REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Břicho, pánev a problémy trávení

Metabolický syndrom

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Metabolický syndrom neboli Syndrom X, nebo také Reavenův syndrom

je soubor poruch a onemocnění s velmi častým výskytem. Jde o závažnou chorobu, která podporuje a urychluje aterosklerózu (kornatění cév) a může vyústit v srdečně-cévní (kardiovaskulární) problémy, mimo jiné v srdeční infarkt (infarkt myokardu) či cévní mozkovou příhodu. Ohroženo je 30 až 50 procent populace.

Medicína začíná vidět člověka komplexněji a dává dohromady potíže, o kterých se dříve nevědělo, jak spolu souvisejí. Například, pokud má člověk v těle moc tuku, jeho organismus hůře zachází s inzulínem, což přináší i další zdravotní problémy.

Metabolický syndrom je komplex poruch se vzájemnými složitými vztahy. Má pravděpodobně genetické založení, ale silný je i vliv prostředí.

Zahrnuje zejména tyto poruchy:

 • inzulinová rezistence (nedostatečná citlivost buněk na inzulín; většinou předstupeň vzniku cukrovky),
 • hypertenze (vysoký krevní tlak),
 • hypertriglyceridémie (zvýšená hladina triglyceridů),
 • porucha glukózové tolerance či diabetes,
 • obezita typu jablko (mužský typ obezity).

Metabolický syndrom je komplexní onemocnění, kde jedna složka zvyšuje pravděpodobnost výskytu jiné složky. Sám nemocný si na sobě ničeho nevšimne, protože metabolický syndrom sám o sobě nebolí. Často se poprvé po jednotlivých diagnózách tvořících metabolický syndrom začne pátrat až v momentě výskytu komplikací – infarktu, anginy pectoris, cévní mozkové příhody nebo ischemické choroby dolních končetin (nedokrevnosti). Jediné, co je vlastně vidět, je nadváha nebo obezita. Ale ani ta se nemusí vždycky vyskytovat.

Zásadní roli mohou sehrát praktičtí lékaři, kteří sledují pacientovy potíže a koordinují jejich léčbu. Vyžaduje to však (mimo jiné), aby k nim lidé skutečně přišli – což bývá někdy u těch ohrožených metabolickým syndromem problém. Vědí sice, že mají nadváhu či vysoký tlak krevní, ale protože je jinak nic netrápí, nic nedělají, a ani k lékaři nejdou. Infarkt pak dostanou jako překvapení, ale ve skutečnosti se na něj mohlo přijít dříve, neboť lékař by ho byl býval odhalil.

Na možnost vzniku metabolického syndromu ukazuje několik faktorů a dobrý praktický lékař by je měl umět spojit dohromady:

 • ohroženi jsou muži, kteří mají v pase více než 102 centimetrů,
 • ženy s více než 88 cm v pase; nová doporučení limit ještě zpřísňují na 94 cm u mužů a 80 cm u žen,
 • hodnota tuků trigylceridů, které se dají naměřit z krve, by neměla přesáhnout 1,7 mmol/litr,
 • také je třeba zjistit HDL („hodný“ cholesterol): je nebezpečné, pokud je ho méně než 1,0 mmol/litr u mužů, u žen pak méně než 1,3 mmol/litr,
 • krevní tlak, pokud přesáhne 130/85,
 • vysoká hladina cukru v krvi, pokud přesahuje 6 mmol/litr.

Pokud má člověk tři a více z výše zmíněných potíží, je diagnóza metabolického syndromu zřejmá, i když dotyčný člověk vůbec nemusí být na první pohled výrazně obézní.

Žádná „rychlá pilulka“ nepomůže, a i ty používané jen zmírňují akutní nebezpečí. Ale postižený to zvládne – musí se snažit sám: více pohybu, zdravěji jíst a zahodit cigarety.

Rizikové faktory metabolického syndromu:

 • genetické vlohy,
 • výskyt cukrovky druhého typu (jak u nemocného, tak v rodině),
 • vysoký krevní tlak,
 • obezita,
 • nízká fyzická aktivita,
 • nezdravý životní styl (sedavá práce, nadměrný příjem potravy či nevhodné složení stravy),
 • nadměrné pití alkoholu,
 • kouření.

Riziko vzniku onemocnění stoupá:

 • přejídáte-li se,
 • máte-li nadváhu,
 • nesportujete.

Pravděpodobnost, že lékaři u vás některou složku metabolického syndromu najdou, se rovněž zvýšší, nezačnete-li s dietou a fyzickou aktivitou. Ani pak se kontrolám u lékaře nevyhýbejte, jinak se může stát, že časem vážně onemocníte, zejména pokud se ve vaší rodině metabolický syndrom již vyskytuje.

Ostatní rizikové faktory:

Krevní tlak se fyziologicky zvyšuje s věkem - i jeho hodnoty je třeba hodnotit s přihlédnutím k věku. Vysoký krevní tlak je základním předpokladem vzniku srdečně cévních onemocnění.

Komplikace metabolického syndromu

Syndrom X má celou řadu komplikací. Mezi nejzávažnější z nich patří vývoj aterosklerózy a z něj vzcházející řada dalších problémů – srdeční infarkt (infarkt myokardu), angina pectoris, cévní mozková příhoda, ischemická choroba dolních končetin (nedokrevnost).

Tyto komplikace jsou ovlivnitelné léky, ale nikoli vyřešitelné: podstata onemocnění je nevyléčitelná.

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky a projevy metabolického syndromu:

U syndromu X se objevují problémy se srdcem a cévami (angina pectoris, srdeční infarkt, ischemická choroba dolních končetin – špatné prokrvení končetin), obezita a s ní spojené komplikace (např. poškození kloubů, srdeční nedostatečnost a mnoho dalších), bolesti hlavy atd.

Obecné příznaky metabolického syndromu:

Pro lékaře jsou důležité hlavně laboratorní hodnoty krve (hladiny tuků a cukru), které se společně s obvodem pasu a krevním tlakem použijí ke stanovení diagnózy.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozornění:

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

 Vždy je nutné, abyste si léky vybrali s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve a léků, které na ně užívá možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení.
 • Zkontolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale každý kdo užívá více než 5 léků,  by si měl vždy zkontrolovat  jestli na sebe nereagují negativně, protože je to již velice pravděpodobné. 
 • Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do on-linové poradny www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
 • Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte s e-mailovou odpovědí za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
  1. Bonusem pro pacienty je že by zde měli dostat i nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky neužívat.
  2. Některé kombinace nejsou tak nebezpečné – stačí  když lékař změní dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.
 • Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem
  1. v těhotenství a období kojení
  2. u malých dětí a kojenců
  3. u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě ani po 4 dnech, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

 • Vždy dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny apod.
 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

 

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou životního stylu

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky
Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

U lékaře:

Při první návštěvě s vámi lékař probere váš životní styl, dietní zvyklosti, fyzické aktivity, vaše onemocnění, léky, které užíváte, zda kouříte, které nemoci se vyskytly v rodině.

Lékař vás celkově vyšetří: krevní tlak, váhu, míry, vypočte body mass index (BMI), provede odběr krve na stanovení hladiny cukru, tuků a dalších rizikových faktorů… Na základě výsledků pak doporučí léčbu.

Léčba metabolického syndromu je založena na změně životního stylu, což je hlavně:

 • redukce hmotnosti dosažená kombinací:
  • fyzické aktivity,
  • psychoterapie,
  • změny stravy (dieta s ovocem, zeleninou, celozrnným pečivem, snížení solí a tuků v potravě…),
 • zanechat kouření,
 • omezit nadměrné pití alkoholu,
 • farmakologická léčba – většinou nasazována až ve chvíli, kdy snížení váhy, změna diety a zvýšená tělesná aktivita nepomáhají; k dispozici je řada léčiv, je vhodné užívat léky, které působí současně na více složek metabolického syndromu. Kombinace léčiv pak závisí na stavu konkrétního pacienta a rozvaze ošetřujícího lékaře – antidiabetika (léky na cukrovku), antihypertenziva (léky na vysoký krevní tlak), antiobezitika (léčiva proti obezitě, snižující krevní tuky, cukry a často též tlak), případně další léčiva dle stavu a potřeb nemocného.

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak a cukrovka patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. Proto nadváha a obezita nepředstavují jen estetický problém, ale hlavně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – aktivně řešit.

Samoléčba:

 • důležitá je spolupráce s lékařem, bez které nelze tomuto onemocnění předcházet – při dobré spolupráci lze docílit příznivých výsledků,
 • pokud víte, že někdo z vaší rodiny se léčí či léčil na vysoký krevní tlak, cukrovku, či má problémy s nadváhou, měli byste i vy být na pozoru,
 • člověk by měl vědět, zda má nadváhu, či je už obézní, kolik měří v pase, jakou má hodnotu krevního tlaku a hladinu cholesterolu i dalších tuků. Body mass index (BMI) i obvod pasu si ostatně můžete zjistit sami – viz kapitola Obezita,
 • nejsou-li vaše vyšetření v pořádku, poraďte se s praktickým lékařem a nechte si udělat další vyšetření, konzultujte své stravovací návyky, lékař zváží i vaši genetickou zátěž,
 • choďte pravidelně na preventivní kontroly hrazené ze zdravotního pojištění každé 2 roky,
 • odhaduje se, že výrazným ovlivněním všech rizikových faktorů, které tvoří metabolický syndrom, by bylo možné předejít více než 80 % úmrtí na nemoci srdce a cév. Všechny jeho složky může podstatně ovlivnit snížení tělesné hmotnosti a naopak zvýšení tělesné aktivity,
 • možnosti farmakologické léčby (léky) jsou omezené a nevyřeší onemocnění jako takové; nikdy nepomohou tolik jako úprava váhy a životního stylu. Nutné je skutečně zhubnout na takovou váhu, kterou vám doporučí váš ošetřující lékař,
 • trvale změnit svůj jídelníček – dietní doporučení jsou stejná pro všechny nemoci, které jsou součástí metabolického syndromu – redukci tělesné hmotnosti, pokud je to třeba
  • snížení příjmu tuků v potravě, hlavně živočišných tuků a cholesterolu, omezit i příjem cukrů, a to hlavně jednoduchých – sladkosti, ovoce,
  • snížit nadměrnou konzumaci alkoholu a drog,
  • snížit spotřebu soli,
 • 5 x denně malé dávky „racionální stravy“ bohaté na čerstvou zeleninu a ovoce,
 • hladinu „hodného“ cholesterolu zvyšuje i malé množství alkoholu, např. 1‑3 deci vína denně,
 • žádoucí je zvýšení obsahu vlákniny v potravě – je hlavně v zelenině, luštěninách a tmavém pečivu,
 • i když vám ještě nehrozí riziko vzniku nemocí srdce a cév, jezte vyváženou stravu s omezením tuků a cukrů, dostatkem zeleniny (400 gramů) a ovoce (200 gramů),
 • přestat kouřit,
 • pravidelná a přiměřená fyzická aktivita – aerobní cvičení (běh, plavání, cyklistika, aerobik nebo rychlá chůze) 2–3x týdně alespoň 30 minut!
 • Udržovat ideální váhu v rozmezí BMI (body mass index) 20–25; vypočítat lze pomocí vzorce: hmotnost v kilogramech děleno vaše výška v metrech na druhou (BMI = m (kg) / l2 (m)). Příklad: vážíte-li 100 kg a měříte 175 cm, tak 100 kg vydělíte vaší výškou v metrech 1,75 na druhou, = 100/ 1,752 = 32,65. Hodnoty BMI nad 25 jsou považovány za nadváhu, nad 30 již za obezitu. Optimální je mít BMI hodnoty mezi 20–25,
 • léčba léky je volena hned u velmi rizikových skupin vzniku aterosklerózy, i přesto ale zůstává základem úprava životosprávy! Většinou čekáme několik týdnů na efekt diety a úpravy režimu. Užívají se léky na snížení hladiny tuků – hypolipidemika, na úpravu hladiny cukru – antidiabetika, případně inzulín, léky snižující krevní tlak – antihypertenziva. Ve speciálních případech mohou být předepsány i léky snižující chuť k jídlu.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence metabolického syndromu

Jedná se o závažné onemocnění, jemuž nemůžeme v plné míře předcházet, nicméně můžeme ovlivnit řadu faktorů, které zdravotní stav zhoršují. Udržovat si vhodným životním stylem rozumnou tělesnou hmotnost. Pokud nestačí úprava životního stylu, je doporučována léčba vhodným antiobezitikem regulujícím množství tuku ve stravě.

 • Racionální a správné stravování (omezení nasycených tuků, dostatek vlákniny, omezené solení a umírněná konzumace alkoholu),
 • dostatek pohybové aktivity,
 • nekouřit,
 • pokud tyto metody nestačí, lékař pacientovi předepíše antihypertenziva, tzn. léky na snížení krevního tlaku,
 • zdravý životní styl, zdravá výživa, přiměřená pohybová aktivita by měly být základem,
 • odhalení pacientů se sklonem k vývoji metabolického syndromu by mělo být založeno na pátrání po rodinném výskytu…
  • cukrovky (diabetes mellitus),
  • zvýšeném krevním tlaku (hypertenze, tzv. primární či esenciální, kdy nevíme příčinu),
  • záchytu hraničních či vyšších koncentrací triacylglycerolů a cholesterolu (tukové látky) v krvi,
  • zvyšování obvodu pasu či obezita (závažnější je tzv. androidní typ obezity, kdy tuk je soustředěn zejména v oblasti břicha a břišních orgánů),
  • nepravidelnosti menstruačního cyklu a projevů hirsutismu (zvýšené ochlupení). Všechny tyto stavy by měly být prošetřeny a následně vhodně léčeny.
Zdroj:

weby ordinace.cz, vitalion.cz

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
ANACID
← zpět na výpis léků
Název ANACID
Doplňek názvu
SUKL kód 45310
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MOTILIUM
← zpět na výpis léků
Název MOTILIUM
Doplňek názvu
SUKL kód 47122
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NOVO-PASSIT
← zpět na výpis léků
Název NOVO-PASSIT
Doplňek názvu
SUKL kód 88664
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
smecta
1X10
← zpět na výpis léků
Název smecta
Doplňek názvu 1X10
SUKL kód 59940
Velikost balení 1X10
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MÁTOVÝ ČAJ
1.5GM/SÁČ 20 SÁČ PP PŘEBAL
← zpět na výpis léků
Název MÁTOVÝ ČAJ
Doplňek názvu 1.5GM/SÁČ 20 SÁČ PP PŘEBAL
SUKL kód 115274
Velikost balení 1.5GM/SÁČ 20 SÁČ PP PŘEBAL
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
MEDUŇKOVÝ ČAJ
1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
← zpět na výpis léků
Název MEDUŇKOVÝ ČAJ
Doplňek názvu 1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
SUKL kód 115269
Velikost balení 1.5GM/SÁČ 15 SÁČ PP PŘEBAL
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GAVISCON FORTE
0 1X180ML II
← zpět na výpis léků
Název GAVISCON FORTE
Doplňek názvu 0 1X180ML II
SUKL kód 144176
Velikost balení 0 1X180ML II
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY
0 2X24
← zpět na výpis léků
Název GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY
Doplňek názvu 0 2X24
SUKL kód 158460
Velikost balení 0 2X24
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GAVISCON SÁČKY
0 4X10ML
← zpět na výpis léků
Název GAVISCON SÁČKY
Doplňek názvu 0 4X10ML
SUKL kód 158462
Velikost balení 0 4X10ML
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémy


REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru