přesným názvem, složením, velikostí balení, příbalovou informací ke správnému užívání a dalšími informacemi.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením celého zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým aktivním přístupem – změnou chování a životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem,
 • vydatným pitným režimem,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • dodržováním zásad hygieny a pravidelné péče o tělo, přípravy a konzumace stravy,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Při výběru konkrétních přípravků si vždy přečtěte i související nezbytné subkapitoly, zejména „Popis nemoci“, „Léčba a samoléčba“, „Upozornění“ a Prevence“, které jsou nedílnou součástí samoléčby a sebepéče. Bez jejich znalosti se vystavujete riziku možného neúspěchu samoléčby a případně i poškození zdraví.

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Konzervativní postupy v léčbě

Režimová opatření:

 • nekouřit,
 • dodržovat zásady životosprávy,
 • redukce nadměrné hmotnosti,
 • omezit kouření,
 • omezit konzumaci alkoholu před spaním,
 • správná spánková hygiena (viz Prevence),
 • jíst naposledy 5 hodin před spánkem,
 • omezit používání hypnotik a sedativ,
 • při spánku se vyhýbat poloze na zádech, raději se snažit usínat na boku.

Léčebné metody:

 • použití nazální přetlakové ventilace (CPAP) – přístroj, který zabezpečuje pomocí nosní masky kontinuální přetlak v dýchacích cestách. Zabraňuje se tak kolapsu ochablých stěn hltanu. Pacient používá přístroj v domácím prostředí každou noc a jeho pravidelné používání zlepšuje průběh onemocnění a snižuje jeho smrtnost,
 • léčba léky má za cíl vyléčení komplikací a onemocnění, jejichž vznik je spojen se syndromem spánkové apnoe,
 • chirurgická léčba, laserové metody, které mohou být prováděny i ambulantně.

Samoléčba

 • Dodržování správné životosprávy…
  • dodržování zásad životosprávy – pravidelný pohyb a cvičení, otužování,
  • redukce nadměrné hmotnosti,
  • kvalitní a pravidelná strava – 5x za den malé porce racionální stravy,
 • nekouřit,
 • správná spánková hygiena,
 • redukce nadměrné hmotnosti,
 • nepít alkohol před spaním,
 • jíst naposledy 5 hodin před spánkem,
 • omezit používání hypnotik a sedativ,
 • při spánku se vyhýbat poloze na zádech, raději se snažit usínat na boku.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence spánkové apnoe:

 • dodržování zásad, viz Samoléčba, je základem prevence a snižuje příznaky už rozběhnuté nemoci. U pokročilejších stadií je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc, kdy se onemocnění vyšetří, a dále se postupuje odbornými kroky,
 • vyloučení nebo omezení působení rizikových faktorů,
 • správná životospráva
  • vést život s pravidelnou a přiměřenou dobou spánku,
  • jíst naposled několik hodin před spaním,
  • vyvarovat se užití alkoholu,
  • být opatrní s hypnotiky před ulehnutím,
 • redukce hmotnosti u obézních pacientů,
 • přestat kouřit,
 • při spánku se vyhýbat poloze na zádech – raději se snažit usínat na boku. Při spaní na boku totiž neblokují struktury v dutině ústní dýchací cesty. Pro celkově lepší spánek se také doporučuje spát v dostatečně vyvětrané místnosti, kde není příliš teplo (teplota pod 20 °C).

 

Zdroj: http://nemoci.vitalion.cz/spankova-apnoe/, http://stefajir.cz/?q=chrapani-syndrom-spankove-apnoe

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
ALVISAN NEO
← zpět na výpis léků
Název ALVISAN NEO
Doplňek názvu
SUKL kód 4364
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
EPILOBIN PLANTA
← zpět na výpis léků
Název EPILOBIN PLANTA
Doplňek názvu
SUKL kód 57688
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
gingio 80 60x80mg
120X80MG
← zpět na výpis léků
Název gingio 80 60x80mg
Doplňek názvu 120X80MG
SUKL kód 13192
Velikost balení 120X80MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
gingio tablety
90X40MG
← zpět na výpis léků
Název gingio tablety
Doplňek názvu 90X40MG
SUKL kód 122191
Velikost balení 90X40MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Kozlík kneipp
90X500MG
← zpět na výpis léků
Název Kozlík kneipp
Doplňek názvu 90X500MG
SUKL kód 79582
Velikost balení 90X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nervová čajová směs
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název Nervová čajová směs
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 76431
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PHARMATON GERIAVIT
← zpět na výpis léků
Název PHARMATON GERIAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 14394
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
PIRABENE 800 MG
← zpět na výpis léků
Název PIRABENE 800 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 81597
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
species nervinae planta
20X1.5GMSÁČK
← zpět na výpis léků
Název species nervinae planta
Doplňek názvu 20X1.5GMSÁČK
SUKL kód 89823
Velikost balení 20X1.5GMSÁČK
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Tanakan
1X90ML+DÁVK
← zpět na výpis léků
Název Tanakan
Doplňek názvu 1X90ML+DÁVK
SUKL kód 47223
Velikost balení 1X90ML+DÁVK
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
TEBOKAN 40 MG
← zpět na výpis léků
Název TEBOKAN 40 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 13491
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
THIAMIN LÉČIVA
← zpět na výpis léků
Název THIAMIN LÉČIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 75025
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Třezalková nať
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Třezalková nať
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 76592
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MEDUŇKOVÁ NAŤ
← zpět na výpis léků
Název MEDUŇKOVÁ NAŤ
Doplňek názvu
SUKL kód 76584
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
PERSEN
← zpět na výpis léků
Název PERSEN
Doplňek názvu
SUKL kód 75380
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru