REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

První pomoc

Otravy a první pomoc – přehled

Rozpoznání otravy může mít život zachraňující význam. Je důležité mít na paměti, že každý nejasný chorobný obraz a zvláště každá porucha vědomí (ospalost až bezvědomí) může být prvním příznakem otravy.

Obecné zásady první pomoci

Důležitým krokem je vyvedení nebo vynesení postiženého z nebezpečného prostředí.

To by však neměl provádět laik, ale odborně školený personál (hasiči nebo speciálně školený záchranný tým). Náhodný zachránce, který neví nic o povaze nebezpečného prostředí, by mohl pouze rozšířit počty otrávených, zejména není-li zajištěn speciálními pomůckami (rukavice, ochranný oděv, dýchací maska).

Dekontaminace neboli přerušení styku postiženého s jedovatou látkou:

 1. Při inhalaci jedovatých plynů – vynesení ze zamořeného prostředí.
 2. Při otravách, kde se vstřebává jed kůží – odstranění potřísněných částí oděvu a vydatné omytí kůže vodou.
 3. Při požití jedu – provokované zvracení (nepoužíváme při poruchách vědomí, při požití leptavých látek – jako jsou kyseliny nebo louhy, ani při požití pěnivých látek – jako jsou mycí prostředky, a ani při požití organických rozpouštědel).
 4. Při těchto postupech by neměl zachránce zapomínat na svou vlastní ochranu. Gumové rukavice a resuscitační rouška by měly být ve vybavení každé autolékárničky.
 5. Zajištění vzorku jedu, je-li to možné – zvláště není-li známo jeho složení. S nemocným k ošetření je nutno odeslat informace o názvu jedu, je-li znám, nebo originální obal od chemikálie či požitého léku s informací o požitém množství. Při požití jedovatých rostlin nebo jejich částí je to část rostliny, která umožní její identifikaci (listy, květ, plody), nebo plodnice houby.
 6. Okamžitý transport postiženého k lékaři, nejlépe do nejbližší nemocnice.

Otravy jsou příčinou přijetí do nemocnice ve 4–6 % případů. V 70–80 % se jedná o sebevražedný pokus, v 15–20 % jde o náhodné otravy a v 10 % o otravy profesionální. V 80–90 % případů se jedná o otravy léky (hlavně psychofarmaka a hypnotika).

Časté jsou smíšené otravy (alkohol a léky). V posledních letech přibývá případů předávkování tzv. tvrdými drogami, které se mohou stát snadno příčinou úmrtí.

Důležitou úlohu hraje předcházení otravám.

Nejdůležitější opatření:

 1. Uchovávat všechny produkty v jejich originálních baleních nebo nádobách a hlavně z dosahu dětí.
 2. Chemické látky uchovávat odděleně od potravin.
 3. Léky uchovávat v originálních baleních se speciálními uzávěry proti otevření dětmi a z jejich dosahu.
 4. Uchovávat zvlášť kosmetiku, laky na vlasy a nehty a barvy na vlasy (z dosahu dětí).
 5. Nepoužívat léky, které nejsou předepsány lékařem (např. od souseda farmakologa-amatéra).
 6. Při používání látek hubících rostliny a hmyz používat ochranný oděv, brýle, event. respirátor.
 7. Pasti s jedy na hubení hlodavců používat na místech nepřístupných dětem.
 8. Naučit se znát rostliny a živočichy ve svém okolí a neustále poučovat děti o nebezpečí otravy rostlinami nebo houbami.

Je nutné mít na paměti, že dítě, které začne lézt a batolit se, začíná být ohrožené otravou nejen v domácnosti, ale i na zahradě a v přírodě, pokud se ocitne bez dozoru.

Blíže viz též OTRAVY – jedy, houby, léky, plyny apod.

 

Zdroj: web ordinace.cz, MUDr. Stanislav Machart

 

Více informací - související zdravotní problémy

Více informací - související obecné informace


Související zdravotní problémy

Související obecné informacePrvní pomoc při:

Zdravotní problémy - První pomoc

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru