REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:



Zvětšit text

Pohybové ústrojí a záda

Otoky končetin – edémy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Otoky (edémy) končetin

Otok představuje zvýšené množství tekutiny mimo buňky a cévní a lymfatický systém.

Otok může být:

 • generalizovaný – patrný na celém těle,
 • lokalizovaný – postihující určitou část těla, tedy např. končetinu.

Příčiny:

 • úraz či zánět – narušuje integritu stěn vlásečnic, přispívá ke vzniku edému,
 • zvýšený tlak v krevních vlásečnicích filtruje tekutinu z krve tlakovým spádem mimo cévní systém,
 • nedostatek bílkovin – bílkoviny vytvářejí v krvi tzv. onkotický (neboli koloidně-osmotický) tlak: tekutina profiltrovaná z vlásečnic je nasávána zpět do krve,
 • lymfatický systém – z intersticia odvádí určité množství tekutiny, proto blokáda odtoku lymfy z určité části těla je taktéž provázena otokem,
 • poruchy činnosti ledvin,
 • jaterní onemocnění,
 • vysoký příjem tekutin,
 • vysoká hladina hormonu aldosteronu v krvi,
 • jaterní cirhóza s portální hypertenzí.

Nedostatek bílkovin může být způsoben ztrátami při poruše činnosti ledvin nebo nedostatečnou tvorbou bílkovin při jaterním onemocnění.

Nejčastější příčinou otoků je selhávání srdce. Krev se hromadí v žilním systému „před srdcem“, a proto se v žilách zvyšuje krevní tlak. Ten se přenáší až do vlásečnic, jejichž stěnou se z krve ztrácí edémová tekutina a usazuje se v intersticiu. Lymfatický systém za normálních okolností i z intersticia odvádí určité množství tekutiny, proto blokáda odtoku lymfy z určité části těla je také provázena otokem.

I tekutiny sledují přitažlivost zemskou – otoky při selhávání srdce patrné u chodících nemocných se nejdříve objevují na dolních končetinách (kolem kotníků) – zpočátku se projevuje po delším stání. Otoky jsou minimální ráno, ustupují po uvedení dolních končetin do zvýšené polohy. Mají tendenci projevovat se nebo zhoršovat působením tepla, až již v teplém letním počasí, po horkých koupelích, nebo při delším stání na podlahovém vytápění. Mohou být oboustranné nebo jednostranné, ale vždy asymetrické rozsahem postižení.

U ležících se otok nachází v oblasti kolem křížové kosti. V pozdějších fázích onemocnění se otok šíří na trup, horní končetiny a hlavu, tekutina se dostává taktéž do břišní a hrudní dutiny. Patří mezi nejčastější projevy selhávání funkce žilního systému.

Postižení lymfatického systému se projeví např. otokem jedné končetiny. Kůže nad otokem vzniklým zánětem je teplá a zarudlá.

Nejsou-li příčiny otoků známé, pak je vhodné se vypravit k praktickému lékaři, aby vyloučil závažná onemocnění.

Nemoci s tímto příznakem:

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky otoků:

 • otoky končetin (většinou jedné dolní končetiny),
 • kůže nad otokem vzniklým zánětem je teplá a zarudlá,
 • později otoky jiných částí těla,
 • otoky kolem kotníků mohou být varovným příznakem selhávání čerpací práce srdce,
 • pocit „těžkých nohou“ může svědčit také pro žilní trombózu.

Otok při chronické žilní nedostatečnosti se rozvíjí postupně:

1. stadium – latentní (skrytý) otok…

 • pocit tíhy,
 • pocity únavy a napětí v nohou – typické pro chronické žilní onemocnění,
 • při zvýšené poloze končetin dochází k úlevě či vymizení potíží,
 • příznaky se mohou projevovat denně, nebo jen po provokaci zhoršujícími činiteli (teplo, delší sezení a stání apod.),
 • v této fázi ještě není viditelný otok v oblasti dolních končetin.

2. stadium – flebedém (flebolymfodynamická nedostatečnost)…

 • otok se rozvíjí během dne a je viditelný a hmatatelnýkolem kotníků, někdy i na bércích,
 • nesouměrný, oboustranný nebo jednostranný,
 • otok je měkký,
 • po polohování končetin dochází ke zlepšení nebo úplnému ústupu potíží.

3. stadium – rozvoj nevratného žilního otoku…

 • otok nevymizí ani po delším polohování končetin (např. po nočním spánku),
 • tuhý otok – kolem kotníků, na bérci, na hřbetu nohy, může postihovat i prsty,
 • zvýšená pigmentaci kůže,
 • ztenčení, nebo naopak až bradavičnaté zbytnění pokožky,
 • zvýšená suchosti kůže – tvorba ekzémů i bércového vředu,
 • dochází k rozvoji nevratného žilního otoku, který nevymizí ani po delším polohování končetin (např. po nočním spánku). Otok vzniká v důsledku těžkého postižení nejen žilního, ale i lymfatického systému. Otoky tohoto stadia patří již do péče specializovaných ambulancí.

Nejsou-li příčiny otoků známé, je vhodné navštívit praktického lékaře, aby mohl vyloučit závažných onemocnění.

 • Otok jedné končetiny může ukazovat na probíhající zánět nebo nedávný úraz.

Při zánětu je kůže nad otokem zarudlá a teplá, v okolí může být přítomno poranění, kterým mikroorganismus vstoupil do těla. Nepředcházel-li otoku úraz, lze pomýšlet na blokádu v lymfatickém systému končetiny nebo na žilní trombózu (ucpání žíly).

 • Otok obou horních končetin se objevuje u tzv. syndromu horní duté žíly. Horní dutá žíla sbírá krev z obou horních končetin, z hlavy a krku. Při jejím útlaku (např. nádorem) bývá kromě otoku končetin patrný i tzv. Stokesův límec, tedy prosáknutí podkoží na celém krku.
 • Otoky kolem kotníků mohou být varovným příznakem selhávání čerpací práce srdce. Spolu s pocitem „těžkých nohou“ mohou svědčit také pro žilní trombózu.

S otoky neznámého původu se rychle vypravíme k praktickému lékaři.

Nemoci s tímto příznakem:

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozorňujeme, že tyto stránky nenahrazují návštěvu lékaře – slouží k akutní pomoci a samoléčbě běžných a některých dlouhodobých zdravotních problémů – podle definovaných obecných pravidel samoléčby a sebepéče (vydaných zdravotníky EU a AESGP pravidel uvedených v tomto projektu). Doporučujeme čtenáři těchto stránek, aby v případě komplikací konzultoval svůj léčebný postup a zdravotní stav s lékařem či lékárníkem.

Léky vždy vybírejte s ohledem na věk, hmotnost a celkový zdravotní stav nemocného…

 • Vycházejte z jeho (všech) nemocí a léků, které na ně již užívá – možné vzájemné interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračujte je. Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, podle jejich doporučení. Léčbu předčasně nepřerušujte.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták nového léku, než ho začnete užívat.
 • Zkontrolujte si vždy vše, co pravidelně (často) užíváte – léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, pepř či kurkuma, mění účinnost některých léčiv.

Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků. Ale užíváte-li více než 5 léků, měli byste si vždy kontrolovat, jestli na sebe nereagují negativně – je to zde již velmi pravděpodobné.

 1. Prostudujte si příbalové informace a vypište názvy svých léků do bezplatné anonymní online poradny www.znamsveleky.cz. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy svých léků na papír, než půjdete k lékaři či do lékárny, a odborníci za vás jejich interakce zjistí.
 2. Nemocní by zde měli dostat nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení, jaké bylinky, nápoje či jídlo by spolu s předepsanými léky neměli užívat.
 3. Některé kombinace nejsou nebezpečné – stačí, když lékař změní jejich dávkování, nebo navrhne časový odstup při jejich užívání.
 4. Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky, ani neměňte jejich dávkování, ale zajděte (s e-mailovou odpovědí) za lékařem, který vám je předepsal, na konzultaci.

Nikdy nepodávejte při horečce dítěti do 12 let přípravky s kyselinou acetylsalicylovou – ASA (jako je Acylpyrin, Aspirin apod.) – je zde zvýšené riziko vzniku Reyeova syndromu.

 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani při jejich užívání nepijte alkohol – může dojít k poškození jater.

Zvláštní pozornost věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem…

 • v těhotenství a období kojení,
 • u malých dětí a kojenců,
 • u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organismem.

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, anebo dochází ke zhoršení stavu či komplikacím, navštivte lékaře.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o své zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – včas aktivně řešit.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému.Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění jako takové a často nepomohou tolik jako zdravý a aktivní způsob života spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit svým osobním a aktivním přístupem změnou životního stylu:

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled,
 • racionální stravou – 5x denně malé dávky jídla, omezením moučných a sladkých výrobků, s dostatkem čerstvé zeleniny a ovoce,
 • vydatným pitným režimem – 2‑3 litry denně,
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog,
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu,
 • omezte možnosti vzniku rizikových situací a snažte se omezit i působení stresu,
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem,
 • pravidelnými tělesnými aktivitami – cvičení, procházky – za každého počasí,
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví,
 • dodržováním zásad hygieny a prevence,
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl – budujte si pozitivní náladu,
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky.

Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce, vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescence minimálně stejně dlouhou, nejlépe dvojnásobnou oproti době akutního onemocnění.
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

Pomáhá i eliminace alergenů:

 • omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezte větrání bytu během dne, větrejte nejlépe ráno,
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře,
 • proti domácímu prachu a roztočům – odstranit vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči jsou i v peří ptáků, srsti zvěře, suché stravě rybiček apod.,
 • dbejte i na lůžkoviny – časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; používat čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů jsou vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata se vyskytuje i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo: vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bosi, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákalo by to další hmyz),
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady – více léků či doplňků stravy,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

 

Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Otoky nepodceňujte, navštivte lékaře pro odbornou diagnózu a vhodnou léčbu. Otok u chronického žilního onemocnění se vyskytuje už od počátečních známek této choroby a jeho včasná léčba může zabránit dalšímu postupu tohoto onemocnění.

Cílem léčby je odstranění příčin, které způsobily vznik otoku. Otok se musí redukovat, tím se odstraní bolesti, záněty a případné další možné komplikace. Dle příčiny vzniku je třeba stanovit vhodnou léčbu. U lipedému je důležitá redukce váhy. V některých případech je zapotřebí chirurgické ošetření.

Základem léčby otoků je:

 • důsledné nošení kompresivních elastických punčoch…
  • je-li otok rozsáhlejší, je lépe zpočátku aplikovat kompresivní bandáž a k nošení kompresivní elastické punčochy přistoupit až po redukci otoku,
 • aplikace léků, příznivě ovlivňujících ústup otoků,
 • pravidelné dodržování režimových opatření.

Lékař zváží aplikaci lymfodrenáže (manuální a/nebo přístrojové), léky a pravidelné cvičení.

Samoléčba otoků

Režimová opatření:

 • vyvarovat se dlouhodobého sezení a stání,
 • omezit přetěžování končetin,
 • vyvarovat se působení nadměrného tepla,
 • pravidelně cvičit k posílení žilně-svalové pumpy,
 • nevhodné jsou silové sporty,
 • pravidelně polohovat končetiny,
 • vhodné sportovní aktivity (plavání, nordic-walking, jízda na kole),
 • pravidelně krátkodobě sprchovat končetiny chladnou vodou,
 • pečovat o pravidelnou stolici,
 • volit vhodný oděv a obuv,
 • snížit (nad)váhu – hmotnost,
 • noste podpůrné kompresivní punčochy nebo kompresivní elastické punčochy, bandáže. Aplikace komprese i na období delšího sezení a stání, není většinou nutná celodenně – konzultujte s lékařem,
 • vždy ošetřete všechna drobná poranění,
 • na postižené končetině neměřit TK, neprovádět odběry, ani neaplikovat injekce, akupunkturu či obstřiky,
 • nepoužívat hormonální antikoncepci,
 • po polohování (zvednutí) končetin dochází ke zlepšení nebo úplnému ústupu potíží.

Péče o kůži:

 • aseptická mýdla,
 • vyhýbat se přímému slunci,
 • vyhýbat se sauně,
 • vyhýbejte se horké vodě.

Oblékání:

 • nenosit těsné spodní prádlo,
 • nanosit těžké kabáty, kožichy,
 • nenosit těsné hodinky a šperky.

Strava:

 • omezte příjem konzervovaných a instantních pokrmů,
 • nejezte příliš slaná jídla, ani ta s vysokým obsahem sodíku,
 • vyhýbejte se minerálním vodám s vysokým obsahem sodíku,
 • méně solte a nepoužívejte kořenící směsi.

Přírodní a doplňková léčba:

 • petržel, chřest, špenát, celer, fenykl, kofein, pampeliškové listy.

 

Podívejte na seznam přípravků

Viz režimová opatření – samoléčba.

 

Zdroj: MUDr. Zuzana Navrátilová, PhDr., Ambulance dermatologické angiologie, Brno

Literatura:

Braun-Falco, O., Plewig, G., Wolf, H. H.: Dermatologia a venerologia. 1. slovenské a české vydanie, Martin, Osveta 2001, 1475 s.

Benda, K., Bendová, M., Cagášková, J., Eliška, O., Houdová, H., Navrátilová, Z., Wald, M., Wittnerová, M.: Lymfedém – komplexní fyzioterapie, lymfodrenáž a doplňující léčebná péče. Brno, NCO NZO 2007.

Vaillant, L.: Erysipelas and lymphedema. Phlebolymphology 2007, 14, č. 3, s. 120‑124.

MUDr. Andrea Hradiská, Kožní ambulance, Uherskohradišťská nemocnice, a. s. (hradiska.andrea@post.sk),

web vitalion.cz

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémy


REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.



Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru